ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вiд 07.05.98 N 11/2-4610

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


У доповнення до наказу Держмитслужби вiд 30.01.98 N 40

     На виконання п. 2 наказу Держмитслужби вiд 30.01.98 N 40 "Про введення нових класифiкаторiв видiв митних та iнших платежiв, видiв митних послуг, звiльнень вiд сплати митних та iнших платежiв" та у зв'язку з прийняттям нових законодавчих актiв стосовно митного оподаткування надсилаємо новi редакцiї Класифiкатора звiльнення вiд обкладення ввiзним митом та Класифiкатора звiльнень вiд сплати податку на додану вартiсть, затвердженi наказом Держмитслужби вiд 07.05.98 N 274.

     Листи Держмитслужби вiд 17.02.98 N 11/1-1581 та абзаци 2, 3 пункту 3 листа вiд 21.02.98 N 11/2-1765 вважати такими, що втратили чиннiсть.

Перший заступник Голови Служби О.Єгоров
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.