ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

вiд 14.07.99 N 10/1-2145-ЕП

 

В.о. начальника Київської регiональної митницi


Про тимчасове використання бланкiв МД-2 та МД-З старого зразка

     На лист Київської регiональної митницi вiд 13.07.99 N 1-22/957 повiдомляємо, що вiдповiдно до п.6 наказу Держмитслужби вiд 19.03.99 N 171 "Щодо введення бланкiв вантажних митних декларацiй форм МД-2 i МД-З нового зразка" документи, що заповнюються на бланках форм МД-2 i МД-З вiдповiдно до наказiв Держмитслужби вiд 04.05.98 N 267 та вiд 08.12.98 N 771 (АД, ПД, ПП), можуть виконуватись на бланках МД-2 i МД-З старого зразка. Пропонуємо прийняти це положення як обов'язкове i пiд час оформлейня АД, ПД i ПП використовувати бланки старого зразка. Якщо навiть у цьому випадку не буде вистачати бланкiв МД-З для оформлення вантажних митних декларацiй, Держмитслужба не заперечує проти тимчасового використання декларантами бланкiв форми МД-З старого зразка.

Заступник Голови Служби I. Соболь
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.