ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

16.07.2003р. N 11/6-10-10720-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць
Начальнику IАМУ


Щодо кодування документу

     Iнформуємо, що вiдомостi про дозволи на iмпорт, виданi вiдповiдно до наказу Мiнекономiки вiд 06.03.03 N 52 (надсилався до митниць листом Держмитслужби вiд 26.04.03 N 11/5-10-6544), мають уноситись до графи 44 вантажної митної декларацiї пiд кодом "6005" роздiлу 6 Класифiкатору документiв, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307 (в редакцiї наказу Держмитслужби вiд 18.04.02 N 207).

     Про вищевикладене прошу iнформувати суб'єктiв господарювання в зонах дiяльностi пiдпорядкованих митниць.

Заступник Голови Служби Ю.М.Дьомiн
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.