ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України "Про державне мито"

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Внести до Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 сiчня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 13; 1995 р., N 13, ст. 85, N 30, ст. 229; 1996 р., N 52, ст. 302, ст. 306; 1999 р., N 25, ст. 211, N 44, ст. 386; 2000 р., N 29, ст. 229, N 38, ст. 317; 2002 р., N 6, ст. 43, N 32, ст. 223; 2003 р., N 14, ст. 100, N 28, ст. 214; 2004 р. N 2, ст. 6, N 7, ст. 58, N 11, ст. 140; iз змiнами, внесеними законами України вiд 27 листопада 2003 року N 1344-IV та вiд 5 лютого 2004 року N 1448-IV такi змiни:

     пiдпункт "п" пункту 6 статтi 3 доповнити абзацом четвертим такого змiсту:

"за придбання вексельних бланкiв 0,1 неоподатковуваного мiнiмуму доходiв громадян за кожний бланк";

     частину першу статтi 6 пiсля слiв "а також" доповнити словами "за придбання вексельних бланкiв".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
18 березня 2004 року
N 1622-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.