ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

13.05.99 N 10/1-1382-ЕП

 

Начальнику Київської регiональної митницi


     У вiдповiдь на запит ТОВ "Ксерокс (Україна) ЛТД" вiд 03.04.99 N R.Х-27/4 щодо визначення митної вартостi на момент випуску товару з митного лiцензiйного складу повiдомляємо наступне:

     1. Вiдповiдно до п.6.8 Положення про вiдкриття та експлуатацiю митних лiцензiйних складiв, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 31.12.96 р. N 592, митна вартiсть товарiв, що заявленi для вiльного використання на митнiй територїї України визначається на момент випуску товарiв зi складу.

     2. Вiдповiдно до листа Держмитслужби вiд 29.06.95 р. N 11/3-2786 в разi, якщо товари при надходженнi на митний лiцензiйний склад за договорами консигнацiї (або договорами доручення, комiсiї, агентськими угодами) залишаються власнiстю нерезидента до їх випуску митницею з митного лiцензiйного складу у вiльне використання, умови їх реалiзацiї можуть бути визначенi при укладенi контракту купiвлi-продажу з українським суб'єктом господарювання, тобто безпосередньо на момент випуску цих товарiв з митного лiцензiйного складу у вiльне використання на територiю України.

     3. Лист вiд 21.11.97 р. N 11/2-11084 не вносить змiн до зазначеного порядку.

Заступник Голови Служби I.М. Соболь
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.