Документ скасований: Постанова КМУ № 295 від 27.03.2013

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
Київ

вiд 25 серпня 2004 р. N 1099


Про заборону ввезення на митну територiю України спирту етилового неденатурованого українського походження та реалiзацiї готової продукцiї за операцiями з давальницькою сировиною

     Вiдповiдно до статей 2 i 4 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Заборонити:

     ввезення на митну територiю України як давальницької сировини спирту етилового неденатурованого українського походження за кодами згiдно з УКТЗЕД 2207 10 00 00, 2208 90 91 10, 2208 90 99 10;

     реалiзацiю на митнiй територiї України продукцiї, виготовленої з давальницької сировини - спирту етилового неденатурованого за кодами згiдно з УКТЗЕД, визначеними у абзацi другому цього пункту, що закуповується iноземними замовниками на митнiй територiї України.

     Дiя абзацу третього цього пункту не поширюється на операцiї з реалiзацiї на митнiй територiї України продукцiї, виготовленої iз зазначеної сировини, закупленої iноземними замовниками на митнiй територiї України до набрання чинностi цiєю постановою.

     2. Визнати таким, що втратило чиннiсть, розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 червня 1999 р. N 580 (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 25, ст. 1188).

     3. Ця постанова набирає чинностi з дня опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України В.ЯНУКОВИЧ

Iнд. 27

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.