ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) абзац перший частини першої статтi 18510 пiсля слiв "пов'язаних з охороною державного кордону" доповнити словами "чи суверенних прав України в її виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi";

     2) у статтi 255:

     у пунктi 1 частини першої в абзацi "органiв Державної прикордонної служби України (статтi 85, 18510, 191, частина перша статтi 203, статтi 204-2061)" слово i цифри "статтi 85" замiнити словами i цифрами "частини друга, четверта i п'ята статтi 85, статтi";

     у пунктi 16 частини другої слово i цифри "(статтi 1211, 195)" замiнити словами i цифрами "(частини перша i третя статтi 85, статтi 1211, 195)".

     2. У Законi України "Про оперативно-розшукову дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 303; 1993 р., N 11, ст. 83; 1998 р., N 26, ст. 149; 1999 р., N 4, ст. 35; 2001 р., N 14, ст. 72; 2002 р., N 33, ст. 236; 2003 р., N 27, ст. 209, N 30, ст. 247, N 45, ст. 357):

     1) абзац четвертий частини першої статтi 5 пiсля слiв "спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону" доповнити словами "оперативно-розшуковими пiдроздiлами вiдповiдно спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону та його територiальних органiв";

     2) у статтi 91:

     у частинi другiй слова "Головою Державного комiтету у справах охорони державного кордону України" замiнити словами "територiальних органiв спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону, Головою Державної прикордонної служби України";

     у частинi третiй слова "Головою Державного комiтету у справах охорони державного кордону України" замiнити словами "Головою Державної прикордонної служби України".

     3. У частинi першiй статтi 24 Закону України "Про державний захист працiвникiв суду i правоохоронних органiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 11, ст. 50; 2002 р., N 33, ст. 236; 2003 р., N 29, ст. 233) слова "Голова Державного комiтету у справах охорони державного кордону України" замiнити словами "Голова Державної прикордонної служби України".

     4. У частинi десятiй статтi 7, частинах другiй i третiй статтi 8 та абзацi першому пункту 3 частини першої статтi 12 Закону України "Про плату за землю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121, N 43, ст. 363; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86, N 26, ст. 195, N 30, ст. 243; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, N 17, N 18-19, ст. 267) слова "Прикордоннi вiйська України" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Державна прикордонна служба України" у вiдповiдному вiдмiнку.

     5. У Законi України "Про боротьбу з тероризмом" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 25, ст. 180):

     1) абзац шостий частини третьої статтi 4 викласти в такiй редакцiї:

     "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах охорони державного кордону";

     2) у частинi п'ятiй статтi 5 слова "Державний комiтет у справах охорони державного кордону України, регiональнi органи управлiння та органи охорони державного кордону Прикордонних вiйськ України" замiнити словами "Спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах охорони державного кордону, територiальнi органи спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону та органи охорони державного кордону";

     3) у статтi 7:

     у частинi третiй слова "Державного комiтету у справах охорони державного кордону України" замiнити словами "Державної прикордонної служби України";

     у частинi шостiй слова "у регiонах, де дислоковано пiдроздiли Прикордонних вiйськ України, Управлiння державної охорони - їх командири, керiвники" замiнити словами "у регiонах, де дислоковано органи охорони державного кордону, пiдроздiли Управлiння державної охорони України, - їх керiвники".

     6. У частинi четвертiй статтi 7 Закону України "Про карантин рослин" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 28, ст. 212) слова "Державним комiтетом у справах охорони державного кордону України" замiнити словами "Державною прикордонною службою України".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
31 травня 2005 року
N 2600-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.