Документ скасований: Постанова КМУ № 1845 від 27.07.1998

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

10.10.1997 N 11/1-9616

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць

До вiдома та використання в роботi надсилаємо постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.10.97 р. N 1106 "Про перелiк товарiв критичного iмпорту, ввезення яких здiйснюється без сплати податку на додану вартiсть"(додається).

     Постанова набуває чинностi з дня її опублiкування.

     Звертаємо увагу начальникiв митниць на необхiднiсть митного оформлення товарiв у вiдповiдностi з вимогами листа Держмитслужби України вiд 04.04.97р. N 11/1-2943, крiм ввезення товарiв критичного iмпорту на умовах переробки давальницької сировини, при цьому застосовується преференцiя - "31".

     Додатково до постанови направляємо для використання в роботi зведений перелiк товарiв щодо яких не застосовуються пiльги, встановленнi статтею 1 Указу Президента України вiд 30.06.95р. N499.

Голова Служби
Л.Деркач

ПЕРЕЛIК
ТОВАРIВ, ЩОДО ЯКИХ НЕ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПIЛЬГИ, ВСТАНОВЛЕНI СТАТТЕЮ 1 УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВIД 30 ЧЕРВНЯ 1995 Р. N 499

Код ТН ЗЕД Опис товару згiдно з ТН ЗЕД Крiм N та дата
норм. акту
1 2 3 4
01.01 Конi, осли, мули i лошаки живi 01.01 11000 ПКМУ N 53 вiд 23.01.97 р.
01.02 Велика рогата худоба жива 01.02 10000 - " -
01.03 Свинi живi 01.03 10000 - " -
01.04 Вiвцi та кози живi 01.04 10100
01.04 20100
- " -
  Домашня птиця жива, тобто птахи виду Gallus domesticus (курка домашня), качки, гуси, iндички i цесарки): вагою не бiльш як 185 г:   - " -
01.05 11000 птахи виду Gallus domesticus   - " -
01.05 19100 гуси та iндички   - " -
01.05 19900 качки та цесарки   - " -
01.06 Iншi тварини живi   - " -
02 01 М'ясо великої рогатої худоби, свiже або охолоджене   ПКМУ N 602 вiд 31.05.96 р.
02 02 М'ясо великої рогатої худоби, морожене   - " -
02 03 М'ясо свиней, свiже, охолоджене або морожене   - " -
02 04 М'ясо дрiбної рогатої худоби, свiже, охолоджене   - " -
02 05 М'ясо коней, ослiв, мулiв i лошакiв, свiже, охолоджене або морожене   - " -
02 06 Субпродукти великої рогатої худоби, свиней, дрiбної рогатої худоби, коней, ослiв, лошакiв, харчовi, свiжi, охолодженi або мороженi   - " -
02 07 М'ясо i субпродукти харчовi домашньої птицi, зазначенi в позицiї 0105, свiжi, охолодженi або мороженi   - " -
02 08 Iнше м'ясо i субпродукти харчовi, свiжi, охолодженi або мороженi   - " -
02 09 Свиняче сало, жир домашньої птицi (нетопленi), свiжi охолодженi, мороженi, соленi в розсолi, сушенi або копченi   - " -
02 10 М'ясо i субпродукти харчовi, соленi в розсолi, сушенi або копченi, харчове борошно i порошки з м'яса або субпродуктiв   - " -
03.01 Жива риба   ПКМУ N 53 вiд 23.01.97 р.
03.02 Риба свiжа або охолоджена, за винятком рибного фiле та iншого м'яса риб, класифiкованих у товарнiй позицiї 03.04   - " -
03.05 Риба сушена, солена або в розсолi; риба гарячого або холодного копчення; рибне борошно i гранули з риби, харчовi    
03.06 Ракоподiбнi, обробленi або необробленi, живi, свiжi, охолодженi, мороженi, сушенi, соленi або в розсолi; ракоподiбнi необробленi, варенi на парi або у водi, що кипить, охолодженi або неохолодженi, мороженi, сушенi, соленi або в розсолi; борошно i гранули з ракоподiбних, харчовi   - " -
03.07 Молюски, обробленi або необробленi, живi, свiжi, охолодженi, мороженi, сушенi, соленi або в розсолi; iншi воднi безхребетнi, вiдмiннi вiд ракоподiбних i молюскiв, живi, свiжi, охолодженi, мороженi, сушенi, соленi або в розсолi; борошно i гранули з iнших водних безхребетних, харчовi   ПКМУ N 53 вiд 23.01.97 р.
04 01 Молоко i вершки незгущенi, без добавлення цукру або iнших пiдсолоджуючих речовин   ПКМУ N 602 вiд 31.05.96 р.
04 02 Молоко i вершки згущенi з добавленням цукру або iнших пiдсолоджуючих речовин   - " -
  Дитяче харчування, розфасоване для роздрiбного продажу 04 02 10110 04 02 10990 04 02 21110 04 02 29990 - " -
04.03 Маслянка, зсiле молоко та вершки, йогурт, кефiр та iншi ферментованi або сквашенi молоко та вершки, згущенi або незгущенi, з додаванням або без додавання цукру чи iнших пiдсолоджуючих речовин, ароматизованi або неароматизованi, з додаванням або без додавання фруктiв, горiхiв або какао   ПКМУ N 53 вiд 23.01.97 р.
04.04 Молочна сироватка, згущена або незгущена, з додаванням або без додавання цукру чи iнших пiдсолоджуючих речовин; продукти з натуральних компонентiв молока, з додаванням або без додавання цукру чи iнших пiдсолоджуючих речовин, в iншому мiсцi не зазначенi   - " -
04 05 Масло вершкове та iнше жири молочнi   ПКМУ N 602 вiд 31.05.96 р.
04 06 Сир i твердi сири   - " -
04 07 Яйця птицi, в шкаралупi, свiжi, консервованi або варенi 0407 00 110
0407 00 190
ПКМУ N 1165 вiд 23.09.96 р.
04.08 Яйця птахiв без шкаралупи i яєчнi жовтки, свiжi, сушенi, варенi на парi або у водi, що кипить, формованi, мороженi або консервованi iншим способом, з додаванням або без додавання цукру або iнших пiдсолоджуючих речовин   ПКМУ N 53 вiд 23.01.97 р.
04 09 00000 Мед натуральний   ПКМУ N 602 вiд 31.05.96 р.
04.10 Харчовi продукти тваринного походження, в iншому мiсцi не зазначенi   ПКМУ N 53 вiд 23.01.97 р.
05.01 Людське волосся необроблене, мите або немите, очищене або неочищене; його вiдходи   - " -
05.03 Кiнський волос i його вiдходи, в тому числi у виглядi полотна на пiдкладцi або без неї   - " -
05.04 Кишки, мiхурi та шлунки тварин (крiм риб'ячих), цiлi або в кусках   - " -
05.05 Шкурки та iншi частини птахiв з пiр'ям або пухом; пiр'я та частини пiр'я з пiдрiзаними або непiдрiзаними кiнцями та пух, очищенi, дезинфiкованi або обробленi для зберiгання, але не пiдданi подальшiй обробцi; порошок i вiдходи пiр'я та їх частин   - " -
05.06 Кiстки i роговий стрижень, необробленi, знежиренi, пiдданi первиннiй обробцi (але не вирiзанi за формою), обробленi кислотою або дежелатинiзованi; порошок i вiдходи цих продуктiв   - " -
05.07 Слонова кiстка, панцирi черепах, вус китовий або iнших морських ссавцiв, роги, оленячi роги, копита, нiгтi, кiгтi, клюви необробленi або пiдданi первиннiй обробцi, але не вирiзанi за формою; порошок i вiдходи цих продуктiв   - " -
05.08 Корали i аналогiчнi матерiали, необробленi або пiдданi первиннiй обробцi; мушлi та панцирi молюскiв, ракоподiбних або голкошкiрних, скелетнi пластини каракатиць, необробленi або пiдданi первиннiй обробцi, але не вирiзанi за формою; порошок i вiдходи цих продуктiв   ПКМУ N 53 вiд 23.01.97 р.
05.09 Губки натуральнi тваринного походження   - " -
05.10 Амбра сiра, струмина боброва, цивета i мускус; шпанки; жовч, в тому числi суха; залози та iншi продукти тваринного походження, використовуванi у виробництвi фармацевтичних продуктiв свiжi, охолодженi, мороженi або обробленi iншим способом для нетривалого зберiгання   - " -
05.11 Продукти тваринного походження, в iншому мiсцi не зазначенi, здохлi тварини, зазначенi у групах 01 або 03, не придатнi для вживання в їжу 05.11 10000
05.11 99900
- " -
06.01 Цибулини, бульби, кореневi бульби, бульбоцибулини, розетки корiння i ризоми, якi перебувають у станi вегетативного спокою, вегетацiї або цвiтiння; рослини i корiння цикорiю, крiм корiння, класифiкованого у товарнiй позицiї 12.12   - " -
06.02 Iншi живi рослини (включаючи їх корiння), живцi та прищепи; мiцелiй гриба   - " -
  Зрiзанi квiти i бутони, придатнi для складання букетiв або для декоративних цiлей, свiжi, засушенi, пофарбованi, вiдбiленi, просоченi або обробленi iншими способами свiжi:   - " -
  з 1 червня до 31 жовтня:   - " -
06.03 10110 троянди   - " -
06.03 10130 гвоздики   - " -
06.03 10150 орхiдеї   - " -
06.03 10210 гладiолуси   - " -
06.03 10250 хризантеми   - " -
06.03 10290 iншi   - " -
  з 1 листопада до 31 травня:   - " -
06.03 10510 троянди   - " -
06.03 10530 гвоздики   - " -
06.03 10550 орхiдеї   - " -
06.03 10610 гладiолуси   - " -
06.03 10650 хризантеми   - " -
06.03 10690 iншi   - " -
06.04 Листя, гiлки та iншi частини рослин без квiток i бутонiв; трави, мохи та лишайники, придатнi для складання букетiв або для декоративних цiлей, свiжi, засушенi, пофарбованi, вiдбiленi, просоченi або обробленi iншими способами   - " -
07 01 Картопля свiжа або охолоджена 07 01 10000 ПКМУ N 907 вiд 02.08.96 р.
07.02 Томати свiжi або охолодженi   ПКМУ N 53 вiд 23.01.97 р.
07 03 Цибуля, цибуля-шалот, цибуля-порей, часник та iншi цибулиннi культури свiжi або охолодженi 07 03 10110 ПКМУ N 907 вiд 02.08.96 р.
07.04 Капуста качанна, капуста цвiтна, кольрабi, брунколь та iншi аналогiчнi їстiвнi овочi з роду Brassica, свiжi або охолодженi   ПКМУ N 53 вiд 23.01.97 р.
07.05 Салат латук (Lactuca sativa) та цикорiй (Cichorium spp.), свiжi або охолодженi   - " -
07.06 Морква, рiпа, буряк столовий (буряк червоний), козелець, селера коренева, редька та iншi аналогiчнi їстiвнi коренеплоди, свiжi або охолодженi   ПКМУ N 53 вiд 23.01.97 р.
07.07 Огiрки i корнiшони, свiжi або охолодженi   - " -
07.08 Бобовi овочi, лущенi або нелущенi, свiжi або охолодженi   - " -
07.09 Iншi овочi, свiжi або охолодженi   - " -
07.10 Овочi (сирi або варенi у водi або на парi), замороженi   - " -
07.11 Овочi консервованi для нетривалого зберiгання (наприклад, двоокисом сiрки, в розсолi, сiрчистiй водi або в iншому тимчасово консервуючому розчинi), але в такому виглядi не придатнi для безпосереднього вживання в їжу   - " -
07.12 Овочi сушенi, цiлi, нарiзанi шматками, скибочками, подрiбненi або у виглядi порошку, але не пiдданi подальшiй обробцi   - " -
07.13 Овочi бобовi сушенi, лущенi, очищенi вiд насiннєвої шкiрки або неочищенi, коленi або неколенi   - " -
07.14 Манiок, маранта вестиндська, салеп, земляна груша, батат та iншi аналогiчнi коренеплоди та бульбоплоди з високим вмiстом крохмалю або iнулiну, свiжi або сушенi, цiлi або нарiзанi скибочками або у виглядi гранул; осереддя сагової пальми   - " -
08.01 Горiхи кокосовi, бразильськi та кеш'ю, свiжi або сушенi, очищенi вiд шкаралупи або неочищенi, з шкiркою або без шкiрки   - " -
08.03 Банани, включаючи плантайни, свiжi або сушенi   - " -
08.04 Фiнiки, iнжир, ананаси, авокадо, гуаява, манго i мангостан (гарцинiя), свiжi або сушенi   - " -
08.05 Цитрусовi плоди, свiжi або сушенi   - " -
08.06 Виноград, свiжий або сушений   - " -
08.07 Динi, кавуни та папайя, свiжi   - " -
08.08 Яблука, грушi та айва, свiжi   - " -
08.09 Абрикоси, вишня та черешня, персики (включаючи нектарини), сливи i терен, свiжi   - " -
08.10 Iншi плоди, свiжi   - " -
08.11 Плоди i горiхи (свiжi або варенi у водi або на парi), мороженi, з додаванням або без додавання цукру або iнших пiдсолоджуючих речовин   - " -
08.12 Плоди i горiхи, консервованi для нетривалого зберiгання (наприклад, двоокисом сiрки, в розсолi, в сiрчистiй водi або в iншому тимчасово консервуючому розчинi), але в такому виглядi не придатнi для безпосереднього вживання в їжу   - " -
08.13 Плоди сушенi, крiм класифiкованих у товарних позицiях з 08.01 до 08.06; сумiшi горiхiв або сушених плодiв, класифiкованих у цiй групi   - " -
08.14 Шкiрки цитрусових плодiв або шкурки баштанних культур (включаючи шкурки кавуна), свiжi, мороженi, сушенi або консервованi для нетривалого зберiгання в розсолi, в сiрчистiй водi чи в iншому тимчасово консервуючому розчинi   - " -
09.01 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном або без кофеїну, шкаралупа i лушпиння кави; замiнники кави, з вмiстом її в будь-якiй пропорцiї   ПКМУ N 967 вiд 14.08.96 р.
09.02 10000 Чай зелений (неферментований) у безпосереднiх упаковках чистою ємнiстю не бiльш як 3 кг   ПКМУ N 415 вiд 05.05.97 р.
09.02 30000 Чай чорний, ферментований або частково ферментований, у безпосереднiх упаковках чистою ємкiстю не бiльше 3 кг (крiм обсягiв цiєї продукцiї, що   ПКМУ N 415 вiд 05.05.97 р.
  ввозиться на митну територiю України для закладення до державного резерву)   ПКМУ N 582 вiд 12.06.97 р.
10.01 Пшениця 10.01 10100
10.01 90100
10.01 90910
10.01 90990
ПКМУ N 1356 вiд 08.11.96 р.
10.04 Овес   ПКМУ N 53 вiд 23.01.97 р.
10.05 Кукурудза 10.05 10110
10.05 10130
10.05 10150
- " -
10.07 Сорго зерновi   - " -
10.08 Гречка, просо та насiння канаркової трави; iншi зерновi   - " -
11.01 Борошно пшеничне або пшенично-житнє   - " -
11.02 Борошно iнших зернових, крiм пшеничного або пшенично-житнього   - " -
11.03 Крупа i гранули зернових   - " -
11.04 Зерно, оброблене iншими способами (наприклад, лущене, плющене, перероблене у пластiвцi, обвалене, у виглядi сiчки чи подрiбнене), крiм рису, зазначеного у товарнiй позицiї 10.06; зародки зернових, цiлi, плющенi, у виглядi пластiвцiв або молотi   - " -
11.05 Борошно, крупа, пластiвцi та гранули картоплянi   - " -
11.06 Борошно та крупа iз сушених бобових овочiв, зазначених у товарнiй позицiї 07.13, iз осереддя сагової пальми, з коренеплодiв або бульбоплодiв, зазначених у товарнiй позицiї 07.14; борошно, крупа i порошок з продуктiв, класифiкованих у групi 08   - " -
  Солод, пiдсмажений або непiдсмажений: непiдсмажений:   - " -
11.07 10990 iнший   " -
11.07 20000 пiдсмажений   " -
11.08 Крохмаль; iнулiн   - " -
11.09 Клейковина пшенична, суха або сира   - " -
12.03 Копра   - " -
12 04 00900 Насiння льону, дроблене або недроблене iншi   ПКМУ N 907 вiд 02.08.96 р.
12.05 Насiння рапсу, подрiбнене або неподрiбнене 12.05 00100 ПКМУ N 53 вiд 23.01.97 р.
12.08 Тiльки борошно з насiння або плодiв олiйних культур, крiм насiння гiрчицi   - " -
12.09 11000 Насiння цукрових бурякiв   - " -
12.10 10000 Шишки хмелю, неподрiбненi, непорошкоподiбнi i негранульованi   ПКМУ N 415 вiд 05.05.97 р.
12.10 20000 Шишки хмелю подрiбненi, порошкоподiбнi гранульованi; лупулiн   - " -
12.12 Боби рiжкового дерева, морськi та iншi водоростi, буряк цукровий i цукрова тростина, свiжi або сушенi, подрiбненi або неподрiбненi; кiсточки i ядра плодiв, iншi продукти рослинного походження (включаючи непiдсмажене корiння цикорiю виду Cichorium intybus sativum), використовуванi головним чином для харч. цiлей та не зазначенi в iншому мiсцi   ПКМУ N 53 вiд 23.01.97 р.
12.13 Солома i полова зернових, здрiбнена або незд рiбнена, розмелена або нерозмелена, пресована або гранульована   ПКМУ N 53 вiд 23.01.97 р.
12.14 Бруква, буряк листяний (мангольд), коренеплоди кормовi, сiно, люцерна, конюшина, еспарцет, капуста кормова, люпин, вика i аналогiчнi кормовi засоби, гранульованi або негранульованi   - " -
13.01 Шелак; природнi камедi, смоли, гумiсмоли i бальзами   - " -
13.02 Соки i екстракти рослиннi; пектиновi речовини, пектинати i пектати; агарагар та iншi клеї i згущувачi рослинного походження, видозмiненi або невидозмiненi   - " -
14.01 Матерiали рослинного походження, використовуванi головним чином для плетiння (наприклад, бамбук, ротанг, очерет, ситник, верба, рафiя, очищена, вiдбiлена або пофарбована солома зернових i липова кора)   - " -
14.02 Матерiали рослинного походження, використовуванi головним чином для набивання (капок, рослинне волокно, камка), в тому числi у виглядi полотен на пiдкладцi з iнших матерiалiв або без неї   - " -
14.03 Матерiали рослинного походження, використовуванi головним чином для виробництва щiткових виробiв i мiтелок (наприклад, сорго вiничне, пiасава, корiння пирiю повзучого, iкстль), у в'язках, пучках або навалом   - " -
14.04 Матерiали рослинного походження, в iншому мiсцi не зазначенi   - " -
15.01 Лярд, iнший жир свинячий i жир домашньої птицi, топлений або нетоплений, екстрагований пресуванням або з допомогою розчинникiв чи неекстрагований   - " -
15.02 Жир великої i дрiбної рогатої худоби, топлений або нетоплений, екстрагований пресуванням або з допомогою розчинникiв чи неекстрагований   - " -
15.03 Лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарин, олео-ойль (олеомаргарин), тваринне масло (технiчний маргарин), неемульгований, незмiшаний або не приготовлений будь-яким iншим способом   - " -
15.04 Жири, масла та їх фракцiї з риб або морських ссавцiв, нерафiнованi або рафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу   - " -
15.05 Овечий жиропiт i жировi речовини, одержуванi з нього (включаючи ланолiн)   - " -
15.06 Iншi жири i масла твариннi та їх фракцiї, в тому числi нерафiнованi або рафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу   - " -
15.07 Олiя соєва та її фракцiї, нерафiнованi або рафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу   - " -
15.08 Олiя арахiсова та її фракцiї, нерафiнованi або рафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу   - " -
15.09 Олiя оливкова та її фракцiї, нерафiнованi або рафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу   - " -
15.10 Iншi олiї та їх фракцiї, одержанi тiльки з маслин, нерафiнованi чи рафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу, включаючи сумiшi цих олiй або фракцiй з олiями або фракцiями, класифiкованими у товарнiй позицiї 15.09   - " -
15 12 Олiя соняшникова   ПКМУ N 602 вiд 31.05.97 р.
15.14 Олiя рiпакова, свирiпова або гiрчична та їх фракцiї, нерафiнованi або рафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу   ПКМУ N 53 вiд 23.01.97 р.
15.15 Iншi жири i олiї рослиннi (включаючи олiю жожоби) та їх фракцiї, нерафiнованi або рафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу 15.15 30 ПКМУ N 415 вiд 05.05.97 р.
15.16 Жири i масла твариннi або олiї рослиннi та їх фракцiї, повнiстю або частково гiдрогенiзованi, iнтеретерифiкованi, реетерифiкованi або елаiдинiзованi, нерафiнованi чи рафiнованi, але не пiдданi подальшiй обробцi   ПКМУ N 53 вiд 23.01.97 р.
15 17 Маргарин   ПКМУ N 602 вiд 31.05.97 р.
15.18 Твариннi або рослиннi жири i масла (олiї) та їх фракцiї, топленi, окисленi, дегiдрованi, сульфованi, оксидованi або полiмеризованi теплом у вакуумi чи в iнертному газi, чи хiмiчно модифiкованi iншим способом, крiм класифiкованих у товарнiй позицiї 15.16; нехарчовi сумiшi або препарати тваринних або рослинних жирiв i масел (олiй) або фракцiй рiзних жирiв i масел (олiй), вказаних у цiй групi, але в iншому мiсцi не зазначених   ПКМУ N 53 вiд 23.01.97 р.
15.19 Промисловi монокарбоновi жирнi кислоти; кислi масла, отримуванi при обробцi соапстока кислотою; промисловi спирти жирного ряду   - " -
15.20 Глiцерин сирий, глiцеринова вода i щолок   - " -
15.21 Воски рослиннi (крiм триглiцеридiв), вiск бджолиний та iнших комах i спермацет, пiдфарбованi або непiдфарбованi, рафiнованi чи нерафiнованi   - " -
15.22 Дегра; залишки пiсля обробки жирових речовин або воскiв рослинного чи тваринного походження   - " -
16.01 Ковбаси i аналогiчнi продукти з м'яса   - " -
16.02 Iншi готовi або консервованi продукти з м'яса, м'ясних субпродуктiв чи кровi   - " -
16.03 Екстракти та соки з м'яса, риби або ракоподiбних, молюскiв чи iнших водних безхребетних   - " -
16.04 Готовi або консервованi продукти з риби; iкра осетрових (чорна iкра) та замiнники iкри, виготовленi з iкринок iнших риб   - " -
16.05 10000 Краби готовi або консервованi   ПКМУ N 967 вiд 14.08.96 р.
16.05 20000 Креветки готовi або консервованi   - " -
16.05 30000 Омари готовi або консервованi   - " -
16.05 40000 Iншi ракоподiбнi готовi або консервованi   - " -
17.01 Цукор тростинний або з цукрового буряку та хiмiчно чиста сахароза, в твердому станi   ПКМУ N 53 вiд 23.01.97 р.
17.02 Iншi види цукру, включаючи хiмiчно чистi лактозу, мальтозу, глюкозу i фруктозу, в твердому станi; сиропи цукровi без додавання ароматичних або фарбуючих речовин; штучний мед, змiшаний чи незмiшаний з натуральним медом, карамельний кулер   - " -
17.03 Патока (меляса), одержана внаслiдок екстракцiї та рафiнування цукру   - " -
17.04 Кондитерськi вироби з цукру (включаючи бiлий шоколад), що не мiстять какао   - " -
18.02 Какавела (лушпиння, оболонка, шкiрочка) та iншi вiдходи какао   - " -
18.06 Шоколад та iншi харчовi продукти, якi вмiщують какао   - " -
19.01 Екстракт солодовий; харчовi продукти з борошна, крупи, крохмалю або солодового екстракту, якi не вмiщують або вмiщують за масою менш як 50 вiдсоткiв какаопорошку, в iншому мiсцi не зазначенi; харчовi продукти iз сировини, вказаної у товарних позицiях 04.01 - 04.04, якi не вмiщують або вмiщують за масою менш як 40 вiдсоткiв какао-порошку, в iншому мiсцi не зазначенi   ПКМУ N 53 вiд 23.01.97 р.
19.02 Макароннi вироби, варенi або неваренi, з начинкою (з м'яса або iнших продуктiв) i без начинки, або приготовленi iншим способом, такi як спагетi, макарони, лапша, рiжки, галушки, равiолi (вареники або пельменi), канелонi; кускус, готовий або неготовий для вживання в їжу   - " -
19.03 Тапiока та її замiнники, приготовленi з крохмалю, у формi пластiвцiв, гранул, кульок (перлин), крупинок або в iнших аналогiчних формах   - " -
19.04 Готовi харчовi продукти, одержанi шляхом здуття чи обжарювання зерна хлiбних злакiв або зернових продуктiв (наприклад, кукурудзянi пластiвцi); iз зерна хлiбних злакiв, крiм кукурудзи, у формi гранул, попередньо вiдваренi або приготовленi iншим способом   - " -
19.05 Хлiб, борошнянi кондитерськi вироби, тiстечка, печиво та iншi хлiбобулочнi та борошнянi кондитерськi вироби, якi не вмiщують або вмiщують какао; вафельнi диски, порожнi капсули, придатнi для використання у фармацевтичних цiлях, вафлi, рисовий папiр i аналогiчнi продукти   - " -
20 01, 20 02 Овочi i фрукти консервованi   ПКМУ N 602 вiд 31.05.96 р.
20.03 Гриби та трюфелi, приготовленi або консервованi без додавання оцту або оцтової кислоти   ПКМУ N 53 вiд 23.01.97 р.
20 04, 20 05 Овочi i фрукти консервованi   ПКМУ N 602 вiд 31.05.96 р.
20.06 Плоди, горiхи, шкiрка плодiв та iншi частини рослин, консервованi у цукрi (просоченi цукровим сиропом, глазурованi або зацукрованi)   ПКМУ N 53 вiд 23.01.97 р.
20 07 Овочi i фрукти консервованi   ПКМУ N 602 вiд 31.05.96 р.
20.08 Плоди, горiхи та iншi їстiвнi частини рослин, приготовленi або консервованi iншим способом, у тому числi, якi вмiщують або не вмiщують добавку цукру або iнших пiдсолоджуючих речовин чи спирту, в iншому мiстi не зазначенi   ПКМУ N 53 вiд 23.01.97 р.
20.09 Соки фруктовi (включаючи виноградне сусло) i соки овочевi, незбродженi та без додавання спирту, з додаванням або без додавання цукру чи iнших пiдсолоджуючих речовин   ПКМУ N 1356 вiд 08.11.96 р.
21.01 Екстракти, есенцiї та концентрати кави, вироби на основi екстрактiв, есенцiй, концентратiв кави, чаю або мате; обсмажений цикорiй та iншi обсмаженi замiнники кави та екстракти, есенцiї та концентрати з них   ПКМУ N 53 вiд 23.01.97 р.
21.02 Дрiжджi (активнi або неактивнi); iншi мертвi одноклiтиннi мiкроорганiзми (крiм вакцин, класифiкованих у товарнiй позицiї 30.02); готовi пекарськi порошки   - " -
21.03 Продукти для приготування соусiв i готовi соуси; смаковi добавки i приправи змiшанi; гiрчичний порошок та готова гiрчиця   - " -
21.04 Супи i бульйони готовi та заготовки для їх приготування; гомогенiзованi сумiшi харчових продуктiв   ПКМУ N 53 вiд 23.01.97 р.
21.05 Морозиво та iншi види харчового льоду, якi не вмiщують або вмiщують какао   - " -
21.06 Харчовi продукти, в iншому мiсцi не зазначенi 21.06 10900 - " -
22.01 10000 Води мiнеральнi та газованi   - " -
22.02 Води, включаючи мiнеральнi та газованi, з додаванням цукру або iнших пiдсолоджуючих чи ароматичних речовин; iншi безалкогольнi напої, за виключенням фруктових або овочевих сокiв, якi класифiкуються у товарнiй позицiї 20.09   ПКМУ N 1356 вiд 08.11.96 р.
22.03 00 Пиво солодове   ПКМУ N 967 вiд 14.08.96 р.
22.04 Вина винограднi натуральнi, включаючи крiпленi; сусло виноградне, крiм класифiкованого у товарнiй позицiї 20.09 22.04 30 ПКМУ N 415 вiд 05.05.97 р.
22.05 Вермути та iншi вина винограднi натуральнi з добавкою рослинних або ароматичних екстрактiв   ПКМУ N 967 вiд 14.08.96 р.
22.06 Iншi напої збродженi (сидр яблучний, сидр грушевий-перру, медовий напiй)   - " -
22.07 Спирт етиловий неденатурований з вмiстом спирту не менш як 80 вiдсоткiв об'єму; спирт етиловий та iншi спиртнi напої, денатурованi, будь-якої мiцностi   - " -
22.08 10 Складовi спиртовi напiвфабрикати, якi використовуються для виготовлення напоїв, iншi (в тому числi коньячний спирт)   - " -
22.08 20- 22.08 90 Мiцнi спиртнi напої, отриманi у результатi дистиляцiї (перегонки) виноградного вина або вичавок винограду, iншi   - " -
22.09 Оцет та його замiнники, одержанi з оцтової кислоти   ПКМУ N 1356 вiд 08.11.96 р.
23 01 10000 Борошно, мучиця i гранули з м'яса або м'ясних субпродуктiв; шкварки   ПКМУ N 602 вiд 31.05.96 р.
23.02 Висiвки, месятки та iншi вiдходи просiювання, помолу або iнших способiв переробки зерна хлiбних злакiв чи бобових культур, негранульованi або гранульованi   ПКМУ N 53 вiд 23.01.97 р.
23.03 Вiдходи виробництва крохмалю i аналогiчнi вiдходи; буряковий жом, багаса (жом цукрової тростини) та iншi вiдходи виробництва цукру, барда та iншi вiдходи пивоварення або винокурiння, негранульованi або гранульованi   - " -
23.05 Макуха та iншi твердi вiдходи, одержанi внаслiдок екстракцiї арахiсової олiї, немеленi або меленi, негранульованi або гранульованi   - " -
23.06 Макуха та iншi твердi вiдходи, одержанi внаслiдок екстракцiї рослинних жирiв або олiї, крiм класифiкованих у товарних позицiях 23.04 або 23.05, немеленi або меленi, негранульованi або гранульованi   - " -
23.07 Винний вiдстiй; винний камiнь   - " -
23.08 Продукти рослинного походження та рослиннi вiдходи, рослиннi залишки та побiчнi продукти, негранульованi або гранульованi, використовуванi для годiвлi тварин, в iншому мiсцi не зазначенi   - " -
23.09 Продукти, використовуванi для годiвлi тварин 23.09 10110
23.09 10130
23.09 10150
23.09 10190
23.09 10310
23.09 10330
23.09 10390
23.09 10510
23.09 10530
23.09 10590
23.09 10700
23.09 10900
23.09 90100
ПКМУ N 53 вiд 23.01.97 р.
24.01 Тютюнова сировина. Тютюновi вiдходи   ПКМУ N 967 вiд 14.08.96 р.
24.02 10000 Сигари (в тому числi сигари з обрiзаними кiнцями), сигарили (сигари тонкi), iнше   - " -
24.02 20000 Сигарети з тютюну або його замiнникiв   - " -
24.03 10000 Тютюн для палiння (в тому числi з замiнниками або без замiнникiв тютюну в будь-якiй пропорцiї)   - " -
24.03 99100 Тютюн для жування, тютюн для нюхання   - " -
25.01 00910 Сiль харчова   ПКМУ N 1356 вiд 08.11.96 р.
25.23 Портландцемент, цемент глиноземистий, цемент шлаковий, цемент суперсульфатний i аналогiчнi гiдравлiчнi цементи, незабарвленi або забарвленi, готовi або у формi клiнкерiв 25.23 10000
25.23 30000
25.23 90100
ПКМУ N 415 вiд 05.05.97 р.
26.01 Руди та концентрати залiзнi, включаючи залiзний колчедан обпалений   ПКМУ N 602 вiд 31.05.96 р.
  Бензин моторний:   ПКМУ N 967 вiд 14.08.96 р.
27.10 00330 А-72, А-76, А-80, А-90, А-91, А-92,   - " -
27.10 00350 А1-93, А-94, А-95, А-96, А-98   - " -
  Важкi дистилянти:   - " -
27.10 00610 для специфiчних процесiв переробки   - " -
27.10 00650 для хiмiчних перетворень у процесах, якi не зазначенi у пiдсубпозицiї 27.10 00610   - " -
27.10 00690 для iнших цiлей   - " -
28 01 10000 Хлор   ПКМУ N 907 вiд 02.08.96 р.
28 06 10000 Водень хлористий (кислота соляна)   - " -
28 07 Кислота сiрчана; олеум   - " -
28 08 Тiльки кислота азотна   - " -
28 13 10000 Сульфiд вуглецю (IV)   - " -
28 15 12000 Гiдроксид натрiю (їдкий натр, сода каустична) у водному розчинi (сода рiдка)   - " -
28 34 10000 Нiтрити   - " -
28 34 21000 Нiтрат калiю   - " -
28 34 29900 Тiльки нiтрат натрiю   - " -
28 36 20000 Карбонат натрiю   - " -
28 36 30000 Гiдрокарбонат натрiю (бiкарбонат натрiю)   - " -
29 01 21000 Етилен   - " -
29 01 22000 Пропен (пропiлен)   - " -
29 03 21000 Хлорвiнiл (хлоретилен)   - " -
29 05 11000 Метанол (спирт метиловий)   - " -
29 05 50100 Тiльки метил бромистий   - " -
29 15 21000 Кислота оцтова   - " -
29.16 32100 Пероксид бензоїлу   ПКМУ N 1356 вiд 08.11.96 р.
29 17 12100 Тiльки адипiнова кислота   ПКМУ N 907 вiд 02.08.96 р.
29 17 35000 Ангiдрид фталевий   - " -
30.02 10950 Фiбринолiзин (для iн'єкцiй), Fibrinolysin   ПКМУ N 23 вiд 17.01.97 р.
30.04 10100 Ампiокс (капсули); Ампiокс-натрiй (з розчинником для iн'єкцiй); Ампiцилiну натрiєва сiль (з розчинником для iн'єкцiй), Ampicillin; Ампiцилiну тригiдрат (таблетки), Ampicillin; Бензилпенiцилiну натрiєва сiль (для iн'єкцiй), Benzylpenicillin; Бiцилiн (для iн'єкцiй), Benzylpenicillin benzatin; Феноксиметилпенiцилiн (таблетки), Phenoxymethylpenicillinum   - " -
30.04 20100 Гентамiцину сульфат (для iн'єкцiй), Gentamycin; Доксициклiну (гiдрохлорид, капсули), Doxycyclini hydrochloridum; Iндометацин (драже), Indomethacin; Левомiцетин (таблетки), Chloramphenicol; Левомiцетину сукцинат з розчином новокаїну (для iн'єкцiй), Chloramphenicol; Лiнкомiцину гiдрохлорид (розчин для iн'єкцiй), Lincomycin; Нiстатин (таблетки), Nystatin; Норфлоксацин (таблетки), Norfloxacin; Тетрациклiну гiдрохлорид (таблетки); Фурацилiн (таблетки), Nitrofural; Цефазолiн-натрiю (для iн'єкцiй), Cefazolin; Цефотаксиму натрiєва сiль, Cefotaxim; Циклофосфан (для iн'єкцiй), Cyclophosphamide; Еритромiцин (таблетки), Erythromycin   - " -
30.04 31100 Iнсулiн свинячий монокомпонентний (короткої дiї), Insulin   - " -
30.04 32100 Гiдрокортизону ацетат (суспензiя для iн'єкцiй), Hidrocortison; Дексаметазон (розчин, таблетки), Dexamethazon; Преднiзолон (таблетки), Prednisolon   - " -
30.04 39100 Маннiт (розчин для iн'єкцiй), Mannitum; Окситоцин (розчин для iн'єкцiй), Oxytocinum   - " -
30.04 40100 Бесалол (таблетки); Кавiнтон (вiнпоцетин) (таблетки,), Vinpocetin; Кофеїн-бензоат натрiю (розчин для iн'єкцiй), Coffeinum natrii benzoas; Папаверину гiдрохлорид (розчин для iн'єкцiй, таблетки), Papaverine; Раунатин (таблетки), Ajmalicine; Целанiд (iзоланiд) (розчин для iн'єкцiй), Lanatosid   - " -
30.04 50100 Алое екстракт (для iн'єкцiй); Аскопар (таблетки); Аскорбiнова кислота (розчин для iн'єкцiй, таблетки, драже), Ascorbic acid; Аскорбiнова кислота з глюкозою (таблетки), Ascorbic acid; Аскорутин (таблетки); Вiкасол (розчин для iн'єкцiй, таблетки), Menadion; Декамевiт (таблетки); Нiкотинова кислота (розчин для iн'єкцiй, таблетки), Nicotini acid; Пiридоксину гiдрохлорид (розчин для iн'єкцiй), Pyridoxin; Ревiт (таблетки); Рибофлавiну мононуклеотид (розчин для iн'єкцiй), Riboflavini mononucleatidum; Тiамiну хлорид (розчин для iн'єкцiй), Thiamin; Токоферолу ацетат (масляний розчин), Tocopherol; Ундевiт (таблетки); Цианокобаламiн (розчин для iн'єкцiй), Cyanocobalamin   - " -
30.04 90110 Дитилiн (мiо-релаксин) (розчин для iн'єкцiй), Suxamethonium iodide   - " -
30.04 90190 Аденозинтрифосфорна кислота (розчин для iн'єкцiй), Adenosin triphosphat; Алопурiнол (таблетки); Алохол (таблетки); Амiдопiрин 0,125 бутадiон 0,125 (реопiрин, пiрабутол) (таблетки); Амiназин (розчин для iн'єкцiй, таблетки), Chlorpromazin; Амiналон (таблетки), Acidum amibutyricum; Амiнокапронова кислота (розчин), Acidum aminocapronicum Амiтриптилiн (розчин для iн'єкцiй, таблетки), Amitriptyline; Анальгiн (розчин для iн'єкцiй, таблетки), Metamizol; Анаприлiн (обзiдан) (таблетки), Propranolol; Аспалгiн (таблетки); Аспаркам (панангiн) (розчин для iн'єкцiй, таблетки); Атропiну сульфат (для iн'єкцiй) Ацетилсалiцилова кислота (таблетки), Acidum; acetylsalicylicum; Бальзамiчний лiнiмент за Вишневським; Береш плюс (краплi); Бромгексин (таблетки, 80 мг), Bromhexin; Бутадiон (таблетки), Phenylbutazon   ПКМУ N 23 вiд 17.01.97 р.
30.04 90190 Валерiани екстракт (таблетки); Валiдол (таблетки), Validol; Верапамiлу гiдрохлорид (для iн'єкцiй), Verapamili hydrochloridum; Вода (для iн'єкцiй) ; Герпевiр (таблетки), Aciclovir; Гiдроперит (таблетки), Hydroperitum; Глiбенкламiд (манiнiл) (таблетки), Glibenclamid; Глюкоза (розчин для iн'єкцiй, таблетки); Гiрчичники; Гросептол (таблетки 480 мг), Cotrimaxazole; Димексид (розчин); Дифенiн (таблетки), Phenytoin; Декарис (левамiзол) (таблетки, 150 мг), Levamisole hydrocloride; Дитяча присипка; Дiазолiн (таблетки, драже), Mebhydrolin; Дибазол (розчин для iн'єкцiй, таблетки), Bendazol; Дiгоксин (розчин для iн'єкцiй, таблетки), Digoxin; Диклофенак (ортофен, вольтарен), (таблетки), Diclofenak; Диклофенак натрiю (для iн'єкцiй), Diclofenak sodium; Димедрол (розчин для iн'єкцiй, таблетки), Diphenhydramin; Дипiрiдамол (розчин для iн'єкцiй, таблетки), Dipyridamol; Дипразин (пiпольфен) (таблетки), Promethazin; Дофамiн (допмiн) (розчин для iн'єкцiй), Dofaminum; Iбупрофен (таблетки), lbuprofenum; Iзонiазид (розчин для iн'єкцiй, таблетки), Isoniazid; Кальцiю глюконат (таблетки), Calcium glucanat; Кальцiю хлорид (розчин для iн'єкцiй), Calcium chlorid; Кетамiн (калiпсол, кеталар) (розчин для iн'єкцiй), Ketamin Кетотифен (таблетки), Ketotifen; Клофелiн (таблетки), Clonidin; Кокарбоксилази гiдрохлорид (для iн'єкцiй), Cocarboxylase Корвалдiн (розчин), Cocarboxylase hydrochloridum; Корвалол (розчин); Корглiкон (розчин для iн'єкцiй); Коринфар (фенiгiдiн) (таблетки), Nifedirin; Лiдокаїн (розчин для iн'єкцiй), Lidocain Магнiю сульфат (розчин для iн'єкцiй), Magnesii sulfas; Меркаптопурiн (таблетки), Mercaptopurinum; Метронiдазол (таблетки), Metronidasol Натрiю оксибутират (розчин для iн'єкцiй), Oxybutyras natrii; Натрiю хлорид (розчин), Natrii chlorid; Нафтизин (розчин), Naphazolin; Нiтразепам (радедорм) (таблетки), Nitrazepanum; Нiтроксолiн (5-НОК) (таблетки), Nitroxolin; Нiтросорбiт (таблетки), Nitrosorbidum; Новокаїн (розчин для iн'єкцiй), Procain; Папазол (таблетки)   - " -
30.04 90190 Панкреатин (таблетки), Pancreatin; Парацетамол (таблетки), Paracetamol; Пентоксифiлiн (трентал, агапурiн) (таблетки, розчин для iн'єкцiй), Pentoxifylline; Пiразинамiд (таблетки), Pirazinamide; Пiрацетам (розчин для iн'єкцiй, таблетки), Pyracetam; Рибоксин (розчин для iн'єкцiй, таблетки), Inosin Сальбутамол (аерозоль), Salbutamol Сибазон (дiазепам, реланiум, седуксен) (розчин для iн'єкцiй, таблетки), Diazepam; Силiбор (таблетки); Стрептоцид (таблетки); Сульфадiметоксин (таблетки), Sulfadimethoxin; Сермiон (таблетки), Nicergoline; Тауфон (очнi краплi), Taurin; Тамоксифен (зiтазонiум) (таблетки), Tamoxifen; Тiопентал-натрiй (для iн'єкцiй), Thiopental; Трифтазин (розчин для iн'єкцiй, таблетки), Trifluoperazin; Ундецин (мазь); Вугiлля активоване (таблетки); Фталазол (таблетки), Phtalylsulfathiazol; Феназепам (таблетки); Фторурацил (розчин для iн'єкцiй), Ftoruracyl; Фуразолiдон (таблетки), Furazolidonum; Фуросемiд (розчин для iн'єкцiй, таблетки), Furosemid; Хiмотрипсин (розчин для iн'єкцiй), Chymotrypsinum; Хлоропiрамiну гiдрохлорид (таблетки, розчин для iн'єкцiй), Chloropyramine; Циклодол (паркопан) (таблетки), Trihexyphenidyl hydrochloride; Цинаризин (стугерон) (таблетки), Cinnarizin; Етамбутол (таблетки), Etambutol; Етамзилат (дiцинон) (таблетки, розчин для iн'єкцiй), Etamsylate; Еуфiлiн (розчин для iн'єкцiй, таблетки), Theophyllamin   ПКМУ N 23 вiд 17.01.97 р.
30.04 90990 Глютамiнова кислота (гранули, таблетки), Acidum glutaminicum; Сахарин (таблетки)   - " -
30.06 30000 Бiлiгност тест-ампула (для iн'єкцiй), Adipiodon   - " -
31 02 Добрива, мiнеральнi чи хiмiчнi азотнi   ПКМУ N 907 вiд 02.08.96 р.
31 03 Добрива, мiнеральнi чи хiмiчнi фосфорнi   - " -
31 04 30000 Сульфат калiю   - " -
31 05 Добрива мiнеральнi чи хiмiчнi iз вмiстом двох або трьох поживних елементiв: азот, фосфор, калiй; добрива iншi; товари, зазначенi в данiй групi, якi представленi в таблетках або iнших аналогiчних формах чи в упаковках, маса брутто яких не перевищує 10 кг   - " -
32 06 10100 Пiгменти та препарати, виготовленi на основi двоокису титану, що мiстять не менш як 80 мас. вiдсоткiв двоокису титану   - " -
32 15 11000 Фарба друкарська чорна   - " -
33.02 Сумiшi запашних речовин i сумiшi (включаючи спиртовi розчини), одержуванi на основi однiєї i бiльше таких речовин, використовуванi як промислова сировина 33.02 90000 ПКМУ N 53 вiд 23.01.97 р.
33.03 Духи i туалетна вода   - " -
33.04 Косметичнi засоби або засоби для макiяжу та засоби для догляду за шкiрою (крiм лiкарських), включаючи сонцезахиснi та для загару; препарати для манiкюру i педикюру   - " -
33.05 Засоби для волосся   - " -
33.06 Засоби гiгiєни ротової порожнини та зубiв, включаючи фiксуючi порошки i пасти для зубних протезiв 33.06 90000 - " -
33.07 Засоби, використовуванi до, пiд час i пiсля голiння, дезодоранти iндивiдуального призначення, сумiшi для ванн, засоби для виведення волосся та iншi парфюмернi, косметичнi та туалетнi засоби, в iншому мiсцi не зазначенi; дезодоранти для примiщень, ароматизованi або неароматизованi, якi мають або не мають дезинфiкуючих властивостей   ПКМУ N 53 вiд 23.01.97 р.
34.01 Мило; речовини поверхнево-активнi органiчнi та засоби, застосовуванi як мило, у формi брускiв, кускiв i у виглядi фiгурних виробiв, якi вмiщують або не вмiщують мило; папiр, ватна набивка, войлок, фетр i нетканi матерiали, просоченi чи покритi милом або миючим засобом   - " -
  Препарати, упакованi для продажу в роздрiб:   ПКМУ N 415 вiд 05.05.97 р.
34.02 20900 Миючi та чистячi речовини   - " -
  Iншi:   - " -
34.02 90100 Тiльки пiногасники Оврi СГ-23, Бурст СА 1   - " -
34.02 90900 Миючi речовини та засоби чистячi   - " -
37 01 10100 Рентгенiвськi плiвки для медичних, стоматологiчних та ветеринарних цiлей   ПКМУ N 907 вiд 02.08.96 р.
37 01 99000 Тiльки фотоплiвки плоскi неекспонованi   - " -
37 02 92900 Тiльки фотоплiвки фотографiчнi в рулонах завширшки не бiльш як 16 мм i завдовжки не бiльш як 14 м   - " -
37 02 94900 Тiльки фотоплiвки фотографiчнi в рулонах завширшки бiльш як 16 мм, але не бiльш як 35 мм, та завдовжки бiльш як 30 м iншi   - " -
37 04 00100 Пластини i плiвки експонованi, але непроявленi   - " -
37 04 00900 Тiльки фотоматерiали (пластини, плiвки, папiр, картон i текстиль) експонованi, але не проявленi; iншi   - " -
37 07 Фотохiмiкати (крiм лакiв, клеїв, клеючих i аналогiчних речовин); продукти незмiшанi, що використовуються у фотографiї, розфасованi або упакованi для продажу вроздрiб в готовому для використання виглядi   - " -
38.15 90000 Тiльки: iнiцiатори iншi на основi пероксиду бензоїлу   ПКМУ N 1356 вiд 08.11.96 р.
39 03 11000 Полiстирол спiнений   ПКМУ N 907 вiд 02.08.96 р.
39 03 19000 Полiстирол iнший   - " -
39 04 10000 Полiвiнiлхлорид, не змiшаний з iншими речовинами   - " -
39 04 22000 Тiльки кабельний пластикат   - " -
39.09 50000 Тiльки жорсткий пiнополiуретан типу Iзолан 7П   ПКМУ N 53 вiд 23.01.97 р.
39.14 Смоли iонообмiннi, одержанi на основi полiмерiв, зазначених у товарних позицiях з 39.01 до 39.13, у первинних формах   - " -
39.17 31900 Тiльки шланги з хiмiчно стiйкого пластику Плити, листи, плiвки, фольга i смуги з пластмас iншi, непористi та неармованi, шаруватi, з пiдкладкою або з'єднанi з iншими матерiалами аналогiчним способом:   - " -
39 21 13000 Плити, листи, плiвки, фольга i смуги iз пластмас iншi, пористi iз полiуретанiв   ПКМУ N 907 вiд 02.08.96 р.
40 10 Тiльки паси приводнi   - " -
40 11 10000 Шини пневматичнi гумовi новi для легкових автомобiлiв   - " -
40.11 20000 Тiльки шини 33.00-51 та 33.00R - 51   ПКМУ N 53 вiд 23.01.97 р.
40 11 40000 Шини пневматичнi гумовi новi для мотоциклiв   ПКМУ N 907 вiд 02.08.96 р.
40.11 99000 Тiльки шини 33.00-51 та 33.00R - 51   ПКМУ N 53 вiд 23.01.97 р.
42.02 Саквояжi, валiзи, дорожнi дамськi сумки-валiзки для косметики i речей туалету, кейси для дiлових паперiв, портфелi, шкiльнi ранцi, футляри для окулярiв, бiноклiв, фотоапаратiв, музичних iнструментiв, рушниць, кобура та аналогiчнi чохли; сумки дорожнi, сумочки для косметики, рюкзаки, сумки господарськi, портмоне, гаманцi, футляри для географiчних карт, портсигари, кисети, сумки дляробочого iнструменту, сумки спортивнi, футляри для пляшок, шкатулки для дорогоцiнностей, пудреницi, футляри для рiзальних предметiв i аналогiчнi вироби, виготовленi з натуральної та штучної шкiри, з листової пластмаси, текс-тильних матерiалiв, пакувального картону або кожкартону, повнiстю або частково покритих цими матерiалами 42.02 12110
42.02 12190
42.02 12500
42.02 19100
42.02 22100
42.02 91500
42.02 92110
42.02 92150
42.02 92190
42.02 92950
42.02 99100
- " -
42.03 10000 Тiльки одяг iз натуральної шкiри   ПКМУ N 967 вiд 14.08.96 р.
42.03 29910 Тiльки рукавички, рукавицi з натуральної або штучної шкiри для чоловiкiв та хлопчикiв   ПКМУ N 53 вiд 23.01.97 р.
42.03 29990 Тiльки рукавички, рукавицi з натуральної або штучної шкiри для жiнок та дiвчаток   - " -
42.03 30000 Тiльки пояси, ременi   - " -
43.03 Одяг хутряний, предмети одягу та iншi хутрянi вироби   - " -
43.04 Хутро штучне i вироби з нього   - " -
44.10 10 Плити деревостружковi з деревини   ПКМУ N 602 вiд 31.05.96 р.
44 10 10100 необробленi або тiльки вiдшлiфованi   - " -
44.10 10900 iншi   - " -
44.11 Плити деревноволокнистi з деревини або iнших здеревiлих частин рослинного походження, з добавленням або без добавки смол чи iнших органiчних речовин 44 11 21000 ПКМУ N 415 вiд 05.05.97 р.
44.12 Фанера клеєна, панелi дерев'янi фанерованi та аналогiчнi матерiали з шаруватої деревини   ПКМУ N 602 вiд 31.05.96 р.
44.18 10000 Вiкна, балконнi дверi та їх рами   ПКМУ N 1356 вiд 08.11.96 р.
  Папiр i картон гофрованi, перфорованi або неперфорованi:   - " -
48.08 10100 на якi з одного боку приклеєний папiр або картон   - " -
48.08 10900 iншi   - " -
48.08 90000 iншi (папiр i картон гофрованi (обклеєнi або необклеєнi зовнiшнiми листками), репованi, тисненi або перфорованi, в рулонах або в листах, крiм зазначених у товарних позицiях 48.03 та 48.18)   ПКМУ N 1356 вiд 08.11.96 р.
48.19 10000 Ящики та коробки з гофрованого паперу або картону   - " -
  Ящики та коробки, якi складаються, з негофрованого паперу або картону:   - " -
48.19 20100 з масою 1 кв.м паперу або картону менш як 600 гр.   - " -
48.19 20900 з масою 1 кв. м паперу чи картону 600 р. або бiльше   - " -
48.21 Ярлики та етикетки всiх видiв з паперу або картону, з друкованим текстом чи зображенням або без друкованого тексту чи зображення"   - " -
49.06 Тiльки комплект технiчної документацiї, включаючи специфiкацiї, описи матерiалiв, креслення деталей, ноу-хау на технологiю i монтаж лiчильникiв газу Г-2,5   ПКМУ N 53 вiд 23.01.97 р.
  Вовна мита некарбонiзована:   ПКМУ N 907 вiд 02.08.96 р.
51 01 21000 вовна стрижена   - " -
51 01 29000 iнша   - " -
52 08 Тканини бавовнянi, якi вмiщують за масою не менш як 85 вiдсоткiв бавовни, поверхневою щiльнiстю не бiльш як 200 г/кв.м 52 08 21100 - " -
52 09 Тканини бавовнянi, якi вмiщують за масою не менш як 85 вiдсоткiв бавовни, поверхневою щiльнiстю бiльш як 200 г/кв м   ПКМУ N 602 вiд 31.05.96 р.
53 01 Волокно льняне, необроблене або оброблене, але не прядене; начоси та iншi вiдходи льону (включаючи прядильнi вiдпади i розщипану сировину)   ПКМУ N 907 вiд 02.08.96 р.
53 02 Волокно конопляне (коноплi) оброблене або необроблене, але не прядене; начоси та iншi вiдходи конопель (включаючи прядильнi вiдпади i розщипану сировину)   - " -
53.09 Тканини ллянi: якi вмiщують за масою 85 вiдсоткiв i бiльше льону   ПКМУ N 53 вiд 23.01.97 р.
54.07 Тканини iз синтетичних комплексних ниток, включаючи тканини, вироблюванi з матерiалiв, класифiкованих у товарнiй позицiї 54.04   - " -
54.08 Тканини з штучних комплексних ниток, включаючи тканини, вироблюванi з матерiалiв, класифiкованих у товарнiй позицiї 54.05   - " -
55 03 10000 Волокна штапельнi синтетичнi, не пiдданi кордо- чи гребенечесанню або iншiй пiдготовцi для прядiння, нейлоновi або з iнших полiамiдiв   ПКМУ N 907 вiд 02.08.96 р.
55 06 10000 Волокна штапельнi синтетичнi, якi пiдлягають кордо- чи гребенечесанню або iншiй пiдготовцi для прядiння нейлоновi або з iнших полiамiдiв   - " -
60.01 Полотно ворсове (в тому числi з довгим ворсом) та махрове полотно, трикотажне машинного та ручного плетiння Iнше полотно трикотажне машинного та ручного плетiння:   ПКМУ N 602 вiд 31.05.96 р.
60.02 10100 якi мiстять за масою 5 вiдсоткiв i бiльше еластомiрної нитки, але не мiстять гумової нитки   - " -
  Iнше полотно основоплетене (включаючи полотно, виготовлене на галуно-плетених верстатах)   - " -
60.02 41000 з вовни або тонкого волоса тварин з бавовняної пряжi   - " -
60.02 42100 сурове або вiдбiлене   - " -
60.02 42300 фарбоване   - " -
60.02 42900 надруковане з хiмiчних ниток з синтетичних волокон:   - " -
60.02 43110 для гардин, включаючи тюлевi занавiски   - " -
  Пальта, включаючи плащi з капюшоном, куртки теплi (в тому числi лижнi), вiтрiвки, штормiвки та iнший верхнiй одяг жiночий i для дiвчаток, трикотажний, крiм того, що класифiкується в товарнiй позицiї 61.04: з вовни або тонкого волоса тварин   - " -
61.02 10100 пальта, включаючи плащi з капюшоном, i подiбнi вироби з iнших текстильних матерiалiв:   - " -
61 02 90100 пальта, включаючи плащi з капюшоном, i подiбнi вироби   - " -
  Костюми, комплекти, жакети, плаття, спiдницi, спiдницi-брюки, брюки, комбiнезони з нагрудниками i лямками, бриджi i шорти (крiм купальних) трикотажнi жiночi i для дiвчаток: костюми   - " -
61.04 11000 з вовни або тонкого волоса тварин   - " -
61.04 12000 iз бавовни   - " -
61.04 13000 з синтетичних ниток   ПКМУ N 602 вiд 31.05.96 р.
61.04 19000 з iнших текстильних матерiалiв комплекти:   - " -
61.04 21000 з вовни або тонкого волоса тварин   - " -
61.04 22000 з бавовни   - " -
61.04 23000 з синтетичних ниток   - " -
61 04 29000 з iнших текстильних матерiалiв   - " -
  Жакети та блейзери:   - " -
61 04 31000 з вовни або тонкого волоса тварин   - " -
61.04 32000 з бавовни   - " -
61.04 33000 з синтетичних ниток   - " -
  Плаття:   - " -
61.04 41000 з вовни або тонкого волоса тварин   - " -
61.04 42000 з бавовни   - " -
61.04 43000 з синтетичних ниток   - " -
61.04 44000 з штучних ниток   - " -
61.04 49000 з iнших текстильних матерiалiв   - " -
  Спiдницi та спiдницi-брюки:   - " -
61.04 51000 з вовни або тонкого волоса тварин   - " -
61.04 52000 з бавовни   - " -
61.04 53000 з синтетичних ниток   - " -
61.04 59000 з iнших текстильних матерiалiв   - " -
  Брюки, комбiнезони з нагрудниками i лямками, бриджi, шорти:   - " -
  з вовни або тонкого волоса тварин:   - " -
61.04 61100 брюки i бриджi   - " -
  з бавовни:   - " -
61.04 62100 брюки i бридкi з синтетичних волокон:   - " -
61 04 63100 брюки i бриджi   - " -
  Бiлизна нижня чоловiча i для хлопчикiв трикотажна, включаючи пiжами, купальнi та домашнi халати, подiбнi вироби: труси i кальсони:   ПКМУ N 53 вiд 23.01.97 р.
  Сорочки трикотажнi для чоловiкiв i хлопчикiв:   - " -
61.05 10000 з бавовни   - " -
61.05 20000 з хiмiчних ниток   - " -
61.05 90000 з iнших текстильних матерiалiв   - " -
  Блузки, сорочки i батники трикотажнi для жiнок i дiвчаток:   - " -
61.06 10000 з бавовни   - " -
61.06 20000 з хiмiчних ниток   - " -
61.06 90000 з iнших текстильних матерiалiв   - " -
  Бiлизна нижня для чоловiкiв i хлопчикiв, трикотажна, включаючи пiжами, купальнi та домашнi халати i подiбнi вироби: труси i кальсони:   ПКМУ N 602 вiд 31.05.96 р.
61.07 11000 з бавовни   - " -
61.07 12000 з хiмiчних ниток   ПКМУ N 53 вiд 23.01.97 р.
61.07 19000 з iнших текстильних матерiалiв   - " -
  нiчнi сорочки i пiжами:   ПКМУ N 602 вiд 31.05.96 р.
61.07 21000 з бавовни   - " -
61.07 22000 з хiмiчних ниток   - " -
61 07 29000 з iнших текстильних матерiалiв   - " -
  iншi:   - " -
61.07 91000 з бавовни   ПКМУ N 602 вiд 31.05.96 р.
61.07 92000 з хiмiчних ниток   - " -
61 07 99000 з iнших текстильних матерiалiв   - " -
  Бiлизна нижня жiноча i для дiвчат трикотажна, включаючи пiжами, пеньюари, купальнi i домашнi халати, i подiбнi вироби: комбiнацiї та нижнi спiдницi: з хiмiчних волокон   - " -
61.08 11100 з синтетичних ниток   - " -
61 08 11900 з штучних ниток   - " -
  з iнших текстильних матерiалiв:   - " -
61.08 19100 з бавовни   - " -
61.08 19900 з iнших текстильних матерiалiв   - " -
  Труси i панталони:   - " -
61.08 21000 з бавовни   - " -
61 08 22000 з хiмiчних волокон   - " -
  Нiчнi сорочки та пiжами: з бавовни   - " -
61.08 31100 нiчнi сорочки   - " -
61 08 31900 пiжами:   - " -
  з хiмiчних ниток iз синтетичних ниток   - " -
61.08 32110 нiчнi сорочки   - " -
61.08 32190 пiжами:   - " -
61 08 32900 з штучних волокон   - " -
61.08 3900 з iнших текстильних матерiалiв   - " -
  iншi:   - " -
61.08 91000 з бавовни   - " -
61.08 92000 з хiмiчних ниток   - " -
  Майки, фуфайки та аналогiчнi вироби трикотажнi   - " -
61 09 10000 з бавовни   - " -
  Майки, фуфайки та аналогiчнi вироби трикотажнi: з iнших текстильних матерiалiв:   ПКМУ N 53 вiд 23.01.97 р.
61.09 90100 з вовни чи тонкого волосу тварин   - " -
61.09 90300 з хiмiчних ниток   - " -
61.09 90900 iншi   - " -
  Светри, пуловери, джемпери, жилети i аналогiчнi вироби, трикотажнi: з вовни або тонкого волосу тварин:   - " -
61.10 10100 светри i пуловери, що мiстять за масою не менш як 50 вiдсоткiв вовни i масою 600 г абобiльше на один вирiб   - " -
  Светри, пуловери, джемпери, жилети та аналогiчнi вироби трикотажнi: з вовни або тонкого волоса тварин iншi для чоловiкiв та хлопчикiв:   ПКМУ N 602 вiд 31.05.96 р.
61.10 10310 з вовни   - " -
61.10 10390 з тонкого волоса тварин   - " -
  Для жiнок та дiвчаток:   - " -
61.10 10910 з вовни   - " -
61.10 10990 з тонкого волоса тварин   - " -
  з бавовни:   - " -
61.10 20100 легкi джемпери i пуловери тонкi з м'яким або високим воротом   - " -
  з бавовни: iншi:   ПКМУ N 53 вiд 23.01.97 р.
61.10 20910 для чоловiкiв i хлопчикiв   - " -
  iншi:   ПКМУ N 602 вiд 31.05.96 р.
61.10 20990 для жiнок i дiвчаток з хiмiчних ниток:   - " -
  з хiмiчних ниток:   - " -
61.10 30100 легкi джемпери i пуловери тонкi з м'яким або високим воротом   - " -
  з хiмiчних ниток: iншi:   ПКМУ N 53 вiд 23.01.97 р.
61.10 30910 для чоловiкiв i хлопчикiв   - " -
  iншi: для жiнок i дiвчаток:   ПКМУ N 602 вiд 31.05.96 р.
61.10 30990 з iнших текстильних матерiалiв:   - " -
61.10 90100 з льону або волокна рамi   - " -
  Дитячий одяг та речi до нього трикотажнi:   ПКМУ N 53 вiд 23.01.97 р.
61.11 10000 з вовни або тонкого волосу тварин   - " -
61.11 20000 з бавовни   - " -
61.11 30000 iз синтетичних ниток   - " -
  Костюми спортивнi, лижнi i купальнi трикотажнi: костюми спортивнi   ПКМУ N 602 вiд 31.05.96 р.
61.12 11000 з бавовни   - " -
61.12 12000 з синтетичних ниток   - " -
  Костюми спортивнi, лижнi та купальнi трикотажнi: костюми спортивнi:   ПКМУ N 53 вiд 23.01.97 р.
61.12 19000 з iнших текстильних матерiалiв   - " -
61.12 20000 лижнi костюми   - " -
  купальнi костюми i плавки для чоловiкiв i хлопчикiв:   - " -
  iз синтетичних ниток:   - " -
61.12 31100 що мiстять за масою 5 вiдсоткiв i бiльше гумової нитки   - " -
  з iнших текстильних матерiалiв:   - " -
61.12 39100 що мiстять за масою 5 вiдсоткiв i бiльше гумової нитки   - " -
  купальники i плавки для жiнок i дiвчаток:   - " -
61.12 41000 iз синтетичних волокон   - " -
61.12 49000 з iнших текстильних матерiалiв   - " -
  Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки i послiдники та iншi панчiшно-шкарпетнi вироби, включаючи еластичнi панчохи для хворих з варикозним розширенням вен, та взуття без пiдметок трикотажнi: колготки:   ПКМУ N 602 вiд 31.05.96 р.
61.15 11000 з синтетичних ниток лiнiйної щiльностi на одиночну нитку менш як 67 децитекс   - " -
61.15.12000 з синтетичних ниток лiнiйної щiльностi на одиночну нитку 67 децитекс i бiльше   - " -
61.15 19 з iнших текстильних матерiалiв   - " -
  Панчохи i гольфи жiночi лiнiйної щiльнiстю на одиночну нитку менш як 67 децитекс з синтетичних ниток:   - " -
61.15 20110 гольфи   - " -
61.15 20190 iншi   - " -
  Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки i пiдслiдники та iншi панчiшношкарпетковi вироби, включаючи еластичнi панчохи для хворих з варикозним розширенням вен, та взуття без пiдошви, трикотажнi:   ПКМУ N 53 вiд 23.01.97 р.
  iншi: iз синтетичних ниток:   - " -
61.15 93300 гольфи (крiм панчох для хворих на варикозне розширення вен)   ПКМУ N 53 вiд 23.01.97 р.
61.15 93910 жiночi панчохи   - " -
  Рукавицi, рукавички, мiтенки трикотажнi: iншi:   ПКМУ N 602 вiд 31.05.96 р.
61.16 91000 з вовни або тонкого волоса тварин   - " -
61.16 93000 з синтетичних ниток   - " -
62.01 Пальта, включаючи плащi з капюшоном, куртки теплi (включаючи лижнi), вiтрiвки, штормiвки та iнший верхнiй одяг чоловiчий i для хлопчикiв, крiм виробiв, якi класифiкуються в товарнiй позицiї 62.03   - " -
62.02 Пальта, включаючи плащi з капюшоном, куртки теплi (включаючи лижнi), вiтрiвки, штормiвки та iнший верхнiй одяг для жiнок i дiвчаток, крiм виробiв, класифiкованих у товарнiй позицiї 62.04   ПКМУ N 53 вiд 23.01.97 р.
  Костюми, комплекти, пiджаки, блейзери, брюки, комбiнезони з нагрудниками i лямками, бриджi i шорти (крiм купальникiв) чоловiчi i для хлопчикiв: костюми:   ПКМУ N 602 вiд 31.05.96 р.
62.03 11000 з вовни або тонкого волоса тварин   - " -
62 03 12000 з синтетичних волокон   - " -
62.03 19 з iнших текстильних матерiалiв комплекти:   - " -
62 03 21000 з вовни або тонкого волоса тварин   - " -
62.03 22 з бавовни   - " -
  Костюми, комплекти, пiджаки, блейзери, брюки, комбiнезони з нагрудниками i лямками, бриджi та шорти (крiм купальникiв) для чоловiкiв i хлопчикiв: комплекти:   ПКМУ N 53 вiд 23.01.97 р.
62.03 23000 iз синтетичних волокон   - " -
62.03 29 з iнших текстильних матерiалiв   ПКМУ N 602 вiд 31.05.96 р.
  Пiджаки, блейзери:   - " -
62.03 31000 з вовни або тонкого волоса тварин   - " -
62.03 32 з бавовни   - " -
62.03 33 з синтетичних волокон   - " -
62.03 39 з iнших текстильних матерiалiв   - " -
  Брюки, комбiнезони з лямками, бриджi i шорти:   - " -
62.03 41 з вовни або тонкого волоса тварин   - " -
62.03 42 з бавовни   - " -
62.03 43
62.03 49
з синтетичних волокон з iнших текстильних матерiалiв   - " -
  Костюми, комплекти, жакети, плаття, спiдницi, спiдницi-брюки, брюки, комбiнезони з нагрудниками i лямками, бриджi i шорти (крiм купальникiв) жiночi i для дiвчаток:   - " -
  костюми:   - " -
62.04 11000 з вовни або тонкого волоса тварин   - " -
62.04 12000 з бавовни   - " -
62.04 13000 з синтетичних волокон   - " -
  Костюми, комплекти, жакети, плаття, спiдницi, спiдницi-брюки, брюки, комбiнезони з нагрудниками i лямками, бриджi та шорти (крiм купальникiв) для жiнок i дiвчаток: костюми:   ПКМУ N 53 вiд 23.01.97 р.
62.04 19000 з iнших текстильних матерiалiв   - " -
  Комплекти:   ПКМУ N 602 вiд 31.05.96 р.
62.04 21000 з вовни або тонкого волоса тварин   - " -
62.04 22 з бавовни   ПКМУ N 602 вiд 31.05.96 р.
62.04 23 з синтетичних волокон   - " -
62.04 29 з iнших текстильних матерiалiв   - " -
  Жакети i блейзери:   - " -
62.04 31000 з вовни або тонкого волоса тварин   - " -
62.04 32 з бавовни   - " -
62.04 33 з синтетичних волокон   - " -
62.04 39 з iнших текстильних матерiалiв   - " -
  Плаття:   - " -
62.04 41000 з вовни або тонкого волоса тварин   - " -
62.04 42000 з бавовни   - " -
62.04 43000 з синтетичних волокон   - " -
  плаття:   ПКМУ N 53 вiд 23.01.97 р.
62.04 44000 з штучних волокон   - " -
62.04 49000 з iнших текстильних матерiалiв   - " -
  спiдницi та спiдницi-брюки:   - " -
62.04 51000 з вовни або тонкого волосу тварин   - " -
62.04 52000 з бавовни   - " -
62.04 53000 iз синтетичних волокон   - " -
  брюки, комбiнезони з лямками, бриджi та шорти:   - " -
62.04 61000 з вовни або тонкого волосу тварин   - " -
62.04 62000 з бавовни   - " -
62.04 63000 iз синтетичних волокон   - " -
62.04 69000 з iнших текстильних матерiалiв   - " -
62.05 Сорочки чоловiчi та для хлопчикiв   ПКМУ N 1356 вiд 08.11.96 р.
62.06 Блузки, сорочки i батники жiночi та для дiвчаток   ПКМУ N 602 вiд 31.05.96 р.
62.09 Дитячий одяг та речi до нього   ПКМУ N 53 вiд 23.01.97 р.
62.12 Бюстгалтери, пояси, корсети, пiдтяжки, пiдв'язки та аналогiчнi вироби i їх частини трикотажнi або нетрикотажнi   ПКМУ N 602 вiд 31.05.96 р.
63.02 Бiлизна постiльна, столова, туалетна або кухонна   - " -
63.03 Занавiси (включаючи драпiровки), штори свiтло непроникнi; занавiси або завiски для лiжок   - " -
63 05 10100 Мiшки та пакети пакувальнi: якi були у користуваннi   - " -
63 05 10900 iншi   - " -
  Мiшки та пакети пакувальнi: з штучних волокон: iз смужок або аналогiчних форм з полiетилену чи полiпропiлену:   ПКМУ N 1356 вiд 08.11.96 р.
63.05 31910 iз тканини з поверхневою щiльнiстю 120 г /кв.м або менше   - " -
64.03 Взяття на пiдошвi з гуми, полiмерного матерiалу, натуральної чи штучної шкiри iз шкiряним верхом 64.03 20000 64.03 59500 64.03 99500 ПКМУ N 602 вiд 31.05.96 р.
64.03 20000 Взуття на пiдошвi з натуральної шкiри i верхом з ремiнцiв натуральної шкiри, якi проходять через пiдйом i охоплюють великий палець стопи   - " -
  iнше взуття на пiдошвi з натуральної шкiри: iнше   ПКМУ N 602 вiд 31.05.96 р.
64.03 59500 кiмнатнi туфлi та iнше домашнє взуття iнше взуття iнше   - " -
  iнше взуття на пiдошвi з натуральної шкiри: iнше   - " -
64.03 99500 кiмнатнi туфлi та iнше домашнє взуття   - " -
64 04 Взуття на пiдошвi з гуми, полiмерного матерiалу, натуральної чи штучної шкiри та з верхом iз текстильних матерiалiв 64.04 19100 64.04 20100 - " -
  взуття на пiдошвi з натуральної або штучної шкiри:   - " -
64.04 20100 кiмнатнi туфлi та iнше домашнє взуття 64.05 20910 - " -
64.05 Iнше взуття   ПКМУ N 53 вiд 23.01.97 р.
65.03 Капелюхи та iншi головнi убори фетровi, виготовленi з капелюхових напiвфабрикатiв або плоских заготовок, класифiкованих у товарнiй позицiї 65.01, з пiдкладкою або без пiдкладки, з оздобленням або без оздоблення   - " -
65.04 Капелюхи та iншi головнi убори, плетенi або виготовленi шляхом з'єднання смужок з рiзних матерiалiв, з пiдкладкою або без пiдкладки, з оздобленням або без оздоблення   - " -
65.05 Капелюхи та iншi головнi убори трикотажнi, з мереживних полотен, фетру та iнших текстильних матерiалiв, виготовлених з одного куска (але не iз смужок), з пiдкладкою або без пiдкладки, з оздобленням або без оздоблення; сiтки для волосся з будь-якого матерiалу з пiдкладкою або без пiдкладки, з оздобленням або без оздоблення   - " -
  Iншi головнi убори з пiдкладкою або без пiдкладки, з оздобленням або без оздоблення: iншi:   - " -
65.06 92000 з натурального хутра   - " -
  Парасольки вiд дощу та сонця (включаючи парасольки-тростинки, садовi парасольки або аналогiчнi вироби): iншi:   - " -
66.01 91000 що складаються   - " -
68.07 10110 Тiльки: рубероїд, рубемаст, пергамiн покрiвельний   ПКМУ N 1356 вiд 08.11.96 р.
  Вироби з азбоцементу, з цементу з волокнами целюлози або з аналогiчних матерiалiв:   ПКМУ N 415 вiд 05.05.97 р.
68.11 10000 тiльки шифер   - " -
68.11 30000 труби, трубки та фiтинги до них   - " -
70.17 90000 Тiльки цилiндри мiрнi з пробкою i без пробки мiсткiстю вiд 25 до 500 мл; колби мiрнi, конiчнi, плоскодоннi мiсткiстю вiд 25 до 500 мл з пробкою i без пробки; пiпетки градуйованi, неградуйованi мiсткiстю вiд 1 до 100 мл   - " -
70.19 10100 Склонитки, розрiзанi на волокна завдовжки вiд 3 мм до 50 мм (штапельованi волокна)   ПКМУ N 907 вiд 02.08.96 р.
70.19 31000 Скломати   - " -
71.13 71.14 Ювелiрнi вироби   ПКМУ N 967 вiд 14.08.96 р.
  Прокат плоский iз нержавiючої сталi завширшки не менш як 600 мм: без подальшої обробки пiсля холодної прокатки (обтиснення в холодному станi): завтовшки 4,75 мм i бiльше:   ПКМУ N 53 вiд 23.01.97 р.
72.19 31100 який мiстить за масою 2,5 вiдсотка i бiльше нiкелю   - " -
73.06 60390 Тiльки профiлi порожнистi з чорних металiв, зварнi прямокутного поперечного перетину iз стiнкою завтовшки бiльш як 2 мм, розмiром 140х140х7, 140х100х5, рама iз сталi 09Г2С   - " -
73.07 21000 Тiльки фланцi iз сталi 316L   - " -
73.07 23900 Тiльки фiтинги обiгрiвання iз сталi 316L   - " -
73.07 29900 Тiльки кутовi фiтинги iз сталi 20ГЛ   - " -
73 17 00300 Цвяхи для взуття, кнопки, шпильки i шипи взуття   ПКМУ N 602 вiд 31.05.96 р.
73.18 19000 Тiльки вiдкиднi болти та гайки iз сталi 316L   ПКМУ N 53 вiд 23.01.97 р.
73.26 90990 Тiльки горловини люкiв та кришки люкiв iз сталi 316L   - " -
76 12 90990 Ємкостi iншi мiсткiстю менш як 50 л   ПКМУ N 907 вiд 02.08.96 р.
81 04 11000 Магнiй необроблений, що вмiщує за масою не менш як 99,8 вiдсотка магнiю   - " -
  Полотна для циркулярних пилок (включаючи полотна для прорiзiзування пазiв): з робочою частину iз сталi:   ПКМУ N 1356 вiд 08.11.96 р.
82.02 31900 для обробки iнших матерiалiв (для круглих пилок для розпилювання деревини)   - " -
82.02 32000 з робочою частиною з iнших матерiалiв (для дискових пилок з твердосплавними пластинами для розпилювання деревини)   - " -
  полотна для пилок iншi:   - " -
82.02 99190 з робочою частиною з iнших матерiалiв (для пилок для лiсопильних рам)   - " -
82.04 Ключi гайковi ручнi (включаючи гайковi ключi з торсiометрами, але виключаючи воротки); змiннi головки для гайкових ключiв, з ручками або без них   ПКМУ N 53 вiд 23.01.97 р.
82.05 Iнструмент ручний (включаючи алмазнi склорiзи), в iншому мiсцi не зазначений; лампи паяльнi; лещата, затискачi та аналогiчнi вироби, крiм приладдя i деталей верстатiв; ковадла, горна переноснi, шлiфувальнi круги з рамами, з ручним або ножним приводом   - " -
82.06 Iнструмент двох або бiльше найменувань, класифiкованих у товарних позицiях з 82.02 до 82.05, в наборах, призначених для продажу вроздрiб   - " -
82.10 Прилади ручнi механiчнi масою не бiльш як 10 кг для приготування, обробки або подачi їжi та напоїв   - " -
82.11 Ножi з пилкоподiбними або iншими рiзальними лезами (включаючи ножi для обрiзування дерев), крiм ножiв, класифiкованих у товарнiй позицiї 82.08, та леза для них   - " -
82.12 Бритви i леза для них (включаючи заготовки для лез)   - " -
82.13 Ножицi, включаючи кравецькi та аналогiчнi їм, леза для них   - " -
82.14 Вироби рiзальнi iншi (наприклад, машинки для стрижки волосся, спецiальнi ножi для м'ясникiв або спецiальнi кухоннi ножi та сiкачi, ножi для паперу); манiкюрнi та педикюрнi набори та iнструменти (включаючи пилки для нiгтiв)   - " -
82.15 Ложки, виделки, ополоники, шумiвки, опаточки для тортiв, ножi для риби, масла, щипцi для цукру та аналогiчнi кухоннi або столовi прибори   ПКМУ N 53 вiд 23.01.97 р.
83.01 Замки висячi та врiзнi (дiючi за допомогою ключа або кодової комбiнацiї, електричнi та неелектричнi) з недорогоцiнних металiв; шпiнгалети i рами з шпiнгалетами, обладнанi замками, з недорогоцiнних металiв; ключi для зазначених виробiв з недорогоцiнних металiв   - " -
83.02 Арматура, крiплення та аналогiчнi вироби з недорогоцiнних металiв, що використовуються для меблiв, дверей, драбин, вiкон, штор, у салонах транспортних засобiв, шорних виробiв, валiз, ящикiв, шкатулок та аналогiчних виробiв; кронштейни, вiшалки для капелюхiв та аналогiчнi вироби з недорогоцiнних металiв; ролики з арматурою з недорогоцiнних металiв; пристрої для зачинення автоматичних дверей 83.02 49900 - " -
83.03 Сейфи броньованi або армованi, включаючи сейфи i дверi банкiвських кладових, ящики, спецiально призначенi для зберiгання грошей i документiв, та аналогiчнi вироби з недорогоцiнних металiв   - " -
83.04 Шафи для досьє, ящики для дiлових паперiв, картотек, для зберiгання печаток, лотки i пiдставки для паперiв та аналогiчне конторське обладнання з недорогоцiнних металiв, крiм конторських меблiв, класифiкованих у товарнiй позицiї 94.03   - " -
83.05 Арматура для швидкозшивачiв або папок, канцелярськi затискачi та скрiпки, iндекснi картковi покажчики та аналогiчнi канцелярськi вироби з недорогоцiнних металiв; дротянi скоби в блоках для зшивачiв наприклад, для канцелярських цiлей, оббивання меблiв, пакування)   - " -
83.06 Дзвони, гонги та аналогiчнi вироби, неелектричнi з недорогоцiнних металiв; статуетки та iншi декоративнi вироби з недорогоцiнних металiв; рами для фотографiй, картин та аналогiчнi рами з недорогоцiнних металiв; дзеркала з недорогоцiнних металiв   - " -
83.08 Застiбки, рами iз застiбками, пряжки, пряжки-застiбки, гачки, петельки, кiльця та аналогiчнi вироби з недорогоцiнних металiв, використовуванi для одягу, взуття, навiсiв, сумок, дорожнiх речей або iнших готових виробiв; заклепки трубчатi або оздвоєнi з недорогоцiнних металiв; намистини i блискiтки з недорогоцiнних металiв   - " -
83.09 Пробки, ковпачки i кришки (включаючи корончастi пробки, ковпачки, що загвинчуються, i розливнi пробки), закупорювальнi кришки для пляшок, заглушки нарiзнi, оболонки пробок, пломби та iнше пакувальне приладдя з недорогоцiнних металiв   ПКМУ N 1356 вiд 08.11.96 р.
83.10 Таблички з покажчиками, найменуваннями, адресами та аналогiчнi таблички, номери, лiтери та аналогiчнi символи з недорогоцiнних металiв, крiм виробiв товарної позицiї 94.05   ПКМУ N 53 вiд 23.01.97 р.
83.11 10900 Тiльки електроди типу 316L   - " -
84.28 10910 Тiльки лiфти з електричним управлiнням   - " -
  Пневматичнi пiдiймачi та конвеєри:   - " -
84 28 20990 iншi   - " -
  Установки та апарати доїльнi, устаткування для обробки i переробки молока в сiльському господарствi та промисловостi:   ПКМУ N 415 вiд 05.05.97 р.
84.34 10000 установки та апарати доїльнi   - " -
84.34 90000 частини   - " -
84 42 50990 Тiльки фотополiмернi пластини   ПКМУ N 907 вiд 02.08.97 р.
  Машини пральнi, побутовi або для пралень, включаючи машини, оснащенi вiджимним пристроєм: машини мiсткiстю не бiльш як 10 кг сухої бiлизни:   ПКМУ N 53 вiд 23.01.97 р.
84.50 19000 iншi   - " -
  Калькулятори, лiчильнi машини, апарати для франкування поштових вiдправлень, апарати для видачi квиткiв та iншi аналогiчнi машини з лiчильними пристроями, касовi апарати:   ПКМУ N 602 вiд 31.05.96 р.
84.70 10000 калькулятори електроннi, якi можуть працювати без зовнiшнього джерела живлення   - " -
84.70 30000 машини лiчильнi iншi   - " -
84 70 50000 електроннi касовi апарати   - " -
  Машини автоматичнi для оброблення та їх блоки, магнiтнi та оптичнi зчитуючi пристрої, машини для перенесення даних на носiї iнформацiї в кодованiй формi i машини для оброблення подiбної iнформацiї, що не включенi в iншi товарнi позицiї:   - " -
  машини обчислювальнi цифровi, що мiстять в одному корпусi принаймнi центральний процесор та пристрiй вводувиводу, комбiнованi або розмiщенi в окремих блоках   - " -
84.71 20900 обладнанi запам'ятовуючим пристроєм з довiльною вибiркою (ЗПДВ) ємнiстю бiльш як 512 кiлобайт   - " -
  крiм високопродуктивних графiчних робочих станцiй, якi використовуються для створення систем "CAD-CAM-CAE"   ПКМУ N 282 вiд 28.03.97 р.
85.09 40000 Тiльки електромiксери, електрокавомолки, електром'ясорубки, машини електромеханiчнi кухоннi   ПКМУ N 53 вiд 23.01.97 р.
  Електробритви та машинки для стрижки волосся з вбудованими електродвигунами:   ПКМУ N 602 вiд 31.05.96 р.
85.10 10000 електробритви   - " -
85.16 10190 Тiльки електрокавоварки   ПКМУ N 53 вiд 23.01.97 р.
  Електроприлади для опалення примiщень та електрообiгрiвання пiдлоги:   - " -
85.16 21000 радiатори теплоакумулюючi   - " -
85.16 29100 радiатори, що наповненi рiдиною   - " -
85.16 29500 конвекцiйнi нагрiвачi   - " -
  Електроприлади для опалення примiщень та електрообiгрiвання пiдлоги iншi з вентиляторами   ПКМУ N 602 вiд 31.05.96 р.
85.16 29910 конвекцiйнi нагрiвачi з вентилятором   - " -
85.16 29990 iншi   ПКМУ N 53 вiд 23.01.97 р.
85.16 50000 Печi мiкрохвильовi   ПКМУ N 967 вiд 14.08.96 р.
85.16 71000 Електрокофейники Електрочайники   ПКМУ N 602 вiд 31.05.96 р.
85.17 10000 Апарати телефоннi   - " -
85.17 30000 Тiльки: електроннi цифровi автоматичнi телефоннi станцiї   ПКМУ N 519 вiд 30.05.97 р.
85.20 Магнiтофони та iнша звукозаписуюча апаратура, яка має або не має звуковiдтворюючих пристроїв   ПКМУ N 967 вiд 14.08.96 р.
  Апаратура для вiдеозапису i вiдеовiдтворення, сумiщена або не сумiщена з вiдеотюнером:   - " -
85.21 10310 з телевiзiйною передавальною камерою, вмонтованою в той же корпус   - " -
85.21 10390 iнша   - " -
85 22 90990 Тiльки аудiокасети для любительського звукозапису та вiдеокасети для побутових вiдеомагнiтофонiв   ПКМУ N 907 вiд 02.08.96 р.
85.23 Тiльки аудiокасети та вiдеокасети без записiв   ПКМУ N 967 вiд 14.08.96 р.
85 23 12 00 Магнiтнi стрiчки завширшки бiльш як 4 мм, але не бiльш як 6,5 мм   ПКМУ N 907 вiд 02.08.96 р.
85.24 Тiльки аудiокасети та вiдеокасети iз записами   ПКМУ N 967 вiд 14.08.96 р.
85.24 90100 Компакт-диски   - " -
  Апаратура передавальна для радiотелефонного, радiотелеграфного зв'язку, радiомовлення або телебачення, яка включає або не включає в себе приймальну, звукозаписуючу або вiдтворюючу апаратуру; телевiзiйнi камери:   ПКМУ N 602 вiд 31.05.96 р.
85.25 20 апаратура, що передає, яка включає в себе приймальний пристрiй   - " -
  Приймачi телевiзiйнi (включаючи вiдеомонiтори i вiдеопроектори), поєднанi або не поєднанi з радiоприймачем чи апаратурою, яка записує або вiдтворює звук чи зображення:   ПКМУ N 967 вiд 14.08.96 р.
85.28 10 кольорового зображення   - " -
86 07 19180 Колiснi пари, колеса та iншi частини вiзкiв, iншi   ПКМУ N 907 вiд 02.08.96 р.
87 02 10110 Транспортнi засоби моторнi, призначенi для перевезення не менш як 10 чоловiк (включаючи водiя) з робочим об'ємом цилiндра понад 2500 куб. см: новi   - " -
87 02 10190 якi були у користуваннi   - " -
87.03 10 Автомобiлi, спецiально призначенi для руху по снiгу; спецiальнi автомобiлi для перевезення гравцiв у гольф та iншi подiбнi транспортнi засоби   ПКМУ N 967 вiд 14.08.96 р.
87.03 21
87.03 24
Транспортнi засоби з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд iскри та з кривошипно-шатунним механiзмом, крiм автомобiлiв спецiального призначення для пiдроздiлiв органiв внутрiшнiх справ та пiдроздiлiв податкової полiцiї, що придбаваються МВС та Державною податковою адмiнiстрацiєю для їхнiх потреб   ПКМУ N 915 вiд 21.08.97 р.
87.03 31
87.03 33
Iншi автомобiлi з двигуном внутрiшнього згоряння (дизельнi та напiвдизельнi, що працюють на пальному з низьким цетановим числом), крiм автомобiлiв спецiального призначення для пiдроздiлiв органiв внутрiшнiх справ, що придбаваються МВС для його потреб   ПКМУ N 577 вiд 12.06.97 р.
87.03 90 Iншi (з електродвигуном, iншi)   ПКМУ N 967 вiд 14.08.96 р.
87.05 90900 Тiльки машини для комунальних служб: смiттєвози; вакуумнi асенiзацiйнi машини; каналiзацiйнi машини; муловiдсмоктувальнi машини; поливально-мийнi машини; пiскорозкидачi; комбiнованi машини; пiдмiтально-прибиральнi машини   ПКМУ N 1037 вiд 19.09.97 р.
  Мотоцикли (включаючи мопеди) i велосипеди з установленим допомiжним двигуном, з колясками або без них; коляски:   ПКМУ N 967 вiд 14.08.96 р.
87.11 40000 з об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 500 куб. см,   - " -
87.11 50000 але не бiльш як 800 куб. см;   - " -
87.11 90000 бiльш як 800 куб. см; iншi   - " -
  Велосипеди двоколiснi та iншi види велосипедiв (включаючи триколiснi транспортнi) без двигуна   ПКМУ N 415 вiд 05.05.97 р.
87.12 00900 тiльки шляховi, спортивно-туристичнi, спортивно-шосейнi для дорослих; для пiдлiткiв   - " -
  Тiльки частини i приналежностi до велосипедiв, що класифiкуються в товарнiй позицiї 87.1200900:   - " -
87.14 91 рами та вилки, їх частини   - " -
87.14 92 ободи i спицi   - " -
87.14 93 маточини (крiм iнерцiйних гальмових) та шестернi колiс ланцюгових обгiнних муфт   - " -
87.14 94 гальма, включаючи гальмовi маточини, їх частини   - " -
87.14 96 педалi та кривошипно-шатуннi механiзми, їх частини   - " -
  iншi:   - " -
87.14 99100 керма, рукоятки   - " -
87.14 99300 багажники   - " -
87.14 99500 пристрої перемикання швидкостей   - " -
87.16 10990 Причепи i напiвпричепи житловi масою бiльш як 3500 кг   ПКМУ N 967 вiд 14.08.96 р.
90.25 11990 Тiльки термометри рiдиннi   ПКМУ N 415 вiд 05.05.97 р.
90.25 80990 Тiльки ареометри, ареометри з термометрами, гiгрометри   - " -
90.25 90900 Тiльки оправи захиснi для технiчних термометрiв   - " -
90 28 30110 Лiчильники електроенергiї однофазнi   ПКМУ N 907 вiд 02.08.96 р.
90.28 90900 Тiльки комплектуючi деталi газового лiчильника Г-2,5   ПКМУ N 53 вiд 23.01.97 р.
93.03 20 Рушницi спортивнi, мисливськi та для стрiльби по мiшенях, iншi, включаючи комбiнованi дробовики-гвинтiвки   ПКМУ N 967 вiд 14.08.96 р.
93.03 30 Гвинтiвки спортивнi, мисливськi та для стрiльби по мiшенях, iншi   - " -
94.01 Меблi для сидiння (крiм зазначених у товарнiй позицiї 94.02), що трансформуються або не трансформуються в лiжка, та їх частини 94.01 10100
94.01 20000
94.01 90100
ПКМУ N 1356 вiд 08.11.96 р.
94.03 Меблi iншi та їх частини 94.03 10930
94.03 20100
94.03 30910
94.03 60300
94.03 70100
- " -
94.03 10 Меблi iншi (офiснi меблi)   ПКМУ N 967 вiд 14.08.96 р.
  Ляльки, що зображують людей: ляльки, одягненi або неодягненi:   ПКМУ N 53 вiд 23.01.97 р.
95.02 10100 пластмасовi.   - " -
  Iграшки, що зображують тварин або iнших iстот, крiм людей:   ПКМУ N 1356 вiд 08.11.96 р.
95.03 41000 набивнi   - " -
95.03 49300 пластмасовi   - " -
96.07 Застiбка-блискавка та її частини   ПКМУ N 602 вiд 31.05.96 р.
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.