ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

05.12.05 N 010/468-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць
Департамент iнформацiйних технологiй та митної статистики


     За результатами розгляду запитiв митних органiв щодо проблем, пов'язаних iз заповненням граф 1 та 37 перiодичних митних декларацiй та здiйсненням при цьому форматно-логiчного контролю електронної копiї ПМД, повiдомляємо.

     Загальний порядок заповнення граф вантажної митної декларацiї встановлено Iнструкцiєю про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженою наказом Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307 i зареєстрованою в Мiнiстерствi юстицiї України 24.09.97 за N 443/2247.

     Згiдно з пiдпунктом 1.2 Порядку заповнення граф перiодичної митної декларацiї, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 30.12.03 N 931, графи ПМД заповнюються вiдповiдно до Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307 та до класифiкаторiв, затверджених цим самим наказом, якщо iнше не зазначено. Особливостi заповнення граф ПМД визначено в цьому Порядку.

     При заповненнi графи 1 "Тип декларацiї" ПМД вiдповiдно до митних режимiв у першому пiдроздiлi графи проставляється лiтерний код напрямку перемiщення товарiв другий пiдроздiл не заповнюється, у третьому зазначається лiтерний код особливостi перемiщення "ПМД".

     Оскiльки Порядок заповнення граф перiодичної митної декларацiї не мiстить вiдповiдних застережень, заповнення графи 37 "Процедура" ПМД, здiйснюється вiдповiдно до Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї.

     При цьому першi двi цифри шестизначного коду процедури перемiщення товарiв через митний кордон України - код митного режиму, наступнi двi - код попереднього митного режиму згiдно з роздiлом 1 Класифiкатора процедур перемiщення товарiв через митний кордон України. Останнi двi цифри коду - особливiсть перемiщення товарiв згiдно з роздiлом 2 Класифiкатора процедур перемiщення товарiв через митний кордон України.

     Крiм того, чинним законодавством не заборонено використовувати ПМД при митному оформленнi в митнi режими, вiдмiннi вiд експорту, iмпорту та транзиту, що в подальшому може бути використано митними органами для спрощення митних процедур.

     Таким чином, вважаємо, що при заповненнi графи 37 "Процедура" ПМД, першi двi цифри шестизначного коду процедури мають вiдповiдати коду митного режиму згiдно з роздiлом 1 "Митнi режими" Класифiкатору процедур перемiщення товарiв через митний кордон України (додаток 2 до наказу Держмитслужби вiд 09.07.05 N 307 у редакцiї наказу вiд 18.04.02 N 207).

Директор Департаменту декларування та митних режимiв В.П.Науменко
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.