КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 5 квiтня 2006 р. N 442


Про внесення змiн до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 сiчня 1997 р. N 65 i вiд 18 сiчня 2003 р. N 93

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Внести до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 сiчня 1997 р. N 65 "Про ставки митних зборiв" - iз змiнами, внесеними постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 квiтня 2001 р. N 413 (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 18, ст. 791) i вiд 28 грудня 2001 р. N 1804 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 1, ст. 22), та вiд 18 сiчня 2003 р. N 93 "Про справляння плати за митне оформлення товарiв i транспортних засобiв поза мiсцем розташування митних органiв або поза робочим часом, установленим для митних органiв" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 4, ст. 139) змiни, що додаються.

     2. Ця постанова набирає чинностi з дня опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України Ю.ЄХАНУРОВ

Iнд. 27

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 5 квiтня 2006 р. N 442

ЗМIНИ,
що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 сiчня 1997 р. N 65 вiд 18 сiчня 2003 р. N 93

     1. У пунктi 5 додатка 1 до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 сiчня 1997 р. N 65 слова "(за одну годину роботи одного працiвника митницi)" замiнити словами "за одну годину роботи (незалежно вiд кiлькостi посадових осiб митницi, залучених до такого оформлення)".

     2. У назвi другої графи розмiру плати за митне оформлення товарiв i транспортних засобiв поза мiсцем розташування митних органiв або поза робочим часом, установленим для митних органiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 сiчня 2003 р. N 93, слова "За одну годину роботи посадової особи митного органу" замiнити словами "За одну годину роботи (незалежно вiд кiлькостi посадових осiб митного органу, залучених до такого оформлення)".

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.