ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ДНIПРОВСЬКА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

НАКАЗ

25 травня 2004 N 300


Про визнання таким, що втратив чиннiсть, наказу Днiпровської регiональної митницi вiд 15.03.2001 N 79

Зареєстрований
в Днiпропетровському обласному управлiннi юстицiї
7.06.04 за N40/1258


     Вiдповiдно до Митного кодексу України, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.04.03 N 584 "Про затвердження Порядку визначення мiсця здiйснення митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються резидентами та нерезидентами через митний кордон України" та наказу Державного митного комiтету України вiд 31.05.96 N 237, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 12.06.96 за N 292/1317 "Про затвердження Порядку ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi у митних органах", для ефективної реалiзацiї митної полiтики України в частинi захисту її економiчних iнтересiв, посилення митного контролю за здiйсненням зовнiшньоекономiчної дiяльностi суб'єктiв господарювання в Днiпровськiй регiональнiй митницi, наказую:

     1. Визнати таким, що втратив чиннiсть, наказ Днiпровської регiональної митницi вiд 15.03.2001 N 79, зареєстрований в Днiпропетровському обласному управлiннi юстицiї 29.05.2001 за N 92/906 "Про затвердження Порядку ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Днiпровськiй регiональнiй митницi".

     2. Начальникам пiдроздiлiв митного оформлення регiональної митницi забезпечити ознайомлення з цим наказом суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, осiб, уповноважених на декларування, та громадян.

     3. Начальнику юридичного вiддiлу Онасенко О.В. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Днiпропетровського обласного управлiння юстицiї.

     4. Начальнику загального вiддiлу Морозовiй В.В. забезпечити ознайомлення з цим наказом заступникiв начальника регiональної митницi та начальникiв пiдроздiлiв митного оформлення регiональної митницi у 10-денний термiн пiсля державної реєстрацiї.

     Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник регiональної митницi Ю.П. Соловков
Заступник начальника регiональної митницi А.Р. Дегтярьов
В.о заступника начальника регiональної митницi А.Ю. Ванжа
Заступник начальника регiональної митницi О.В. Мiрза
Заступник начальника регiональної митницi - начальник вiддiлення по боротьбi з контрабандою та ПМП В.С. Голдун
В.о. начальника вiддiлу ОМК В.В. Iваненко
Начальник юридичного вiддiлу О.В. Онасенко

     Виконавець: вiддiл органiзацiї митного контролю.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.