ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

25.04.08 N 11/6-10/4819-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць, митниць


Про заповнення графи 36 вантажної митної декларацiї при декларуваннi товарiв i транспортних засобiв, що ввозяться на митну територiю України громадянами

     За результатами розгляду iнформацiї митних органiв щодо практичного застосування Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307 (у редакцiї наказу Держмитслужби вiд 07.11.2007 N 933), та у зв'язку iз внесенням змiн до Класифiкаторiв пiльг в обкладеннi товарiв увiзним митом, акцизним збором, податком на додану вартiсть, повiдомляємо.

     З метою забезпечення цiлiсностi заповнення та форматно-логiчного контролю електронних копiй вантажних митних декларацiй, якщо законодавством передбаченi пiльги у виглядi звiльнення вiд обкладення увiзним митом, акцизним збором, податком на додану вартiсть товарiв i транспортних засобiв, що ввозяться на митну територiю України громадянами, заповнення графи 36 "Преференцiя" вантажної митної декларацiї слiд здiйснювати iз зазначенням вiдповiдних цифрових кодiв податкових пiльг згiдно з Класифiкаторами, затвердженими наказом Держмитслужби вiд 12.12.2007 N 1048.

     В iнших випадках при декларуваннi товарiв i транспортних засобiв, що ввозяться на митну територiю України громадянами, заповнення графи слiд здiйснювати iз проставленням коду "000000000".

Заступник Голови Служби О.О.Федоров
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.