ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

05.03.98 р. N 11/6-2179

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць

     Для використання в роботi надсилаємо наказ Держмитслужби вiд 03.02.98 N 57 "Про скасування п.1 наказу Держмиткому вiд 18.04.95 N 172", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 19.02.98 за N 122/2562.

     При цьому роз'яснюємо наступне.

     1. У зв'язку з прийняттям наказу Держмитслужби вiд 03.02.98 N 57 втратили чиннiсть п.1 та п.2а листа Держмиткому вiд 23.05.95 N 11/1-2199 та лист Держмиткому вiд 22.04.96 N 11/2-2747.

     2. Звертаємо увагу на те, що рiшення про митне оформлення товарiв за попереднiм поданням митному органу загальної вантажної митної декларацiї або по товаросупровiдним документам вiдповiдно до вимог наказу Держмиткому вiд 18.04.95 N 172 приймається начальником митницi.

     Порядок заповнення загальної вантажної митної декларацiї (далi - ВМД) затверджено наказом Держмитслужби вiд 17.12.97 N 647.

     3. Вiдповiдно до положень телетайпограм Державного митного комiтету України вiд 13.07.93 N 796, 11.08.93 N 980, 13.09.93 N1065, 26.10.93 N 2114, 13.05.94 N 438 та листа Держмиткому України вiд 22.12.94 N 05/2639 стосовно безпiдставних затримань вантажiв дозволяється в окремо визначених випадках оформляти ВМД (на момент вiдправлення вантажу) у спрощеному порядку без заповнення граф: 22, 35, 38, 42, 44 (роздiл N2), 46, 47, В.

При цьому у графах 18, 21 вiдповiдно до Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Держмитслужби вiд 09.07.97 N307, проставляється тiльки кiлькiсть транспортних засобiв.

Заступник Голови Служби Соловков Ю.П
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.