ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

27.02.98 N 11/3-1957

Начальникам регiональних
митниць
Начальникам митниць

Щодо митного оформлення
брухту кольорових металiв

     Для врахування в роботi надсилаємо Вам копiю листа МЗЕЗторгу вiд 16.02.98 N 27-26/88, щодо використання спiльного наказу МЗЕЗторга та Мiнпрому вiд 08.07.96 N 368/127 при митному оформленнi вiдходiв та брухту кольорових металiв.

     Виходячи з наданої МЗЕЗторгом iнформацiї, контракти на експорт вiдходiв та брухту кольорових металiв не пiдлягають реєстрацiї у МЗЕЗторзi.

     Додаток: згадане на 1 арк.

Заступник Голови Служби С.Яценко


Мiнiстерство
зовнiшнiх економiчних зв'язкiв
i торгiвлi України

N 27-26/88 вiд 16.02.98

Державна митна служба України

     Мiнiстерство зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України розглянуло вашого листа вiд 11.02.98 N 11/3-1393 стосовно експорту вiдходiв i брухту кольорових металiв i повiдомляє.

     Згiдно Указу Президента України вiд 7.11.94 N 659/94 "Про облiк окремих видiв зовнiшньоекономiчних доiоворiв (контрактiв) в Українi" встановлено, що органом, який уповноважено визначати перелiки товарiв контракти на експорт яких потребують облiку (реєстрацiї), є МЗЕЗторг. А тому спiльний наказ Мiнпрому та МЗЕЗторгу вiд 08.07.96 N 368/127 не визначав i не мiг визначати товари, контракти на експорт яких потребували здiйснення облiку (рестрацiї). Цей наказ регулював правовiдносиниi, що виникали при подачi документiв для здiйснення облiку (реєстрацiї) контрактiв на експорт вiдходiв i брухту чорних i кольорових металiв.

     Пiсля прийняття МЗЕЗторгом наказу вiд 15.12.97 N 651, вищезазначений спiльний наказ автоматично став регулювати правовiдносини, що виникають при подачi документiв для здiйснення облiку (реєстрацiї) контрактiв на експорт вiдходiв i брухту чорних металiв, оскiльки в жодному з додаткiв до базового (стосовно облiку контрактiв) наказу МЗЕЗторгу вiд 24.02.96 N 133-а товарної позицiї "вiдходи i брухт кольорових металiв" немає.

Заступник мiнiстра В.I. Олiйник

 

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.