МIНIСТЕРСТВО ЗОВНIШНIХ ЕКОНОМIЧНИХ
ЗВ'ЯЗКIВ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

15.12.97 р N 651


Про внесення змiн до наказiв МЗЕЗторгу України вiд 24.02.96 N 133-а та вiд 5.02.97 N77 та визнання такими, що втратив чиннiсть, наказ вiд 25.12.96 N 844

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
22 грудня 1997 р. за N613/2417


     Вiдповiдно до Закону України "Про визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких декретiв Кабiнету Мiнiстрiв України" вiд 4.11.97 N 612/97-ВР НАКАЗУЮ:

     1. Внести до наказу МЗЕЗторгу України вiд 24.02.96 N 133-а "Про заходи МЗЕЗторгу України щодо забезпечення виконання Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.12.92 N 16-92, Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах". Указу Президента України вiд 07.11.94 N 659/94" такi змiни:

     1.1. У назвi наказу виключити слова "Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.12.92 N 16-92";

     1.2. У преамбулi наказу виключити слова "Декретом Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.12.92 N 16-92 "Про встановлення спецiального режиму експорту окремих товарiв";

     1.3. Пункт 6 наказу - виключити, змiнивши при цьому нумерацiю наступних пунктiв вiдповiдно;

     2. Визнати таким, що втратив чиннiсть, наказ МЗЕЗторгу України вiд 25.12.96 N 844.

     3. У наказi МЗЕЗторгу України вiд 5.02.97 N 77 пункт 2.2 - виключити. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника мiнiстра Олiйника В. I.

Мiнiстр С. ОСИКА
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.