ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

13.05.98 11/2-4783

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Щодо наказу МЗЕЗторгу

     Направляємо для використання в роботi наказ МЗЕЗторгу вiд 06.05.98р. N267 "Про внесення змiн до наказу МЗЕЗторгу України вiд 24.02.96 N133-а" (зареєстрований в Мiнюстi за N297/2737) .

Додаток: згадане - 1н арк.

Перший заступник
Голови Служби

О.Єгоров

 

МIНIСТЕРСТВО ЗОВНIШНIХ ЕКОНОМIЧНИХ ЗВ'ЯЗКIВ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

06.05.98 р N 267


Про внесення змiн до наказу МЗЕЗторгу України вiд 24.02.96 N133-а

Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї
України 11 травня 1998 р. за N 297/2737


     З метою сприяння експорту до Європейського Союзу та вiдповiдно до статтi першої Указу Президента України вiд 07.11.94 р. N659/94 "Про облiк окремих видiв зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) в Українi"

     Н А К А З У Ю:

     1. Внести до наказу МЗЕЗторгу України вiд 24.02.96 N133-а "Про заходи МЗЕЗторгу України щодо забезпечення виконання Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах", Указу Президента України вiд 07.11.94 N659/94" (iз змiнами та доповненнями) такi змiни:

     у додатку N7 замiсть "7304.10 - 7304.51" записати "7304.10.100, 7304.10.300, 7304.31.990, 7304.39.910, 7304.39.930".

     2. Управлiнню правового забезпечення (п. Сервинський А.Ю.) забезпечити реєстрацiю цбого наказу в Мiнiстерствi юстицiї України у встановлений законодавством термiн.

     3. Управлiнню справами (п. Дробний В.В.) забезпечити публiкацiю цього наказу в офiцiйних друкованих виданнях пiсля його державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.

     4. Управлiнню справами (п. Дробний В.В.), Головному управлiнню з питань зовнiшньої торгiвлi (п. Москаленко С.М.)довести цей наказ до вiдома Державної митної служби України та регiональних управлiнь ЗЕЗ у дводенний термiн пiсля його державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра п. Олiйника В.I.

В.о. Мiнiстра В.Д.Гладуш
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.