Документ скасований: Постанова КМУ № 879 від 04.12.2013

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 10 липня 1998 р. N 1049


Про тимчасове обмеження вивезення брухту та вiдходiв чорних i кольорових металiв, якi використовуються в операцiях з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 13 грудня 2001 року N 1648,
вiд 17 квiтня 2008 року N 386

     Вiдповiдно до пункту 12 статтi 5 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Установити, що вивезення українськими замовниками за межi митної територiї України брухту та вiдходiв чорних i кольорових металiв, якi використовуються в операцiях з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах, призупиняється до прийняття Кабiнетом Мiнiстрiв України окремого рiшення.

     Дiя цього пункту не поширюється на брухт та вiдходи чорних i кольорових металiв, визначених додатком до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 квiтня 1998 р. N 482 "Про внесення доповнення до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 серпня 1996 р. N 1005", якi вивозяться як давальницька сировина з метою виготовлення та ввезення окремих видiв готової продукцiї для забезпечення потреб пiдприємств електротехнiчної промисловостi, згiдно з додатком.

     2. Визнати таким, що втратив чиннiсть, пункт 14 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 листопада 1997 р. N 1262 "Про заходи щодо впорядкування пiдприємницької дiяльностi, пов'язаної з брухтом та вiдходами чорних i кольорових металiв" (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., ч.47, с.17).

     3. Ця постанова набирає чинностi з дня її опублiкування.

Перший вiце-прем'єр-мiнiстр України А. ГОЛУБЧЕНКО

 

Додаток
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 10 липня 1998 р. N 1049
(у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 13 грудня 2001 р. N 1648)

ПЕРЕЛIК
готової продукцiї, що пiдлягає ввезенню на митну територiю України для забезпечення потреб електротехнiчної промисловостi пiсля переробки брухту та вiдходiв кольорових металiв, вивезених з країни як давальницька сировина

7403 11 00 00 Катоди i секцiї катодiв з рафiнованої мiдi
7403 12 00 00 Вайєрбарси з рафiнованої мiдi
7408 Дрiт мiдний
7605 Дрiт алюмiнiєвий
7606 Плити, листи та стрiчки алюмiнiєвi, товщина яких перевищує 0,2 мм
7607 Фольга алюмiнiєва (тиснена або нетиснена, на основi або без основи з паперу, картону, пластмаси або подiбних матерiалiв) завтовшки (без урахування основи) не бiльш як 0,2 мм
7608 Труби i трубки алюмiнiєвi".
 
Мiнiстр Кабiнету Мiнiстрiв України
А. ТОЛСТОУХОВ
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.