ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

10.06.10 N 11/4-10.18/5552-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
(крiм Енергетичної регiональної)
Начальникам митниць

ТЕРМIНОВО!


У доповнення до листа Держмитслужби вiд 01.06.2010 N 11/4-10.27/5237-ЕП

     З метою дотримання норм Закону України "Про гуманiтарну допомогу" та унеможливлення виникнення ситуацiй iз затримкою вантажiв гуманiтарної допомоги в пунктах пропуску через державний кордон України та митницях за мiсцезнаходженням отримувачiв гуманiтарної допомоги забезпечити неухильне виконання вимог статтi 9 цього Закону щодо оперативного та першочергового здiйснення митного контролю й митного оформлення гуманiтарних вантажiв.

     Лист Держмитслужби України вiд 01.06.2010 N 11/4-10.27/5237-ЕП у вiдношеннi вантажiв гуманiтарної допомоги не застосовується.

Заступник Голови Служби С.Д.Дериволков
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.