Документ скасований: Постанова КМУ № 450 від 21.05.2012

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 9 червня 2011 р. N 601


Про внесення змiн до перелiку товарiв, якi не можуть помiщатися у режим митного складу, та визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Внести до перелiку товарiв, якi не можуть помiщатися у режим митного складу, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 грудня 2002 р. N 1867 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 51, ст. 2302), такi змiни:

     абзаци третiй, восьмий i дев'ятий виключити;

     в абзацi сьомому слова "приватних осiб" замiнити словом "громадян".

     2. Визнати такими, що втратили чиннiсть, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України згiдно з перелiком, що додається.

     3. Ця постанова набирає чинностi з дня опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Iнд. 27

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 9 червня 2011 р. N 601

ПЕРЕЛIК
постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, що втратили чиннiсть

     1. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 серпня 1996 р. N 954 "Про впорядкування дiяльностi митних лiцензiйних складiв".

     2. Пункт 3 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 грудня 1997 р. N 1495 "Про внесення доповнень до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 1, ст. 11).

     3. Пункт 3 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 жовтня 2002 р. N 1493 "Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 42, ст. 1925).

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.