КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 14 вересня 2011 р. N 969


Про внесення змiн i визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Внести до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України змiни, що додаються.

     2. Визнати такими, що втратили чиннiсть, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України згiдно з перелiком, що додається.

Прем'єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Iнд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 14 вересня 2011 р. N 969

ЗМIНИ,
що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

     1. В абзацi першому пункту 1 i пунктi 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 липня 1996 р. N 861 "Про визначення центрального органу та пункту зв'язку з питань фiзичного захисту ядерного матерiалу" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 33, ст. 1545) слова "Державний комiтет ядерного регулювання" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Державна iнспекцiя ядерного регулювання" у вiдповiдному вiдмiнку.

     2. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 серпня 2005 р. N 845 "Питання квалiфiкацiйної атестацiї та стимулювання працiвникiв Державного комiтету ядерного регулювання, якi безпосередньо виконують функцiї з державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки" (Офiцiйний вiсник України, 2005 р., N 36, ст. 2186; 2008 р., N 49, ст. 1581):

     у назвi i текстi постанови слова "Державний комiтет ядерного регулювання" та "Мiнiстерство працi та соцiальної полiтики" в усiх вiдмiнках замiнити вiдповiдно словами "Державна iнспекцiя ядерного регулювання" та "Мiнiстерство соцiальної полiтики" у вiдповiдному вiдмiнку;

     у пунктi 1 слово "його" замiнити словом "її".

     3. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 липня 2007 р. N 939 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо контейнерiв для зберiгання та захоронення радiоактивних вiдходiв i плану заходiв з його застосування" (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., N 53, ст. 2162):

     у пунктi 2 слова "Державний комiтет ядерного регулювання вiдповiдальним" замiнити словами "Державну iнспекцiю ядерного регулювання вiдповiдальною";

     у планi заходiв iз застосування Технiчного регламенту щодо контейнерiв для зберiгання та захоронення радiоактивних вiдходiв на 2007 - 2011 роки, затвердженому зазначеною постановою, слова "Держспоживстандарт", "Мiнпаливенерго", "Мiнпромполiтики" замiнити вiдповiдно словами "Мiнекономрозвитку", "Мiненерговугiлля", "Агентство держмайна".

     4. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 вересня 2008 р. N 809 "Про встановлення надбавки за особливi умови роботи державним iнспекторам Державного комiтету ядерного регулювання" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 69, ст. 2320):

     у назвi постанови слова "Державного комiтету ядерного регулювання" замiнити словами "Державної iнспекцiї ядерного регулювання";

     в абзацi першому постанови слова "Державного комiтету ядерного регулювання та його" замiнити словами "Державної iнспекцiї ядерного регулювання та її".

     5. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 лютого 2009 р. N 118 "Про першочерговi заходи з будiвництва енергоблокiв N 3 i 4 Хмельницької АЕС" (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 13, ст. 397):

     у пунктi 1 постанови слова "Мiнiстерства палива та енергетики" замiнити словами "Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi";

     у пунктi 3 постанови слова "Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища i Державного комiтету ядерного регулювання" замiнити словами "Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв i Державної iнспекцiї ядерного регулювання.".

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 14 вересня 2011 р. N 969

ПЕРЕЛIК
постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, що втратили чиннiсть

     1. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 серпня 1992 р. N 458 "Про затвердження Положення про Головну державну iнспекцiю по нагляду за ядерною та радiацiйною безпекою Державного комiтету України з ядерної та радiацiйної безпеки" (ЗП України, 1992 р., N 9, ст. 216).

     2. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 вересня 1995 р. N 751 "Питання Головної державної iнспекцiї з нагляду за ядерною безпекою" (ЗП України, 1996 р., N 2, ст. 41).

     3. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 червня 1996 р. N 708 "Про затвердження Положення про порядок встановлення розмiрiв та накладення штрафiв на пiдприємства, установи i органiзацiї, якi здiйснюють дiяльнiсть у сферi використання ядерної енергiї, у разi порушення ними норм, правил i стандартiв безпеки або умов дозволiв на ведення робiт" (ЗП України, 1996 р., N 14, ст. 390).

     4. Пункт 24 змiн, що вносяться до актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 серпня 1998 р. N 1336 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 34, ст. 1277).

     5. Пункт 4 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 серпня 2001 р. N 1006 (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 33, ст. 1545).

     6. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 грудня 2006 р. N 1830 "Про затвердження Положення про Державний комiтет ядерного регулювання України" (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 52, ст. 3516).

     7. Пункт 7 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 липня 2008 р. N 664 (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 56, ст. 1867).

     8. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 червня 2009 р. N 571 "Про доповнення пункту 4 Положення про Державний комiтет ядерного регулювання України" (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 43, ст. 1443).

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.