Документ скасований: Постанова КМУ № 295 від 27.03.2013

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 22 грудня 1999 р. N 2345


Про встановлення термiну виконання операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах пiд час виготовлення частин ливарних машин

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 13 грудня 2001 року N 1648

     Вiдповiдно до статтi 2 Закону України "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

    1. Установити термiн виконання операцiй з давальницькою сировиною, що ввозиться на митну територiю України, пiд час виготовлення частин ливарних машин (код згiдно з УКТ ЗЕД 8454 90 00) 250 календарних днiв з дати оформлення ввiзної вантажної митної декларацiї.

(пункт 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.12.2001 р. N 1648)

    2. Визнати таким, що втратило чиннiсть, розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 серпня 1998 р. N 681.

Перший вiце-прем'єр-мiнiстр України А. КIНАХ
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.