ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Митного кодексу України у зв'язку з проведенням адмiнiстративної реформи

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Митного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., NN 44 - 48, ст. 552) такi змiни:

     1. У статтi 3, пунктах 5, 6, 10, 12, 14, 22, 28, 29, 37, 40, 41, 42, 49 частини першої статтi 4, частинi першiй статтi 7, статтях 8, 11, 12, частинах третiй - шостiй та дванадцятiй статтi 13, статтях 14, 15, пунктi 1 частини першої статтi 16, статтях 19 - 21, 23, частинi п'ятiй статтi 24, статтях 27 - 29, 31, 33 - 35, 41, 43 - 45, 47, 48, частинi другiй, пунктах 2 - 4, 6 - 8 частини третьої та частинi четвертiй статтi 52, статтях 53, 54, частинi першiй, абзацi першому, пунктах 3, 4, пiдпунктi "а" пункту 5 частини другої, частинах четвертiй, п'ятiй та сьомiй - десятiй статтi 55, статтях 57 - 60, 63, 64, 66, 68, 69, 75, 78, 79, 83, 86, 87, 90 - 93, частинi другiй статтi 95, статтях 96, 99, 100, 102, 104, 106, 108, 109, 112, 114, 116 - 118, 120, 122 - 125, 127 - 129, 132, 134, 136 - 138, 141, 143, 145, 146, 149 - 154, 156, 157, 160, 165 - 168, 173, 176, 178, частинi другiй статтi 180, статтях 184 - 194, 197, 198, 200, 201, 203, 204, 206 - 210, 214 - 216, 218 - 220, 223, 225 - 229, 233, 237, назвi роздiлу VII, назвi глави 37, статтях 238 - 244, 247 - 250, 252 - 256, частинах третiй, восьмiй та дев'ятiй статтi 257, статтях 258 - 269, статтях 278, 289, 293, 295 - 299, 301, частинi першiй статтi 304, назвi роздiлу X, назвi глави 44, статтях 305, 307 - 310, частинах першiй, другiй, четвертiй, шостiй, восьмiй, дев'ятiй, одинадцятiй та дванадцятiй статтi 311, статтях 312 - 316, 318, 319, частинi другiй статтi 320, статтях 321 - 327, 329, 330, 333 - 348, назвi, частинах другiй, четвертiй, шостiй та сьомiй статтi 349, пунктах 2 - 9 частини першої та частинi другiй статтi 350, статтях 351 - 354, частинах першiй, другiй, четвертiй - дев'ятiй, одинадцятiй та двадцятiй - двадцять другiй статтi 356, першому реченнi частини шостої, частинi сьомiй, другому реченнi частини чотирнадцятої, частинах шiстнадцятiй та дев'ятнадцятiй статтi 357, статтях 359, 361 - 363, 365, 368, 369, 372, 374, 377, 379 - 381, 383, 387, 394, 395, назвi глави 57, статтях 397 - 401, 403, назвi роздiлу XV, назвi глави 58, статтях 404, 416, 418, 422, 425, 428, 429, 431 - 433, 435, 439 - 441, 444, 446, 448, 450, 451, назвi статтi 452, статтях 455, 456, 458, 460, 466, 467, 469, 470, 474, 475, 478, 482, 483, 485, 490, 491, 493 - 499, 501 - 503, 505 - 507, 509, 510, 513, 514, частинi п'ятiй статтi 515, статтях 517 - 527, 529, 530, назвi глави 73, статтях 534 - 542, частинi другiй статтi 556, частинi другiй статтi 557, назвi глави 77, назвi та частинах другiй - четвертiй статтi 558, статтях 560, 561, назвi та першому реченнi частини першої статтi 562, назвi, абзацi першому, пунктах 2 та 5 частини першої статтi 565, назвi статтi 566, статтi 567, частинi другiй статтi 572 та частинi другiй статтi 574 слова "митний орган" у всiх вiдмiнках та числах замiнити словами "орган доходiв i зборiв" у вiдповiдному вiдмiнку та числi.

     2. У частинi першiй статтi 4:

     у пунктi 24 слова "митними органами в межах своїх повноважень" виключити;

     доповнити пунктами 341 та 64 такого змiсту:

     "341) органи доходiв i зборiв - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, митницi та митнi пости";

     "64) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, - центральний орган виконавчої влади, що є головним органом у системi центральних органiв виконавчої влади з питань забезпечення формування єдиної державної податкової, державної митної полiтики в частинi адмiнiстрування податкiв i зборiв, митних платежiв та реалiзацiї єдиної державної податкової, державної митної полiтики, забезпечення формування та реалiзацiї державної полiтики з адмiнiстрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, забезпечення формування та реалiзацiї державної полiтики у сферi боротьби з правопорушеннями при застосуваннi податкового та митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску";

     у пунктi 41 слово "декларантом" виключити.

     3. Статтю 5 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 5. Державна митна полiтика

     1. Державна митна полiтика - це система принципiв та напрямiв дiяльностi держави у сферi захисту митних iнтересiв та забезпечення митної безпеки України, регулювання зовнiшньої торгiвлi, захисту внутрiшнього ринку, розвитку економiки України та її iнтеграцiї до свiтової економiки. Державна митна полiтика є складовою частиною державної економiчної полiтики".

     4. У частинi третiй статтi 7 слова "статус митної служби України та основнi питання органiзацiї її дiяльностi" замiнити словами "правовий статус органiв доходiв i зборiв".

     5. У частинi четвертiй статтi 7, частинах четвертiй, шостiй, сьомiй, десятiй та тринадцятiй статтi 13, статтях 18, 21, 23, пунктi 2 частини другої та частинi п'ятiй статтi 25, статтях 28, 31, 34, 35, 52, 55, 68, 78, 86, 102, 112, 120, 123, 129, 137, 143, 146, 149, 153, 160, 165, 167, 173, 188, 194, 201, 202, 220, 228 - 233, 237, 239, 246, 247, 253, частинi шостiй статтi 257, статтях 264, 298 - 301, 304, 307, 311, 313, 314, 318, 320, 327, 330, 331, 338 - 343, частинi третiй та пунктi 1 частини сьомої статтi 346, 348, частинах п'ятнадцятiй та сiмнадцятiй статтi 356, частинах восьмiй та шiстнадцятiй - вiсiмнадцятiй статтi 357, статтях 363, 365, 377, 379, 390, 398, 405 - 407, 412, 415, 422, 428, 431, 435, 437, 439, 440, 445, 446, 449, 450, 452, 455, 456, 457, 490, 493, 494, 507 - 509, 513, 514, 520, 521, 523, 529, 530, частинi третiй статтi 541, частинах другiй та п'ятiй статтi 546, статтях 547, 552, 553, 564, 576, 581 та 590 слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi державної митної справи" та "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв" у всiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику" у вiдповiдних вiдмiнках.

     6. У частинi восьмiй статтi 13 слова "посадовi особи спецiалiзованих митних органiв, фахiвцi та експерти галузевих мiнiстерств i вiдомств за погодженням їх керiвникiв та керiвника центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi державної митної справи" замiнити словами "фахiвцi та експерти галузевих мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади за погодженням їх керiвникiв та керiвника центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику".

     7. У частинi першiй статтi 22, частинi другiй статтi 450, частинi п'ятiй статтi 499, частинi першiй статтi 546, назвi роздiлу XX, назвах глав 74 та 75, назвi та частинi першiй статтi 552, статтi 553, назвi глави 76, назвi статтi 555, назвi та частинi першiй статтi 557, другому реченнi частини першої статтi 562, частинi першiй статтi 572, назвi та частинi першiй статтi 574, частинах першiй i третiй статтi 575, статтях 576, 577, назвi глави 81, статтях 579, 580, назвi глави 82, статтях 581, 582, частинах першiй i четвертiй статтi 583, частинах першiй, другiй, п'ятiй i шостiй статтi 584, назвi глави 83, статтях 585 - 587, 589, абзацi шостому пункту 10 роздiлу XXI слова "митна служба України", "митна служба" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словами "органи доходiв i зборiв" у вiдповiдному вiдмiнку i числi.

     8. У назвi глави 4, частинах першiй - третiй статтi 24, назвi та частинi третiй статтi 25, статтi 30 слова "митний орган, органiзацiя" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словами "орган доходiв i зборiв" у вiдповiдному вiдмiнку i числi.

     9. У статтi 25:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Посадовими особами вищого рiвня стосовно посадових осiб та iнших працiвникiв органiв доходiв i зборiв є керiвники цих органiв";

     пункт 3 частини другої та частину шосту виключити.

     10. У другому реченнi частини третьої статтi 33 слова "мiж митними" замiнити словами "мiж органами доходiв i зборiв".

     11. У пiдпунктi "б" пункту 5 частини другої статтi 55 слова "у митному органi" замiнити словами "до органу".

     12. У частинi сьомiй статтi 69 слова та цифру "у порядку, встановленому главою 4 цього Кодексу" замiнити словами та цифрою "до органу вищого рiвня вiдповiдно до глави 4 цього Кодексу або до суду".

     13. В абзацi першому пункту 3 частини другої статтi 78 слова "помiщувалися у режим" замiнити словами "помiщувалися у митний режим".

     14. У пунктi 1 частини першої статтi 95 слова "одного митного органу" замiнити словами "однiєї митницi".

     15. У другому реченнi частини першої статтi 97 слова "мiж митними органами або в межах одного митного органу" замiнити словами "мiж органами доходiв i зборiв або в межах зони дiяльностi одного органу доходiв i зборiв".

     16. У частинi третiй статтi 180 слово "митних" замiнити словами "органiв доходiв i зборiв".

     17. У статтi 255:

     пункт 6 частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "6) подання додаткових документiв вiдповiдно до частини третьої статтi 53 цього Кодексу в межах передбаченого нею строку, перебiг якого припиняється з моменту отримання митницею (митним постом) таких документiв чи письмової вiдмови декларанта або уповноваженої ним особи у їх наданнi";

     пiсля частини третьої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "4. Не допускається перевищення строку, зазначеного у частинi першiй цiєї статтi, у зв'язку з проведенням правоохоронними органами та пiдроздiлами внутрiшньої безпеки органiв доходiв i зборiв спецiальних операцiй, перевiрок та iнших заходiв, якi не є операцiями, що здiйснюються в рамках виконання процедур митного контролю".

     У зв'язку з цим частини четверту i п'яту вважати вiдповiдно частинами п'ятою i шостою.

     18. Частину четверту статтi 257 викласти в такiй редакцiї:

     "4. У системi центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, створюється акредитований центр сертифiкацiї ключiв, який безоплатно надає територiальним органам зазначеного центрального органу виконавчої влади на регiональному та мiсцевому рiвнях та пiдприємствам усi необхiднi послуги електронного цифрового пiдпису".

     19. У пунктах 3 i 6 частини четвертої та абзацi першому частини восьмої статтi 307 слово "митниця" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словами "орган доходiв i зборiв" у вiдповiдному вiдмiнку i числi.

     20. Частину десяту статтi 311 викласти в такiй редакцiї:

     "10. Пiсля завершення митного оформлення товарiв чи процедури транзитного перевезення товарiв та за вiдсутностi порушення особою зобов'язань iз сплати митних платежiв фiнансова гарантiя не пiзнiше двох годин пiсля того, як орган доходiв i зборiв отримає пiдтвердження фактичного виконання зобов'язань, забезпечених гарантiєю, вивiльняється (повертається) цим органом доходiв i зборiв. При вивiльненнi (поверненнi) iндивiдуальної (одноразової) фiнансової гарантiї у паперовому виглядi органом доходiв i зборiв на всiх її примiрниках проставляється вiдбиток вiдповiдного митного забезпечення".

     21. У пунктi 2 частими першої статтi 315 слова "органу державної податкової служби за мiсцем реєстрацiї" замiнити словами "контролюючого органу за мiсцем реєстрацiї юридичної особи як платника податкiв".

     22. У статтi 320:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Форми та обсяги контролю, достатнього для забезпечення додержання законодавства з питань державної митної справи та мiжнародних договорiв України при митному оформленнi, обираються митницями (митними постами) на пiдставi результатiв застосування системи управлiння ризиками. Не допускаються визначення форм та обсягiв митного контролю iншими органами державної влади, а також участь їх посадових осiб у здiйсненнi митного контролю";

     у частинi третiй слова "митний орган" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словами "митниця (митний пост)" у вiдповiдному вiдмiнку i числi.

     23. Абзац перший частини шостої статтi 321 викласти в такiй редакцiї:

     "6. Перебування товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення пiд митним контролем закiнчується".

     24. У статтi 332:

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Проведення господарських робiт у зонi митного контролю, перемiщення через межi зони митного контролю i в межах цiєї зони товарiв, транспортних засобiв, громадян, якi не перетинають митний кордон України, посадових осiб iнших, крiм митниць, територiальних органiв центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, а також посадових осiб державних органiв, якi не здiйснюють види контролю, зазначенi у частинi першiй статтi 319 цього Кодексу, вiдбуваються з дотриманням режиму зони митного контролю i допускаються тiльки з письмового дозволу керiвника вiдповiдної митницi (митного поста) або особи, яка виконує його обов'язки, а в зонах митного контролю, розташованих у пунктах пропуску через державний кордон України, - крiм того, за погодженням з начальником вiдповiдного органу охорони державного кордону. Особам, допущеним у зону митного контролю, забороняється втручатися у дiї посадових осiб митницi (митного поста), якi здiйснюють митний контроль та митне оформлення, а також вчиняти будь-якi дiї щодо товарiв, транспортних засобiв, а також iнших осiб, якi знаходяться у зонi митного контролю, якщо iнше не передбачено законом";

     у частинi третiй слова "митнi органи" замiнити словами "митницi (митнi пости)".

     25. У частинi четвертiй статтi 334 слово "податковi" виключити.

     26. Третє речення частини п'ятої статтi 338 викласти в такiй редакцiї: "З метою проведення огляду (переогляду) товарiв посадовi особи органiв доходiв i зборiв самостiйно вживають заходiв, передбачених цим Кодексом, на всiй митнiй територiї України, включаючи зупинення транспортних засобiв для проведення їх огляду (переогляду), в межах контрольованого прикордонного району та прикордонної смуги".

     27. У другому реченнi частини п'ятої статтi 346 слова "органами виконавчої влади, уповноваженими здiйснювати контроль за нарахуванням i сплатою митних платежiв" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику".

     28. Частини першу i третю статтi 349 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Посадовi особи органу доходiв i зборiв мають право приступити до проведення документальної (планової чи позапланової) виїзної перевiрки декларанта чи зустрiчної звiрки на пiдприємствi за наявностi пiдстав для їх проведення, визначених цим Кодексом, та за умови пред'явлення керiвнику вiдповiдного пiдприємства або уповноваженiй ним особi пiд розписку посвiдчення на право проведення перевiрки, в якому зазначаються дата його видачi, назва органу доходiв i зборiв, мета проведення перевiрки, вид (планова чи позапланова) та пiдстави її проведення, дати початку та закiнчення перевiрки, посади, спецiальнi звання та прiзвища посадових осiб органу доходiв i зборiв, якi проводитимуть перевiрку, пред'явлення службових посвiдчень зазначених осiб, а також надання копiї наказу органу доходiв i зборiв про проведення перевiрки";

     "3. Ненадання керiвнику пiдприємства або уповноваженiй ним особi копiї наказу органу доходiв i зборiв про проведення перевiрки, непред'явлення службових посвiдчень посадових осiб органу доходiв i зборiв, якi проводитимуть перевiрку, та посвiдчення на право проведення перевiрки або їх надання (пред'явлення) з порушенням вимог, установлених частинами першою i другою цiєї статтi, є пiдставою для недопуску посадових осiб органу доходiв i зборiв до проведення перевiрки".

     29. Пункт 1 частини першої статтi 350 викласти в такiй редакцiї:

     "1) вимагати вiд посадових осiб органу доходiв i зборiв повiдомлення пiдстав для проведення перевiрки, пред'явлення посвiдчення на право проведення перевiрки, службових посвiдчень посадових осiб органiв доходiв i зборiв, якi проводитимуть перевiрку, а також надання копiї наказу органу доходiв i зборiв про проведення перевiрки".

     30. Частину дев'ятнадцяту статтi 356 викласти в такiй редакцiї:

     "19. Декларанти або уповноваженi ними особи повиннi бути ознайомленi з результатами проведеного дослiдження (аналiзу, експертизи) проб та зразкiв товарiв i отримати вiд органу доходiв i зборiв, яким призначено таке дослiдження (аналiз, експертизу), примiрники цих результатiв не пiзнiше наступного робочого дня пiсля проведення дослiдження (аналiзу, експертизи) спецiалiзованим органом з питань експертизи та дослiджень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, чи його вiдокремленим пiдроздiлом або пiсля отримання органом доходiв i зборiв примiрникiв результатiв такого дослiдження (аналiзу, експертизи) вiд iнших державних органiв. Ненадання примiрникiв результатiв дослiджень у зазначений термiн є порушенням службових обов'язкiв посадовими особами органу доходiв i зборiв".

     31. У статтi 357:

     частини першу - четверту викласти в такiй редакцiї:

     "1. Взятi проби (зразки) пiд митним забезпеченням разом з актом про їх взяття доставляються поштою або посадовою особою органу доходiв i зборiв до спецiалiзованого органу з питань експертизи та дослiджень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, чи до його вiдокремленого пiдроздiлу або до iншої експертної установи (органiзацiї) для проведення дослiджень (аналiзiв, експертиз).

     2. Дослiдження (аналiзи, експертизи) проводяться експертами спецiалiзованого органу з питань експертизи та дослiджень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, чи його вiдокремленого пiдроздiлу або iнших експертних установ (органiзацiй), призначених органом доходiв i зборiв. Зазначенi дослiдження (аналiзи, експертизи) проводяться з метою забезпечення здiйснення митного контролю та митного оформлення i не є судовими експертизами.

     3. Призначення дослiдження (аналiзу, експертизи) в iнших установах (органiзацiях) допускається лише у разi неможливостi проведення дослiдження (аналiзу, експертизи) спецiалiзованим органом з питань експертизи та дослiджень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, чи його вiдокремленим пiдроздiлом або за заявою декларанта чи уповноваженої ним особи для пiдтвердження чи спростування результатiв проведеного дослiдження (аналiзу, експертизи).

     4. Дослiдження (аналiз, експертиза) проб (зразкiв) проводиться протягом 10 днiв пiсля їх надходження до спецiалiзованого органу з питань експертизи та дослiджень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, чи його вiдокремленого пiдроздiлу або iншої експертної установи (органiзацiї). У разi потреби цей строк може бути продовжено за рiшенням керiвника спецiалiзованого органу з питань експертизи та дослiджень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, керiвника органу доходiв i зборiв за мiсцем розташування вiдокремленого пiдроздiлу зазначеного спецiалiзованого органу або керiвника вiдповiдної експертної установи (органiзацiї), але не бiльше нiж на 20 днiв";

     у частинi п'ятiй слова "(аналiз, експертиза)" замiнити словами "(аналiзи, експертизи)", а слово "здiйснюється" - словом "проводяться";

     третє речення частини шостої викласти у такiй редакцiї: "У разi ненадання додаткових матерiалiв у зазначений строк керiвник спецiалiзованого органу з питань експертизи та дослiджень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, керiвник органу доходiв i зборiв за мiсцем розташування вiдокремленого пiдроздiлу зазначеного спецiалiзованого органу або керiвник вiдповiдної експертної установи (органiзацiї) приймає рiшення про проведення часткового дослiдження (аналiзу, експертизи) або про вiдмову у проведеннi дослiдження (аналiзу, експертизи)";

     в абзацi першому частини дев'ятої слова "дослiджень (аналiзiв, експертиз)" замiнити словами "дослiдження (аналiзу, експертизи)";

     у першому реченнi частини чотирнадцятої слова "у спецiалiзованому митному органi з питань експертного забезпечення" замiнити словами "у спецiалiзованому органi з питань експертизи та дослiджень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику (його вiдокремленому пiдроздiлi)";

     у частинi шiстнадцятiй слова "в результатi дослiдження яких у їх складi" замiнити словами "у складi яких за результатами їх дослiдження (аналiзу, експертизи)".

     32. У статтi 452:

     друге речення частини першої виключити;

     у частинi другiй слова "органам державної податкової служби" виключити.

     33. Статтю 454 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 454. Вiдомчi класифiкатори

     1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, розробляє, затверджує, впроваджує та здiйснює ведення вiдомчих класифiкаторiв iнформацiї з питань державної митної справи - нормативно-технiчних документiв, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй.

     2. Класифiкатори, зазначенi у частинi першiй цiєї статтi, використовуються виключно для цiлей, передбачених цим Кодексом.

     3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, iнформує державнi органи та суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi про змiни, внесенi до класифiкаторiв, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, не пiзнiше нiж за 10 днiв до набрання чинностi такими змiнами".

     34. У статтi 515:

     перше речення частини другої викласти у такiй редакцiї:

     "2. Експертиза проводиться експертами спецiалiзованого органу з питань експертизи та дослiджень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, його вiдокремлених пiдроздiлiв та iнших установ або окремими спецiалiстами, якi призначаються посадовою особою органу доходiв i зборiв, у провадженнi якої знаходиться справа про порушення митних правил";

     у частинi третiй слова "проведеного ним дослiдження" замiнити словами "проведеної ним експертизи".

     35. У статтi 516:

     у назвi слова "посадовою особою митного органу" виключити;

     перше речення частини першої викласти у такiй редакцiї:

     "1. Визнавши за необхiдне проведення експертизи, посадова особа органу доходiв i зборiв, у провадженнi якої знаходиться справа про порушення митних правил, виносить постанову, у якiй визначаються пiдстави для призначення експертизи, прiзвище експерта або найменування спецiалiзованого органу з питань експертизи та дослiджень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, його вiдокремленого пiдроздiлу чи iншої вiдповiдної установи, в якiй має проводитися експертиза".

     36. Статтю 543 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 543. Здiйснення державної митної справи

     1. Безпосереднє здiйснення державної митної справи покладається на органи доходiв i зборiв".

     37. У статтi 544:

     у назвi та частинi першiй слова "митної служби України" замiнити словами "органiв доходiв i зборiв";

     у частинi другiй:

     абзац перший викласти у такiй редакцiї:

     "2. Здiйснюючи державну митну справу, органи доходiв i зборiв виконують такi основнi завдання";

     пункт 3 доповнити словами "здiйснення разом з митними органами iнших держав заходiв щодо удосконалення процедури пропуску товарiв, транспортних засобiв через митний кордон України, їх митного контролю та митного оформлення";

     пункт 6 доповнити словами "органiзацiя застосування гарантiй забезпечення сплати митних платежiв, взаємодiя з банкiвськими установами та незалежними фiнансовими посередниками, що надають такi гарантiї";

     доповнити пунктом 71 такого змiсту:

     "71) здiйснення державного експортного контролю в межах повноважень, покладених на органи доходiв i зборiв вiдповiдно до цього Кодексу та iнших законiв України";

     пункт 9 доповнити словами "недопущення перемiщення через митний кордон України контрафактних товарiв";

     пункт 11 доповнити словами "надання дозволiв та видача лiцензiй на здiйснення зазначених видiв дiяльностi; видача сертифiкатiв уповноваженого економiчного оператора";

     пункт 15 викласти у такiй редакцiї:

     "15) здiйснення обмiну документами та iнформацiєю (у тому числi електронною) з iншими державними органами України, митними, правоохоронними та iншими органами iноземних держав";

     пункт 16 доповнити словами "надання пiдприємствам послуг електронного цифрового пiдпису";

     у пунктах 17 i 18 слова "митної служби України" замiнити словами "органiв доходiв i зборiв";

     у пунктi 19 слова "митної iнфраструктури" замiнити словами "iнфраструктури органiв доходiв i зборiв";

     доповнити пунктом 20 такого змiсту:

     "20) здiйснення iнших визначених законом повноважень, покладених на органи доходiв i зборiв".

     38. Статтю 545 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 545. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику

     1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, спрямовує, координує та контролює дiяльнiсть митниць, здiйснює iншi повноваження, передбаченi цим Кодексом та iншими законами України, в межах своїх повноважень видає накази, органiзує та контролює їх виконання".

     39. У статтi 546:

     частину третю викласти у такiй редакцiї:

     "3. Митниця є територiальним органом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, i пiдпорядковується йому. Не допускається втручання у дiяльнiсть митниць iнших територiальних органiв центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику";

     частину сьому виключити.

     40. У статтi 547:

     у частинi першiй слова "митним органом" замiнити словами "органом доходiв i зборiв", а слова "на митну службу України" - словами "на органи доходiв i зборiв";

     у частинi третiй слова "за поданням керiвника вiдповiдної митницi" замiнити словами "в порядку, визначеному законом";

     частину четверту виключити;

     у частинi п'ятiй слово "положенням" замiнити словом "положеннями".

     41. Статтi 548 та 549 виключити.

     42. Статтю 550 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 550. Спецiалiзованi навчальнi заклади та науково-дослiдна установа органiв доходiв i зборiв

     1. З метою пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв з державної митної справи, а також проведення наукових дослiджень у сферi забезпечення митних iнтересiв України в системi центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, можуть створюватися спецiалiзованi навчальнi заклади та науково-дослiдна установа".

     43. Статтю 551 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 551. Емблеми та прапори органiв доходiв i зборiв

     1. Органи доходiв i зборiв мають емблему та прапор, опис та порядок використання яких встановлюються Президентом України.

     2. Митницi, спецiалiзованi навчальнi заклади та науково-дослiдна установа органiв доходiв i зборiв можуть мати свої емблеми та прапори".

     44. Статтю 554 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 554. Заохочувальнi вiдзнаки органiв доходiв i зборiв

     1. Для заохочення за значнi особистi досягнення у здiйсненнi державної митної справи, активнiсть та iнiцiативнiсть, виявленi пiд час виконання службових (трудових) обов'язкiв, установлюються заохочувальнi вiдзнаки органiв доходiв i зборiв у виглядi медалей, нагрудних знакiв, значкiв, грамот.

     2. Положення про заохочувальнi вiдзнаки органiв доходiв i зборiв затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику".

     45. Перше речення частини першої статтi 555 викласти у такiй редакцiї:

     "1. Майно органiв доходiв i зборiв, а також спецiалiзованих навчальних закладiв та науково-дослiдної установи органiв доходiв i зборiв є державною власнiстю".

     46. У назвi та частинi першiй статтi 556 слова "митнi органи, органiзацiї, навчальнi заклади та науково-дослiдна установа митної служби України" у всiх вiдмiнках замiнити словами "органи доходiв i зборiв, а також спецiалiзованi навчальнi заклади та науково-дослiдна установа органiв доходiв i зборiв" у вiдповiдному вiдмiнку.

     47. У частинi першiй статтi 558 слова "Митнi органи при виконаннi завдань, покладених на митну службу України" замiнити словами "Органи доходiв i зборiв при виконаннi покладених на них завдань".

     48. Статтю 559 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 559. Взаємодiя органiв доходiв i зборiв з Нацiональним банком України, Рахунковою палатою, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв, державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв та у сферi фiнансового контролю

     1. Органи доходiв i зборiв взаємодiють iз Нацiональним банком України, Рахунковою палатою, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiнансiв, державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв та у сферi фiнансового контролю в порядку, визначеному законодавством України".

     49. У частинi першiй статтi 561 слова "Митнi органи пiд час виконання завдань, покладених на митну службу України" замiнити словами "Органи доходiв i зборiв пiд час виконання завдань, покладених на них".

     50. У частинi першiй статтi 565:

     в абзацi першому слова "згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України" замiнити словами "укладених вiдповiдно до закону";

     у пунктi 4 слова "митних служб" замiнити словами "органiв доходiв i зборiв України та митних служб сумiжних держав".

     51. У назвi глави 79 слова "митних органах та органiзацiях" замiнити словами "органах доходiв i зборiв".

     52. Статтю 568 виключити.

     53. Статтю 569 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 569. Посадовi особи органiв доходiв i зборiв

     1. Працiвники органiв доходiв i зборiв, на яких покладено виконання завдань, зазначених у статтi 544 цього Кодексу, здiйснення органiзацiйного, юридичного, кадрового, фiнансового, матерiально-технiчного забезпечення дiяльностi цих органiв, є посадовими особами. Посадовi особи органiв доходiв i зборiв є державними службовцями.

     2. Особи, вперше прийнятi на службу до органiв доходiв i зборiв на посади, якi передбачають виконання завдань, зазначених у статтi 544 цього Кодексу, здiйснення органiзацiйного, юридичного, кадрового, фiнансового, матерiально-технiчного забезпечення дiяльностi цих органiв, приймають Присягу державних службовцiв, якщо ранiше вони не приймали такої Присяги.

     3. Правове становище посадових осiб органiв доходiв i зборiв визначається цим Кодексом, а в частинi, не врегульованiй ним, - законодавством про державну службу та iншими актами законодавства України".

     54. У статтi 570:

     у назвi, частинi першiй, другому реченнi частини другої та частинi третiй слова "митних органiв, органiзацiй", "митних органiв та органiзацiй" замiнити словами "органiв доходiв i зборiв";

     у частинi першiй слова "митну службу України" замiнити словами "цi органи", а слова "строком вiд двох до шести мiсяцiв" - словами "вiдповiдно до Закону України "Про державну службу";

     у частинi третiй слова "митного органу, органiзацiї" замiнити словами "органу доходiв i зборiв".

     55. Статтю 571 виключити.

     56. У назвi статтi 572 слова "iз службою в митних органах, органiзацiях" замiнити словами "з проходженням державної служби посадовими особами органiв доходiв i зборiв".

     57. Статтю 573 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 573. Спецiальнi звання посадових осiб органiв доходiв i зборiв

     1. Посадовим особам органiв доходiв i зборiв присвоюються такi спецiальнi звання:

     1) головний державний радник податкової та митної справи;

     2) державний радник податкової та митної справи I рангу;

     3) державний радник податкової та митної справи II рангу;

     4) державний радник податкової та митної справи III рангу;

     5) радник податкової та митної справи I рангу;

     6) радник податкової та митної справи II рангу;

     7) радник податкової та митної справи III рангу;

     8) iнспектор податкової та митної справи I рангу;

     9) iнспектор податкової та митної справи II рангу;

     10) iнспектор податкової та митної справи III рангу;

     11) iнспектор податкової та митної справи IV рангу;

     12) молодший iнспектор податкової та митної справи.

     2. Положення про спецiальнi звання посадових осiб органiв доходiв i зборiв, порядок присвоєння цих звань та їх спiввiдношення з рангами державних службовцiв, а також розмiри надбавок до посадового окладу за спецiальнi звання затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     3. Спецiальнi звання податкової та митної справи присвоюються довiчно. Позбавлення спецiальних звань здiйснюється виключно за вироком суду у випадках, передбачених Кримiнальним кодексом України".

     58. Частину другу статтi 575 викласти у такiй редакцiї:

     "2. Пiдготовка, перепiдготовка i пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв органiв доходiв i зборiв здiйснюються у спецiалiзованих навчальних закладах органiв доходiв i зборiв та у спецiалiзованому органi з питань спецiалiзованої пiдготовки та кiнологiчного забезпечення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику. Пiдготовка фахiвцiв з вищою освiтою для органiв доходiв i зборiв за окремими напрямами може здiйснюватися також у вищих навчальних закладах iншого галузевого пiдпорядкування за державним замовленням".

     59. Друге речення частини другої статтi 577 виключити.

     60. У частинi першiй статтi 583:

     у пунктi 2 слова "митним органам, органiзацiям, спецiалiзованим навчальним закладам митної служби України" замiнити словами "органам доходiв i зборiв, спецiалiзованим навчальним закладам та науково-дослiднiй установi органiв доходiв i зборiв";

     у пунктi 3 слова "митного органу, органiзацiї" замiнити словами "органу доходiв i зборiв".

     61. У частинi другiй статтi 584:

     пункт 2 викласти у такiй редакцiї:

     "2) вiдбиття групового чи збройного нападу на будiвлi, склади, iншi примiщення органiв доходiв i зборiв, спецiалiзованих навчальних закладiв та науково-дослiдної установи органiв доходiв i зборiв";

     у пунктi 3 слова "митним органам, органiзацiям, навчальним закладам митної служби України" замiнити словами "органам доходiв i зборiв, спецiалiзованим навчальним закладам та науково-дослiднiй установi органiв доходiв i зборiв".

     62. У частинi другiй статтi 585 слова "та премiї" замiнити словами "премiї, доплат та iнших виплат".

     63. У другому реченнi частини першої статтi 586 та у другому реченнi частини першої статтi 587 слова "митних органiв, органiзацiй" замiнити словами "органiв доходiв i зборiв".

     64. Статтю 588 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 588. Пенсiйне забезпечення посадових осiб органiв доходiв i зборiв

     1. Пенсiйне забезпечення посадових осiб органiв доходiв i зборiв здiйснюється в порядку та на умовах, передбачених Законом України "Про державну службу". При цьому перiод роботи (служби) зазначених осiб (у тому числi тих, яким присвоєнi спецiальнi звання) в органах доходiв i зборiв зараховується до стажу державної служби та до стажу роботи на посадах, вiднесених до категорiй посад державних службовцiв, що дає право на призначення пенсiї вiдповiдно до Закону України "Про державну службу", незалежно вiд мiсця роботи на час досягнення вiку, передбаченого зазначеним Законом.

     Пенсiйне забезпечення працiвникiв органiв доходiв i зборiв, якi не є посадовими особами, здiйснюється на пiдставах та у порядку, встановлених законом".

     65. Статтю 590 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 590. Вiдшкодування державою шкоди, завданої посадовим особам органiв доходiв i зборiв

     1. Працiвники органiв доходiв i зборiв пiдлягають загальнообов'язковому державному соцiальному страхуванню вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань, якi спричинили втрату працездатностi, у порядку, встановленому законом.

     2. У разi загибелi посадової особи органiв доходiв i зборiв у зв'язку з виконанням службових обов'язкiв сiм'ї загиблого або особам, якi перебували на його утриманнi, виплачується одноразова допомога в розмiрi десятирiчної заробiтної плати загиблого за його останньою посадою, яку вiн обiймав, за рахунок коштiв державного бюджету з подальшим стягненням цiєї суми з винних осiб.

     3. У разi заподiяння посадовiй особi органiв доходiв i зборiв тяжких тiлесних ушкоджень пiд час виконання службових обов'язкiв, що перешкоджають зайняттю професiйною дiяльнiстю, їй виплачується одноразова допомога у розмiрi п'ятирiчної заробiтної плати за останньою посадою за рахунок коштiв державного бюджету з подальшим стягненням цiєї суми з винних осiб.

     4. У разi заподiяння посадовiй особi органiв доходiв i зборiв легких чи середньої тяжкостi тiлесних ушкоджень пiд час виконання нею службових обов'язкiв такiй особi виплачується одноразова допомога в розмiрi однорiчної заробiтної плати за останньою посадою за рахунок коштiв державного бюджету з подальшим стягненням цiєї суми з винних осiб.

     5. Рiшення про виплату одноразової допомоги приймається комiсiєю органу доходiв i зборiв за мiсцем роботи потерпiлого у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, на пiдставi обвинувального вироку суду або постанови слiдчих органiв чи прокурора про закриття кримiнального провадження за нереабiлiтуючими пiдставами.

     6. Шкода, завдана майну посадової особи органiв доходiв i зборiв або членiв її сiм'ї у зв'язку з виконанням нею службових обов'язкiв, вiдшкодовується в повному обсязi за рахунок коштiв державного бюджету з подальшим стягненням цiєї суми з винних осiб.

     7. Вiдшкодування шкоди, завданої майну посадової особи органiв доходiв i зборiв або членiв її сiм'ї, проводиться на пiдставi рiшення суду.

     8. Для облiку фактичних витрат, пов'язаних з виплатою сум одноразової допомоги та вiдшкодуванням шкоди, завданої майну посадових осiб органiв доходiв i зборiв або членiв їх сiмей, для органiв доходiв i зборiв в установах банкiв вiдкриваються спецiальнi рахунки".

     II. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, але не ранiше дня набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до Податкового кодексу України у зв'язку iз проведенням адмiнiстративної реформи", крiм абзацу шiстнадцятого пункту 57 роздiлу I цього Закону в частинi встановлення спiввiдношення спецiальних звань податкової та митної служби з рангами державних службовцiв, яка набирає чинностi одночасно iз Законом України вiд 17 листопада 2011 року "Про державну службу".

     2. Митнi органи та органiзацiї, якi функцiонують на момент прийняття цього Закону, продовжують виконувати повноваження щодо здiйснення державної митної справи до завершення реорганiзацiї таких органiв.

     3. Встановити, що спецiальнi звання, встановленi цим Законом, присвоюються посадовим особам органiв доходiв i зборiв, яким ранiше було присвоєно спецiальнi звання митної служби України, за таким спiввiдношенням незалежно вiд займаних посад:

Спецiальнi звання митної служби України Спецiальнi звання посадових осiб органiв доходiв i зборiв
дiйсний державний радник митної служби головний державний радник податкової та митної справи
державний радник митної служби 1 рангу державний радник податкової та митної справи I рангу
державний радник митної служби 2 рангу державний радник податкової та митної справи II рангу
державний радник митної служби 3 рангу державний радник податкової та митної справи III рангу
радник митної служби 1 рангу радник податкової та митної справи I рангу
радник митної служби 2 рангу радник податкової та митної справи II рангу
радник митної служби 3 рангу радник податкової та митної справи III рангу
iнспектор митної служби 1 рангу iнспектор податкової та митної справи I рангу
iнспектор митної служби 2 рангу iнспектор податкової та митної справи II рангу
iнспектор митної служби 3 рангу, iнспектор митної служби 4 рангу, iнспектор митної служби, молодший iнспектор митної служби iнспектор податкової та митної справи III рангу

     Перiод роботи (служби) зазначених осiб (у тому числi тих, яким присвоювалися спецiальнi та/або персональнi звання) у митних органах та органiзацiях зараховується до стажу державної служби та стажу роботи на посадах, вiднесених до категорiй посад державних службовцiв, що дає право на призначення пенсiї вiдповiдно до Закону України "Про державну службу" незалежно вiд мiсця роботи на час досягнення вiку, передбаченого Законом України "Про державну службу".

     4. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд та приведення вiдповiдними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
4 липня 2013 року
N 405-VII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.