ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" щодо спрощення реєстрацiї осiб як платникiв податкiв

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Внести до Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 31 - 32, ст. 263 iз наступними змiнами) такi змiни:

     1) у статтi 17:

     частину другу доповнити двома абзацами такого змiсту:

     "дата подання заяви щодо обрання спрощеної системи оподаткування, податкова адреса суб'єкта господарювання, мiсце провадження господарської дiяльностi, обрана група платникiв єдиного податку, дата надсилання електронної копiї такої заяви до органу доходiв i зборiв, якщо така заява подана як додаток до реєстрацiйної картки;

     дата подання реєстрацiйної заяви про добровiльну реєстрацiю як платника податку на додану вартiсть, дата надсилання електронної копiї такої заяви до органу доходiв i зборiв, якщо така заява подана як додаток до реєстрацiйної картки";

     частину четверту доповнити двома абзацами такого змiсту:

     "дата подання заяви щодо обрання спрощеної системи оподаткування, податкова адреса суб'єкта господарювання, мiсце провадження господарської дiяльностi, обрана група платникiв єдиного податку, обранi види дiяльностi згiдно з КВЕД ДК 009:2010 (для платникiв єдиного податку першої та другої груп), дата надсилання електронної копiї такої заяви до органу доходiв i зборiв, якщо така заява подана як додаток до реєстрацiйної картки;

     дата подання реєстрацiйної заяви про добровiльну реєстрацiю як платника податку на додану вартiсть, дата надсилання електронної копiї такої заяви до органу доходiв i зборiв, якщо така заява подана як додаток до реєстрацiйної картки";

     2) абзац другий частини першої статтi 24 викласти в такiй редакцiї:

     "заповнену реєстрацiйну картку на проведення державної реєстрацiї юридичної особи, до якої може бути подана як додаток заява щодо обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстрацiйна заява про добровiльну реєстрацiю як платника податку на додану вартiсть за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику";

     3) частину першу статтi 26 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "До вiдповiдного органу доходiв i зборiв одночасно з вiдомостями з реєстрацiйної картки на проведення державної реєстрацiї юридичної особи державним реєстратором передається електронна копiя заяви щодо обрання спрощеної системи оподаткування та/або реєстрацiйної заяви про добровiльну реєстрацiю як платника податку на додану вартiсть, виготовлена шляхом сканування, якщо такi заяви були поданi як додаток до реєстрацiйної картки";

     4) абзац другий частини першої статтi 42 викласти в такiй редакцiї:

     "заповнену реєстрацiйну картку на проведення державної реєстрацiї фiзичної особи - пiдприємця, до якої може бути подана як додаток заява щодо обрання фiзичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстрацiйна заява про добровiльну реєстрацiю як платника податку на додану вартiсть за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику";

     5) частину п'яту статтi 43 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "До вiдповiдного органу доходiв i зборiв одночасно з вiдомостями з реєстрацiйної картки на проведення державної реєстрацiї фiзичної особи - пiдприємця державним реєстратором передається електронна копiя заяви щодо обрання спрощеної системи оподаткування та/або реєстрацiйної заяви про добровiльну реєстрацiю як платника податку на додану вартiсть, виготовлена шляхом сканування, якщо такi заяви були поданi як додаток до реєстрацiйної картки".

     2. Цей Закон набирає чинностi одночасно iз Законом України "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо реєстрацiї осiб як платникiв податкiв" стосовно внесення змiн до статей 180, 182, 183, 298, 299 Податкового кодексу України.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
5 вересня 2013 року
N 441-VII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.