МIНIСТЕРСТВО ЕКОЛОГIЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

10.07.2014 N 216


Про внесення змiни до пункту 6 Положення про морськi екологiчнi iнспекцiї

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
28 липня 2014 р. за N 866/25643


     Вiдповiдно до пункту "и" частини першої статтi 202 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" та на виконання рiшення Державної служби України з питань регуляторної полiтики та розвитку пiдприємництва вiд 30 квiтня 2014 року N 29 "Про необхiднiсть усунення Мiнiстерством екологiї та природних ресурсiв України порушень принципiв державної регуляторної полiтики згiдно з вимогами Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi" наказую:

     1. У пiдпунктi 6.9 пункту 6 Положення про морськi екологiчнi iнспекцiї, затвердженого наказом Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв України вiд 04 листопада 2011 року N 429, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 25 листопада 2011 року за N 1348/20086, слова ", у тому числi iзольований баласт" виключити.

     2. Державнiй екологiчнiй iнспекцiї України (Казимир М. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України в установленому порядку.

     3. Цей наказ набирає чинностi з дня його офiцiйного опублiкування.

     4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Мiнiстр А. В. Мохник
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної екологiчної iнспекцiї України М. М. Казимир
Голова Державної служби України з питань регуляторної полiтики та розвитку пiдприємництва М. Ю. Бродський
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.