ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України щодо встановлення цiн (тарифiв)

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. Частину другу статтi 12 Закону України "Про електроенергетику" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1; 2000 р., N 38, ст. 321; 2012 р., N 4, ст. 12) доповнити абзацом дев'ятим такого змiсту:

     "встановлює цiни (тарифи) на електричну енергiю, що вiдпускається населенню для побутових потреб, у тому числi диференцiйованi за обсягами спожитої електричної енергiї та/або за групами споживачiв".

     2. Частину першу статтi 3 Закону України "Про природнi монополiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 30, ст. 238; 2004 р., N 13, ст. 181; 2005 р., N 26, ст. 349; 2012 р., N 7, ст. 53; 2014 р., N 22, ст. 781) пiсля слiв "Про державне регулювання у сферi комунальних послуг" доповнити словами "Про засади функцiонування ринку природного газу", "Про питну воду та питне водопостачання", "Про теплопостачання".

     3. У Законi України "Про цiни i цiноутворення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 19 - 20, ст. 190):

     1) пункт 13 частини першої статтi 1 пiсля слiв "органами виконавчої влади та" доповнити словами "державними колегiальними органами або", а пiсля слiв "вiдповiдно до їх повноважень" - словами "та компетенцiї";

     2) частину першу статтi 2 пiсля слiв "органами виконавчої влади" доповнити словами "органами, що здiйснюють державне регулювання дiяльностi суб'єктiв природних монополiй";

     3) у статтi 8:

     назву доповнити словами "та на сумiжних ринках";

     частину першу пiсля слiв "природних монополiй" доповнити словами "та суб'єктiв господарювання, що здiйснюють дiяльнiсть на сумiжних ринках", а пiсля слiв "законодавства про природнi монополiї" - словами "та iнших законiв України";

     4) частину четверту статтi 12 пiсля слiв "органи виконавчої влади" доповнити словами "державнi колегiальнi органи";

     5) абзац перший частини першої статтi 13 пiсля слiв "органами виконавчої влади" доповнити словами "державними колегiальними органами".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
2 червня 2015 року
N 499-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.