ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

28.09.2015 N 35569/7/99-99-24-03-01-17

 

Начальникам митниць ДФС


Про застосування технiчних регламентiв

     Державна фiскальна служба України повiдомляє, що згiдно iз Законом України вiд 15 сiчня 2015 року N 124-VIII "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi" з 21 вересня 2015 року набрали чинностi змiни до частини четвертої статтi 14 Закону України вiд 12 травня 1991 року N 1023-XII "Про захист прав споживачiв". Згiдно iз зазначеними змiнами iз Закону України "Про захист прав споживачiв" виключено норму щодо здiйснення митного оформлення iмпорту товарiв на пiдставi документiв, факт проходження що засвiдчують цими товарами процедури оцiнки вiдповiдностi.

     Водночас звертаємо увагу, що чинними залишаються положення статей 29, 291 Закону України вiд 01 червня 2000 року N 1770-III "Про радiочастотний ресурс України", якими передбачено здiйснення митного оформлення окремих типiв радiоелектронних засобiв або випромiнювальних пристроїв за наявностi у суб'єкта господарювання, що здiйснює їх ввезення з-за кордону, документа про пiдтвердження вiдповiдностi.

     Враховуючи викладене, починаючи з 00 год. 00 хв. 21 вересня 2015 року, на пiдставi документiв, що засвiдчують факт проходження товарами процедури оцiнки вiдповiдностi, здiйснюється митне оформлення виключно радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв (спецiального призначення та таких, що можуть застосовуватися на територiї України у смугах радiочастот загального користування).

     У зв'язку iз зазначеними змiнами в законодавствi України вiдкликаються листи Держмитслужби, Мiндоходiв i ДФС:

     вiд 11.12.2009 N 11/6-10.18/12016-ЕП;

     вiд 25.11.2009 N 11/1-10.18/11390-ЕП;

     вiд 14.12.2010 N 11/3-10.18/15976-ЕП;

     вiд 01.07.2011 N 16/1-16.3/546-ЕП;

     вiд 05.08.2011 N 16/3-16.3/917-ЕП;

     вiд 17.10.2011 N 11.1/1.2-16.3/14360-ЕП;

     абзац четвертий листа вiд 17.04.2012 N 16/1-16.3/817-ЕП;

     вiд 10.05.2012 N 11.1/3-16.3/5312-ЕП;

     вiд 10.05.2012 N 11.1/3-16.3/5318-ЕП;

     вiд 09.10.2012 N 11.1/2-16.3/11290-ЕП;

     вiд 21.11.2012 N 11.1/1.2-16.3/13098-ЕП;

     вiд 27.06.2014 N 15380/7/99-99-24-01-10-17;

     вiд 15.07.2014 N 16767/7/99-99-24-01-10-17;

     вiд 09.07.2014 N 16425/7/99-99-24-01-05-17;

     вiд 02.07.2015 N 23741/7/99-99-24-03-01-17.

Голова Р.М. Насiров
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.