ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ АДМIНIСТРУВАННЯ МИТНИХ ПЛАТЕЖIВ ТА МИТНО-ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

06.01.2016 N 21/99-99-25-02-02-18

 

Департамент розвитку IT


Про графiки зниження ввiзних мит України

     До Департаменту адмiнiстрування митних платежiв та митно-тарифного регулювання надiйшов лист Мiнекономрозвитку України вiд 30.12.2015 N 4321-06/44097-03 щодо оновлених (доопрацьваних) графiкiв зниження ввiзних мит України, розрахованих по роках, передбачених Угодою про асоцiацiю мiж Україною та Європейським Союзом.

     Надаємо зазначенi графiки до вiдома та подальшого використання у роботi.

     Додаток: в електронному виглядi файл в форматi xls: TO_UA_20151223+applied_for_GFS. (частина 1 [01-28], частина 2 [29-71], частина 3 [72-97])

Директор Департаменту адмiнiстрування митних платежiв та митно-тарифного регулювання M. M. Iванюк
Copyright © 2021 НТФ «Интес»
Все права сохранены.