Додаток до листа ДФСУ вiд 06.01.2016 N 21/99-99-25-02-02-18 (частина 2, частина 3)

Графiки зниження ввiзних мит України

(частина 1)

Код Назва дiюча ставка увiзного мита (пiльгова) зобов'язання в рамках УА рiк дiї Угоди
Базова ставка увiзного мита Перехiдний перiод, рокiв 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
0101 21 00 00 - - чистопороднi племiннi тварини 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0101 29 10 00 - - - для забою 5 5 5 4,2 3,3 2,5 1,7 0,8 0 0 0 0 0 0
0101 29 90 00 - - - iншi 5 5 5 4,2 3,3 2,5 1,7 0,8 0 0 0 0 0 0
0101 30 00 00 - вiслюки 5 5 5 4,2 3,3 2,5 1,7 0,8 0 0 0 0 0 0
0101 90 00 00 - iншi 5 5 5 4,2 3,3 2,5 1,7 0,8 0 0 0 0 0 0
0102 21 10 00 - - - нетелi (самки великої рогатої худоби до першого отелення) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0102 21 30 00 - - - корови 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0102 21 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0102 29 10 00 - - - масою не бiльш як 80 кг 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
0102 29 21 00 - - - - для забою 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
0102 29 29 00 - - - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
0102 29 41 00 - - - - для забою 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
0102 29 49 00 - - - - iншi 15 15 7 13,1 11,3 9,4 7,5 5,6 3,8 1,9 0 0 0 0
0102 29 51 00 - - - - - для забою 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
0102 29 59 00 - - - - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
0102 29 61 00 - - - - - для забою 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
0102 29 69 00 - - - - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
0102 29 91 00 - - - - - для забою 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
0102 29 99 00 - - - - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
0102 31 00 00 - - чистопороднi племiннi тварини 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0102 39 10 00 - - - свiйськi види 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
0102 39 90 00 - - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
0102 90 20 00 - - чистопороднi племiннi тварини 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0102 90 91 00 - - - свiйськi види 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
0102 90 99 00 - - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
0103 10 00 00 - чистопороднi племiннi тварини 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0103 91 10 00 - - - свiйськi види 5 5 50% зниження впродовж 7 рокiв 4,7 4,4 4,1 3,8 3,4 3,1 2,8 2,5 2,5 2,5 2,5
0103 91 90 00 - - - iншi 5 5 7 4,4 3,8 3,1 2,5 1,9 1,3 0,6 0 0 0 0
0103 92 11 00 - - - - свиноматки масою не менш як 160 кг, що опоросилися принаймнi один раз 8 8 7 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0 0 0 0
0103 92 19 00 - - - - iншi 8 8 50% зниження впродовж 7 рокiв 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0
0103 92 90 00 - - - iншi 8 8 7 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0 0 0 0
0104 10 10 00 - - чистопороднi племiннi тварини 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0104 10 30 00 - - - ягнята (вiком до одного року) 2 2 3 1,5 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0104 10 80 00 - - - iншi 2 2 3 1,5 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0104 20 10 00 - - чистопороднi племiннi тварини 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0104 20 90 00 - - iншi 2 2 5 1,7 1,3 1,0 0,7 0,3 0 0 0 0 0 0
0105 11 11 00 - - - - яєчних порiд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0105 11 19 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0105 11 91 00 - - - - яєчних порiд 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0105 11 99 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0105 12 00 00 - - iндики 2 2 7 1,8 1,5 1,3 1,0 0,8 0,5 0,3 0 0 0 0
0105 13 00 00 - - качки 2 2 3 1,5 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0105 14 00 00 - - гуси 2 2 3 1,5 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0105 15 00 00 - - цесарки 2 2 3 1,5 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0105 94 00 10 - - - курчата племiннi 90 - 120-деннi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0105 94 00 90 - - - iншi 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0105 99 10 00 - - - качки 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0105 99 20 00 - - - гуси 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0105 99 30 00 - - - iндики 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0105 99 50 00 - - - цесарки 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0106 11 00 10 - - - для зоопаркiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0106 11 00 90 - - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0106 12 00 10 - - - для зоопаркiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0106 12 00 90 - - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0106 13 00 00 - - верблюди та iншi тварини родини верблюдячих (Camelidae) 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0106 14 10 00 - - - кролi свiйськi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0106 14 90 00 - - - iншi 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0106 19 00 10 - - - - для зоопаркiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0106 19 00 90 - - - - iншi 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0106 20 00 10 - - для зоопаркiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0106 20 00 90 - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0106 31 00 10 - - - для зоопаркiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0106 31 00 90 - - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0106 32 00 10 - - - для зоопаркiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0106 32 00 90 - - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0106 33 00 10 - - - для зоопаркiв 0 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0106 33 00 90 - - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0106 39 10 10 - - - - для зоопаркiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0106 39 10 90 - - - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0106 39 80 10 - - - - для зоопаркiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0106 39 80 90 - - - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0106 41 00 00 - - бджоли 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0106 49 00 10 - - для зоопаркiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0106 49 00 90 - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0106 90 00 10 - - для зоопаркiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0106 90 00 90 - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0201 10 00 00 - тушi та половини туш 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
0201 20 20 00 - - компенсованi четвертини 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
0201 20 30 00 - - нероздiленi або роздiленi переднi четвертини 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
0201 20 50 00 - - нероздiленi або роздiленi заднi четвертини 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
0201 20 90 00 - - iншi 15 15 50% зниження впродовж 7 рокiв 14,1 13,1 12,2 11,3 10,3 9,4 8,4 7,5 7,5 7,5 7,5
0201 30 00 00 - обваленi 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
0202 10 00 00 - тушi та половини туш 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
0202 20 10 00 - - компенсованi четвертини 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
0202 20 30 00 - - нероздiленi або роздiленi переднi четвертини 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
0202 20 50 00 - - нероздiленi або роздiленi заднi четвертини 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
0202 20 90 00 - - iншi 15 15 50% зниження впродовж 7 рокiв 14,1 13,1 12,2 11,3 10,3 9,4 8,4 7,5 7,5 7,5 7,5
0202 30 10 00 - - переднi четвертини, цiлi або розрубанi як максимум на п'ять частин, кожна четвертина може бути лише в одному блоцi; компенсованi четвертини - у двох блоках, при цьому один з переднiми четвертинами, цiлими або розрубаними щонайбiльше на п'ять частин, а другий з її заднiми четвертинами, за винятком фiле, одним шматком 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
0202 30 50 00 - - лопатка, шийно-лопаткова частина та грудинка 15 15 20% зниження впродовж 5 рокiв 14,5 14,0 12,5 13,0 12,5 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
0202 30 90 00 - - iншi 15 15 50% зниження впродовж 7 рокiв 14,1 13,1 12,2 11,3 10,3 9,4 8,4 7,5 7,5 7,5 7,5
0203 11 10 00 - - - свiйських свиней 12 12 Тарифна квота_Свинина (10.000 тон чистої ваги) + Тарифна квота Свинина додаткова (10.000 тон чистої ваги) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
0203 11 90 00 - - - iншi 12 12 Тарифна квота_Свинина (10.000 тон чистої ваги) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
0203 12 11 00 - - - - окости та їх вiдруби 12 12 Тарифна квота_Свинина (10.000 тон чистої ваги) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
0203 12 19 00 - - - - лопатки та їх вiдруби 12 12 Тарифна квота_Свинина (10.000 тон чистої ваги) + Тарифна квота Свинина додаткова (10.000 тон чистої ваги) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
0203 12 90 00 - - - iншi 12 12 Тарифна квота_Свинина (10.000 тон чистої ваги) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
0203 19 11 00 - - - - переднiй край та його вiдруби 12 12 Тарифна квота_Свинина (10.000 тон чистої ваги) + Тарифна квота Свинина додаткова (10.000 тон чистої ваги) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
0203 19 13 00 - - - - корейка та її вiдруби, необваленi 12 12 Тарифна квота_Свинина (10.000 тон чистої ваги) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
0203 19 15 00 - - - - грудинка з прошарком сала та її вiдруби 12 12 Тарифна квота_Свинина (10.000 тон чистої ваги) + Тарифна квота Свинина додаткова (10.000 тон чистої ваги) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
0203 19 55 00 - - - - - обваленi 12 12 Тарифна квота_Свинина (10.000 тон чистої ваги) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
0203 19 59 00 - - - - - iншi 12 12 Тарифна квота_Свинина (10.000 тон чистої ваги) + Тарифна квота Свинина додаткова (10.000 тон чистої ваги) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
0203 19 90 00 - - - iнша 12 12 Тарифна квота_Свинина (10.000 тон чистої ваги) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
0203 21 10 00 - - - свiйських свиней 10 10 Тарифна квота_Свинина (10.000 тон чистої ваги) + Тарифна квота Свинина додаткова (10.000 тон чистої ваги) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
0203 21 90 00 - - - iншi 10 10 Тарифна квота_Свинина (10.000 тон чистої ваги) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
0203 22 11 00 - - - - окости та їх вiдруби 10 10 Тарифна квота_Свинина (10.000 тон чистої ваги) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
0203 22 19 00 - - - - лопатки та їх вiдруби 10 10 Тарифна квота_Свинина (10.000 тон чистої ваги) + Тарифна квота Свинина додаткова (10.000 тон чистої ваги) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
0203 22 90 00 - - - iншi 10 10 Тарифна квота_Свинина (10.000 тон чистої ваги) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
0203 29 11 00 - - - - переднiй край та його вiдруби 10 10 Тарифна квота_Свинина (10.000 тон чистої ваги) + Тарифна квота Свинина додаткова (10.000 тон чистої ваги) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
0203 29 13 00 - - - - корейка та її вiдруби, необваленi 10 10 Тарифна квота_Свинина (10.000 тон чистої ваги) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
0203 29 15 00 - - - - грудинка з прошарком сала та її вiдруби 10 10 Тарифна квота_Свинина (10.000 тон чистої ваги) + Тарифна квота Свинина додаткова (10.000 тон чистої ваги) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
0203 29 55 00 - - - - - обваленi 10 10 Тарифна квота_Свинина (10.000 тон чистої ваги) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
0203 29 59 00 - - - - - iншi 10 10 Тарифна квота_Свинина (10.000 тон чистої ваги) + Тарифна квота Свинина додаткова (10.000 тон чистої ваги) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
0203 29 90 00 - - - iнша 10 10 Тарифна квота_Свинина (10.000 тон чистої ваги) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
0204 10 00 00 - тушi та половини туш ягнят, свiжi або охолодженi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0204 21 00 00 - - тушi та половини туш 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0204 22 10 00 - - - переднi четвертини короткого розрубу 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0204 22 30 00 - - - хребтовi краї спинної частини i/або нирковi частини 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0204 22 50 00 - - - тазостегновi частини з гомiлками 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0204 22 90 00 - - - iншi 10 10 20% зниження впродовж 5 рокiв 9,7 9,3 9,0 8,7 8,3 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
0204 23 00 00 - - обвалена 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0204 30 00 00 - тушi та половини туш ягнят, мороженi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0204 41 00 00 - - тушi та половини туш 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0204 42 10 00 - - - переднi четвертини короткого розрубу 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0204 42 30 00 - - - хребтовi краї спинної частини i/або нирковi частини 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0204 42 50 00 - - - тазостегновi частини з гомiлками 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0204 42 90 00 - - - iншi 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0204 43 10 00 - - - ягнят 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0204 43 90 00 - - - iншi 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0204 50 11 00 - - - тушi та половини туш 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0204 50 13 00 - - - переднi четвертини короткого розрубу 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0204 50 15 00 - - - хребтовi краї спинної частини i/або нирковi частини 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0204 50 19 00 - - - тазостегновi частини з гомiлками 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0204 50 31 00 - - - - вiдруби, необваленi 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0204 50 39 00 - - - - вiдруби, обваленi 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0204 50 51 00 - - - тушi та половини туш 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0204 50 53 00 - - - переднi четвертини короткого розрубу 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0204 50 55 00 - - - хребтовi краї спинної частини i/або нирковi частини 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0204 50 59 00 - - - тазостегновi частини з гомiлками 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0204 50 71 00 - - - - вiдруби, необваленi 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0204 50 79 00 - - - - вiдруби, обваленi 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0205 00 20 00 - свiже або охолоджене 12 12 5 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0 0 0 0 0 0
0205 00 80 00 - морожене 12 12 5 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0 0 0 0 0 0
0206 10 10 00 - - для виробництва фармацевтичних продуктiв 15 15 7 13,1 11,3 9,4 7,5 5,6 3,8 1,9 0 0 0 0
0206 10 95 00 - - - товста дiафрагма i тонка дiафрагма 15 15 20% зниження впродовж 5 рокiв 14,5 14,0 12,5 13,0 12,5 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
0206 10 98 00 - - - iншi 15 15 20% зниження впродовж 5 рокiв 14,5 14,0 12,5 13,0 12,5 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
0206 21 00 00 - - язики 12 12 7 10,5 9,0 7,5 6,0 4,5 3,0 1,5 0 0 0 0
0206 22 00 00 - - печiнка 15 15 7 13,1 11,3 9,4 7,5 5,6 3,8 1,9 0 0 0 0
0206 29 10 00 - - - для виробництва фармацевтичних продуктiв 12 12 7 10,5 9,0 7,5 6,0 4,5 3,0 1,5 0 0 0 0
0206 29 91 00 - - - - товста дiафрагма i тонка дiафрагма 12 12 20% зниження впродовж 5 рокiв 11,6 11,2 10,8 10,4 10,0 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6
0206 29 99 00 - - - - iншi 12 12 20% зниження впродовж 5 рокiв 11,6 11,2 10,8 10,4 10,0 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6
0206 30 00 00 - свиней, свiжi або охолодженi 15 15 7 13,1 11,3 9,4 7,5 5,6 3,8 1,9 0 0 0 0
0206 41 00 00 - - печiнка 10 10 50% зниження впродовж 7 рокiв 9,4 8,8 8,1 7,5 6,9 6,3 5,6 5,0 5,0 5,0 5,0
0206 49 00 00 - - iншi 10 10 50% зниження впродовж 7 рокiв 9,4 8,8 8,1 7,5 6,9 6,3 5,6 5,0 5,0 5,0 5,0
0206 80 10 00 - - для виробництва фармацевтичних продуктiв 15 15 7 13,1 11,3 9,4 7,5 5,6 3,8 1,9 0 0 0 0
0206 80 91 00 - - - коней, вiслюкiв, мулiв або лошакiв 15 15 20% зниження впродовж 5 рокiв 14,5 14,0 12,5 13,0 12,5 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
0206 80 99 00 - - - овець та кiз 15 15 20% зниження впродовж 5 рокiв 14,5 14,0 12,5 13,0 12,5 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
0206 90 10 00 - - для виробництва фармацевтичних продуктiв 15 15 7 13,1 11,3 9,4 7,5 5,6 3,8 1,9 0 0 0 0
0206 90 91 00 - - - коней, вiслюкiв, мулiв або лошакiв 15 15 7 13,1 11,3 9,4 7,5 5,6 3,8 1,9 0 0 0 0
0206 90 99 00 - - - овець та кiз 15 15 7 13,1 11,3 9,4 7,5 5,6 3,8 1,9 0 0 0 0
0207 11 10 00 - - - обскубанi, напiвпатранi, з головою та лапами, так званi "83 % курчата" 15 15 7 13,1 11,3 9,4 7,5 5,6 3,8 1,9 0 0 0 0
0207 11 30 00 - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та шлунком, так званi "70 % курчата" 15 15 7 13,1 11,3 9,4 7,5 5,6 3,8 1,9 0 0 0 0
0207 11 90 00 - - - обскубанi, патранi, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки та шлунка, так званi "65 % курчата", або в iншому виглядi 15 15 7 13,1 11,3 9,4 7,5 5,6 3,8 1,9 0 0 0 0
0207 12 10 00 - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та шлунком, так званi "70 % курчата" 12 12 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) + Тарифна квота М'ясо птицi додаткова (10.000 тон чистої ваги) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
0207 12 90 00 - - - обскубанi, патранi, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки та шлунка, так званi "65 % курчата", або в iншому виглядi 12 12 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) + Тарифна квота М'ясо птицi додаткова (10.000 тон чистої ваги) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
12
(поза межами тарифної квоти)
0207 13 10 00 - - - - обваленi 12 12 7 10,5 9,0 7,5 6,0 4,5 3,0 1,5 0 0 0 0
0207 13 20 00 - - - - - половини та четвертини 12 12 7 10,5 9,0 7,5 6,0 4,5 3,0 1,5 0 0 0 0
0207 13 30 00 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них 12 12 7 10,5 9,0 7,5 6,0 4,5 3,0 1,5 0 0 0 0
0207 13 40 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил 12 12 7 10,5 9,0 7,5 6,0 4,5 3,0 1,5 0 0 0 0
0207 13 50 00 - - - - - грудинки та їх частини 12 12 7 10,5 9,0 7,5 6,0 4,5 3,0 1,5 0 0 0 0
0207 13 60 00 - - - - - нiжки та їх частини 12 12 7 10,5 9,0 7,5 6,0 4,5 3,0 1,5 0 0 0 0
0207 13 70 00 - - - - - iншi 12 12 7 10,5 9,0 7,5 6,0 4,5 3,0 1,5 0 0 0 0
0207 13 91 00 - - - - печiнка 12 12 7 10,5 9,0 7,5 6,0 4,5 3,0 1,5 0 0 0 0
0207 13 99 00 - - - - iншi 12 12 7 10,5 9,0 7,5 6,0 4,5 3,0 1,5 0 0 0 0
0207 14 10 00 - - - - обваленi 10 10 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
0207 14 20 00 - - - - - половини та четвертини 10 10 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
0207 14 30 00 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них 10 10 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
0207 14 40 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил 10 10 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
0207 14 50 00 - - - - - грудинки та їх частини 10 10 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
0207 14 60 00 - - - - - нiжки та їх частини 10 10 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
0207 14 70 00 - - - - - iншi 10 10 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
0207 14 91 00 - - - - печiнка 10 10 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
0207 14 99 00 - - - - iншi 10 10 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
10
(поза межами тарифної квоти)
0207 24 10 00 - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та шлунком, так званi "80 % iндики" 15 15 7 13,1 11,3 9,4 7,5 5,6 3,8 1,9 0 0 0 0
0207 24 90 00 - - - обскубанi, патранi, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки та шлунка, так званi "73 % iндики", або в iншому виглядi 15 15 7 13,1 11,3 9,4 7,5 5,6 3,8 1,9 0 0 0 0
0207 25 10 00 - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та шлунком, так званi "80 % iндики" 5 5 7 4,4 3,8 3,1 2,5 1,9 1,3 0,6 0 0 0 0
0207 25 90 00 - - - обскубанi, патранi, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки i шлунка, так званi "73 % iндики", або в iншому виглядi 5 5 7 4,4 3,8 3,1 2,5 1,9 1,3 0,6 0 0 0 0
0207 26 10 00 - - - - обваленi 15 15 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
0207 26 20 00 - - - - - половини та четвертини 15 15 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
0207 26 30 00 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них 15 15 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
0207 26 40 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил 15 15 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
0207 26 50 00 - - - - - грудинки та їх частини 15 15 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
0207 26 60 00 - - - - - - гомiлки та їх частини 15 15 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
0207 26 70 00 - - - - - - iншi 15 15 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
0207 26 80 00 - - - - - iншi 15 15 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
0207 26 91 00 - - - - печiнка 15 15 7 13,1 11,3 9,4 7,5 5,6 3,8 1,9 0 0 0 0
0207 26 99 00 - - - - iншi 15 15 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
0207 27 10 00 - - - - обваленi 5 5 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
0207 27 20 00 - - - - - половини та четвертини 5 5 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
0207 27 30 00 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них 5 5 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
0207 27 40 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил 5 5 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
0207 27 50 00 - - - - - грудинки та їх частини 5 5 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
0207 27 60 00 - - - - - - гомiлки та їх частини 5 5 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
0207 27 70 00 - - - - - - iншi 5 5 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
0207 27 80 00 - - - - - iншi 5 5 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
0207 27 91 00 - - - - печiнка 5 5 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
0207 27 99 00 - - - - iншi 5 5 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
5
(поза межами тарифної квоти)
0207 41 20 00 - - - обскубанi, знекровленi, без кишок, але непатранi, з головою та лапками, так званi "85 % качки" 15 15 7 13,1 11,3 9,4 7,5 5,6 3,8 1,9 0 0 0 0
0207 41 30 00 - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та шлунком, так званi "70 % качки" 15 15 7 13,1 11,3 9,4 7,5 5,6 3,8 1,9 0 0 0 0
0207 41 80 00 - - - обскубанi, патранi, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки та шлунка, так званi "63 % качки", або в iншому виглядi 15 15 7 13,1 11,3 9,4 7,5 5,6 3,8 1,9 0 0 0 0
0207 42 30 00 - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та шлунком, так званi "70 % качки" 12 12 7 10,5 9,0 7,5 6,0 4,5 3,0 1,5 0 0 0 0
0207 42 80 00 - - - обскубанi, патранi, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки та шлунка, так званi "63 % качки", або в iншому виглядi 12 12 7 10,5 9,0 7,5 6,0 4,5 3,0 1,5 0 0 0 0
0207 43 00 00 - - печiнка жирна, свiжа або охолоджена 12 12 7 10,5 9,0 7,5 6,0 4,5 3,0 1,5 0 0 0 0
0207 44 10 00 - - - - обваленi 15 15 7 13,1 11,3 9,4 7,5 5,6 3,8 1,9 0 0 0 0
0207 44 21 00 - - - - - половини або четвертини 15 15 7 13,1 11,3 9,4 7,5 5,6 3,8 1,9 0 0 0 0
0207 44 31 00 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них 15 15 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
0207 44 41 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил 15 15 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
0207 44 51 00 - - - - - грудинки та їх частини 15 15 7 13,1 11,3 9,4 7,5 5,6 3,8 1,9 0 0 0 0
0207 44 61 00 - - - - - нiжки та їх частини 15 15 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
0207 44 71 00 - - - - - палетоти 15 15 7 13,1 11,3 9,4 7,5 5,6 3,8 1,9 0 0 0 0
0207 44 81 00 - - - - - iншi 15 15 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
0207 44 91 00 - - - - печiнка, крiм жирної 15 15 7 13,1 11,3 9,4 7,5 5,6 3,8 1,9 0 0 0 0
0207 44 99 00 - - - - iншi 15 15 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
0207 45 10 00 - - - - обваленi 15 15 7 13,1 11,3 9,4 7,5 5,6 3,8 1,9 0 0 0 0
0207 45 21 00 - - - - - половини або четвертини 15 15 7 13,1 11,3 9,4 7,5 5,6 3,8 1,9 0 0 0 0
0207 45 31 00 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них 15 15 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
0207 45 41 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил 15 15 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
0207 45 51 00 - - - - - грудинки та їх частини 15 15 7 13,1 11,3 9,4 7,5 5,6 3,8 1,9 0 0 0 0
0207 45 61 00 - - - - - нiжки та їх частини 15 15 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
0207 45 71 00 - - - - - палетоти 15 15 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
0207 45 81 00 - - - - - iншi 15 15 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
0207 45 93 00 - - - - - жирна 15 15 7 13,1 11,3 9,4 7,5 5,6 3,8 1,9 0 0 0 0
0207 45 95 00 - - - - - iнша 15 15 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
0207 45 99 00 - - - - iншi 15 15 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
0207 51 10 00 - - - обскубанi, знекровленi, але непатранi, з головою та лапками, так званi "82 % гуси" 15 15 7 13,1 11,3 9,4 7,5 5,6 3,8 1,9 0 0 0 0
0207 51 90 00 - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з серцем i шлунком чи без них, так званi "75 % гуси", або в iншому виглядi 15 15 7 13,1 11,3 9,4 7,5 5,6 3,8 1,9 0 0 0 0
0207 52 10 00 - - - обскубанi, знекровленi, непатранi, але з головою та лапками, так званi "82 % гуси" 12 12 7 10,5 9,0 7,5 6,0 4,5 3,0 1,5 0 0 0 0
0207 52 90 00 - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з серцем i шлунком чи без них, так званi "75 % гуси", або в iншому виглядi 12 12 7 10,5 9,0 7,5 6,0 4,5 3,0 1,5 0 0 0 0
0207 53 00 00 - - печiнка жирна, свiжа або охолоджена 12 12 7 10,5 9,0 7,5 6,0 4,5 3,0 1,5 0 0 0 0
0207 54 10 00 - - - - обваленi 15 15 7 13,1 11,3 9,4 7,5 5,6 3,8 1,9 0 0 0 0
0207 54 21 00 - - - - - половини або четвертини 15 15 7 13,1 11,3 9,4 7,5 5,6 3,8 1,9 0 0 0 0
0207 54 31 00 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них 15 15 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
0207 54 41 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил 15 15 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
0207 54 51 00 - - - - - грудинки та їх частини 15 15 7 13,1 11,3 9,4 7,5 5,6 3,8 1,9 0 0 0 0
0207 54 61 00 - - - - - нiжки та їх частини 15 15 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
0207 54 71 00 - - - - - палетоти 15 15 7 13,1 11,3 9,4 7,5 5,6 3,8 1,9 0 0 0 0
0207 54 81 00 - - - - - iншi 15 15 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
0207 54 91 00 - - - - печiнка, крiм жирної 15 15 7 13,1 11,3 9,4 7,5 5,6 3,8 1,9 0 0 0 0
0207 54 99 00 - - - - iншi 15 15 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
0207 55 10 00 - - - - обваленi 15 15 7 13,1 11,3 9,4 7,5 5,6 3,8 1,9 0 0 0 0
0207 55 21 00 - - - - - половини або четвертини 15 15 7 13,1 11,3 9,4 7,5 5,6 3,8 1,9 0 0 0 0
0207 55 31 00 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них 15 15 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
0207 55 41 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил 15 15 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
0207 55 51 00 - - - - - грудинки та їх частини 15 15 7 13,1 11,3 9,4 7,5 5,6 3,8 1,9 0 0 0 0
0207 55 61 00 - - - - - нiжки та їх частини 15 15 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
0207 55 71 00 - - - - - палетоти 15 15 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
0207 55 81 00 - - - - - iншi 15 15 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
0207 55 93 00 - - - - - печiнка жирна 15 15 7 13,1 11,3 9,4 7,5 5,6 3,8 1,9 0 0 0 0
0207 55 95 00 - - - - - iнша 15 15 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
0207 55 99 00 - - - - iншi 15 15 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
0207 60 05 10 - - - замороженi 12 12 7 10,5 9,0 7,5 6,0 4,5 3,0 1,5 0 0 0 0
0207 60 05 90 - - - iншi 15 15 7 13,1 11,3 9,4 7,5 5,6 3,8 1,9 0 0 0 0
0207 60 10 00 - - - - обваленi 15 15 7 13,1 11,3 9,4 7,5 5,6 3,8 1,9 0 0 0 0
0207 60 21 00 - - - - - половини або четвертини 15 15 7 13,1 11,3 9,4 7,5 5,6 3,8 1,9 0 0 0 0
0207 60 31 00 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них 15 15 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
0207 60 41 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил 15 15 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
0207 60 51 00 - - - - - грудинки та їх частини 15 15 7 13,1 11,3 9,4 7,5 5,6 3,8 1,9 0 0 0 0
0207 60 61 00 - - - - - нiжки та їх частини 15 15 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
0207 60 81 00 - - - - - iншi 15 15 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
0207 60 91 00 - - - - печiнка 15 15 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
0207 60 99 00 - - - - iншi 15 15 Тарифна квота_М'ясо птицi (8.000 - 10.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
15
(поза межами тарифної квоти)
0208 10 10 00 - - свiйських кроликiв 15 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0208 10 90 00 - - iншi 15 10 20% зниження впродовж 5 рокiв 9,7 9,3 9,0 8,7 8,3 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
0208 30 00 00 - приматiв 15 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0208 40 10 00 - - м'ясо китiв 15 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0208 40 20 00 - - м'ясо тюленiв 15 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0208 40 80 00 - - iнше 15 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0208 50 00 00 - рептилiй (включаючи змiй i черепах) 15 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0208 60 00 00 - верблюдiв та iнших тварин родини верблюдячих (Camelidae) 15 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0208 90 10 00 - - свiйських голубiв 15 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0208 90 30 00 - - дичини, крiм кролятини або зайчатини 15 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0208 90 60 00 - - пiвнiчних оленiв 15 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0208 90 70 00 - - жаб'ячi лапки 15 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0208 90 98 00 - - iншi 15 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0209 10 11 00 - - - свiже, охолоджене, морожене, солоне або в розсолi 15 15 50% зниження впродовж 7 рокiв 14,1 13,1 12,2 11,3 10,3 9,4 8,4 7,5 7,5 7,5 7,5
0209 10 19 00 - - - сушене або копчене 15 15 20% зниження впродовж 5 рокiв 14,5 14,0 12,5 13,0 12,5 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
0209 10 90 00 - - свинячий жир, вiдмiнний вiд того, що зазначений у товарнiй пiдкатегорiї 0209 10 11 00 або 0209 10 19 00 15 15 50% зниження впродовж 7 рокiв 14,1 13,1 12,2 11,3 10,3 9,4 8,4 7,5 7,5 7,5 7,5
0209 90 00 00 - iнший 15 15 20% зниження впродовж 5 рокiв 14,5 14,0 12,5 13,0 12,5 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
0210 11 11 00 - - - - - окости та їх вiдруби 20 20 7 17,5 15,0 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0
0210 11 19 00 - - - - - лопатки та їх вiдруби 20 20 7 17,5 15,0 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0
0210 11 31 00 - - - - - окости та їх вiдруби 20 20 7 17,5 15,0 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0
0210 11 39 00 - - - - - лопатки та їх вiдруби 20 20 7 17,5 15,0 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0
0210 11 90 00 - - - iншi 20 20 7 17,5 15,0 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0
0210 12 11 00 - - - - солонi або в розсолi 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0210 12 19 00 - - - - сушенi або копченi 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0210 12 90 00 - - - iншi 10 10 20% зниження впродовж 5 рокiв 9,7 9,3 9,0 8,7 8,3 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
0210 19 10 00 - - - - - беконнi половини або спенсери 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0210 19 20 00 - - - - - три чвертi свинячого боку або серединки 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0210 19 30 00 - - - - - переднiй край i вiдруби переднього краю 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0210 19 40 00 - - - - - корейка та її вiдруби 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0210 19 50 00 - - - - - iнша 10 10 50% зниження впродовж 7 рокiв 9,4 8,8 8,1 7,5 6,9 6,3 5,6 5,0 5,0 5,0 5,0
0210 19 60 00 - - - - - переднiй край i вiдруби переднього краю 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0210 19 70 00 - - - - - корейки та її вiдруби 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0210 19 81 00 - - - - - - обвалена 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0210 19 89 00 - - - - - - iнша 10 10 50% зниження впродовж 7 рокiв 9,4 8,8 8,1 7,5 6,9 6,3 5,6 5,0 5,0 5,0 5,0
0210 19 90 00 - - - iнша 10 10 50% зниження впродовж 7 рокiв 9,4 8,8 8,1 7,5 6,9 6,3 5,6 5,0 5,0 5,0 5,0
0210 20 10 00 - - необвалене 15 15 7 13,1 11,3 9,4 7,5 5,6 3,8 1,9 0 0 0 0
0210 20 90 00 - - обвалене 15 15 7 13,1 11,3 9,4 7,5 5,6 3,8 1,9 0 0 0 0
0210 91 00 00 - - приматiв 20 20 7 17,5 15,0 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0
0210 92 10 00 - - - китiв, дельфiнiв, морських свиней (ссавцiв ряду Cetacea); ламантинiв i дюгонiв (ссавцiв ряду Sirenia) 20 20 7 17,5 15,0 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0
0210 92 91 00 - - - - м'ясо 20 20 50% зниження впродовж 7 рокiв 18,8 17,5 16,3 15,0 13,8 12,5 11,3 10,0 10,0 10,0 10,0
0210 92 92 00 - - - - субпродукти 20 20 50% зниження впродовж 7 рокiв 18,8 17,5 16,3 15,0 13,8 12,5 11,3 10,0 10,0 10,0 10,0
0210 92 99 00 - - - - їстiвне борошно з м'яса або м'ясних субпродуктiв 20 20 50% зниження впродовж 7 рокiв 18,8 17,5 16,3 15,0 13,8 12,5 11,3 10,0 10,0 10,0 10,0
0210 93 00 00 - - рептилiй (включаючи змiй i черепах) 20 20 7 17,5 15,0 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0
0210 99 10 00 - - - - конина, солона або в розсолi чи висушена 20 20 7 17,5 15,0 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0
0210 99 21 00 - - - - - необвалена 20 20 7 17,5 15,0 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0
0210 99 29 00 - - - - - обвалена 20 20 7 17,5 15,0 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0
0210 99 31 00 - - - - пiвнiчних оленiв 20 20 7 17,5 15,0 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0
0210 99 39 00 - - - - iнше 20 20 20% зниження впродовж 5 рокiв 19,3 18,7 18,0 17,3 16,7 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0
0210 99 41 00 - - - - - печiнка 20 20 7 17,5 15,0 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0
0210 99 49 00 - - - - - iншi 20 20 20% зниження впродовж 5 рокiв 19,3 18,7 18,0 17,3 16,7 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0
0210 99 51 00 - - - - - товста дiафрагма i тонка дiафрагма 20 20 7 17,5 15,0 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0
0210 99 59 00 - - - - - iншi 20 20 20% зниження впродовж 5 рокiв 19,3 18,7 18,0 17,3 16,7 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0
0210 99 71 00 - - - - - - жирна печiнка гусей чи качок, солона або в розсолi 20 20 7 17,5 15,0 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0
0210 99 79 00 - - - - - - iншi 20 20 20% зниження впродовж 5 рокiв 19,3 18,7 18,0 17,3 16,7 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0
0210 99 85 00 - - - - - iншi 20 20 7 17,5 15,0 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0
0210 99 90 00 - - - їстiвне борошно з м'яса або м'ясних субпродуктiв 20 20 50% зниження впродовж 7 рокiв 18,8 17,5 16,3 15,0 13,8 12,5 11,3 10,0 10,0 10,0 10,0
0301 11 00 00 - - прiсноводна 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0301 19 00 00 - - iнша 5 5 5 4,2 3,3 2,5 1,7 0,8 0 0 0 0 0 0
0301 91 10 00 - - - видiв Oncorhynchus apache та Oncorhynchus chrysogaster 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0301 91 90 00 - - - iнша 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0301 92 10 00 - - - довжиною не бiльш як 12 см 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0301 92 30 00 - - - довжиною понад 12 см, але не бiльш як 20 см 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0301 92 90 00 - - - довжиною понад 20 см 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0301 93 00 00 - - короп (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) 10 10 20% зниження впродовж 10 рокiв 9,8 9,6 9,5 9,3 9,1 8,9 8,7 8,5 8,4 8,2 8,0
0301 94 10 00 - - - тунець синiй, або звичайний (Thunnus thynnus) 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0301 94 90 00 - - - тунець схiдний (Thunnus orientalis) 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0301 95 00 00 - - тунець пiвденний синiй (Thunnus maccoyii) 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0301 99 11 00 - - - - лосось тихоокеанський (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou та Oncorhynchus rhodurus), лосось атлантичний (Salmo salar) i лосось дунайський(Hucho hucho) 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0301 99 18 11 - - - - - - мальки (молодь) масою не бiльш як 100 г 10 10 20% зниження впродовж 10 рокiв 9,8 9,6 9,5 9,3 9,1 8,9 8,7 8,5 8,4 8,2 8,0
0301 99 18 12 - - - - - - осетер росiйський (Acipenser gueldenstaedtii) 10 10 20% зниження впродовж 10 рокiв 9,8 9,6 9,5 9,3 9,1 8,9 8,7 8,5 8,4 8,2 8,0
0301 99 18 13 - - - - - - севрюга (Acipenser stellatus) 10 10 20% зниження впродовж 10 рокiв 9,8 9,6 9,5 9,3 9,1 8,9 8,7 8,5 8,4 8,2 8,0
0301 99 18 14 - - - - - - бiлуга (Huso huso) 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0301 99 18 19 - - - - - - iнша 10 10 20% зниження впродовж 10 рокiв 9,8 9,6 9,5 9,3 9,1 8,9 8,7 8,5 8,4 8,2 8,0
0301 99 18 30 - - - - - судак (Stizostedion spp.) 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0301 99 18 90 - - - - - iнша 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0301 99 85 10 - - - - калкан (Psetta maxima) 10 10 20% зниження впродовж 10 рокiв 9,8 9,6 9,5 9,3 9,1 8,9 8,7 8,5 8,4 8,2 8,0
0301 99 85 90 - - - - iнша 10 10 20% зниження впродовж 10 рокiв 9,8 9,6 9,5 9,3 9,1 8,9 8,7 8,5 8,4 8,2 8,0
0302 11 10 00 - - - видiв Oncorhynchus apache та Oncorhynchus chrysogaster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 11 20 00 - - - виду Oncorhynchus mykiss з головами i зябрами, нутрощами, масою бiльш як 1,2 кг штука, або знеголовленi, без зябер i нутрощiв, масою бiльш як 1 кг штука 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 11 80 00 - - - iнша 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 13 00 00 - - лосось тихоокеанський (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 14 00 00 - - лосось атлантичний (Salmo salar) i лосось дунайський (Hucho hucho) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 19 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 21 10 00 - - - палтус синьокорий, або чорний (Reinhardtius hippoglossoides) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 21 30 00 - - - палтус атлантичний (Hippoglossus hippoglossus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 21 90 00 - - - палтус тихоокеанський бiлокорий (Hippoglossus stenolepis) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 22 00 00 - - камбала морська (Pleuronectes platessa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 23 00 00 - - язик морський (Solea spp.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 24 00 00 - - калкан (Psetta maxima) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 29 10 00 - - - мегрiм (Lepidorhombus spp.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 29 80 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 31 10 00 - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 31 90 00 - - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 32 10 00 - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 32 90 00 - - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 33 10 00 - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 33 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 34 10 00 - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 34 90 00 - - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 35 11 00 - - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 35 19 00 - - - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 35 91 00 - - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 35 99 00 - - - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 36 10 00 - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 36 90 00 - - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 39 20 00 - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 39 80 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 41 00 00 - - оселедцi (Clupea harengus, Clupea pallasii) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 42 00 00 - - анчоуси (Engraulis spp.) 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0302 43 10 00 - - - сардина виду Sardina pilchardus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 43 30 00 - - - сардина роду Sardinops; сардинела (Sardinella spp.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 43 90 00 - - - кiлька або шпроти (Sprattus sprattus) 5 5 20% зниження впродовж 10 рокiв 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0
0302 44 00 00 - - скумбрiя (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 45 10 00 - - - ставрида атлантична (Trachurus trachurus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 45 30 00 - - - ставрида перуанська (Trachurus murphyi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 45 90 00 - - - iнша 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 46 00 00 - - кобiя (нiгрiта) (Rachycentron canadum) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 47 00 00 - - меч-риба (Xiphias gladius) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 51 10 00 - - - трiска виду Gadus morhua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 51 90 00 - - - iнша 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 52 00 00 - - пiкша (Melanogrammus aeglefinus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 53 00 00 - - сайда (Pollachius virens) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 54 11 00 - - - - мерлуза мiлководна (Merluccius capensis) та глибоководна (Merluccius paradoxus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 54 15 00 - - - - мерлуза пiвденна (Merluccius australis) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 54 19 00 - - - - iнша 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 54 90 00 - - - морський минь (Urophycis spp.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 55 00 00 - - минтай (Theragra chalcogramma) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 56 00 00 - - путасу (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 59 10 00 - - - сайка (Boreogadus saida) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 59 20 00 - - - мерланг (Merlangius merlangus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 59 30 00 - - - сайда срiбляста (Pollachius pollachius) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 59 40 00 - - - мольва (Molva spp.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 59 90 00 - - - iнша 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 71 00 00 - - тиляпiя (Oreochromis spp.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 72 00 00 - - сом (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 73 00 00 - - короп (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) 10 10 20% зниження впродовж 10 рокiв 9,8 9,6 9,5 9,3 9,1 8,9 8,7 8,5 8,4 8,2 8,0
0302 74 00 00 - - вугор (Anguilla spp.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 79 00 00 - - iнша 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 81 10 00 - - - колюча (Squalus acanthias) 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0302 81 20 00 - - - котяча (Scyliorhinus spp.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 81 30 00 - - - акула оселедцева (Lamna nasus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 81 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 82 00 00 - - скати (Rajidae) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 83 00 00 - - iклач (Dissostichus spp.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 84 10 00 - - - лаврак європейський (Dicentrarchus labrax) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 84 90 00 - - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 85 10 00 - - - морськi карасi (Dentex dentex i Pagellus spp.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 85 30 00 - - - аурата (Sparus aurata) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 85 90 00 - - - iнша 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 89 10 11 - - - - - осетер росiйський (Acipenser gueldenstaedtii) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 89 10 12 - - - - - севрюга (Acipenser stellatus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 89 10 13 - - - - - бiлуга (Huso huso) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 89 10 19 - - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 89 10 30 - - - - судак (Stizostedion spp.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 89 10 90 - - - - iнша 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 89 21 00 - - - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 89 29 00 - - - - - iнша 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 89 31 00 - - - - - виду Sebastes marinus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 89 39 00 - - - - - iнша 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 89 40 00 - - - - лящ морський звичайний (Brama, spp.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 89 50 00 - - - - вудильник (Lophius spp.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 89 60 00 - - - - конгрiо чорний (Genypterus blacodes) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 89 90 00 - - - - iнша 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0302 90 00 00 - печiнка, iкра та молочко 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 11 00 00 - - червона, або нерка (Oncorhynchus nerka) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 12 00 00 - - iнший лосось тихоокеанський (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou та Oncorhynchus rhodurus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 13 00 00 - - лосось атлантичний (Salmo salar) i лосось дунайський (Hucho hucho) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 14 10 00 - - - видiв Oncorhynchus apache та Oncorhynchus chrysogaster 5 5 20% зниження впродовж 10 рокiв 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0
0303 14 20 00 - - - виду Oncorhynchus mykiss з головами i зябрами, нутрощами, масою бiльш як 1,2 кг штука, або знеголовленi, без зябер i нутрощiв, масою бiльш як 1 кг штука 2 2 20% зниження впродовж 10 рокiв 2,0 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6
0303 14 90 00 - - - iнша 2 2 7 1,8 1,5 1,3 1,0 0,8 0,5 0,3 0 0 0 0
0303 19 00 00 - - iнша 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 23 00 00 - - тиляпiя (Oreochromis spp.) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 24 00 00 - - сом (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 25 00 00 - - короп (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) 2 2 20% зниження впродовж 10 рокiв 2,0 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6
0303 26 00 00 - - вугор (Anguilla spp.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 29 00 00 - - iнша 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 31 10 00 - - - палтус синьокорий, або чорний (Reinhardtius hippoglossoides) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 31 30 00 - - - палтус атлантичний (Hippoglossus hippoglossus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 31 90 00 - - - палтус тихоокеанський бiлокорий (Hippoglossus stenolepis) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 32 00 00 - - камбала морська (Pleuronectes platessa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 33 00 00 - - язик морський (Solea spp.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 34 00 00 - - калкан (Psetta maxima) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 39 10 00 - - - камбала рiчкова (Platichthys flesus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 39 30 00 - - - риба роду Rhombosolea 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 39 50 00 - - - виду Pelotreis flavilatus та Peltorhamphus novaezealandiae 2 2 3 1,5 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 39 85 00 - - - iнша 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 41 10 00 - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 41 90 00 - - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 42 12 00 - - - - - масою понад 10 кг штука 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 42 18 00 - - - - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 42 42 00 - - - - - масою понад 10 кг штука 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 42 48 00 - - - - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 42 90 00 - - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 43 10 00 - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 43 90 00 - - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 44 10 00 - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 44 90 00 - - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 45 12 00 - - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 45 18 00 - - - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 45 91 00 - - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 45 99 00 - - - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 46 10 00 - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 46 90 00 - - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 49 20 00 - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 49 85 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 51 00 00 - - оселедцi (Clupea harengus, Clupea pallasii) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 53 10 00 - - - сардини виду Sardina pilchardus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 53 30 00 - - - сардини роду Sardinops; сардинела (Sardinella spp.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 53 90 00 - - - кiлька або шпроти (Sprattus sprattus) 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 54 10 10 - - - - виду Scomber scombrus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 54 10 20 - - - - виду Scomber Japonicus 2 2 7 1,8 1,5 1,3 1,0 0,8 0,5 0,3 0 0 0 0
0303 54 90 00 - - - скумбрiя виду Scomber australasicus 2 2 7 1,8 1,5 1,3 1,0 0,8 0,5 0,3 0 0 0 0
0303 55 10 00 - - - ставрида атлантична (Trachurus trachurus) 5 5 7 4,4 3,8 3,1 2,5 1,9 1,3 0,6 0 0 0 0
0303 55 30 00 - - - ставрида перуанська (Trachurus murphyi) 2 5 7 2 2 2 2 1,88 1,25 0,63 0 0 0 0
0303 55 90 10 - - - - ставрида (Caranx trachurus) 5 5 7 4,4 3,8 3,1 2,5 1,9 1,3 0,6 0 0 0 0
0303 55 90 90 - - - iнша 2 5 7 2 2 2 2 1,88 1,25 0,63 0 0 0 0
0303 56 00 00 - - кобiя, або нiгрiта (Rachycentron canadum) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 57 00 00 - - меч-риба (Xiphias gladius) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 63 10 00 - - - трiска виду Gadus morhua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 63 30 00 - - - трiска виду Gadus ogac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 63 90 00 - - - трiска виду Gadus macrocephalus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 64 00 00 - - пiкша (Melanogrammus aeglefinus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 65 00 00 - - сайда (Pollachius virens) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 66 11 00 - - - - мерлуза мiлководна (Merluccius capensis) та глибоководна (Merluccius paradoxus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 66 12 00 - - - - мерлуза пiвденно-захiдної частини Атлантичного океану (Merluccius hubbsi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 66 13 00 - - - - мерлуза пiвденна (Merluccius australis) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 66 19 00 - - - - iнша 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 66 90 00 - - - морський минь роду Urophycis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 67 00 00 - - минтай (Theragra chalcogramma) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 68 10 00 - - - путасу (Micromesistius Poutassou, Gadus Poutassou) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 68 90 00 - - - путасу пiвденний (Micromesistius australis) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 69 10 00 - - - сайка (Boreogadus saida) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 69 30 00 - - - мерланг (Merlangius merlangus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 69 50 00 - - - сайда срiбляста (Pollachius pollachius) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 69 70 00 - - - макруронус новозеландський (Macruronus novaezealandiae) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 69 80 00 - - - мольва (Molva spp.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 69 90 00 - - - iнша 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 81 10 00 - - - колюча (Squalus acanthias) 2 2 3 1,5 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 81 20 00 - - - котяча (Scyliorhinus spp.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 81 30 00 - - - акула оселедцева (Lamna nasus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 81 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 82 00 00 - - скати (Rajidae) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 83 00 00 - - iклач (Dissostichus spp.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 84 10 00 - - - лаврак європейський (Dicentrarchus labrax) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 84 90 00 - - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 89 10 11 - - - - - осетер росiйський (Acipenser gueldenstaedtii) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 89 10 12 севрюга (Acipenser stellatus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 89 10 13 - - - - - бiлуга (Huso huso) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 89 10 19 - - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 89 10 30 - - - - судак (Stizostedion spp.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 89 10 90 - - - - iнша 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 89 21 00 - - - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 89 29 00 - - - - - iнша 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 89 31 00 - - - - - виду Sebastes marinus 2 2 7 1,8 1,5 1,3 1,0 0,8 0,5 0,3 0 0 0 0
0303 89 39 00 - - - - - iнший 2 2 7 1,8 1,5 1,3 1,0 0,8 0,5 0,3 0 0 0 0
0303 89 40 00 - - - - однокольоровий бонiто (Orcynopsis unicolor) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 89 45 00 - - - - анчоуси (Engraulis spp.) 2 2 7 1,8 1,5 1,3 1,0 0,8 0,5 0,3 0 0 0 0
0303 89 50 00 - - - - морськi карасi (Dentex dentex i Pagellus spp.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 89 55 00 - - - - аурата (Sparus aurata) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 89 60 00 - - - - лящ морський звичайний (Brama spp.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 89 65 00 - - - - вудильник (Lophius spp.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 89 70 00 - - - - конгрiо чорний (Genypterus blacodes) 2 2 5 1,7 1,3 1,0 0,7 0,3 0 0 0 0 0 0
0303 89 90 00 - - - - iнша 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 90 10 00 - - тверда та м'яка iкра та молочко для виробництва дезоксорибонуклеїнової кислоти або сульфату протамiну 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0303 90 90 00 - - iнша 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0304 31 00 00 - - тиляпiї (Oreochromis spp.) 5 5 5 4,2 3,3 2,5 1,7 0,8 0 0 0 0 0 0
0304 32 00 00 - - сома (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) 5 5 5 4,2 3,3 2,5 1,7 0,8 0 0 0 0 0 0
0304 33 00 00 - - латеса нiльського (Lates niloticus) 5 5 5 4,2 3,3 2,5 1,7 0,8 0 0 0 0 0 0
0304 39 00 00 - - iнше 5 5 5 4,2 3,3 2,5 1,7 0,8 0 0 0 0 0 0
0304 41 00 00 - - лосося тихоокеанського (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), лосося атлантичного (Salmo salar) i лосося дунайського (Hucho hucho) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0304 42 10 00 - - - виду Oncorhynchus mykiss масою бiльш як 400 г штука 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0304 42 50 00 - - - видiв Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0304 42 90 00 - - - iнше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0304 43 00 00 - - камбалоподiбнi (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae i Citharidae) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0304 44 10 00 - - - трiски (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) i сайки (Boreogadus saida) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0304 44 30 00 - - - сайди (Pollachius virens) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0304 44 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0304 45 00 00 - - меч-риби (Xiphias gladius) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0304 46 00 00 - - iклач (Dissosti chus spp.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0304 49 10 10 - - - - осетроподiбних (Acipenseriformes) 5 5 5 4,2 3,3 2,5 1,7 0,8 0 0 0 0 0 0
0304 49 10 20 - - - - судака (Stizostedion spp.) 5 5 5 4,2 3,3 2,5 1,7 0,8 0 0 0 0 0 0
0304 49 10 90 - - - - iнших 5 5 5 4,2 3,3 2,5 1,7 0,8 0 0 0 0 0 0
0304 49 50 00 - - - - окуня морського (Sebastes spp.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0304 49 90 00 - - - - iнше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0304 51 00 00 - - тиляпiї (Oreochromis spp.), сома (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), коропа (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), вугря (Anguilla spp.), латеса нiльського (Lates niloticus) i змiєголова (Channa spp.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0304 52 00 00 - - лососевих 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0304 53 00 00 - - риби родин Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0304 54 00 00 - - меч-риби (Xiphias gladius) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0304 55 00 00 - - iклача (Dissostichus spp.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0304 59 10 10 - - - - осетроподiбних (Acipenseriformes) 5 5 5 4,2 3,3 2,5 1,7 0,8 0 0 0 0 0 0
0304 59 10 20 - - - - судака (Stizostedion spp.) 5 5 5 4,2 3,3 2,5 1,7 0,8 0 0 0 0 0 0
0304 59 10 90 - - - - iнших 5 5 5 4,2 3,3 2,5 1,7 0,8 0 0 0 0 0 0
0304 59 50 00 - - - - боки (спинки) оселедцiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0304 59 90 00 - - - - iнше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0304 61 00 00 - - тиляпiї (Oreochromis spp.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0304 62 00 00 - - сома (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0304 63 00 00 - - латеса нiльського (Lates niloticus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0304 69 00 00 - - iнше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0304 71 10 00 - - - виду Gadus macrocephalus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0304 71 90 00 - - - iнше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0304 72 00 00 - - пiкши (Melanogrammus aeglefinus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0304 73 00 00 - - сайди (Pollachius virens) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0304 74 11 00 - - - - мерлузи мiлководної (Merluccius capensis) та глибоководної (Merluccius paradoxus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0304 74 15 00 - - - - мерлузи аргентинської (пiвденно-захiдної частини Атлантичного океану) (Merluccius hubbsi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0304 74 19 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0304 74 90 00 - - - морського миня роду Urophycis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0304 75 00 00 - - минтая (Theragra chalcogramma) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0304 79 10 00 - - - сайки (Boreogadus saida) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0304 79 30 00 - - - мерланга (Merlangius merlangus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0304 79 50 00 - - - макруронуса новозеландського (Macruronus novaezealandiae) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0304 79 80 00 - - - мольви (Molva spp.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0304 79 90 00 - - - iнше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0304 81 00 00 - - лосося тихоокеанського (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), лосося атлантичного (Salmo salar) i лосося дунайського (Hucho hucho) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0304 82 10 00 - - - виду Oncorhynchus mykiss масою бiльш як 400 г штука 5 5 7 4,4 3,8 3,1 2,5 1,9 1,3 0,6 0 0 0 0
0304 82 50 00 - - - видiв Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster 5 5 7 4,4 3,8 3,1 2,5 1,9 1,3 0,6 0 0 0 0
0304 82 90 00 - - - iнше 5 5 7 4,4 3,8 3,1 2,5 1,9 1,3 0,6 0 0 0 0
0304 83 10 00 - - - камбали морської (Pleuronectes platessa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0304 83 30 00 - - - камбали рiчкової (Platichthys flesus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0304 83 50 00 - - - мегрiма (Lepidorhombus spp.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0304 83 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0304 84 00 00 - - меч-риби (Xiphias gladius) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0304 85 00 00 - - iклача (Dissostichus spp.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0304 86 00 00 - - оселедцiв (Clupea harengus, Clupea pallasii) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0304 87 00 00 - - тунця (роду Thunnus), скiпджека, або тунця смугастого (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0304 89 10 10 - - - - осетроподiбних (Acipenseriformes) 5 5 5 4,2 3,3 2,5 1,7 0,8 0 0 0 0 0 0
0304 89 10 20 - - - - судака (Stizostedion spp.) 5 5 5 4,2 3,3 2,5 1,7 0,8 0 0 0 0 0 0
0304 89 10 90 - - - - iнших 5 5 5 4,2 3,3 2,5 1,7 0,8 0 0 0 0 0 0
0304 89 21 00 - - - - - виду Sebastes marinus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0304 89 29 00 - - - - - iнше 5 5 7 4,4 3,8 3,1 2,5 1,9 1,3 0,6 0 0 0 0
0304 89 30 00 - - - - риба роду Euthynnus, крiм скiпджека, або тунця смугастого (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), товарної пiдпозицiї 0304 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0304 89 41 00 - - - - - скумбрiя виду Scomber australasicus 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
0304 89 49 10 - - - - - - виду Scomber scombrus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0304 89 49 90 - - - - - - iнше 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
0304 89 51 00 - - - - - колючої (Squalus acanthias) та котячої (Scyliorhinus spp.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0304 89 55 00 - - - - - акула оселедцева (Lamna nasus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0304 89 59 00 - - - - - iншi акули 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0304 89 60 00 - - - - вудильник (Lophius spp.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0304 89 90 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0304 91 00 00 - - меч-риби (Xiphias gladius) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0304 92 00 00 - - iклачiв (Dissostichus spp.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0304 93 10 00 - - - сурiмi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0304 93 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0304 94 10 00 - - - сурiмi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0304 94 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0304 95 10 00 - - - сурiмi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0304 95 21 00 - - - - - трiски тихоокеанської (Gadus macrocephalus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0304 95 25 00 - - - - - трiски атлантичної (Gadus morhua) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0304 95 29 00 - - - - - iнших 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0304 95 30 00 - - - - пiкшi (Melanogrammus aeglefinus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0304 95 40 00 - - - - сайди (Pollachius virens) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0304 95 50 00 - - - - мерлуза роду Merluccius spp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0304 95 60 00 - - - - путасу (Micromesistius poutassou, Gadus poutassou) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0304 95 90 00 - - - - iнших 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0304 99 10 00 - - - сурiмi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0304 99 21 00 - - - - прiсноводної риби 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0304 99 23 00 - - - - - оселедця (Clupea harengus, Clupea pallasii) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0304 99 29 00 - - - - - окуня морського (Sebastes spp.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0304 99 55 00 - - - - - мегрiма (Lepidorhombus spp.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0304 99 61 00 - - - - - ляща морського звичайного (Brama spp.) 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
0304 99 65 00 - - - - - вудильника (Lophius spp.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0304 99 99 00 - - - - iнших 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0305 10 00 00 - рибнi борошно, порошок та гранули, придатнi для харчування 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0305 20 00 00 - печiнка, iкра та молочко риб, сушенi, копченi, солонi або в розсолi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0305 31 00 00 - - тиляпiї (Oreochromis spp.), сома (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), коропа (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), вугря (Anguilla spp.), латеса нiльського (Lates niloticus) i змiєголова (Channa spp.) 10 10 60% зниження впродовж 5 рокiв 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
0305 32 11 00 - - - - трiска виду Gadus macrocephalus 5 10 3 5,0 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0305 32 19 00 - - - - iншi 5 10 3 5,0 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0305 32 90 00 - - - iнше 10 10 60% зниження впродовж 5 рокiв 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
0305 39 10 00 - - - лосося тихоокеанського (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou та Oncorhynchus rhodurus), лосося атлантичного (Salmo salar) i лосося дунайського (Hucho hucho), солонi або в розсолi 5 10 50% зниження впродовж 5 рокiв 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
0305 39 50 00 - - - палтуса синьокорого, або чорного (Reinhardtius hippoglossoides), солоного або в розсолi 5 10 20% зниження впродовж 10 рокiв 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
0305 39 90 10 - - - осетроподiбних (Acipenseriformes) 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0305 39 90 90 - - - iнших 10 10 60% зниження впродовж 5 рокiв 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
0305 41 00 00 - - лосось тихоокеанський (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou та Oncorhynchus rhodurus), лосось атлантичний (Salmo salar) i лосось дунайський (Hucho hucho) 5 5 50% зниження впродовж 5 рокiв 4,6 4,2 3,8 3,3 2,9 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
0305 42 00 00 - - оселедцi (Clupea harengus, Clupea pallasii) 5 5 5 4,2 3,3 2,5 1,7 0,8 0 0 0 0 0 0
0305 43 00 00 - - форель (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache та Oncorhynchus chrysogaster) 5 8 7 5,0 5,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0 0 0 0
0305 44 10 00 - - - вугор (Anguilla spp.) 5 8 7 5,0 5,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0 0 0 0
0305 44 90 00 - - - iншi 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0305 49 10 00 - - - палтус синьокорий, або чорний (Reinhardtius hippoglossoides) 5 8 5 5,0 5,0 4,0 2,7 1,3 0 0 0 0 0 0
0305 49 20 00 - - - палтус атлантичний (Hippoglossus hippoglossus) 5 8 5 5,0 5,0 4,0 2,7 1,3 0 0 0 0 0 0
0305 49 30 00 - - - скумбрiя (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) 5 5 5 4,2 3,3 2,5 1,7 0,8 0 0 0 0 0 0
0305 49 80 00 - - - iншi 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0305 51 10 00 - - - сушена, несолона 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0305 51 90 00 - - - сушена, солона 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0305 59 10 00 - - - сайка (Boreogadus saida) 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0305 59 30 00 - - - оселедець (Clupea harengus, Clupea pallasii) 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0305 59 50 00 - - - анчоуси (Engraulis spp.) 10 10 50% зниження впродовж 5 рокiв 9,2 8,3 7,5 6,7 5,8 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
0305 59 70 00 - - - палтус атлантичний (Hippoglossus hippoglossus) 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0305 59 80 00 - - - iнша 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0305 61 00 00 - - оселедець (Clupea harengus, Clupea pallasii) 5 7,5 20% зниження впродовж 10 рокiв 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8
0305 62 00 00 - - трiска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
0305 63 00 00 - - анчоуси (Engraulis spp.) 10 10 50% зниження впродовж 5 рокiв 9,2 8,3 7,5 6,7 5,8 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
0305 64 00 00 - - тиляпiя (Oreochromis spp.), сом (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), короп (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), вугор (Anguilla spp.), латес нiльський (Lates niloticus) i змiєголов (Channa spp.) 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0305 69 10 00 - - - сайка (Boreogadus saida) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0305 69 30 00 - - - палтус атлантичний (Hippoglossus hippoglossus) 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0305 69 50 00 - - - лосось тихоокеанський (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou та Oncorhynchus rhodurus), лосось атлантичний (Salmo salar) i лосось дунайський (Hucho hucho) 5 5 5 4,2 3,3 2,5 1,7 0,8 0 0 0 0 0 0
0305 69 80 00 - - - iнша 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0305 71 10 00 - - - копченi 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0305 71 90 00 - - - iншi 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0305 72 00 00 - - голови, хвости, плавальнi мiхури риб 10 5 50% зниження впродовж 5 рокiв 4,6 4,2 3,8 3,3 2,9 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
0305 79 00 00 - - iншi 10 5 50% зниження впродовж 5 рокiв 4,6 4,2 3,8 3,3 2,9 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
0306 11 05 00 - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0306 11 10 00 - - - - хвости лангустiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0306 11 90 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0306 12 05 00 - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0306 12 10 00 - - - - цiлi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0306 12 90 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0306 14 05 00 - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0306 14 10 00 - - - - краби видiв Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. або Callinectes sapidus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0306 14 30 00 - - - - краби виду Cancer pagurus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0306 14 90 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0306 15 10 00 - - - копчений, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовлений iншим способом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0306 15 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0306 16 10 00 - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0306 16 91 00 - - - - виду Crangon Crangon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0306 16 99 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0306 17 10 00 - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0306 17 91 00 - - - - глибоководнi рожевi (Parapenaeus longirostris) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0306 17 92 00 - - - - роду Penaeus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0306 17 93 00 - - - - креветки родини Pandalidae, крiм креветок роду Pandalus spp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0306 17 94 00 - - - - креветки роду Crangon, крiм креветок виду Crangon crangon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0306 17 99 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0306 19 05 10 - - - - криль антарктичний (Euphausia superba) 15 10 60% зниження впродовж 5 рокiв 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
0306 19 05 90 - - - - iншi 0 10 60% зниження впродовж 5 рокiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0306 19 10 00 - - - - раки прiсноводнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0306 19 90 10 - - - - - криль антарктичний (Euphausia superba) 10 10 60% зниження впродовж 5 рокiв 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
0306 19 90 90 - - - - - iншi 10 10 60% зниження впродовж 5 рокiв 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
0306 21 10 00 - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0306 21 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0306 22 10 00 - - - живi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0306 22 30 00 - - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0306 22 91 00 - - - - - цiлi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0306 22 99 00 - - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0306 24 10 00 - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0306 24 30 00 - - - - виду Cancer pagurus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0306 24 80 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0306 25 10 00 - - - копчений, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовлений iншим способом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0306 25 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0306 26 10 00 - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0306 26 31 00 - - - - - свiжi, охолодженi або варенi у водi чи на парi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0306 26 39 00 - - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0306 26 90 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0306 27 10 00 - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0306 27 91 00 - - - - креветки родини Pandalidae, крiм креветок роду Pandalus spp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0306 27 95 00 - - - - креветки роду Crangon, крiм креветок виду Crangon crangon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0306 27 99 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0306 29 05 00 - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0306 29 10 00 - - - - раки прiсноводнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0306 29 90 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0307 11 10 00 - - - устрицi плоскi (Ostrea spp.), живi, масою (включаючи стулки) не бiльш як 40 г кожна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0307 11 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0307 19 10 00 - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0307 19 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0307 21 00 00 - - живi, свiжi або охолодженi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0307 29 05 00 - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0307 29 10 00 - - - - черепашки Святого Якова, або гребiнцi (Pecten maximus), мороженi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0307 29 90 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0307 31 10 00 - - - Mytilus spp. 5 5 20% зниження впродовж 10 рокiв 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0
0307 31 90 00 - - - Perna spp. 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
0307 39 05 00 - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 5 5 50% зниження впродовж 5 рокiв 4,6 4,2 3,8 3,3 2,9 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
0307 39 10 00 - - - - Mytilus spp. 5 5 50% зниження впродовж 5 рокiв 4,6 4,2 3,8 3,3 2,9 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
0307 39 90 00 - - - - Perna spp. 5 5 5 4,2 3,3 2,5 1,7 0,8 0 0 0 0 0 0
0307 41 10 00 - - - каракатицi (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0307 41 91 00 - - - - Loligo spp., Ommastrephes sagittatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0307 41 99 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0307 49 05 00 - - - копченi, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 5 5 5 4,2 3,3 2,5 1,7 0,8 0 0 0 0 0 0
0307 49 09 00 - - - - - - каракатиця мала (Sepiola rondeleti) 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0307 49 11 00 - - - - - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
0307 49 18 00 - - - - - iншi 5 5 5 4,2 3,3 2,5 1,7 0,8 0 0 0 0 0 0
0307 49 31 00 - - - - - - Loligo vulgaris 2 2 5 1,7 1,3 1,0 0,7 0,3 0 0 0 0 0 0
0307 49 33 00 - - - - - - Loligo pealei 2 2 3 1,5 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0307 49 35 00 - - - - - - Loligo patagonica 2 2 3 1,5 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0307 49 38 00 - - - - - - iншi 2 2 5 1,7 1,3 1,0 0,7 0,3 0 0 0 0 0 0
0307 49 51 00 - - - - - Ommastrephes sagittatus 2 2 3 1,5 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0307 49 59 00 - - - - - iншi 2 2 20% зниження впродовж 10 рокiв 2,0 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6
0307 49 71 00 - - - - каракатицi (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
0307 49 91 00 - - - - - Loligo spp., Ommastrephes sagittatus 5 5 5 4,2 3,3 2,5 1,7 0,8 0 0 0 0 0 0
0307 49 99 00 - - - - - iншi 5 5 7 4,4 3,8 3,1 2,5 1,9 1,3 0,6 0 0 0 0
0307 51 00 00 - - живi, свiжi або охолодженi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0307 59 05 00 - - - копченi, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0307 59 10 00 - - - - мороженi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0307 59 90 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0307 60 10 00 - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 5 10 20% зниження впродовж 10 рокiв 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
0307 60 90 00 - - iншi 10 10 20% зниження впродовж 10 рокiв 9,8 9,6 9,5 9,3 9,1 8,9 8,7 8,5 8,4 8,2 8,0
0307 71 00 00 - - живi, свiжi або охолодженi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0307 79 10 00 - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 5 5 20% зниження впродовж 10 рокiв 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0
0307 79 90 00 - - - iншi 5 5 20% зниження впродовж 10 рокiв 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0
0307 81 00 00 - - живi, свiжi або охолодженi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0307 89 10 00 - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 5 5 20% зниження впродовж 10 рокiв 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0
0307 89 90 00 - - - iншi 5 5 20% зниження впродовж 10 рокiв 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0
0307 91 00 00 - - живi, свiжi або охолодженi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0307 99 10 00 - - - копченi, в панцирi або без панцира, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 5 5 20% зниження впродовж 10 рокiв 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0
0307 99 11 00 - - - - кальмари роду Illex spp. 5 5 7 4,4 3,8 3,1 2,5 1,9 1,3 0,6 0 0 0 0
0307 99 13 00 - - - - смугастий венус та iншi види родини Veneridae 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
0307 99 17 00 - - - - iншi 5 5 20% зниження впродовж 10 рокiв 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0
0307 99 80 00 - - - iншi 5 5 20% зниження впродовж 10 рокiв 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0
0308 11 00 00 - - живi, свiжi або охолодженi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0308 19 10 00 - - - копченi, гарячого або холодного копчення; 10 5 20% зниження впродовж 10 рокiв 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0
0308 19 30 00 - - - мороженi 5 5 20% зниження впродовж 10 рокiв 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0
0308 19 90 00 - - - iншi 5 5 20% зниження впродовж 10 рокiв 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0
0308 21 00 00 - - живi, свiжi або охолодженi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0308 29 10 00 - - - копченi, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 10 5 20% зниження впродовж 10 рокiв 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0
0308 29 30 00 - - - мороженi 5 5 20% зниження впродовж 10 рокiв 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0
0308 29 90 00 - - - iншi 5 5 20% зниження впродовж 10 рокiв 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0
0308 30 10 00 - - живi, свiжi або охолодженi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0308 30 30 00 - - копченi, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 10 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
0308 30 50 00 - - мороженi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
0308 30 90 00 - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
0308 90 10 00 - - живi, свiжi або охолодженi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0308 90 30 00 - - копченi, гарячого або холодного копчення; не приготовленi iншим способом 10 5 20% зниження впродовж 10 рокiв 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0
0308 90 50 00 - - мороженi 5 5 20% зниження впродовж 10 рокiв 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0
0308 90 90 00 - - iншi 5 5 20% зниження впродовж 10 рокiв 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0
0401 10 10 00 - - у первинних упаковках, об'ємом нетто не бiльш як 2 л 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0401 10 90 00 - - iншi 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0401 20 11 00 - - - у первинних упаковках, об'ємом нетто не бiльш як 2 л 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0401 20 19 00 - - - iншi 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0401 20 91 00 - - - у первинних упаковках, об'ємом нетто не бiльш як 2 л 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0401 20 99 00 - - - iншi 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0401 40 10 00 - - у первинних упаковках, об'ємом нетто не бiльш як 2 л 10 10 20% зниження впродовж 5 рокiв 9,7 9,3 9,0 8,7 8,3 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
0401 40 90 00 - - iншi 10 10 20% зниження впродовж 5 рокiв 9,7 9,3 9,0 8,7 8,3 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
0401 50 11 00 - - - у первинних упаковках, об'ємом нетто не бiльш як 2 л 10 10 20% зниження впродовж 5 рокiв 9,7 9,3 9,0 8,7 8,3 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
0401 50 19 00 - - - iншi 10 10 20% зниження впродовж 5 рокiв 9,7 9,3 9,0 8,7 8,3 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
0401 50 31 00 - - - у первинних упаковках, об'ємом нетто не бiльш як 2 л 10 10 20% зниження впродовж 5 рокiв 9,7 9,3 9,0 8,7 8,3 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
0401 50 39 00 - - - iншi 10 10 20% зниження впродовж 5 рокiв 9,7 9,3 9,0 8,7 8,3 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
0401 50 91 00 - - - у первинних упаковках, об'ємом нетто не бiльш як 2 л 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0401 50 99 00 - - - iншi 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0402 10 11 00 - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг 10 10 20% зниження впродовж 5 рокiв 9,7 9,3 9,0 8,7 8,3 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
0402 10 19 00 - - - iншi 10 10 30% зниження впродовж 5 рокiв 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
0402 10 91 00 - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг 10 10 20% зниження впродовж 5 рокiв 9,7 9,3 9,0 8,7 8,3 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
0402 10 99 00 - - - iншi 10 10 20% зниження впродовж 5 рокiв 9,7 9,3 9,0 8,7 8,3 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
0402 21 11 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг 10 10 20% зниження впродовж 5 рокiв 9,7 9,3 9,0 8,7 8,3 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
0402 21 18 00 - - - - iншi 10 10 20% зниження впродовж 5 рокiв 9,7 9,3 9,0 8,7 8,3 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
0402 21 91 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг 10 10 20% зниження впродовж 5 рокiв 9,7 9,3 9,0 8,7 8,3 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
0402 21 99 00 - - - - iншi 10 10 20% зниження впродовж 5 рокiв 9,7 9,3 9,0 8,7 8,3 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
0402 29 11 00 - - - - молоко спецiального призначення, для немовлят, у герметичнiй упаковцi, масою нетто не бiльш як 500 г, з вмiстом жирiв понад 10 мас. % 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0402 29 15 00 - - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0402 29 19 00 - - - - - iншi 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0402 29 91 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0402 29 99 00 - - - - iншi 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0402 91 10 00 - - - з вмiстом жирiв не бiльш як 8 мас. % 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0402 91 30 00 - - - з вмiстом жирiв понад 8 мас. %, але не бiльш як 10 мас. % 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0402 91 51 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг 10 10 20% зниження впродовж 5 рокiв 9,7 9,3 9,0 8,7 8,3 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
0402 91 59 00 - - - - iншi 10 10 20% зниження впродовж 5 рокiв 9,7 9,3 9,0 8,7 8,3 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
0402 91 91 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг 10 10 20% зниження впродовж 5 рокiв 9,7 9,3 9,0 8,7 8,3 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
0402 91 99 00 - - - - iншi 10 10 20% зниження впродовж 5 рокiв 9,7 9,3 9,0 8,7 8,3 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
0402 99 10 00 - - - з вмiстом жирiв не бiльш як 9,5 мас. % 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0402 99 31 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0402 99 39 00 - - - - iншi 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0402 99 91 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2,5 кг 10 10 20% зниження впродовж 5 рокiв 9,7 9,3 9,0 8,7 8,3 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
0402 99 99 00 - - - - iншi 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0403 10 11 00 - - - - не бiльш як 3 мас. % 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0403 10 13 00 - - - - понад 3 мас. %, але не бiльш як 6 мас. % 10 10 20% зниження впродовж 5 рокiв 9,7 9,3 9,0 8,7 8,3 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
0403 10 19 00 - - - - понад 6 мас. % 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0403 10 31 00 - - - - не бiльш як 3 мас. % 10 10 20% зниження впродовж 5 рокiв 9,7 9,3 9,0 8,7 8,3 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
0403 10 33 00 - - - - понад 3 мас. %, але не бiльш як 6 мас. % 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0403 10 39 00 - - - - понад 6 мас. % 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0403 10 51 00 - - - - не бiльш як 1,5 мас. % 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0403 10 53 00 - - - - понад 1,5 мас. %, але не бiльш як 27 мас. % 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0403 10 59 00 - - - - понад 27 мас. % 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0403 10 91 00 - - - - не бiльш як 3 мас. % 10 10 50% зниження впродовж 7 рокiв 9,4 8,8 8,1 7,5 6,9 6,3 5,6 5,0 5,0 5,0 5,0
0403 10 93 00 - - - - понад 3 мас. %, але не бiльш як 6 мас. % 10 10 50% зниження впродовж 7 рокiв 9,4 8,8 8,1 7,5 6,9 6,3 5,6 5,0 5,0 5,0 5,0
0403 10 99 00 - - - - понад 6 мас. % 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0403 90 11 00 - - - - - не бiльш як 1,5 мас. % 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0403 90 13 00 - - - - - понад 1,5 мас. %, але не бiльш як 27 мас. % 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0403 90 19 00 - - - - - понад 27 мас. % 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0403 90 31 00 - - - - - не бiльш як 1,5 мас. % 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0403 90 33 00 - - - - - понад 1,5 мас. %, але не бiльш як 27 мас. % 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0403 90 39 00 - - - - - понад 27 мас. % 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0403 90 51 00 - - - - - не бiльш як 3 мас. % 10 10 20% зниження впродовж 5 рокiв 9,7 9,3 9,0 8,7 8,3 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
0403 90 53 00 - - - - - понад 3 мас. %, але не бiльш як 6 мас. % 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0403 90 59 00 - - - - - понад 6 мас. % 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0403 90 61 00 - - - - - не бiльш як 3 мас. % 10 10 20% зниження впродовж 5 рокiв 9,7 9,3 9,0 8,7 8,3 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
0403 90 63 00 - - - - - понад 3 мас. %, але не бiльш як 6 мас. % 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0403 90 69 00 - - - - - понад 6 мас. % 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0403 90 71 00 - - - - не бiльш як 1,5 мас. % 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0403 90 73 00 - - - - понад 1,5 мас. %, але не бiльш як 27 мас. % 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0403 90 79 00 - - - - понад 27 мас. % 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0403 90 91 00 - - - - не бiльш як 3 мас. % 10 10 50% зниження впродовж 7 рокiв 9,4 8,8 8,1 7,5 6,9 6,3 5,6 5,0 5,0 5,0 5,0
0403 90 93 00 - - - - понад 3 мас. %, але не бiльш як 6 мас. % 10 10 50% зниження впродовж 7 рокiв 9,4 8,8 8,1 7,5 6,9 6,3 5,6 5,0 5,0 5,0 5,0
0403 90 99 00 - - - - понад 6 мас. % 10 10 50% зниження впродовж 7 рокiв 9,4 8,8 8,1 7,5 6,9 6,3 5,6 5,0 5,0 5,0 5,0
0404 10 02 00 - - - - - не бiльш як 1,5 мас. % 10 10 50% зниження впродовж 7 рокiв 9,4 8,8 8,1 7,5 6,9 6,3 5,6 5,0 5,0 5,0 5,0
0404 10 04 00 - - - - - понад 1,5 мас. %, але не бiльш як 27 мас. % 10 10 20% зниження впродовж 5 рокiв 9,7 9,3 9,0 8,7 8,3 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
0404 10 06 00 - - - - - понад 27 мас. % 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0404 10 12 00 - - - - - не бiльш як 1,5 мас. % 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0404 10 14 00 - - - - - понад 1,5 мас. %, але не бiльш як 27 мас. % 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0404 10 16 00 - - - - - понад 27 мас. % 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0404 10 26 00 - - - - - не бiльш як 1,5 мас. % 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0404 10 28 00 - - - - - понад 1,5 мас. %, але не бiльш як 27 мас. % 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0404 10 32 00 - - - - - понад 27 мас. % 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0404 10 34 00 - - - - - не бiльш як 1,5 мас. % 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0404 10 36 00 - - - - - понад 1,5 мас. %, але не бiльш як 27 мас. % 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0404 10 38 00 - - - - - понад 27 мас. % 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0404 10 48 00 - - - - - не бiльш як 1,5 мас. % 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0404 10 52 00 - - - - - понад 1,5 мас. %, але не бiльш як 27 мас. % 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0404 10 54 00 - - - - - понад 27 мас. % 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0404 10 56 00 - - - - - не бiльш як 1,5 мас. % 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0404 10 58 00 - - - - - понад 1,5 мас. %, але не бiльш як 27 мас. % 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0404 10 62 00 - - - - - понад 27 мас. % 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0404 10 72 00 - - - - - не бiльш як 1,5 мас. % 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0404 10 74 00 - - - - - понад 1,5 мас. %, але не бiльш як 27 мас. % 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0404 10 76 00 - - - - - понад 27 мас. % 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0404 10 78 00 - - - - - не бiльш як 1,5 мас. % 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0404 10 82 00 - - - - - понад 1,5 мас. %, але не бiльш як 27 мас. % 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0404 10 84 00 - - - - - понад 27 мас. % 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0404 90 21 00 - - - не бiльш як 1,5 мас. % 10 10 20% зниження впродовж 5 рокiв 9,7 9,3 9,0 8,7 8,3 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
0404 90 23 00 - - - понад 1,5 мас. %, але не бiльш як 27 мас. % 10 10 20% зниження впродовж 5 рокiв 9,7 9,3 9,0 8,7 8,3 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
0404 90 29 00 - - - понад 27 мас. % 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0404 90 81 00 - - - не бiльш як 1,5 мас. % 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0404 90 83 00 - - - понад 1,5 мас. %, але не бiльш як 27 мас. % 10 10 20% зниження впродовж 5 рокiв 9,7 9,3 9,0 8,7 8,3 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
0404 90 89 00 - - - понад 27 мас. % 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0405 10 11 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг 10 10 30% зниження впродовж 5 рокiв 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
0405 10 19 00 - - - - iнше 10 10 30% зниження впродовж 5 рокiв 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
0405 10 30 00 - - - вершкове масло рекомбiноване 10 10 20% зниження впродовж 5 рокiв 9,7 9,3 9,0 8,7 8,3 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
0405 10 50 00 - - - вершкове масло сироваткове (пiдсирне) 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0405 10 90 00 - - iншi 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0405 20 10 00 - - з вмiстом жиру понад 39 мас. %, але не бiльш як 60 мас. % 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0405 20 30 00 - - з вмiстом жиру понад 60 мас. %, але не бiльш як 75 мас. % 10 10 20% зниження впродовж 5 рокiв 9,7 9,3 9,0 8,7 8,3 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
0405 20 90 00 - - з вмiстом жиру понад 75 мас. %, але не бiльш як 80 мас. % 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0405 90 10 00 - - з вмiстом жиру понад 99,3 мас. % i з вмiстом води не бiльш як 0,5 мас. % 10 10 30% зниження впродовж 5 рокiв 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
0405 90 90 00 - - iншi 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0406 10 20 00 - - з вмiстом жиру не бiльш як 40 мас. % 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0406 10 80 00 - - iншi 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0406 20 10 00 - - гларський сир з травами, так званий "шабцигер" ("Schabziger"), вироблений iз збираного молока з доданням дрiбно розтертих запашних трав 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0406 20 90 00 - - iншi 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0406 30 10 00 - - пiд час виготовлення яких використовувалися тiльки сири ементальський (Emmentaler), грюєр (Gruyere) та апензель (Appenzell) i якi можуть бути з доданням гларського сиру з травами, так званий "шабцигер" ("Schabziger"); упакованi для роздрiбної торгiвлi, з вмiстом жиру не бiльш як 56 мас.% у перерахунку на суху речовину 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0406 30 31 00 - - - - не бiльш як 48 мас. % 10 10 50% зниження впродовж 5 рокiв 9,2 8,3 7,5 6,7 5,8 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
0406 30 39 00 - - - - понад 48 мас. % 10 10 50% зниження впродовж 5 рокiв 9,2 8,3 7,5 6,7 5,8 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
0406 30 90 00 - - - з вмiстом жирiв понад 36 мас. % 10 10 50% зниження впродовж 5 рокiв 9,2 8,3 7,5 6,7 5,8 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
0406 40 10 00 - - рокфор (Roquefort) 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0406 40 50 00 - - горгонзола (Gorgonzola) 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0406 40 90 00 - - iншi 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0406 90 01 00 - - для виробництва плавлених сирiв 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0406 90 13 00 - - - ементальський (Emmentaler) 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0406 90 15 00 - - - грюєр (Gruyere), збринц (Sbrinz) 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0406 90 17 00 - - - бергкезе (Bergkase), апензель (Appenzell) 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0406 90 18 00 - - - фрибурзький сир (Fromage fribourgeois), вашерен мон-дор (Vacherin Mont d'Or) i тет де муан (Tete de Moine) 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0406 90 19 00 - - - гларський сир з травами, так званий "шабцигер" ("Schabziger"), виготовлений iз збираного молока з доданням дрiбно розтертих запашних трав 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0406 90 21 00 - - - чедер (Cheddar) 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0406 90 23 00 - - - едем (Edam) 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0406 90 25 00 - - - тильзит (Tilsit) 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0406 90 27 00 - - - бутеркезе (Butterkase) 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0406 90 29 00 - - - качкавал (Kashkaval) 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0406 90 32 00 - - - фета (Feta) 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0406 90 35 00 - - - кефалотирi (Kefalo-Tyri) 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0406 90 37 00 - - - Фiнляндiя (Finlandia) 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0406 90 39 00 - - - ярлсберг (Jarlsberg) 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0406 90 50 00 - - - - сири з молока вiвцi чи молока буйволицi в мiсткостях з розсолом чи в бурдюках iз шкури вiвцi чи кози 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0406 90 61 00 - - - - - - - грана падано (Grana Padano), пармiджiано реджiано (Parmigiano Reggiano) 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0406 90 63 00 - - - - - - - фiоре сардо (Fiore Sardo), пекорино (Pecorino) 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0406 90 69 00 - - - - - - - iншi 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0406 90 73 00 - - - - - - - проволоне (Provolone) 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0406 90 75 00 - - - - - - - асiяго (Asiago), качикавало (Caciocavallo), монтасiо (Montasio), рагузано (Ragusano) 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0406 90 76 00 - - - - - - - данбо (Danbo), фонталь (Fontal), фонтина (Fontina), фiнбо (Fynbo), хавартi (Havarti), марибо (Maribo), самсое (Samso) 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0406 90 78 00 - - - - - - - гауда (Gouda) 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0406 90 79 00 - - - - - - - есром (Esrom), iталiко (Italico), кернгем (Kernhem), сен-нектер (Saint-Nectaire), сен-полен (Saint-Paulin), таледжiо (Taleggio) 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0406 90 81 00 - - - - - - - канталь (Cantal), чешир (Cheshire), уенслiдейл (Wensleydale), ланкашир (Lancashire), подвiйний глостерський (Double Gloucester), бларней (Blarney), колбi (Colby), монтерей (Monterey) 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0406 90 82 00 - - - - - - - камамбер (Camembert) 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0406 90 84 00 - - - - - - - брi (Brie) 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0406 90 85 00 - - - - - - - кефало-графiєра (Kefalograviera), касерi (Kasseri) 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0406 90 86 00 - - - - - - - - понад 47 мас. %, але не бiльш як 52 мас. % 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0406 90 87 00 - - - - - - - - понад 52 мас. %, але не бiльш як 62 мас. % 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0406 90 88 00 - - - - - - - - понад 62 мас. %, але не бiльш як 72 мас. % 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0406 90 93 00 - - - - - - понад 72 мас. % 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0406 90 99 10 - - - - - - сири з молока корiв, у мiсткостях з розсолом 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0406 90 99 90 - - - - - - iншi 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0407 11 00 00 - - кур домашнiх (Gallus domesticus) 5 5 7 4,4 3,8 3,1 2,5 1,9 1,3 0,6 0 0 0 0
0407 19 11 00 - - - - iндичi чи гусячi 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0407 19 19 00 - - - - iншi 5 5 7 4,4 3,8 3,1 2,5 1,9 1,3 0,6 0 0 0 0
0407 19 90 00 - - - iншi 12 12 7 10,5 9,0 7,5 6,0 4,5 3,0 1,5 0 0 0 0
0407 21 00 00 - - кур свiйських (Gallus domesticus) 12 12 7 10,5 9,0 7,5 6,0 4,5 3,0 1,5 0 0 0 0
0407 29 10 00 - - - iнших свiйських птахiв 12 12 7 10,5 9,0 7,5 6,0 4,5 3,0 1,5 0 0 0 0
0407 29 90 00 - - - iншi 12 12 7 10,5 9,0 7,5 6,0 4,5 3,0 1,5 0 0 0 0
0407 90 10 00 - - iнших свiйських птахiв 12 12 7 10,5 9,0 7,5 6,0 4,5 3,0 1,5 0 0 0 0
0407 90 90 00 - - iншi 12 12 7 10,5 9,0 7,5 6,0 4,5 3,0 1,5 0 0 0 0
0408 11 20 00 - - - непридатнi для вживання 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0408 11 80 00 - - - iншi 10 10 20% зниження впродовж 5 рокiв 9,7 9,3 9,0 8,7 8,3 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
0408 19 20 00 - - - непридатнi для вживання 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0408 19 81 00 - - - - рiдкi 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0408 19 89 00 - - - - iншi, включаючи мороженi 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0408 91 20 00 - - - непридатнi для вживання 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0408 91 80 00 - - - iншi 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0408 99 20 00 - - - непридатнi для вживання 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0408 99 80 00 - - - iншi 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0409 00 00 00 Мед натуральний 13 13 7 11,4 9,8 8,1 6,5 4,9 3,3 1,6 0 0 0 0
0410 00 00 00 Їстiвнi продукти тваринного походження, в iншому мiсцi не зазначенi 20 20 7 17,5 15,0 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0
0501 00 00 00 Людське волосся, необроблене, мите чи немите, знежирене чи незнежирене; вiдходи волосся 20 20 7 17,5 15,0 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0
0502 10 00 00 - щетина свiйських або диких свиней та вiдходи щетини 20 20 7 17,5 15,0 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0
0502 90 00 00 - iншi 20 20 7 17,5 15,0 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0
0504 00 00 00 Кишки, сечовi мiхури та шлунки тварин, цiлi та шматками, крiм риб'ячих, свiжi, охолодженi, мороженi, солонi або у розсолi, сушенi або копченi 5 5 20% зниження впродовж 5 рокiв 4,8 4,7 4,5 4,3 4,2 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
0505 10 10 00 - - необробленi 20 20 7 17,5 15,0 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0
0505 10 90 00 - - iншi 20 20 7 17,5 15,0 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0
0505 90 00 00 - iншi 20 20 7 17,5 15,0 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0
0506 10 00 00 - осеїн та кiстки, обробленi кислотою 20 20 7 17,5 15,0 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0
0506 90 00 00 - iншi 20 20 20% зниження впродовж 5 рокiв 19,3 18,7 18,0 17,3 16,7 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0
0507 10 00 00 - слонова кiстка; порошок i вiдходи слонової кiстки 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
0507 90 00 00 - iншi 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
0508 00 00 00 Корали та аналогiчнi матерiали, необробленi або пiдданi первиннiй обробцi; черепашки та панцирi молюскiв, ракоподiбних чи голкошкiрих, скелетнi пластини каракатиць, необробленi або пiдданi первиннiй обробцi, але без надання форми, їх порошок i вiдходи 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
0510 00 00 00 Амбра сiра, струмина боброва, цiвета i мускус; шпанськi мушки; жовч, у тому числi суха; залози та iншi продукти тваринного походження, використовуванi для виготовлення фармацевтичних засобiв, свiжi, охолодженi, мороженi або обробленi iншим способом для тимчасового зберiгання 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0511 10 00 00 - сперма бикiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0511 91 10 00 - - - вiдходи рибнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0511 91 90 00 - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0511 99 10 10 - - - - сухожилля та жили (для медичних цiлей) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0511 99 10 90 - - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0511 99 31 00 - - - - необробленi 5 5 20% зниження впродовж 5 рокiв 4,8 4,7 4,5 4,3 4,2 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
0511 99 39 00 - - - - iншi 5 5 5 4,2 3,3 2,5 1,7 0,8 0 0 0 0 0 0
0511 99 85 10 - - - - ембрiони великої рогатої худоби 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0511 99 85 90 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0601 10 10 00 - - гiацинти 5 5 1 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0601 10 20 00 - - нарциси 5 5 1 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0601 10 30 00 - - тюльпани 5 5 1 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0601 10 40 00 - - гладiолуси 5 5 1 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0601 10 90 00 - - iншi 5 5 1 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0601 20 10 00 - - саджанцi, рослини та коренi цикорiю 5 5 1 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0601 20 30 00 - - орхiдеї, гiацинти, нарциси та тюльпани 5 5 1 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0601 20 90 00 - - iншi 5 5 1 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0602 10 10 00 - - винограду 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
0602 10 90 00 - - iншi 5 5 1 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0602 20 10 00 - - живцi винограду, щепленi чи укорiненi 5 5 50% зниження впродовж 5 рокiв 4,6 4,2 3,8 3,3 2,9 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
0602 20 90 00 - - iншi 5 5 1 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0602 30 00 00 - рододендрони та азалiї, щепленi чи нещепленi 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
0602 40 00 00 - троянди, щепленi чи нещепленi 5 5 1 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0602 90 10 00 - - мiцелiй грибiв 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0602 90 20 00 - - рослини ананасу 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0602 90 30 00 - - рослини овочевих культур, суницi та полуницi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0602 90 41 00 - - - - - дерева лiсовi 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
0602 90 45 00 - - - - - - живцi укорiненi та молодi рослини 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
0602 90 49 00 - - - - - - iншi 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
0602 90 50 00 - - - - iншi рослини для вiдкритого ґрунту 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
0602 90 70 00 - - - - живцi укорiненi та молодi рослини, за винятком кактусiв 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
0602 90 91 00 - - - - - квiтковi рослини з пуп'янками чи квiтучi, за винятком кактусiв 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
0602 90 99 00 - - - - - iншi 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
0603 11 00 10 - - - з 1 червня до 31 жовтня 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0603 11 00 90 - - - з 1 листопада до 31 травня 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0603 12 00 10 - - - з 1 червня до 31 жовтня 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0603 12 00 90 - - - з 1 листопада до 31 травня 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0603 13 00 10 - - - з 1 червня до 31 жовтня 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0603 13 00 90 - - - з 1 листопада до 31 травня 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0603 14 00 10 - - - з 1 червня до 31 жовтня 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0603 14 00 90 - - - з 1 листопада до 31 травня 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0603 15 00 10 - - - з 1 червня до 31 жовтня 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0603 15 00 90 - - - з 1 листопада до 31 травня 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0603 19 10 10 - - - - з 1 червня до 31 жовтня 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0603 19 10 90 - - - - з 1 листопада до 31 травня 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0603 19 80 10 - - - - з 1 червня до 31 жовтня 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0603 19 80 90 - - - - з 1 листопада до 31 травня 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0603 90 00 00 - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0604 20 11 00 - - - ягель (оленячий мох) 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0604 20 19 00 - - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0604 20 20 00 - - рiздвянi дерева 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0604 20 40 00 - - гiлки хвойних дерев 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0604 20 90 00 - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0604 90 11 00 - - - ягель (оленячий мох) 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0604 90 19 00 - - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0604 90 91 10 - - - - з 1 листопада до 30 квiтня 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0604 90 91 90 - - - - з 1 травня до 31 жовтня 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0604 90 99 10 - - - - з 1 листопада до 30 квiтня 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0604 90 99 90 - - - - з 1 травня до 31 жовтня 10 10 2 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0701 10 00 00 - насiннєва 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0701 90 10 00 - - для виробництва крохмалю 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0701 90 50 00 - - - молода, з 1 сiчня до 30 червня 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0701 90 90 00 - - - iнша 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0702 00 00 00 Помiдори, свiжi або охолодженi 10 10 50% зниження впродовж 5 рокiв 9,2 8,3 7,5 6,7 5,8 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
0703 10 11 00 - - - насiннєва 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0703 10 19 00 - - - iнша 10 10 50% зниження впродовж 5 рокiв 9,2 8,3 7,5 6,7 5,8 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
0703 10 90 00 - - цибуля-шалот 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0703 20 00 00 - часник 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0703 90 00 00 - цибуля-порей та iншi цибулиннi овочi 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
0704 10 00 00 - капуста цвiтна та капуста броколi 10 10 50% зниження впродовж 5 рокiв 9,2 8,3 7,5 6,7 5,8 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
0704 20 00 00 - капуста брюссельська 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
0704 90 10 00 - - капуста бiлоголова та червоноголова 20 20 50% зниження впродовж 5 рокiв 18,3 16,7 15,0 13,3 11,7 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
0704 90 90 00 - - iнша 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
0705 11 00 00 - - головчастi сорти 20 20 3 15,0 10,0 5,0 0 0 0 0 0 0 0 0
0705 19 00 00 - - iншi 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
0705 21 00 00 - - цикорiй звичайний (Cichorium intybus var. foliosum) 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
0705 29 00 00 - - iнший 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
0706 10 00 00 - морква та рiпа 20 20 50% зниження впродовж 5 рокiв 18,3 16,7 15,0 13,3 11,7 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
0706 90 10 00 - - селера коренева 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
0706 90 30 00 - - хрiн звичайний (Cochlearia armoracia) 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
0706 90 90 00 - - iншi 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
0707 00 05 00 - огiрки 10 10 50% зниження впродовж 5 рокiв 9,2 8,3 7,5 6,7 5,8 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
0707 00 90 00 - корнiшони 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0708 10 00 00 - горох (Pisum sativum) 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
0708 20 00 00 - квасоля (Vigna spp., Phaseolus spp.) 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
0708 90 00 00 - iншi бобовi овочi 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
0709 20 00 00 - спаржа 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
0709 30 00 00 - баклажани (бадрiджани) 20 20 50% зниження впродовж 5 рокiв 18,3 16,7 15,0 13,3 11,7 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
0709 40 00 00 - iнша селера, крiм селери кореневої 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
0709 51 00 00 - - гриби роду Agaricus (печерицi, або шампiньйони) 20 20 50% зниження впродовж 5 рокiв 18,3 16,7 15,0 13,3 11,7 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
0709 59 10 00 - - - лисички 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
0709 59 30 00 - - - бiлi гриби 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
0709 59 50 00 - - - трюфелi 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
0709 59 90 00 - - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0709 60 10 00 - - солодкий перець 20 20 50% зниження впродовж 5 рокiв 18,3 16,7 15,0 13,3 11,7 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
0709 60 91 00 - - - роду Capsicum для виробництва капсицину чи олiйно-смолистих барвникiв 17 17 5 14,2 11,3 8,5 5,7 2,8 0 0 0 0 0 0
0709 60 95 00 - - - для промислового виробництва ефiрних олiй чи резиноїдiв 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
0709 60 99 00 - - - iнший 15 15 5 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0
0709 70 00 00 - шпинат, шпинат новозеландський i лобода 15 15 5 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0
0709 91 00 00 - - артишоки 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
0709 92 10 00 - - - призначенi для вживання, крiм виробництва олiї 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0709 92 90 00 - - - iншi 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0709 93 10 00 - - - кабачки 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
0709 93 90 00 - - - iншi 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
0709 99 10 00 - - - салатнi овочi, крiм салату-латука (Lactuca sativa) i цикорiю (Cichorium spp.) 10 10 50% зниження впродовж 5 рокiв 9,2 8,3 7,5 6,7 5,8 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
0709 99 20 00 - - - буряк листовий i артишок iспанський 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0709 99 40 00 - - - каперси 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0709 99 50 00 - - - фенхель 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
0709 99 60 00 - - - цукрова кукурудза 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
0709 99 90 00 - - - iншi 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
0710 10 00 00 - картопля 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
0710 21 00 00 - - горох (Pisum sativum) 10 10 50% зниження впродовж 5 рокiв 9,2 8,3 7,5 6,7 5,8 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
0710 22 00 00 - - квасоля (Vigna spp., Phaseolus spp.) 10 10 50% зниження впродовж 5 рокiв 9,2 8,3 7,5 6,7 5,8 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
0710 29 00 00 - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0710 30 00 00 - шпинат, шпинат новозеландський i лобода 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
0710 40 00 00 - цукрова кукурудза 20 20 20% зниження впродовж 5 рокiв 19,3 18,7 18,0 17,3 16,7 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0
0710 80 10 00 - - маслини, або оливки 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
0710 80 51 00 - - - перець солодкий 15 15 5 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0
0710 80 59 00 - - - iнший 15 15 5 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0
0710 80 61 00 - - - роду Agaricus (печерицi, або шампiньйони) 15 15 5 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0
0710 80 69 00 - - - iншi 15 15 5 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0
0710 80 70 00 - - помiдори 15 15 5 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0
0710 80 80 00 - - артишоки 15 15 5 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0
0710 80 85 00 - - спаржа 7 7 5 5,8 4,7 3,5 2,3 1,2 0 0 0 0 0 0
0710 80 95 00 - - iншi 15 15 50% зниження впродовж 5 рокiв 13,8 12,5 11,3 10,0 8,8 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
0710 90 00 00 - овочевi сумiшi 10 10 50% зниження впродовж 5 рокiв 9,2 8,3 7,5 6,7 5,8 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
0711 20 10 00 - - призначенi для вживання, крiм виробництва олiї 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0711 20 90 00 - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0711 40 00 00 - огiрки, корнiшони 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
0711 51 00 00 - - гриби роду Agaricus (печерицi, або шампiньйони) 20 20 20% зниження впродовж 5 рокiв 19,3 18,7 18,0 17,3 16,7 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0
0711 59 00 00 - - iншi 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
0711 90 10 00 - - - перець роду Capsicum або роду Pimenta, крiм солодкого перцю 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
0711 90 30 00 - - - цукрова кукурудза 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0711 90 50 00 - - - цибуля рiпчаста 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
0711 90 70 00 - - - каперси 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0711 90 80 00 - - - iншi 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
0711 90 90 00 - - овочевi сумiшi 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
0712 20 00 00 - цибуля рiпчаста 15 15 50% зниження впродовж 5 рокiв 13,8 12,5 11,3 10,0 8,8 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
0712 31 00 00 - - гриби роду Agaricus (печерицi, або шампiньйони) 5 5 1 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0712 32 00 00 - - аурикулярiї (Auricularia spp.) 5 5 1 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0712 33 00 00 - - тремеловi гриби (Tremella spp.) 5 5 1 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0712 39 00 00 - - iншi 5 5 1 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0712 90 05 00 - - картопля, включаючи нарiзану шматками чи скибками, але без будь-якої подальшої обробки 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
0712 90 11 00 - - - гiбрид для сiвби 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
0712 90 19 00 - - - iнша 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0712 90 30 00 - - помiдори 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
0712 90 50 00 - - морква 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
0712 90 90 00 - - iншi 20 20 50% зниження впродовж 5 рокiв 18,3 16,7 15,0 13,3 11,7 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
0713 10 10 00 - - для сiвби 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0713 10 90 00 - - iнший 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0713 20 00 00 - турецький горох (нут) 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0713 31 00 00 - - квасоля видiв Vigna mungo (L.) Hepper або Vigna radiata (L.) Wilczek 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
0713 32 00 00 - - квасоля дрiбна червона (адзукi) (Phaseolus або Vigna angularis) 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
0713 33 10 00 - - - для сiвби 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
0713 33 90 00 - - - iнша 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
0713 34 00 00 - - земляний горiх бамбара (Vigna subterranea або Voandzeia subterranea) 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0713 35 00 00 - - коров'ячий горох (Vigna unguiculata) 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0713 39 00 00 - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0713 40 00 00 - сочевиця 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0713 50 00 00 - боби кормовi, або кiнськi, великонасiннєвi (Vicia faba var. Major) i боби кормовi, або кiнськi, дрiбнонасiннєвi (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. Minor) 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
0713 60 00 00 - голубиний горох (Cajanus cajan) 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
0713 90 00 00 - iншi 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
0714 10 91 00 - - якi призначенi для їжi, у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 28 кг, або свiжi та цiлi, або без шкiрки i мороженi, порiзанi чи непорiзанi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0714 10 98 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0714 20 10 00 - - свiжа, цiла, призначена для їжi 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
0714 20 90 00 - - iнша 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0714 30 10 00 - - якi призначенi для їжi, у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 28 кг, або свiжi та цiлi, або без шкiрки i мороженi, порiзанi чи непорiзанi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0714 30 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0714 40 10 00 - - якi призначенi для їжi, у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 28 кг, або свiжi та цiлi, або без шкiрки i мороженi, порiзанi чи непорiзанi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0714 40 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0714 50 10 00 - - якi призначенi для їжi, у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 28 кг, або свiжi та цiлi, або без шкiрки i мороженi, порiзанi чи непорiзанi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0714 50 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0714 90 12 00 - - - якi призначенi для їжi, у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 28 кг, або свiжi та цiлi, або без шкiрки мороженi, порiзанi чи непорiзанi 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
0714 90 18 00 - - - iншi 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
0714 90 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0801 11 00 00 - - висушенi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0801 12 00 00 - - з внутрiшньою оболонкою (ендокарп) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0801 19 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0801 21 00 00 - - у шкаралупi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0801 22 00 00 - - без шкаралупи 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0801 31 00 10 - - - в упаковках, масою нетто понад 10 кг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0801 31 00 90 - - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0801 32 00 10 - - - в упаковках, масою нетто понад 10 кг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0801 32 00 90 - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0802 11 10 10 - - - - в упаковках, масою нетто понад 10 кг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0802 11 10 90 - - - - iнший 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0802 11 90 10 - - - - в упаковках, масою нетто понад 10 кг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0802 11 90 90 - - - - iнший 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0802 12 10 10 - - - - в упаковках, масою нетто понад 10 кг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0802 12 10 90 - - - - iнший 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0802 12 90 10 - - - - в упаковках, масою нетто понад 10 кг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0802 12 90 90 - - - - iнший 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0802 21 00 10 - - - в упаковках, масою нетто понад 10 кг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0802 21 00 90 - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0802 22 00 10 - - - в упаковках, масою нетто понад 10 кг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0802 22 00 90 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0802 31 00 00 - - у шкаралупi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0802 32 00 00 - - без шкаралупи 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0802 41 00 00 - - у шкiрцi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0802 42 00 00 - - без шкiрки 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0802 51 00 00 - - у шкаралупi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0802 52 00 00 - - без шкаралупи 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0802 61 00 00 - - у шкаралупi 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
0802 62 00 00 - - без шкаралупи 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
0802 70 00 00 - горiхи коли (Cola spp.) 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
0802 80 00 00 - горiхи ареки, або бетель 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
0802 90 10 00 - - пекан 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
0802 90 50 00 - - горiшки кедровi 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
0802 90 85 10 - - - в упаковках, масою нетто понад 10 кг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0802 90 85 90 - - - iншi 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
0803 10 10 00 - - свiжi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0803 10 90 00 - - сушенi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0803 90 10 00 - - свiжi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0803 90 90 00 - - сушенi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0804 10 00 00 - фiнiки 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0804 20 10 00 - - свiжий 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0804 20 90 00 - - сушений 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0804 30 00 00 - ананаси 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0804 40 00 00 - авокадо 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0804 50 00 00 - гуаява, манго та мангостан 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0805 10 20 00 - - апельсини солодкi, свiжi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0805 10 80 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0805 20 10 00 - - клементини 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0805 20 30 00 - - монреаль i сатсума 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0805 20 50 00 - - мандарини та вiлкiнги 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0805 20 70 00 - - танжерини 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0805 20 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0805 40 00 00 - грейпфрути, включаючи помело 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0805 50 10 00 - - лимони (Citrus limon, Citrus limonum) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0805 50 90 00 - - лайми (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0805 90 00 00 - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0806 10 10 00 - - столовий 10 10 50% зниження впродовж 5 рокiв 9,2 8,3 7,5 6,7 5,8 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
0806 10 90 00 - - iнший 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0806 20 10 00 - - коринка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0806 20 30 00 - - султана 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0806 20 90 00 - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0807 11 00 10 - - - з 1 грудня до 31 березня 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0807 11 00 90 - - - з 1 квiтня до 30 листопада 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
0807 19 00 10 - - - з 1 грудня до 31 березня 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0807 19 00 90 - - - з 1 квiтня до 30 листопада 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
0807 20 00 00 - папая 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0808 10 10 00 - - для сидру, насипом, з 16 вересня до 15 грудня 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0808 10 80 10 - - - з 1 грудня до 31 березня 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0808 10 80 90 - - - з 1 квiтня до 30 листопада 10 10 50% зниження впродовж 5 рокiв 9,2 8,3 7,5 6,7 5,8 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
0808 30 10 00 - - для грушевого сидру, насипом, з 1 серпня до 31 грудня 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
0808 30 90 10 - - - з 1 грудня до 31 березня 5 5 50% зниження впродовж 5 рокiв 4,6 4,2 3,8 3,3 2,9 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
0808 30 90 90 - - - з 1 квiтня до 30 листопада 10 10 50% зниження впродовж 5 рокiв 9,2 8,3 7,5 6,7 5,8 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
0808 40 00 00 - айва 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0809 10 00 00 - абрикоси 5 5 20% зниження впродовж 5 рокiв 4,8 4,7 4,5 4,3 4,2 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
0809 21 00 00 - - вишня кисла (Prunus cerasus) 5 5 20% зниження впродовж 5 рокiв 4,8 4,7 4,5 4,3 4,2 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
0809 29 00 00 - - iншi 5 5 20% зниження впродовж 5 рокiв 4,8 4,7 4,5 4,3 4,2 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
0809 30 10 00 - - нектарини 5 5 7 4,4 3,8 3,1 2,5 1,9 1,3 0,6 0 0 0 0
0809 30 90 00 - - iншi 5 5 20% зниження впродовж 5 рокiв 4,8 4,7 4,5 4,3 4,2 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
0809 40 05 00 - - сливи 5 5 20% зниження впродовж 5 рокiв 4,8 4,7 4,5 4,3 4,2 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
0809 40 90 00 - - терен 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0810 10 00 00 - суницi та полуницi 17 17 50% зниження впродовж 5 рокiв 15,6 14,2 12,8 11,3 9,9 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
0810 20 10 00 - - малина 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
0810 20 90 00 - - iншi 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
0810 30 10 00 - - смородина чорна 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
0810 30 30 00 - - смородина червона (порiчки) 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
0810 30 90 00 - - iнша 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
0810 40 10 00 - - брусниця (плоди рослини виду Vaccinium vitis-idaea) 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
0810 40 30 00 - - плоди рослини виду Vaccinium myrtillus 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
0810 40 50 00 - - плоди рослин видiв Vaccinium macrocarpon i Vaccinium corymbosum 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
0810 40 90 00 - - iншi 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
0810 50 00 00 - кiвi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0810 60 00 00 - дурiан 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0810 70 00 00 - хурма 10 10 50% зниження впродовж 5 рокiв 9,2 8,3 7,5 6,7 5,8 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
0810 90 20 00 - - тамаринд, анакардiя, личi, джекфрут, або плiд хлiбного дерева, та саподила, пасифлора, або страстоцвiт, карамбола та пiтая 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0810 90 75 00 - - iншi 10 10 50% зниження впродовж 5 рокiв 9,2 8,3 7,5 6,7 5,8 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
0811 10 11 00 - - - з вмiстом цукру понад 13 мас. % 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0811 10 19 00 - - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0811 10 90 00 - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0811 20 11 00 - - - з вмiстом цукру понад 13 мас. % 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0811 20 19 00 - - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0811 20 31 00 - - - малина 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0811 20 39 00 - - - чорна смородина 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0811 20 51 00 - - - червона смородина (порiчки) 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0811 20 59 00 - - - ожина, плоди шовковицi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0811 20 90 00 - - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0811 90 11 00 - - - - тропiчнi плоди та тропiчнi горiхи 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0811 90 19 00 - - - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0811 90 31 00 - - - - тропiчнi плоди та тропiчнi горiхи 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0811 90 39 00 - - - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0811 90 50 00 - - - плоди рослини виду Vaccinium myrtillus 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0811 90 70 00 - - - плоди рослин видiв Vaccinium myrtilloides i Vaccinium angustifolium 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0811 90 75 00 - - - - вишня кисла (Prunus cerasus) 10 10 50% зниження впродовж 5 рокiв 9,2 8,3 7,5 6,7 5,8 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
0811 90 80 00 - - - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0811 90 85 00 - - - тропiчнi плоди та тропiчнi горiхи 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0811 90 95 00 - - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0812 10 00 00 - вишнi та черешнi 20 20 20% зниження впродовж 5 рокiв 19,3 18,7 18,0 17,3 16,7 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0
0812 90 25 00 - - абрикоси; апельсини 20 20 20% зниження впродовж 5 рокiв 19,3 18,7 18,0 17,3 16,7 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0
0812 90 30 00 - - папая 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
0812 90 40 00 - - плоди рослини виду Vaccinium myrtillus 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
0812 90 70 00 - - гуаява, манго, мангостан, тамаринд, анакардiя, личi, джекфрут, або плiд хлiбного дерева, саподила, пасифлора, або страстоцвiт, карамбола, пiтая та тропiчнi горiхи 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
0812 90 98 00 - - iншi 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
0813 10 00 00 - абрикоси 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0813 20 00 00 - чорнослив 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0813 30 00 00 - яблука 20 20 20% зниження впродовж 5 рокiв 19,3 18,7 18,0 17,3 16,7 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0
0813 40 10 00 - - персики, включаючи нектарини 12 12 3 9,0 6,0 3,0 0 0 0 0 0 0 0 0
0813 40 30 00 - - грушi 12 12 3 9,0 6,0 3,0 0 0 0 0 0 0 0 0
0813 40 50 00 - - папая 12 12 3 9,0 6,0 3,0 0 0 0 0 0 0 0 0
0813 40 65 00 - - тамаринд, анакардiя, личi, джекфрут, або плiд хлiбного дерева, саподила, пасифлора, або страстоцвiт, карамбола та пiтая 12 12 3 9,0 6,0 3,0 0 0 0 0 0 0 0 0
0813 40 95 00 - - iншi 12 12 3 9,0 6,0 3,0 0 0 0 0 0 0 0 0
0813 50 12 00 - - - - з папаї, тамаринду, анакардiї, личi, джекфрута, або плода хлiбного дерева, саподили, пасифлори, або страстоцвiту, карамболи та пiтаї 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0813 50 15 00 - - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0813 50 19 00 - - - з чорносливом 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0813 50 31 00 - - - з тропiчних горiхiв 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0813 50 39 00 - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0813 50 91 00 - - - без чорносливу та iнжиру 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0813 50 99 00 - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0814 00 00 00 Шкiрки цитрусових або динь (включаючи шкiрки кавунiв), свiжi, мороженi, сушенi або консервованi для тимчасового зберiгання в розсолi, сiрчанiй водi або iншому розчинi, що забезпечує їх тимчасову консервацiю 20 20 2 13,3 6,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0901 11 00 10 - - - для промислового виробництва компонентiв кавових напоїв i кави натуральної, смаженої в зернах, меленої, розчинної 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0901 11 00 90 - - - iнша 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0901 12 00 00 - - без кофеїну 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0901 21 00 00 - - з кофеїном 5 5 5 4,2 3,3 2,5 1,7 0,8 0 0 0 0 0 0
0901 22 00 00 - - без кофеїну 5 5 5 4,2 3,3 2,5 1,7 0,8 0 0 0 0 0 0
0901 90 10 00 - - шкаралупа та оболонки зерен кави 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0901 90 90 00 - - замiнники кави, що мiстять каву 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
0902 10 00 10 - - в одноразових фiльтр-пакетах 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0902 10 00 90 - - iнший 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0902 20 00 10 - - в упаковках, масою нетто 10 кг i бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0902 20 00 90 - - iнший 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0902 30 00 10 - - в одноразових фiльтр-пакетах 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0902 30 00 90 - - iнший 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0902 40 00 10 - - в упаковках, масою нетто 10 кг i бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0902 40 00 90 - - iнший 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
0903 00 00 00 Мате або парагвайський чай 5 5 5 4,2 3,3 2,5 1,7 0,8 0 0 0 0 0 0
0904 11 00 00 - - неподрiбнений i немелений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0904 12 00 00 - - подрiбнений чи мелений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0904 21 10 00 - - - перець стручковий, солодкий (Capsicum annuum) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0904 21 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0904 22 00 00 - - подрiбненi або меленi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0905 10 00 00 - неподрiбнена i немелена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0905 20 00 00 - подрiбнена або мелена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0906 11 00 00 - - кориця (Cinnamomum zeylanicum Blume) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0906 19 00 00 - - iнше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0906 20 00 00 - подрiбненi чи меленi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0907 10 00 00 - неподрiбнена i немелена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0907 20 00 00 - подрiбнена або мелена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0908 11 00 00 - - неподрiбнений i немелений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0908 12 00 00 - - подрiбнений або мелений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0908 21 00 00 - - неподрiбнений i немелений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0908 22 00 00 - - подрiбнений або мелений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0908 31 00 00 - - неподрiбнений i немелений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0908 32 00 00 - - подрiбнений або мелений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0909 21 00 00 - - неподрiбнене та немелене 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0909 22 00 00 - - подрiбнене або мелене 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0909 31 00 00 - - неподрiбнене та немелене 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0909 32 00 00 - - подрiбнене або мелене 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0909 61 00 00 - - неподрiбненi та немеленi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0909 62 00 00 - - подрiбнене або мелене 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0910 11 00 00 - - неподрiбнений та немелений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0910 12 00 00 - - подрiбнений або мелений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0910 20 10 00 - - неподрiбнений i немелений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0910 20 90 00 - - подрiбнений чи мелений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0910 30 00 00 - турмерик (куркума) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0910 91 05 00 - - - каррi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0910 91 10 00 - - - - неподрiбненi та немеленi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0910 91 90 00 - - - - подрiбненi чи меленi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0910 99 10 00 - - - насiння гуньби сiнної (Trigonella) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0910 99 31 00 - - - - - чебрець повзучий (Thymus serpyllum) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0910 99 33 00 - - - - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0910 99 39 00 - - - - подрiбнений чи мелений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0910 99 50 00 - - - лаврове листя 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0910 99 91 00 - - - - неподрiбненi та немеленi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0910 99 99 00 - - - - подрiбненi чи меленi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1001 11 00 00 - - насiннєва 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1001 19 00 00 - - iнша 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
1001 91 10 00 - - - спельта (полба) 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
1001 91 20 00 - - - пшениця м'яка та меслин 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1001 91 90 00 - - - iнша 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
1001 99 00 00 - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
1002 10 00 00 - насiннєве 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
1002 90 00 00 - iнше 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
1003 10 00 00 - насiннєвий 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1003 90 00 00 - iнший 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1004 10 00 00 - насiннєвий 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1004 90 00 00 - iнший 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1005 10 13 00 - - - гiбриди потрiйнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1005 10 15 00 - - - гiбриди простi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1005 10 18 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1005 10 90 00 - - iнша 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1005 90 00 00 - iнша 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
1006 10 10 00 - - для сiвби 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1006 10 21 00 - - - - короткозерний 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1006 10 23 00 - - - - середньозерний 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1006 10 25 00 - - - - - iз спiввiдношенням довжини i ширини понад 2, але менш як 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1006 10 27 00 - - - - - iз спiввiдношенням довжини i ширини 3 або бiльше 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1006 10 92 00 - - - - короткозерний 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1006 10 94 00 - - - - середньозерний 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1006 10 96 00 - - - - - iз спiввiдношенням довжини i ширини понад 2, але менш як 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1006 10 98 00 - - - - - iз спiввiдношенням довжини i ширини 3 або бiльше 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1006 20 11 00 - - - короткозерний 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1006 20 13 00 - - - середньозерний 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1006 20 15 00 - - - - iз спiввiдношенням довжини i ширини понад 2, але менш як 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1006 20 17 00 - - - - iз спiввiдношенням довжини i ширини 3 або бiльше 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1006 20 92 00 - - - короткозерний 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1006 20 94 00 - - - середньозерний 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1006 20 96 00 - - - - iз спiввiдношенням довжини i ширини понад 2, але менш як 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1006 20 98 00 - - - - iз спiввiдношенням довжини i ширини 3 або бiльше 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1006 30 21 00 - - - - короткозерний 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1006 30 23 00 - - - - середньозерний 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1006 30 25 00 - - - - - iз спiввiдношенням довжини i ширини понад 2, але менш як 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1006 30 27 00 - - - - - iз спiввiдношенням довжини i ширини 3 або бiльше 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1006 30 42 00 - - - - короткозерний 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1006 30 44 00 - - - - середньозерний 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1006 30 46 00 - - - - - iз спiввiдношенням довжини i ширини понад 2, але менш як 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1006 30 48 00 - - - - - iз спiввiдношенням довжини i ширини 3 або бiльше 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1006 30 61 00 - - - - короткозерний 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1006 30 63 00 - - - - середньозерний 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1006 30 65 00 - - - - - iз спiввiдношенням довжини i ширини понад 2, але менш як 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1006 30 67 00 - - - - - iз спiввiдношенням довжини i ширини 3 або бiльше 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1006 30 92 00 - - - - короткозерний 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1006 30 94 00 - - - - середньозерний 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1006 30 96 00 - - - - - iз спiввiдношенням довжини i ширини понад 2, але менш як 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1006 30 98 00 - - - - - iз спiввiдношенням довжини i ширини 3 або бiльше 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1006 40 00 00 - рис битий 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1007 10 10 00 - - гiбриди 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1007 10 90 00 - - iншi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1007 90 00 00 - iнше 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1008 10 00 00 - гречка 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
1008 21 00 00 - - насiннєве 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
1008 29 00 00 - - iнше 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
1008 30 00 00 - насiння канаркової трави 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1008 40 00 00 - пальчатка (росичка) (Digitaria spp.) 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1008 50 00 00 - киноа, або рисова лобода (Chenopodium quinoa) 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1008 60 00 00 - тритикале 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
1008 90 00 10 - - нешлiфоване насiння цицанiї водяної, або тускарори (Zizania aquatica) (дикий рис) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1008 90 00 90 - - iншi 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1101 00 11 00 - - з твердої пшеницi 15 15 5 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0
1101 00 15 00 - - з м'якої пшеницi та полби 15 15 5 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0
1101 00 90 00 - борошно iз сумiшi пшеницi та жита (меслину) 15 15 5 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0
1102 20 10 00 - - з вмiстом жиру не бiльш як 1,5 мас. % 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
1102 20 90 00 - - iнше 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
1102 90 10 00 - - борошно ячмiнне 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
1102 90 30 00 - - борошно вiвсяне 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
1102 90 50 00 - - борошно рисове 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
1102 90 70 00 - - борошно житнє 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
1102 90 90 00 - - iнше 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
1103 11 10 00 - - - з твердої пшеницi 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
1103 11 90 00 - - - м'якої пшеницi та полби 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
1103 13 10 00 - - - з вмiстом жиру не бiльш як 1,5 мас. % 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
1103 13 90 00 - - - iнша 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
1103 19 20 00 - - - жита або ячменю 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
1103 19 40 00 - - - вiвса 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
1103 19 50 00 - - - рису 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
1103 19 90 00 - - - iнших 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
1103 20 25 00 - - жита або ячменю 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
1103 20 30 00 - - з вiвса 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
1103 20 40 00 - - з кукурудзи 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
1103 20 50 00 - - з рису 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
1103 20 60 00 - - з пшеницi 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
1103 20 90 00 - - з iнших зернових культур 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
1104 12 10 00 - - - плющене 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
1104 12 90 00 - - - у виглядi пластiвцiв 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
1104 19 10 00 - - - пшеницi 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
1104 19 30 00 - - - жита 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
1104 19 50 00 - - - кукурудзи 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
1104 19 61 00 - - - - плющене 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
1104 19 69 00 - - - - у виглядi пластiвцiв 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
1104 19 91 00 - - - - пластiвцi з рису 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
1104 19 99 00 - - - - iншi 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
1104 22 40 00 - - - лущене, рiзане або нерiзане чи подрiбнене або неподрiбнене 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
1104 22 50 00 - - - обрушене 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
1104 22 95 00 - - - iнше 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
1104 23 40 00 - - - лущене, рiзане або нерiзане чи подрiбнене або неподрiбнене; обрушене 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
1104 23 98 00 - - - iнше 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
1104 29 04 00 - - - - лущене, рiзане або нерiзане чи подрiбнене або неподрiбнене 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
1104 29 05 00 - - - - обрушене 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
1104 29 08 00 - - - - iнше 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
1104 29 17 00 - - - - лущене, рiзане або нерiзане чи подрiбнене або неподрiбнене 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
1104 29 30 00 - - - - обрушене 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
1104 29 51 00 - - - - - пшеницi 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
1104 29 55 00 - - - - - жита 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
1104 29 59 00 - - - - - iнше 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
1104 29 81 00 - - - - - пшеницi 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
1104 29 85 00 - - - - - жита 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
1104 29 89 00 - - - - - iнше 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
1104 30 10 00 - - пшеницi 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
1104 30 90 00 - - iнших зернових культур 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
1105 10 00 00 - борошно, крупи та порошок 20 20 20% зниження впродовж 5 рокiв 19,3 18,7 18,0 17,3 16,7 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0
1105 20 00 00 - пластiвцi, гранули 20 20 50% зниження впродовж 5 рокiв 18,3 16,7 15,0 13,3 11,7 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
1106 10 00 00 - iз сушених бобових овочiв товарної позицiї 0713 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
1106 20 10 00 - - денатурованi 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
1106 20 90 00 - - iншi 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
1106 30 10 00 - - з бананiв 20 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
1106 30 90 00 - - iншi 15 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
1107 10 11 00 - - - у виглядi борошна 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
1107 10 19 00 - - - iнший 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
1107 10 91 00 - - - у виглядi борошна 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
1107 10 99 00 - - - iнший 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
1107 20 00 00 - обсмажений 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
1108 11 00 00 - - пшеничний 15 15 20% зниження впродовж 5 рокiв 14,5 14,0 12,5 13,0 12,5 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
1108 12 00 00 - - кукурудзяний 10 10 20% зниження впродовж 5 рокiв 9,7 9,3 9,0 8,7 8,3 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
1108 13 00 00 - - картопляний 15 15 20% зниження впродовж 5 рокiв 14,5 14,0 12,5 13,0 12,5 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
1108 14 00 00 - - манiоковий 20 20 20% зниження впродовж 5 рокiв 19,3 18,7 18,0 17,3 16,7 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0
1108 19 10 00 - - - рисовий 15 15 20% зниження впродовж 5 рокiв 14,5 14,0 12,5 13,0 12,5 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
1108 19 90 00 - - - iнший 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
1108 20 00 00 - iнулiн 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
1109 00 00 00 Клейковина пшенична, суха чи сира 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
1201 10 00 00 - для сiвби 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1201 90 00 00 - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1202 30 00 10 - - в упаковках масою нетто 25 кг i бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1202 30 00 90 - - iнший 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1202 41 00 10 - - - в упаковках масою нетто 25 кг i бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1202 41 00 90 - - - iнший 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1202 42 00 10 - - - в упаковках масою нетто 25 кг i бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1202 42 00 90 - - - iнший 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1203 00 00 00 Копра 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1204 00 10 00 - для сiвби 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1204 00 90 00 - iнше 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1205 10 10 00 - - для сiвби 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1205 10 90 00 - - iнше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1205 90 00 10 - - для сiвби 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1205 90 00 90 - - iнше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1206 00 10 00 - для сiвби 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1206 00 91 00 - - лущене; у лушпиннi сiрого кольору та з бiлими смугами 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
1206 00 99 00 - - iнше 10 10 20% зниження впродовж 5 рокiв 9,7 9,3 9,0 8,7 8,3 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
1207 10 00 00 - горiхи та ядра пальм 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1207 21 00 00 - - для сiвби 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1207 29 00 00 - - iнше 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1207 30 00 00 - насiння рицини 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1207 40 10 00 - - для сiвби 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1207 40 90 00 - - iнше 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1207 50 10 00 - - для сiвби 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1207 50 90 00 - - iнше 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1207 60 00 00 - насiння сафлору (Carthamus tinctorius) 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1207 70 00 00 - насiння динi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1207 91 10 00 - - - для сiвби 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1207 91 90 00 - - - iнше 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1207 99 20 00 - - - для сiвби 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1207 99 91 00 - - - - насiння конопель 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1207 99 96 00 - - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1208 10 00 00 - iз соєвих бобiв 5 5 20% зниження впродовж 5 рокiв 4,8 4,7 4,5 4,3 4,2 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
1208 90 00 00 - iнше 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1209 10 00 00 - насiння цукрових бурякiв 5 5 20% зниження впродовж 5 рокiв 4,8 4,7 4,5 4,3 4,2 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
1209 21 00 00 - - насiння люцерни 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1209 22 10 00 - - - конюшини лучної (Trifolium pratense L.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1209 22 80 00 - - - iнше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1209 23 11 00 - - - кострицi лучної (Festuca pratensis Hunds.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1209 23 15 00 - - - кострицi червоної (Festuca rubra L.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1209 23 80 00 - - - iнше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1209 24 00 00 - - насiння тонконогу лучного (Poa pratensis L.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1209 25 10 00 - - - пажитницi багатоквiткової, або райграсу багатоукiсного (Lolium multiflorum Lam.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1209 25 90 00 - - - пажитницi багаторiчної, або райграсу пасовищного (Lolium perenne L.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1209 29 45 00 - - - насiння тимофiївки лучної; насiння вики; насiння рослин роду Роа (Poa palutris L., Poa trivialis L.); грястицi збiрної (Dactylis glomerata L.); мiтлицi (Agrostis) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1209 29 50 00 - - - насiння люпину 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1209 29 60 00 - - - насiння бурякiв кормових (Beta vulgaris var. alba) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1209 29 80 00 - - - iнше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1209 30 00 00 - насiння трав'яних рослин, якi вирощують переважно для одержання квiток 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1209 91 30 00 - - - насiння бурякiв столових (Beta vulgaris var. conditiva) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1209 91 80 00 - - - iнше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1209 99 10 00 - - - насiння лiсових дерев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1209 99 91 00 - - - - насiння рослин, якi вирощуються в основному для одержання квiток, крiм зазначених у товарнiй пiдкатегорiї 1209 30 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1209 99 99 00 - - - - iнше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1210 10 00 00 - шишки хмелю, неподрiбненi, нерозмеленi i не у виглядi гранул 20 20 20% зниження впродовж 5 рокiв 19,3 18,7 18,0 17,3 16,7 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0
1210 20 10 00 - - шишки хмелю подрiбненi, розмеленi або у виглядi гранул, з високим вмiстом лупулiну; лупулiн 20 20 30% зниження впродовж 5 рокiв 19,0 18,0 17,0 16,0 15,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0
1210 20 90 00 - - iншi 20 20 20% зниження впродовж 5 рокiв 19,3 18,7 18,0 17,3 16,7 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0
1211 20 00 00 - коренi женьшеню 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1211 30 00 00 - листя коки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1211 40 00 00 - макова соломка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1211 90 30 00 - - плоди дерева кумару, або англiйського бобу 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1211 90 85 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1212 21 00 00 - - придатнi для споживання людиною 15 15 5 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0
1212 29 00 00 - - iншi 15 15 5 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0
1212 91 20 00 - - - сушенi, подрiбненi або неподрiбненi 20 20 20% зниження впродовж 5 рокiв 19,3 18,7 18,0 17,3 16,7 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0
1212 91 80 00 - - - iншi 20 20 20% зниження впродовж 5 рокiв 19,3 18,7 18,0 17,3 16,7 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0
1212 92 00 00 - - плоди рiжкового дерева (цератонiя) 15 15 5 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0
1212 93 00 00 - - цукрова тростина 20 20 7 17,5 15,0 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0
1212 94 00 00 - - коренi цикорiю 15 15 5 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0
1212 99 41 00 - - - - нелущене, неподрiбнене або немелене 15 15 5 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0
1212 99 49 00 - - - - iншi 15 15 5 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0
1212 99 95 00 - - - iншi 15 15 5 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0
1213 00 00 00 Солома та полова зернових, необробленi, подрiбненi або неподрiбненi, меленi або немеленi, пресованi або у виглядi гранул 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
1214 10 00 00 - борошно та гранули з люцерни 5 5 1 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1214 90 10 00 - - буряк кормовий (мангольд), бруква та iншi кормовi коренеплоди 5 5 1 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1214 90 90 00 - - iншi 5 5 1 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1301 20 00 00 - гумiарабiк 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1301 90 00 00 - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1302 11 00 00 - - опiум 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1302 12 00 00 - - iз солодки (локрицi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1302 13 00 00 - - з хмелю 10 10 50% зниження впродовж 5 рокiв 9,2 8,3 7,5 6,7 5,8 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
1302 19 05 00 - - - живиця ванiльна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1302 19 80 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1302 20 10 00 - - сухi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1302 20 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1302 31 00 00 - - агар-агар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1302 32 10 00 - - - з плодiв або насiння рiжкового дерева 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1302 32 90 00 - - - з насiння циамопсиса, або гуара 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1302 39 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1401 10 00 00 - бамбук 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1401 20 00 00 - iндiйська тростина, або ротанг 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1401 90 00 00 - iншi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1404 20 00 00 - бавовняний линт 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1404 90 00 00 - iншi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1501 10 10 00 - - для промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 20 20 7 17,5 15,0 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0
1501 10 90 00 - - iнший 20 20 7 17,5 15,0 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0
1501 20 10 00 - - для промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 20 20 7 17,5 15,0 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0
1501 20 90 00 - - iнший 20 20 7 17,5 15,0 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0
1501 90 00 00 - iнший 20 20 7 17,5 15,0 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0
1502 10 10 10 - - - топленi, екстрагованi або пресованi для виробництва мила 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1502 10 10 90 - - - iншi 12 12 7 10,5 9,0 7,5 6,0 4,5 3,0 1,5 0 0 0 0
1502 10 90 00 - - iншi 12 12 7 10,5 9,0 7,5 6,0 4,5 3,0 1,5 0 0 0 0
1502 90 10 00 - - для промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 12 12 7 10,5 9,0 7,5 6,0 4,5 3,0 1,5 0 0 0 0
1502 90 90 00 - - iншi 12 12 7 10,5 9,0 7,5 6,0 4,5 3,0 1,5 0 0 0 0
1503 00 11 00 - - для промислового використання 20 20 7 17,5 15,0 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0
1503 00 19 00 - - iншi 20 20 7 17,5 15,0 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0
1503 00 30 00 - масло тваринне, для промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 20 20 7 17,5 15,0 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0
1503 00 90 00 - iншi 20 20 7 17,5 15,0 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0
1504 10 10 00 - - з вмiстом вiтамiну А не бiльш як 2500 МО/г 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1504 10 91 00 - - - з палтуса 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1504 10 99 00 - - - iншi 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1504 20 10 00 - - твердi фракцiї 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1504 20 90 00 - - iншi 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1504 30 10 00 - - твердi фракцiї 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1504 30 90 00 - - iншi 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1505 00 10 00 - вовняний жир (жиропiт), сирий 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
1505 00 90 00 - iншi 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
1506 00 00 00 Iншi твариннi жири i масла та їх фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
1507 10 10 00 - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 5 20% зниження впродовж 5 рокiв 4,8 4,7 4,5 4,3 4,2 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
1507 10 90 00 - - iншi 10 10 20% зниження впродовж 5 рокiв 9,7 9,3 9,0 8,7 8,3 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
1507 90 10 00 - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 5 20% зниження впродовж 5 рокiв 4,8 4,7 4,5 4,3 4,2 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
1507 90 90 00 - - iншi 10 10 20% зниження впродовж 5 рокiв 9,7 9,3 9,0 8,7 8,3 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
1508 10 10 00 - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1508 10 90 00 - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
1508 90 10 00 - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1508 90 90 00 - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
1509 10 10 00 - - очищена оливкова олiя першого (холодного) пресування 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1509 10 90 00 - - iнша 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
1509 90 00 00 - iншi 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
1510 00 10 00 - олiї сирi 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
1510 00 90 00 - iншi 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
1511 10 10 00 - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1511 10 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1511 90 11 00 - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1511 90 19 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1511 90 91 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1511 90 99 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1512 11 10 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 8 8 20% зниження впродовж 5 рокiв 7,7 7,5 7,2 6,9 6,7 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4
1512 11 91 00 - - - - соняшникова 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
1512 11 99 00 - - - - сафлорова 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
1512 19 10 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
1512 19 90 10 - - - - соняшникова 30 30 5 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0 0 0 0 0 0
1512 19 90 90 - - - - сафлорова 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
1512 21 10 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
1512 21 90 00 - - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
1512 29 10 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
1512 29 90 00 - - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
1513 11 10 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1513 11 91 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1513 11 99 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1513 19 11 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1513 19 19 00 - - - - iншi 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1513 19 30 00 - - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1513 19 91 00 - - - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1513 19 99 00 - - - - - iншi 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1513 21 10 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1513 21 30 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1513 21 90 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1513 29 11 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1513 29 19 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1513 29 30 00 - - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1513 29 50 00 - - - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1513 29 90 00 - - - - - iншi 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1514 11 10 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1514 11 90 00 - - - iнша 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1514 19 10 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1514 19 90 00 - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1514 91 10 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1514 91 90 00 - - - iнша 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1514 99 10 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1514 99 90 00 - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1515 11 00 00 - - олiя сира 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
1515 19 10 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1515 19 90 00 - - - iншi 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
1515 21 10 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
1515 21 90 00 - - - iнша 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
1515 29 10 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 5 5 4,2 3,3 2,5 1,7 0,8 0 0 0 0 0 0
1515 29 90 00 - - - iншi 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
1515 30 10 00 - - для виробництва амiноундеканової кислоти, яка використовується для виробництва синтетичних волокон або полiмерних матерiалiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1515 30 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1515 50 11 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1515 50 19 00 - - - iнша 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
1515 50 91 00 - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1515 50 99 00 - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1515 90 11 10 - - - олiя тунгова та її фракцiї 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
1515 90 11 90 - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1515 90 21 00 - - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1515 90 29 00 - - - - iнша 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1515 90 31 00 - - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1515 90 39 00 - - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1515 90 40 00 - - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1515 90 51 00 - - - - - твердi, у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1515 90 59 00 - - - - - твердi, в iншiй упаковцi; рiдкi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1515 90 60 00 - - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1515 90 91 00 - - - - - твердi, у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1515 90 99 00 - - - - - твердi, в iншiй упаковцi; рiдкi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1516 10 10 10 - - - з морських ссавцiв 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
1516 10 10 90 - - - iншi 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
1516 10 90 10 - - - з морських ссавцiв 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
1516 10 90 90 - - - iншi 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
1516 20 10 00 - - олiя рицинова гiдрогенiзована (так званий "опаловий вiск") 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
1516 20 91 10 - - - - олiя оливкова 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
1516 20 91 20 - - - - олiя пальмова 5 5 5 4,2 3,3 2,5 1,7 0,8 0 0 0 0 0 0
1516 20 91 31 - - - - - олiя пальмоядрова 5 5 5 4,2 3,3 2,5 1,7 0,8 0 0 0 0 0 0
1516 20 91 32 - - - - - олеїн пальмоядровий 5 5 5 4,2 3,3 2,5 1,7 0,8 0 0 0 0 0 0
1516 20 91 33 - - - - - стеарин пальмоядровий гiдрогенiзований 5 5 5 4,2 3,3 2,5 1,7 0,8 0 0 0 0 0 0
1516 20 91 90 - - - - iншi 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
1516 20 95 00 - - - - олiї iз свирiпи, рiпаку, льону, соняшнику, брасiї, сального дерева, макоре, стрункої макорекарапи або бабасу, для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
1516 20 96 11 - - - - - - - в упаковцi масою нетто не бiльш як 20 кг 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1516 20 96 15 - - - - - - - iнша 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1516 20 96 90 - - - - - - iншi 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
1516 20 98 11 - - - - - - - олiя пальмоядрова рафiнована, вибiлена, дезодорована 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1516 20 98 12 - - - - - - - олеїн пальмоядровий рафiнований, вибiлений, дезодорований 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1516 20 98 13 - - - - - - - стеарин пальмоядровий рафiнований, вибiлений, дезодорований 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1516 20 98 19 - - - - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1516 20 98 21 - - - - - - - олiя пальмоядрова рафiнована, вибiлена, дезодорована для технiчного та промислового використання 5 5 5 4,2 3,3 2,5 1,7 0,8 0 0 0 0 0 0
1516 20 98 22 - - - - - - - олеїн пальмоядровий рафiнований, вибiлений, дезодорований для технiчного та промислового використання 5 5 5 4,2 3,3 2,5 1,7 0,8 0 0 0 0 0 0
1516 20 98 23 - - - - - - - стеарин пальмоядровий рафiнований, вибiлений, дезодорований для технiчного та промислового використання 5 5 5 4,2 3,3 2,5 1,7 0,8 0 0 0 0 0 0
1516 20 98 90 - - - - - - - iншi 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
1517 10 10 00 - - з вмiстом молочних жирiв понад 10 мас. %, але не бiльш як 15 мас. % 10 10 50% зниження впродовж 5 рокiв 9,2 8,3 7,5 6,7 5,8 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
1517 10 90 00 - - iнший 10 10 30% зниження впродовж 5 рокiв 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
1517 90 10 00 - - з вмiстом молочних жирiв понад 10 мас. %, але не бiльш як 15 мас. % 15 15 50% зниження впродовж 5 рокiв 13,8 12,5 11,3 10,0 8,8 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
1517 90 91 00 - - - олiї нелеткi, рiдкi, змiшанi 15 15 30% зниження впродовж 5 рокiв 14,3 13,5 12,8 12,0 11,3 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5
1517 90 93 00 - - - харчовi сумiшi або продукти, що використовуються для змащування форм 15 15 50% зниження впродовж 5 рокiв 13,8 12,5 11,3 10,0 8,8 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
1517 90 99 11 - - - - - для додання в тiсто (шортенiнги), замiнники, еквiваленти та аналоги какао-масла 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1517 90 99 19 - - - - - iншi 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1517 90 99 99 - - - - iншi 15 5 30% зниження впродовж 5 рокiв 4,8 4,5 4,3 4,0 3,8 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
1518 00 10 00 - лiноксин 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1518 00 31 00 - - сира 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
1518 00 39 00 - - iнша 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
1518 00 91 00 - - жири, масла i олiї твариннi або рослиннi та їх фракцiї, варенi, окисленi, зневодненi, сульфурованi, окисленi струменем повiтря, полiмеризованi нагрiванням у вакуумi або в iнертному газi або хiмiчно модифiкованi iншим способом, за винятком включених до товарної позицiї 1516 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
1518 00 95 00 - - - нехарчовi сумiшi та продукти з тваринних i рослинних жирiв, масел i олiй та їх фракцiй 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
1518 00 99 00 - - - iншi 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
1520 00 00 00 Глiцерин сирий; глiцеринова вода та глiцериновий луг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1521 10 00 00 - воски рослиннi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1521 90 10 00 - - спермацет, рафiнований чи нерафiнований або забарвлений чи незабарвлений 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
1521 90 91 00 - - - неочищений 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
1521 90 99 00 - - - iнший 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
1522 00 10 00 - дегра 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
1522 00 31 00 - - - соапсток 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
1522 00 39 00 - - - iншi 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
1522 00 91 00 - - - олiйний фуз або жировi залишки, соапсток 20 20 20% зниження впродовж 5 рокiв 19,3 18,7 18,0 17,3 16,7 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0
1522 00 99 00 - - - iншi 20 20 20% зниження впродовж 5 рокiв 19,3 18,7 18,0 17,3 16,7 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0
1601 00 10 00 - з печiнки 15 15 7 13,1 11,3 9,4 7,5 5,6 3,8 1,9 0 0 0 0
1601 00 91 00 - - ковбаси, сухi або пастоподiбнi, сирi 15 15 50% зниження впродовж 10 рокiв 14,3 13,6 13,0 12,3 11,6 10,9 10,2 9,5 8,9 8,2 7,5
1601 00 99 00 - - iншi 15 15 50% зниження впродовж 10 рокiв 14,3 13,6 13,0 12,3 11,6 10,9 10,2 9,5 8,9 8,2 7,5
1602 10 00 00 - гомогенiзованi готовi продукти 15 15 20% зниження впродовж 5 рокiв 14,5 14,0 12,5 13,0 12,5 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
1602 20 10 00 - - гусячої або качиної 10 10 50% зниження впродовж 7 рокiв 9,4 8,8 8,1 7,5 6,9 6,3 5,6 5,0 5,0 5,0 5,0
1602 20 90 00 - - iншi 20 20 50% зниження впродовж 10 рокiв 19,1 18,2 17,3 16,4 15,5 14,5 13,6 12,7 11,8 10,9 10,0
1602 31 11 00 - - - - якi мiстять виключно сире м'ясо iндикiв 20 20 7 17,5 15,0 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0
1602 31 19 00 - - - - iншi 20 20 7 17,5 15,0 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0
1602 31 80 00 - - - iншi 20 20 7 17,5 15,0 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0
1602 32 11 00 - - - - сирi 15 15 20% зниження впродовж 5 рокiв 14,5 14,0 12,5 13,0 12,5 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
1602 32 19 00 - - - - iншi 15 15 20% зниження впродовж 5 рокiв 14,5 14,0 12,5 13,0 12,5 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
1602 32 30 00 - - - якi мiстять 25 мас. % або бiльше, але менш як 57 мас. % м'яса чи субпродуктiв свiйської птицi 15 15 7 13,1 11,3 9,4 7,5 5,6 3,8 1,9 0 0 0 0
1602 32 90 00 - - - iншi 15 15 7 13,1 11,3 9,4 7,5 5,6 3,8 1,9 0 0 0 0
1602 39 21 00 - - - - сирi 20 20 7 17,5 15,0 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0
1602 39 29 00 - - - - iншi 20 20 7 17,5 15,0 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0
1602 39 85 00 - - - iншi 20 20 7 17,5 15,0 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0
1602 41 10 00 - - - свiйської свинi 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
1602 41 90 00 - - - iншi 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
1602 42 10 00 - - - свiйської свинi 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
1602 42 90 00 - - - iншi 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
1602 49 11 00 - - - - - фiлейнi частини (за винятком шийних частин) та їх вiдруби, включаючи сумiшi фiлейних частин або окостiв 10 10 50% зниження впродовж 7 рокiв 9,4 8,8 8,1 7,5 6,9 6,3 5,6 5,0 5,0 5,0 5,0
1602 49 13 00 - - - - - шийнi частини та їх вiдруби, включаючи сумiшi шийних i лопаткових частин 10 10 50% зниження впродовж 7 рокiв 9,4 8,8 8,1 7,5 6,9 6,3 5,6 5,0 5,0 5,0 5,0
1602 49 15 00 - - - - - iншi сумiшi, що мiстять окости, лопатковi частини, фiлейнi частини або шийнi частини та їх вiдруби 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
1602 49 19 00 - - - - - iншi 10 10 50% зниження впродовж 7 рокiв 9,4 8,8 8,1 7,5 6,9 6,3 5,6 5,0 5,0 5,0 5,0
1602 49 30 00 - - - - якi мiстять 40 мас. % або бiльше, але менш як 80 мас. % м'яса або м'ясних субпродуктiв будь-якого виду, включаючи жири будь-якого виду або походження 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
1602 49 50 00 - - - - якi мiстять менш як 40 мас. % м'яса чи м'ясних субпродуктiв будь-якого виду, включаючи жири будь-якого виду або походження 10 10 50% зниження впродовж 7 рокiв 9,4 8,8 8,1 7,5 6,9 6,3 5,6 5,0 5,0 5,0 5,0
1602 49 90 00 - - - iншi 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
1602 50 10 00 - - сирi; сумiшi м'яса або м'ясних субпродуктiв варених i м'яса або м'ясних субпродуктiв сирих 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
1602 50 31 00 - - - солонина (Corned beef), у герметично закритих посудинах 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
1602 50 95 00 - - - iншi 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
1602 90 10 00 - - продукти з кровi будь-яких тварин 10 10 20% зниження впродовж 5 рокiв 9,7 9,3 9,0 8,7 8,3 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
1602 90 31 00 - - - з дичини або кролика 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
1602 90 51 00 - - - - якi мiстять м'ясо або м'яснi субпродукти свiйських свиней 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
1602 90 61 00 - - - - - - сирi; сумiшi м'яса або субпродуктiв варених i м'яса або субпродуктiв сирих 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
1602 90 69 00 - - - - - - iншi 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
1602 90 91 00 - - - - - - з баранини 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
1602 90 95 00 - - - - - - з козлятини 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
1602 90 99 00 - - - - - - iншi 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
1603 00 10 00 - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1603 00 80 00 - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1604 11 00 00 - - лосось 5 5 50% зниження впродовж 5 рокiв 4,6 4,2 3,8 3,3 2,9 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
1604 12 10 00 - - - фiле, сире, у тiстi або в сухарях, попередньо смажене або не смажене в олiї, морожене 5 5 5 4,2 3,3 2,5 1,7 0,8 0 0 0 0 0 0
1604 12 91 00 - - - - у герметично закритих посудинах 5 5 50% зниження впродовж 5 рокiв 4,6 4,2 3,8 3,3 2,9 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
1604 12 99 00 - - - - iншi 5 5 50% зниження впродовж 5 рокiв 4,6 4,2 3,8 3,3 2,9 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
1604 13 11 00 - - - - в оливковiй олiї 20 10 20% зниження впродовж 5 рокiв 9,7 9,3 9,0 8,7 8,3 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
1604 13 19 00 - - - - iншi 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1604 13 90 10 - - - - шпроти в олiї 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1604 13 90 90 - - - - iншi 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1604 14 11 00 - - - - в олiї 7 7 50% зниження впродовж 5 рокiв 6,4 5,8 5,3 4,7 4,1 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
1604 14 16 00 - - - - - фiле, або "балик" 7 7 20% зниження впродовж 10 рокiв 6,9 6,7 6,6 6,5 6,4 6,2 6,1 6,0 5,9 5,7 5,6
1604 14 18 00 - - - - - iншi 7 7 50% зниження впродовж 5 рокiв 6,4 5,8 5,3 4,7 4,1 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
1604 14 90 00 - - - пеламiда (Sarda spp.) 7 7 7 6,1 5,3 4,4 3,5 2,6 1,8 0,9 0 0 0 0
1604 15 11 10 - - - - - скумбрiї виду Scomber scombrus 5 5 5 4,2 3,3 2,5 1,7 0,8 0 0 0 0 0 0
1604 15 11 20 - - - - - скумбрiї виду Scomber japonicus 20 10 20% зниження впродовж 10 рокiв 9,8 9,6 9,5 9,3 9,1 8,9 8,7 8,5 8,4 8,2 8,0
1604 15 19 10 - - - - - скумбрiї виду Scomber scombrus 5 5 7 4,4 3,8 3,1 2,5 1,9 1,3 0,6 0 0 0 0
1604 15 19 20 - - - - - скумбрiї виду Scomber japonicus 20 10 20% зниження впродовж 5 рокiв 9,7 9,3 9,0 8,7 8,3 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
1604 15 90 00 - - - скумбрiя австралiйська (Scomber australasicus) 5 5 5 4,2 3,3 2,5 1,7 0,8 0 0 0 0 0 0
1604 16 00 00 - - анчоуси 15 10 50% зниження впродовж 5 рокiв 9,2 8,3 7,5 6,7 5,8 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
1604 17 00 00 - вугор 5 5 50% зниження впродовж 5 рокiв 4,6 4,2 3,8 3,3 2,9 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
1604 19 10 00 - - - лососевi, крiм лосося 10 8 7 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0 0 0 0
1604 19 31 00 - - - - фiле, або "балик" 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
1604 19 39 00 - - - - iншi 10 10 50% зниження впродовж 5 рокiв 9,2 8,3 7,5 6,7 5,8 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
1604 19 50 00 - - - однокольоровий бонiто (Orcynopsis unicolor) 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
1604 19 91 10 - - - - - окуня морського золотистого (Sebastes marinus) 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
1604 19 91 20 - - - - - червоного миня (Urophycis chuss) 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
1604 19 91 30 - - - - - хека срiблястого (Merluccius bilinearis) 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
1604 19 91 40 - - - - - мерлузи орегонської (Merluccius productus) 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
1604 19 91 90 - - - - - iншi 5 5 50% зниження впродовж 5 рокiв 4,6 4,2 3,8 3,3 2,9 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
1604 19 92 00 - - - - - трiска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 5 5 5 4,2 3,3 2,5 1,7 0,8 0 0 0 0 0 0
1604 19 93 00 - - - - - сайда (Pollachaius virens) 5 5 5 4,2 3,3 2,5 1,7 0,8 0 0 0 0 0 0
1604 19 94 10 - - - - - - мерлуза орегонська (Merluccius productus) 5 5 5 4,2 3,3 2,5 1,7 0,8 0 0 0 0 0 0
1604 19 94 20 - - - - - - хек срiблястий (Merluccius bilinearis) 5 5 5 4,2 3,3 2,5 1,7 0,8 0 0 0 0 0 0
1604 19 94 30 - - - - - - червоний минь (Urophycis chuss) 5 5 5 4,2 3,3 2,5 1,7 0,8 0 0 0 0 0 0
1604 19 94 90 - - - - - - iншi 5 5 7 4,4 3,8 3,1 2,5 1,9 1,3 0,6 0 0 0 0
1604 19 95 00 - - - - - минтай (Theragra chalcogramma) i срiбляста сайда (Pollachius pollachius) 5 5 5 4,2 3,3 2,5 1,7 0,8 0 0 0 0 0 0
1604 19 97 10 - - - - - - окунь морський золотистий (Sebastes marinus) 5 5 5 4,2 3,3 2,5 1,7 0,8 0 0 0 0 0 0
1604 19 97 20 - - - - - - осетроподiбнi (Acipenseriformes) 5 5 5 4,2 3,3 2,5 1,7 0,8 0 0 0 0 0 0
1604 19 97 30 - - - - - - судак (Stizostedion spp.) 5 5 5 4,2 3,3 2,5 1,7 0,8 0 0 0 0 0 0
1604 19 97 90 - - - - - - iншi 5 5 50% зниження впродовж 5 рокiв 4,6 4,2 3,8 3,3 2,9 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
1604 20 05 00 - - готовi продукти iз сурiмi 5 5 50% зниження впродовж 5 рокiв 4,6 4,2 3,8 3,3 2,9 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
1604 20 10 00 - - - з лосося 5 5 5 4,2 3,3 2,5 1,7 0,8 0 0 0 0 0 0
1604 20 30 10 - - - - з арктичного гольця (Salvelinus alpinus) 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
1604 20 30 90 - - - - з iнших 5 5 7 4,4 3,8 3,1 2,5 1,9 1,3 0,6 0 0 0 0
1604 20 40 00 - - - з анчоусiв 20 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
1604 20 50 10 - - - - iз скумбрiї звичайної, або європейської (Scomber scombrus) 15 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
1604 20 50 20 - - - - iз пеламiди 5 5 5 4,2 3,3 2,5 1,7 0,8 0 0 0 0 0 0
1604 20 50 30 - - - - з однокольорового бонiто (Orcynopsis unicolor) 5 5 5 4,2 3,3 2,5 1,7 0,8 0 0 0 0 0 0
1604 20 50 90 - - - - з iнших 20 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
1604 20 70 00 - - - з тунця, скiпджека, або тунця смугастого, та iнших риб роду Euthynnus 5 5 5 4,2 3,3 2,5 1,7 0,8 0 0 0 0 0 0
1604 20 90 10 - - - - з осетроподiбних (Acipenseriformes) 5 5 5 4,2 3,3 2,5 1,7 0,8 0 0 0 0 0 0
1604 20 90 20 - - - - iз судака (Stizostedion spp.) 5 5 5 4,2 3,3 2,5 1,7 0,8 0 0 0 0 0 0
1604 20 90 90 - - - - з iнших риб 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1604 31 00 00 - - iкра осетрових (чорна iкра) 15 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
1604 32 00 00 - - iкра iнших риб 10 10 50% зниження впродовж 5 рокiв 9,2 8,3 7,5 6,7 5,8 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
1605 10 00 00 - краби 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1605 21 10 00 - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 2 кг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1605 21 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1605 29 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1605 30 10 00 - - м'ясо омара пiсля термообробки, призначене для виготовлення омарового масла або омарового паштету, пасти, супiв чи соусiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1605 30 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1605 40 00 10 - - криль антарктичний (Euphausia superba) 15 10 20% зниження впродовж 10 рокiв 9,8 9,6 9,5 9,3 9,1 8,9 8,7 8,5 8,4 8,2 8,0
1605 40 00 90 - - iншi 15 10 20% зниження впродовж 10 рокiв 9,8 9,6 9,5 9,3 9,1 8,9 8,7 8,5 8,4 8,2 8,0
1605 51 00 00 - - устрицi 5 5 20% зниження впродовж 10 рокiв 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0
1605 52 00 00 - - гребiнцi, включаючи королiвськi гребiнцi 5 5 20% зниження впродовж 10 рокiв 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0
1605 53 10 00 - - - у герметично закритих посудинах 5 5 20% зниження впродовж 10 рокiв 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0
1605 53 90 00 - - - iншi 5 5 20% зниження впродовж 10 рокiв 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0
1605 54 00 00 - - каракатицi i кальмари 5 5 20% зниження впродовж 10 рокiв 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0
1605 55 00 00 - - восьминоги 5 5 20% зниження впродовж 10 рокiв 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0
1605 56 00 00 - - клеми, серцевидки i арки 5 5 20% зниження впродовж 10 рокiв 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0
1605 57 00 00 - - морськi вушка 5 5 20% зниження впродовж 10 рокiв 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0
1605 58 00 00 - - равлики, крiм липариса 5 5 20% зниження впродовж 10 рокiв 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0
1605 59 00 00 - - iншi 5 5 20% зниження впродовж 10 рокiв 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0
1605 61 00 00 - - голотурiї 10 10 20% зниження впродовж 10 рокiв 9,8 9,6 9,5 9,3 9,1 8,9 8,7 8,5 8,4 8,2 8,0
1605 62 00 00 - - морськi їжаки 10 10 20% зниження впродовж 10 рокiв 9,8 9,6 9,5 9,3 9,1 8,9 8,7 8,5 8,4 8,2 8,0
1605 63 00 00 - - медузи 10 10 20% зниження впродовж 10 рокiв 9,8 9,6 9,5 9,3 9,1 8,9 8,7 8,5 8,4 8,2 8,0
1605 69 00 00 - - iншi 10 10 20% зниження впродовж 10 рокiв 9,8 9,6 9,5 9,3 9,1 8,9 8,7 8,5 8,4 8,2 8,0
1701 12 10 00 - - - для рафiнування 50 50 Тарифна квота_Цукор (30.000 - 40.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
1701 12 90 00 - - - iнший 50 50 Тарифна квота_Цукор (30.000 - 40.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
1701 13 10 00 - - - для рафiнування 50 50 Тарифна квота_Цукор (30.000 - 40.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
1701 13 90 00 - - - iнший 50 50 Тарифна квота_Цукор (30.000 - 40.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
1701 14 10 00 - - - для рафiнування 50 50 Тарифна квота_Цукор (30.000 - 40.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
1701 14 90 00 - - - iнший 50 50 Тарифна квота_Цукор (30.000 - 40.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
1701 91 00 00 - - з доданням ароматичних добавок або барвникiв 50 50 Тарифна квота_Цукор (30.000 - 40.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
1701 99 10 00 - - - цукор бiлий 50 50 Тарифна квота_Цукор (30.000 - 40.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
1701 99 90 00 - - - iншi 50 50 Тарифна квота_Цукор (30.000 - 40.000 тон чистої ваги) (1) 0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
0
(в межах тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
50
(поза межами тарифної квоти)
1702 11 00 00 - - з вмiстом лактози 99 мас. % або бiльше, визначеної як безводна лактоза, у перерахунку на суху речовину 5 5 20% зниження впродовж 5 рокiв 4,8 4,7 4,5 4,3 4,2 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
1702 19 00 00 - - iншi 5 5 20% зниження впродовж 5 рокiв 4,8 4,7 4,5 4,3 4,2 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
1702 20 10 00 - - кленовий цукор у твердому станi з доданням ароматичних добавок або барвникiв 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1702 20 90 00 - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1702 30 10 00 - - iзоглюкоза 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1702 30 50 00 - - - у виглядi бiлого кристалiчного порошку, агломерованого або неагломерованого 5 5 20% зниження впродовж 5 рокiв 4,8 4,7 4,5 4,3 4,2 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
1702 30 90 00 - - - iншi 5 5 20% зниження впродовж 5 рокiв 4,8 4,7 4,5 4,3 4,2 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
1702 40 10 00 - - iзоглюкоза 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1702 40 90 00 - - iншi 5 5 20% зниження впродовж 5 рокiв 4,8 4,7 4,5 4,3 4,2 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
1702 50 00 00 - фруктоза хiмiчно чиста 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1702 60 10 00 - - iзоглюкоза 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1702 60 80 00 - - сироп iнулiновий 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1702 60 95 00 - - iншi 5 5 20% зниження впродовж 5 рокiв 4,8 4,7 4,5 4,3 4,2 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
1702 90 10 00 - - мальтоза хiмiчно чиста 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1702 90 30 00 - - iзоглюкоза 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1702 90 50 00 - - мальтодекстрин i мальтодекстриновий сироп 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1702 90 71 00 - - - з вмiстом 50 мас. % або бiльше цукрози в сухому станi 5 5 20% зниження впродовж 5 рокiв 4,8 4,7 4,5 4,3 4,2 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
1702 90 75 00 - - - - у виглядi порошку, агломерованого або неагломерованого 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1702 90 79 00 - - - - iншi 5 5 20% зниження впродовж 5 рокiв 4,8 4,7 4,5 4,3 4,2 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
1702 90 80 00 - - сироп iнулiновий 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1702 90 95 00 - - iншi 5 5 20% зниження впродовж 5 рокiв 4,8 4,7 4,5 4,3 4,2 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
1703 10 00 00 - патока (меляса) з тростини 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
1703 90 00 00 - iнша 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
1704 10 10 00 - - з вмiстом менш як 60 мас. % цукрози (включаючи iнвертний цукор, виражений як цукроза) 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1704 10 90 00 - - з вмiстом 60 мас. % або бiльше цукрози (включаючи iнвертний цукор, виражений як цукроза) 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1704 90 10 00 - - екстракт солодки або локрицi, який мiстить понад 10 мас. % цукрози, але без додання iнших речовин 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
1704 90 30 00 - - бiлий шоколад 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1704 90 51 00 - - - пасти i маси, включаючи марципан, у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або бiльше 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1704 90 55 00 - - - льодяники вiд болю у горлi i цукерки вiд кашлю 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1704 90 61 00 - - - драже та аналогiчнi їм солодощi, у виглядi драже 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1704 90 65 00 - - - - кондитерськi вироби у виглядi гумки або желе, включаючи фруктову пасту (мармелад) у виглядi кондитерських виробiв з цукру 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1704 90 71 00 - - - - карамель, з вареного цукру без жирових добавок, з начинкою або без начинки 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1704 90 75 00 - - - - iрис, цукерки та аналогiчнi солодощi, з вареного цукру з жировими добавками 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1704 90 81 00 - - - - - одержанi в результатi пресування (у виглядi таблеток) 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1704 90 99 00 - - - - - iншi 10 10 0 продукцiї зi вмiстом цукру <70%; 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-20% впродовж 5 рокiв продукцiї зi вмiстом цукру >=70% 9,7 9,3 9,0 8,7 8,3 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
1801 00 00 00 Какао-боби, цiлi або розмеленi, сирi або смаженi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1802 00 00 00 Шкаралупи, шкiрки (лушпайки) та iншi вiдходи какао 5 5 1 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1803 10 00 00 - незнежирена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1803 20 00 00 - повнiстю або частково знежирена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1804 00 00 00 Какао-масло, какао-жир 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1805 00 00 10 - в упаковках, масою нетто 10 кг i бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1805 00 00 90 - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1806 10 15 00 - - без вмiсту цукрози або з вмiстом менш як 5 мас. % цукрози (включаючи iнвертний цукор, перерахований на цукрозу) чи iзоглюкози, перерахованої на цукрозу 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1806 10 20 00 - - з вмiстом 5 мас. % або бiльше, але менш як 65 мас. % цукрози (включаючи iнвертний цукор, перерахований на цукрозу) чи iзоглюкози, перерахованої на цукрозу 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1806 10 30 00 - - з вмiстом 65 мас. % або бiльше, але менш як 80 мас. % цукрози (включаючи iнвертний цукор, перерахований на цукрозу) чи iзоглюкози, перерахованої на цукрозу 5 5 20% зниження впродовж 5 рокiв 4,8 4,7 4,5 4,3 4,2 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
1806 10 90 00 - - з вмiстом 80 мас. % або бiльше цукрози (включаючи iнвертний цукор, перерахований на цукрозу) чи iзоглюкози, перерахованої на цукрозу 5 5 20% зниження впродовж 5 рокiв 4,8 4,7 4,5 4,3 4,2 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
1806 20 10 00 - - з вмiстом 31 мас. % або бiльше какао-масла чи з вмiстом у сумi 31 мас. % або бiльше какао-масла i молочного жиру 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1806 20 30 00 - - з вмiстом у сумi 25 мас. % або бiльше, але менш як 31 мас. % какао-масла та молочного жиру 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1806 20 50 00 - - - з вмiстом 18 мас. % або бiльше какао-масла 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1806 20 70 00 - - - крихти молочного шоколаду 15 15 20% зниження впродовж 5 рокiв 14,5 14,0 12,5 13,0 12,5 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
1806 20 80 00 - - - шоколадна глазур 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1806 20 95 00 - - - iншi 15 15 0 продукцiї зi вмiстом цукру <70%; 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-20% впродовж 5 рокiв продукцiї зi вмiстом цукру >=70% 14,5 14,0 12,5 13,0 12,5 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
1806 31 00 00 - - з начинкою 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1806 32 10 00 - - - з доданням зерен зернових культур, горiхiв або плодiв 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1806 32 90 00 - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1806 90 11 00 - - - - якi мiстять алкоголь 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1806 90 19 00 - - - - iншi 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1806 90 31 00 - - - - з начинкою 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1806 90 39 10 - - - - - вироби з вмiстом неїстiвних iгор або сувенiрiв 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1806 90 39 90 - - - - - iншi 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1806 90 50 00 - - кондитерськi вироби з цукру та їх замiнники, виготовленi з цукрозамiнникiв, з вмiстом какао 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1806 90 60 00 - - пасти, що мiстять какао 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1806 90 70 00 - - готовi вироби, що мiстять какао та використовуються для виробництва напоїв 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1806 90 90 00 - - iншi 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1901 10 00 00 - продукти дитячого харчування, розфасованi для роздрiбної торгiвлi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1901 20 00 00 - сумiшi та тiсто для виробництва хлiбобулочних та борошняних кондитерських виробiв товарної позицiї 1905 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1901 90 11 00 - - - з вмiстом сухого екстракту 90 мас. % або бiльше 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1901 90 19 00 - - - iншi 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1901 90 91 00 - - - без вмiсту молочних жирiв, цукрози, iзоглюкози, глюкози, крохмалю або з вмiстом менш як 1,5 мас. % молочних жирiв, менш як 5 мас. % цукрози (включаючи iнвертний цукор) чи iзоглюкози, менш як 5 мас. % глюкози або крохмалю, крiм харчових продуктiв у виглядi порошку iз сировини товарних позицiй 0401 - 0404 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1901 90 99 00 - - - iншi 10 10 0 продукцiї зi вмiстом цукру <70%; 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-20% впродовж 5 рокiв продукцiї зi вмiстом цукру >=70% 9,7 9,3 9,0 8,7 8,3 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
1902 11 00 00 - - з вмiстом яєць 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1902 19 10 00 - - - без вмiсту борошна або крупки з м'якої пшеницi 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1902 19 90 00 - - - iншi 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1902 20 10 00 - - з вмiстом понад 20 мас. % риби, ракоподiбних, молюскiв або iнших водяних безхребетних 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
1902 20 30 00 - - з вмiстом понад 20 мас. % ковбас i аналогiчних продуктiв iз м'яса та м'ясних субпродуктiв усiх видiв, включаючи жири будь-якого виду або походження 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
1902 20 91 00 - - - варенi 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1902 20 99 00 - - - iншi 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1902 30 10 00 - - висушенi 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1902 30 90 00 - - iншi 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1902 40 10 00 - - неприготовлений 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1902 40 90 00 - - iнший 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1903 00 00 00 Тапiока та її замiнники, приготовленi з крохмалю, у формi пластiвцiв, гранул, кульок, крупинок, горошин i в iнших аналогiчних формах 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
1904 10 10 00 - - виготовленi з кукурудзи 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1904 10 30 00 - - виготовленi з рису 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1904 10 90 00 - - iншi 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1904 20 10 00 - - вироби типу мюслi (Musli) на основi несмажених пластiвцiв iз зерна зернових культур 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1904 20 91 00 - - - виготовленi з кукурудзи 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1904 20 95 00 - - - виготовленi з рису 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1904 20 99 00 - - - iншi 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1904 30 00 00 - пшениця Bulgur 10 10 20% зниження впродовж 5 рокiв 9,7 9,3 9,0 8,7 8,3 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
1904 90 10 00 - - рис 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1904 90 80 00 - - iншi 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1905 10 00 00 - хрусткi хлiбцi 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1905 20 10 00 - - з вмiстом менш як 30 мас. % цукрози (включаючи iнвертний цукор, виражений як цукроза) 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1905 20 30 00 - - з вмiстом 30 мас. % або бiльше, але менш як 50 мас. % цукрози (включаючи iнвертний цукор, виражений як цукроза) 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1905 20 90 00 - - з вмiстом 50 мас. % або бiльше цукрози (включаючи iнвертний цукор, виражений як цукроза) 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1905 31 11 00 - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 85 г 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1905 31 19 00 - - - - iншi 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1905 31 30 00 - - - - з вмiстом 8 мас. % або бiльше молочних жирiв 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1905 31 91 00 - - - - - печиво сухе з начинкою у виглядi сандвiчiв 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1905 31 99 00 - - - - - iншi 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1905 32 05 00 - - - з вмiстом води понад 10 мас. % 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1905 32 11 00 - - - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 85 г 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1905 32 19 00 - - - - - iншi 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1905 32 91 00 - - - - - пiдсоленi, з начинкою або без неї 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1905 32 99 00 - - - - - iншi 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1905 40 10 00 - - сухарi 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1905 40 90 00 - - iншi 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1905 90 10 00 - - прiсний хлiб (маца) 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1905 90 20 00 - - вафельнi пластини, порожнi капсули для використання у фармацевтицi, вафельнi облатки для запечатування, рисовий папiр i аналогiчнi продукти 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1905 90 30 00 - - - хлiбобулочнi вироби без додання меду, яєць, сиру або плодiв, з вмiстом у сухому станi не бiльш як 5 мас. % цукру i не бiльш як 5 мас. % жиру 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1905 90 45 00 - - - печиво сухе 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1905 90 55 00 - - - продукти екструдованi або експадованi, прянi або пiдсоленi 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1905 90 60 00 - - - - з доданням пiдсолоджувальних речовин 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1905 90 90 00 - - - - iншi 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 10 00 00 - огiрки, корнiшони 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 90 10 00 - - мангове чутнi 17 17 3 12,8 8,5 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 90 20 00 - - плоди роду Capsicum, крiм солодких стручкових або пахучих перцiв 17 17 3 12,8 8,5 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 90 30 00 - - цукрова кукурудза (Zea mays var. saccharata) 17 17 3 12,8 8,5 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 90 40 00 - - ямс, батат, або солодка картопля, i аналогiчнi їстiвнi частини рослин з вмiстом 5 мас. % або бiльше крохмалю 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 90 50 00 - - гриби 17 17 3 12,8 8,5 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 90 65 00 - - маслини або оливки 17 17 3 12,8 8,5 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 90 70 00 - - перець солодкий стручковий 17 17 3 12,8 8,5 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 90 92 00 - - тропiчнi плоди та тропiчнi горiхи; пальмова серцевина 17 17 3 12,8 8,5 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0
2001 90 97 00 - - iншi 17 17 3 12,8 8,5 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 10 10 00 - - очищенi 8 8 20% зниження впродовж 5 рокiв 7,7 7,5 7,2 6,9 6,7 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4
2002 10 90 00 - - iншi 8 8 20% зниження впродовж 5 рокiв 7,7 7,5 7,2 6,9 6,7 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4
2002 90 11 00 - - - у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг 12 12 20% зниження впродовж 5 рокiв 11,6 11,2 10,8 10,4 10,0 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6
2002 90 19 00 - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг 12 12 20% зниження впродовж 5 рокiв 11,6 11,2 10,8 10,4 10,0 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6
2002 90 31 00 - - - у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг 12 12 3 9,0 6,0 3,0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 90 39 00 - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг 12 12 3 9,0 6,0 3,0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 90 91 00 - - - у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг 12 12 3 9,0 6,0 3,0 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 90 99 00 - - - у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг 12 12 20% зниження впродовж 5 рокiв 11,6 11,2 10,8 10,4 10,0 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6
2003 10 20 00 - - попередньо консервованi, повнiстю пiдданi глибокiй тепловiй обробцi 10 10 20% зниження впродовж 5 рокiв 9,7 9,3 9,0 8,7 8,3 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
2003 10 30 00 - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2003 90 10 00 - - трюфелi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2003 90 90 00 - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 10 10 10 - - - в упаковцi 5 кг або бiльше 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 10 10 90 - - - iнша 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 10 91 00 - - - у виглядi борошна, крупiв або пластiвцiв 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 10 99 10 - - - - в упаковцi 5 кг або бiльше 5 5 50% зниження впродовж 5 рокiв 4,6 4,2 3,8 3,3 2,9 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
2004 10 99 90 - - - - iнша 15 15 20% зниження впродовж 5 рокiв 14,5 14,0 12,5 13,0 12,5 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
2004 90 10 00 - - цукрова кукурудза (Zea mays var. saccharata) 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 90 30 00 - - капуста квашена, каперси та маслини або оливки 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 90 50 00 - - горох (Pisum sativum) i незрiла квасоля Phaseolus spp, у стручках 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 90 91 00 - - - цибуля рiпчаста, пiддана лише тепловiй обробцi 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2004 90 98 00 - - - iншi 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 10 00 00 - овочi гомогенiзованi 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 20 10 00 - - у виглядi борошна, круп або пластiвцiв 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 20 20 00 - - - нарiзана тонкими шматочками, обсмажена або пiдсушена, солона чи несолона або ароматизована чи неароматизована, у герметично закритих упаковках, придатна до споживання 12 12 50% зниження впродовж 5 рокiв 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
2005 20 80 00 - - - iнша 12 12 3 9,0 6,0 3,0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 40 00 00 - горох (Pisum sativum) 12 12 50% зниження впродовж 5 рокiв 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
2005 51 00 00 - - квасоля лущена 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 59 00 00 - - iнша 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 60 00 00 - спаржа 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 70 00 00 - маслини або оливки 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
2005 80 00 00 - цукрова кукурудза (Zea mays var. saccharata) 10 10 7 8,8 7,5 6,3 5,0 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0
2005 91 00 00 - - бамбуковi паростки 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 99 10 00 - - - плоди роду Capsicum, крiм солодких стручкових або пахучого перцiв 7 7 3 5,3 3,5 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 99 20 00 - - - каперси 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 99 30 00 - - - артишоки 7 7 3 5,3 3,5 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 99 50 00 - - - овочевi сумiшi 7 7 3 5,3 3,5 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 99 60 00 - - - капуста квашена 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 99 80 00 - - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 00 10 00 - iмбир 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
2006 00 31 00 - - - вишня та черешня 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
2006 00 35 00 - - - тропiчнi плоди та тропiчнi горiхи 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
2006 00 38 00 - - - iншi 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
2006 00 91 00 - - - тропiчнi плоди та тропiчнi горiхи 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
2006 00 99 00 - - - iншi 20 20 5 16,7 13,3 10,0 6,7 3,3 0 0 0 0 0 0
2007 10 10 00 - - з вмiстом цукру понад 13 мас. % 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 10 91 00 - - - з тропiчних плодiв 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 10 99 00 - - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 91 10 00 - - - з вмiстом цукру понад 30 мас. % 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 91 30 00 - - - з вмiстом цукру понад 13 мас. %, але не бiльш як 30 мас. % 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 91 90 00 - - - iншi 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 99 10 00 - - - - пюре та пасти сливовi в первинних упаковках, масою нетто понад 100 кг, призначенi для промислового оброблення 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 99 20 00 - - - - пюре та пасти з каштанiв 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 99 31 00 - - - - - з вишень i черешень 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 99 33 00 - - - - - з полуниць i суниць 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 99 35 00 - - - - - з малини 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 99 39 00 - - - - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 99 50 10 - - - - пюре з бананiв, рамбутану, тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв, без додання цукру або iнших пiдсолоджувальних речовин, заморожене або консервоване асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг 2 10 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 99 50 90 - - - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 99 93 00 - - - - з тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 99 97 10 - - - - - пюре з кiвi, кактуса, ацероли, без додання цукру або iнших пiдсолоджувальних речовин, заморожене або консервоване асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007 99 97 90 - - - - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 11 10 00 - - - арахiсове масло 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 11 91 10 - - - - - обсмаженi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 11 91 90 - - - - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 11 96 00 - - - - - обсмаженi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 11 98 00 - - - - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 19 11 00 - - - - тропiчнi горiхи; сумiшi з вмiстом 50 мас. % або бiльше тропiчних горiхiв i тропiчних плодiв 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 19 13 00 - - - - - мигдаль i фiсташки, обсмаженi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 19 19 00 - - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 19 91 00 - - - - тропiчнi горiхи; сумiшi з вмiстом 50 мас. % або бiльше тропiчних горiхiв i тропiчних плодiв 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 19 93 00 - - - - - - мигдаль i фiсташки 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 19 95 00 - - - - - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 19 99 00 - - - - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 20 11 00 - - - - з вмiстом цукру понад 17 мас. % 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 20 19 00 - - - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 20 31 00 - - - - з вмiстом цукру понад 19 мас. % 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 20 39 00 - - - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 20 51 00 - - - - з вмiстом цукру понад 17 мас. % 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 20 59 00 - - - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 20 71 00 - - - - з вмiстом цукру понад 19 мас. % 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 20 79 00 - - - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 20 90 10 - - - - в упаковках, масою нетто 4,5 кг або бiльше 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 20 90 90 - - - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 30 11 00 - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас. % 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 30 19 00 - - - - iншi 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 30 31 00 - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас. % 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 30 39 00 - - - - iншi 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 30 51 00 - - - - дольки грейпфрута, включаючи помело 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 30 55 00 - - - - мандарини, включаючи танжерини та сатсуми, або уншiу; клементини, вiлкiнги та аналогiчнi гiбриди цитрусових 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 30 59 00 - - - - iншi 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 30 71 00 - - - - дольки грейпфрута, включаючи помело 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 30 75 00 - - - - мандарини, включаючи танжерини та сатсуми, або уншiу; клементини, вiлкiнги та аналогiчнi гiбриди цитрусових 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 30 79 00 - - - - iншi 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 30 90 10 - - - - в упаковках, масою нетто 4,5 кг або бiльше 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 30 90 90 - - - - iншi 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 40 11 00 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас. % 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 40 19 00 - - - - - iншi 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 40 21 00 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас. % 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 40 29 00 - - - - - iншi 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 40 31 00 - - - - з вмiстом цукру понад 15 мас. % 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 40 39 00 - - - - iншi 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 40 51 00 - - - - з вмiстом цукру понад 13 мас. % 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 40 59 00 - - - - iншi 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 40 71 00 - - - - з вмiстом цукру понад 15 мас. % 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 40 79 00 - - - - iншi 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 40 90 00 - - - без додання цукру 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 50 11 00 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас. % 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 50 19 00 - - - - - iншi 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 50 31 00 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас. % 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 50 39 00 - - - - - iншi 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 50 51 00 - - - - з вмiстом цукру понад 15 мас. % 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 50 59 00 - - - - iншi 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 50 61 00 - - - - з вмiстом цукру понад 13 мас. % 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 50 69 00 - - - - iншi 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 50 71 00 - - - - з вмiстом цукру понад 15 мас. % 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 50 79 00 - - - - iншi 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 50 92 00 - - - - 5 кг або бiльше 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 50 98 00 - - - - менш як 5 кг 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 60 11 00 - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас. % 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 60 19 00 - - - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 60 31 00 - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас. % 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 60 39 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 60 50 00 - - - - понад 1 кг 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 60 60 00 - - - - не бiльш як 1 кг 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 60 70 00 - - - - 4,5 кг або бiльше 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 60 90 00 - - - - менш як 4,5 кг 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 70 11 00 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас. % 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 70 19 00 - - - - - iншi 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 70 31 00 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас. % 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 70 39 00 - - - - - iншi 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 70 51 00 - - - - з вмiстом цукру понад 15 мас. % 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 70 59 00 - - - - iншi 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 70 61 00 - - - - з вмiстом цукру понад 13 мас. % 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 70 69 00 - - - - iншi 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 70 71 00 - - - - з вмiстом цукру понад 15 мас. % 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 70 79 00 - - - - iншi 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 70 92 00 - - - - 5 кг або бiльше 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 70 98 00 - - - - менш як 5 кг 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 80 11 00 - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас. % 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 80 19 00 - - - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 80 31 00 - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас. % 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 80 39 00 - - - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 80 50 00 - - - з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 80 70 00 - - - з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто не бiльш як 1 кг 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 80 90 00 - - - без додання цукру 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 91 00 00 - - серцевина пальми 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 93 11 00 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас. % 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 93 19 00 - - - - - iншi 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 93 21 00 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас. % 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 93 29 00 - - - - - iншi 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 93 91 00 - - - - з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто понад 1 кг 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 93 93 00 - - - - з доданням цукру, у первинних упаковках, масою нетто не бiльше 1 кг 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 93 99 00 - - - - без додання цукру 10 15 3 10,0 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 97 12 00 - - - - - - з тропiчних плодiв (включаючи сумiшi з вмiстом 50 мас. % або бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв) 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 97 14 00 - - - - - - iншi 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 97 16 00 - - - - - - з тропiчних плодiв (включаючи сумiшi з вмiстом 50 мас. % або бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв) 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 97 18 00 - - - - - - iншi 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 97 32 00 - - - - - - з тропiчних плодiв (включаючи сумiшi з вмiстом 50 мас. % або бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв) 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 97 34 00 - - - - - - iншi 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 97 36 00 - - - - - - з тропiчних плодiв (включаючи сумiшi з вмiстом 50 мас. % або бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв) 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 97 38 00 - - - - - - iншi 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 97 51 00 - - - - - - з тропiчних плодiв (включаючи сумiшi з вмiстом 50 мас. % або бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв) 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 97 59 00 - - - - - - iншi 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 97 72 00 - - - - - - - з тропiчних плодiв (включаючи сумiшi з вмiстом 50 мас. % або бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв) 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 97 74 00 - - - - - - - iншi 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 97 76 00 - - - - - - - з тропiчних плодiв (включаючи сумiшi з вмiстом 50 мас. % або бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв) 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 97 78 00 - - - - - - - iншi 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 97 92 10 - - - - - - - пюре, заморожене або консервоване асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, для виробництва сокiв, нектарiв та напоїв 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 97 92 90 - - - - - - - iншi 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 97 93 00 - - - - - - iншi 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 97 94 00 - - - - - - з тропiчних плодiв (включаючи сумiшi з вмiстом 50 мас. % або бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв) 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 97 96 00 - - - - - - iншi 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 97 97 00 - - - - - - з тропiчних плодiв (включаючи сумiшi з вмiстом 50 мас. % або бiльше тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв) 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 97 98 00 - - - - - - iншi 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 99 11 00 - - - - - з фактичною концентрацiєю спирту не бiльш як 11,85 мас. % 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 99 19 00 - - - - - iншi 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 99 21 00 - - - - - з вмiстом цукру понад 13 мас. % 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 99 23 00 - - - - - iншi 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 99 24 00 - - - - - - - тропiчнi плоди 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 99 28 00 - - - - - - - iншi 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 99 31 00 - - - - - - - тропiчнi плоди 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 99 34 00 - - - - - - - iншi 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 99 36 00 - - - - - - - тропiчнi плоди 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 99 37 00 - - - - - - - iншi 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 99 38 00 - - - - - - - тропiчнi плоди 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 99 40 00 - - - - - - - iншi 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 99 41 00 - - - - - iмбир 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 99 43 00 - - - - - виноград 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 99 45 00 - - - - - сливи та чорнослив 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 99 48 10 - - - - - - пюре, заморожене або консервоване асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, для виробництва сокiв, нектарiв та напоїв 2 15 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 99 48 90 - - - - - - iншi 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 99 49 10 - - - - - - пюре з бананiв, кiвi, кактуса, ацероли, рамбутана, заморожене або консервоване асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, для виробництва сокiв, нектарiв та напоїв 2 15 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 99 49 90 - - - - - - iншi 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 99 51 00 - - - - - iмбир 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 99 63 00 - - - - - тропiчнi плоди 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 99 67 00 - - - - - iншi 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 99 72 00 - - - - - - 5 кг або бiльше 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 99 78 00 - - - - - - менш як 5 кг 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 99 85 00 - - - - - кукурудза, крiм цукрової кукурудзи (Zea mays var. Saccharata) 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 99 91 00 - - - - - ямс, батат, або солодка картопля, i аналогiчнi їстiвнi частини рослин з вмiстом крохмалю 5 мас. % або бiльше 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 99 99 10 - - - - - - пюре з тропiчних плодiв, заморожене або консервоване асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, для виробництва сокiв, нектарiв та напоїв 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 99 99 20 - - - - - - пюре з банана, кiвi, кактуса, ацероли, рамбутана, заморожене або консервоване асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, для виробництва сокiв, нектарiв та напоїв 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 99 99 90 - - - - - - iншi 10 15 3 10,0 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 11 11 00 - - - - вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 11 19 00 - - - - iнший 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 11 91 00 - - - - вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто та з вмiстом доданого цукру понад 30 мас. % 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 11 99 10 - - - - - концентрований 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 11 99 20 - - - - - натуральний (невiдновлений), без додання цукру, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, вартiстю понад 30 євро за 100 кг маси нетто 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 11 99 90 - - - - - iнший 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 12 00 10 - - - натуральний (невiдновлений), консервований асептичним способом, без додання цукру, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, вартiстю понад 30 євро за 100 кг маси нетто 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 12 00 90 - - - iнший 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 19 11 00 - - - - вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 19 19 00 - - - - iнший 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 19 91 00 - - - - вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто та з вмiстом доданого цукру понад 30 мас. % 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 19 98 10 - - - - - концентрований 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 19 98 90 - - - - - iнший 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 21 00 10 - - - натуральний (невiдновлений), заморожений або консервований асептичним способом, без додання цукру, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, вартiстю понад 30 євро за 100 кг маси нетто 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 21 00 90 - - - iнший 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 29 11 00 - - - - вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 29 19 00 - - - - iнший 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 29 91 00 - - - - вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто та з вмiстом доданого цукру понад 30 мас. % 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 29 99 10 - - - - - концентрований 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 29 99 90 - - - - - iнший 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 31 11 00 - - - - якi мiстять доданий цукор 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 31 19 10 - - - - - натуральнi (невiдновленi), замороженi або консервованi асептичним способом, без додання цукру, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 31 19 90 - - - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 31 51 00 - - - - - який мiстить доданий цукор 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 31 59 00 - - - - - який не мiстить доданого цукру 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 31 91 00 - - - - - якi мiстять доданий цукор 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 31 99 00 - - - - - якi не мiстять доданого цукру 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 39 11 00 - - - - вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 39 19 00 - - - - iншi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 39 31 00 - - - - - якi мiстять доданий цукор 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 39 39 10 - - - - - - концентрованi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 39 39 90 - - - - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 39 51 00 - - - - - - з вмiстом доданого цукру понад 30 мас. % 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 39 55 00 - - - - - - з вмiстом доданого цукру не бiльш як 30 мас. % 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 39 59 00 - - - - - - якi не мiстять доданого цукру 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 39 91 00 - - - - - - з вмiстом доданого цукру понад 30 мас. % 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 39 95 00 - - - - - - з вмiстом доданого цукру не бiльш як 30 мас. % 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 39 99 00 - - - - - - якi не мiстять доданого цукру 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 41 92 00 - - - який мiстить доданий цукор 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 41 99 10 - - - - натуральний (невiдновлений), заморожений або консервований асептичним способом, в ємкостi, масою нетто понад 190 кг, вартiстю понад 30 євро за 100 кг маси нетто 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 41 99 90 - - - - iнший 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 49 11 00 - - - - вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 49 19 00 - - - - iнший 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 49 30 00 - - - - вартiстю понад 30 євро за 100 кг маси нетто, який мiстить доданий цукор 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 49 91 00 - - - - - з вмiстом доданого цукру понад 30 мас. % 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 49 93 00 - - - - - з вмiстом доданого цукру не бiльш як 30 мас. % 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 49 99 10 - - - - - - концентрований 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 49 99 90 - - - - - - iнший 10 10 20% зниження впродовж 5 рокiв 9,7 9,3 9,0 8,7 8,3 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
2009 50 10 00 - - який мiстить доданий цукор 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 50 90 00 - - iнший 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 61 10 00 - - - вартiстю понад 18 євро за 100 кг маси нетто 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 61 90 00 - - - вартiстю не бiльш як 18 євро за 100 кг маси нетто 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 69 11 00 - - - - вартiстю не бiльш як 22 євро за 100 кг маси нетто 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 69 19 00 - - - - iнший 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 69 51 00 - - - - - концентрований 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 69 59 00 - - - - - iнший 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 69 71 00 - - - - - - концентрований 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 69 79 00 - - - - - - iнший 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 69 90 00 - - - - - iнший 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 71 20 00 - - - який мiстить доданий цукор 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 71 99 00 - - - який не мiстить доданого цукру 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 79 11 00 - - - - вартiстю не бiльш як 22 євро за 100 кг маси нетто 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 79 19 00 - - - - iнший 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 79 30 00 - - - - вартiстю понад 18 євро за 100 кг маси нетто, який мiстить доданий цукор 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 79 91 00 - - - - - з вмiстом доданого цукру понад 30 мас. % 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 79 98 00 - - - - - який не мiстить доданого цукру 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 81 11 00 - - - - вартiстю не бiльш як 30 євро за 100 кг маси нетто 2 8 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 81 19 00 - - - - iнший 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 81 31 00 - - - - вартiстю понад 18 євро за 100 кг маси нетто, який мiстить доданий цукор 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 81 51 00 - - - - - з вмiстом доданого цукру понад 30 мас. % 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 81 59 00 - - - - - з вмiстом доданого цукру не бiльш як 30 мас. % 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 81 95 10 - - - - - - - концентрований 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 81 95 90 - - - - - - - iнший 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 81 99 00 - - - - - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 89 11 00 - - - - - вартiстю не бiльш як 22 євро за 100 кг маси нетто 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 89 19 00 - - - - - iнший 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 89 34 10 - - - - - - - сiк плодiв пасифлори, або страстоцвiту 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 89 34 20 - - - - - - - сiк плодiв гуаяви та манго 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 89 34 90 - - - - - - - iншi 8 8 2 5,3 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 89 35 00 - - - - - - iнший 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 89 36 00 - - - - - - сiк тропiчних плодiв 8 8 2 5,3 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 89 38 00 - - - - - - iнший 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 89 50 00 - - - - - вартiстю понад 18