Додаток до листа ДФСУ вiд 06.01.2016 N 21/99-99-25-02-02-18 (частина 1, частина 2)

Графiки зниження ввiзних мит України

(частина 3)

Код Назва дiюча ставка увiзного мита (пiльгова) зобов'язання в рамках УА рiк дiї Угоди
Базова ставка увiзного мита Перехiдний перiод, рокiв 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
7201 10 11 00 - - - з масовою часткою кремнiю 1 % або менше 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7201 10 19 00 - - - з масовою часткою кремнiю понад 1 % 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7201 10 30 00 - - з масовою часткою марганцю понад 0,1 %, але не бiльш як 0,4 % 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7201 10 90 00 - - з масовою часткою марганцю менш як 0,1 % 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7201 20 00 00 - чавун переробний нелегований з масовою часткою фосфору понад 0,5 % 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7201 50 10 00 - - чавун переробний легований з масовою часткою титану понад 0,3 %, але не бiльш як 1 %, i ванадiю понад 0,5 %, але не бiльш як 1 % 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7201 50 90 00 - - iнший 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7202 11 20 00 - - - у гранулах розмiром не бiльш як 5 мм та з масовою часткою марганцю понад 65 % 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7202 11 80 00 - - - iнший 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7202 19 00 00 - - iнший 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7202 21 00 00 - - з масовою часткою кремнiю понад 55 % 3 3 3 2,3 1,5 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0
7202 29 10 00 - - - з масовою часткою магнiю 4 % або бiльше, але не бiльш як 10 % 3 3 3 2,3 1,5 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0
7202 29 90 00 - - - iнший 3 3 3 2,3 1,5 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0
7202 30 00 00 - феросилiкомарганець 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7202 41 10 00 - - - з масовою часткою вуглецю понад 4 %, але не бiльш як 6 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7202 41 90 00 - - - з масовою часткою вуглецю понад 6 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7202 49 10 00 - - - з масовою часткою вуглецю не бiльш як 0,05 % 3 3 3 2,3 1,5 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0
7202 49 50 00 - - - з масовою часткою вуглецю понад 0,05 %, але не бiльш як 0,5 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7202 49 90 00 - - - з масовою часткою вуглецю понад 0,5 %, але не бiльш як 4 % 3 3 3 2,3 1,5 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0
7202 50 00 00 - феросилiкохром 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7202 60 00 00 - феронiкель 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7202 70 00 00 - феромолiбден 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7202 80 00 00 - феровольфрам та феросилiковольфрам 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7202 91 00 00 - - феротитан i феросилiкотитан 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7202 92 00 00 - - ферованадiй 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7202 93 00 00 - - феронiобiй 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7202 99 10 00 - - - ферофосфор 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7202 99 30 00 - - - феросилiкомагнiй 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7202 99 80 00 - - - iнший 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7203 10 00 00 - продукти прямого вiдновлення залiзної руди 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7203 90 00 00 - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7204 10 00 00 - вiдходи та брухт ливарного чавуну 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7204 21 10 00 - - - з масовою часткою нiкелю 8 % або бiльше 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7204 21 90 00 - - - iншої 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7204 29 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7204 30 00 00 - вiдходи та брухт чорних металiв, лудженi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7204 41 10 00 - - - токарна стружка, обрiзки, уламки, вiдходи фрезерного виробництва та ошурки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7204 41 91 00 - - - - пакетованi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7204 41 99 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7204 49 10 00 - - - подрiбненi (рiзанi) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7204 49 30 00 - - - - пакетованi 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7204 49 90 00 - - - - iншi 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7204 50 00 00 - зливки чорних металiв для переплавлення (шихтовi зливки) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7205 10 00 00 - гранули 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7205 21 00 00 - - з легованої сталi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7205 29 00 00 - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7206 10 00 00 - зливки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7206 90 00 00 - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7207 11 11 00 - - - - з автоматної сталi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7207 11 14 00 - - - - - завтовшки не бiльш як 130 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7207 11 16 00 - - - - - завтовшки понад 130 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7207 11 90 00 - - - кованi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7207 12 10 00 - - - катанi або одержанi безперервним литтям 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7207 12 90 00 - - - кованi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7207 19 12 00 - - - - катанi або одержанi безперервним литтям 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7207 19 19 00 - - - - кованi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7207 19 80 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7207 20 11 00 - - - - з автоматної сталi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7207 20 15 00 - - - - - вуглецю 0,25 % або бiльше, але менш як 0,6 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7207 20 17 00 - - - - - вуглецю 0,6 % або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7207 20 19 00 - - - кованi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7207 20 32 00 - - - катанi або одержанi безперервним литтям 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7207 20 39 00 - - - кованi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7207 20 52 00 - - - катанi або одержанi безперервним литтям 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7207 20 59 00 - - - кованi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7207 20 80 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7208 10 00 00 - у рулонах, без подальшого оброблення, крiм гарячого прокатування, з рельєфним малюнком 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7208 25 00 00 - - завтовшки 4,75 мм або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7208 26 00 00 - - завтовшки 3 мм або бiльше, але менш як 4,75 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7208 27 00 00 - - завтовшки менш як 3 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7208 36 00 00 - - завтовшки понад 10 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7208 37 00 00 - - завтовшки 4,75 мм або бiльше, але не бiльш як 10 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7208 38 00 00 - - завтовшки 3 мм або бiльше, але не бiльш як 4,75 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7208 39 00 00 - - завтовшки менш як 3 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7208 40 00 00 - не у рулонах, без подальшого оброблення, крiм гарячого прокатування, з рельєфним малюнком 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7208 51 20 00 - - - завтовшки понад 15 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7208 51 91 00 - - - - 2050 мм або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7208 51 98 00 - - - - менш як 2050 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7208 52 10 00 - - - прокатаний за чотирма гранями або у прямокутному закритому калiбрi, завширшки не бiльш як 1250 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7208 52 91 00 - - - - 2050 мм або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7208 52 99 00 - - - - менш як 2050 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7208 53 10 00 - - - прокатаний за чотирма гранями або у прямокутному закритому калiбрi, завширшки не бiльш як 1250 мм i завтовшки 4 мм або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7208 53 90 00 - - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7208 54 00 00 - - завтовшки менш як 3 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7208 90 20 00 - - перфорований 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7208 90 80 00 - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7209 15 00 00 - - завтовшки 3 мм або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7209 16 10 00 - - - "електротехнiчний" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7209 16 90 00 - - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7209 17 10 00 - - - "електротехнiчний" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7209 17 90 00 - - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7209 18 10 00 - - - "електротехнiчний" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7209 18 91 00 - - - - завтовшки 0,35 мм або бiльше, але менш як 0,5 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7209 18 99 00 - - - - завтовшки менш як 0,35 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7209 25 00 00 - - завтовшки 3 мм або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7209 26 10 00 - - - "електротехнiчний" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7209 26 90 00 - - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7209 27 10 00 - - - "електротехнiчний" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7209 27 90 00 - - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7209 28 10 00 - - - "електротехнiчний" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7209 28 90 00 - - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7209 90 20 00 - - перфорований 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7209 90 80 00 - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7210 11 00 00 - - завтовшки 0,5 мм або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7210 12 20 00 - - - бiла жерсть 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7210 12 80 00 - - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7210 20 00 00 - з гальванiчним або iншим покриттям свинцем, включаючи свинцево-олов'яний сплав 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7210 30 00 00 - електролiтично оцинкований 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7210 41 00 00 - - гофрований 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7210 49 00 00 - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7210 50 00 00 - з гальванiчним або iншим покриттям оксидами хрому або хромом i оксидами хрому 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7210 61 00 00 - - з гальванiчним або iншим покриттям сплавом алюмiнiю i цинку 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7210 69 00 00 - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7210 70 10 00 - - бiла жерсть та вироби з гальванiчним або iншим покриттям оксидами хрому або хромом та оксидами хрому, лакованi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7210 70 80 00 - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7210 90 30 00 - - плакований 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7210 90 40 00 - - луджений з вiдбитком 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7210 90 80 00 - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7211 13 00 00 - - прокатаний за чотирма гранями або у прямокутному закритому калiбрi, завширшки понад 150 мм i завтовшки 4 мм або бiльше, не у рулонах i без рельєфного малюнка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7211 14 00 00 - - iнший, завтовшки 4,75 мм або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7211 19 00 00 - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7211 23 20 00 - - - "електротехнiчний" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7211 23 30 00 - - - - завтовшки 0,35 мм або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7211 23 80 00 - - - - завтовшки менш як 0,35 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7211 29 00 00 - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7211 90 20 00 - - перфорований 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7211 90 80 00 - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7212 10 10 00 - - бiла жерсть без подальшого оброблення, крiм оброблення поверхнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7212 10 90 00 - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7212 20 00 00 - електролiтично оцинкований 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7212 30 00 00 - iнакше оцинкований 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7212 40 20 00 - - бiла жерсть, без подальшого оброблення, крiм лакування; прокат з гальванiчним або iншим покриттям оксидами хрому або хромом та оксидами хрому, лакований 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7212 40 80 00 - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7212 50 20 00 - - з гальванiчним або iншим покриттям оксидами хрому або хромом та оксидами хрому 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7212 50 30 00 - - з гальванiчним або iншим покриттям хромом або нiкелем 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7212 50 40 00 - - з гальванiчним або iншим покриттям мiддю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7212 50 61 00 - - - з гальванiчним або iншим покриттям сплавами алюмiнiю та цинку 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7212 50 69 00 - - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7212 50 90 00 - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7212 60 00 00 - плакований 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7213 10 00 00 - що мають вм'ятини, ребра, канавки або iншi рельєфи, створенi пiд час прокатування 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7213 20 00 00 - iншi, з автоматної сталi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7213 91 10 00 - - - для армування бетону 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7213 91 20 00 - - - для змiцнювання шинного корду 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7213 91 41 00 - - - - з масовою часткою вуглецю 0,06 % або менше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7213 91 49 00 - - - - з масовою часткою вуглецю понад 0,06 %, але менш як 0,25 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7213 91 70 00 - - - - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше, але не бiльш як 0,75 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7213 91 90 00 - - - - з масовою часткою вуглецю понад 0,75 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7213 99 10 00 - - - з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7213 99 90 00 - - - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7214 10 00 00 - кованi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7214 20 00 00 - що мають вм'ятини, ребра, борозни або iншi рельєфи, створенi пiд час прокатування, або тi, що зазнали кручення пiсля прокатування 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7214 30 00 00 - iншi, з автоматної сталi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7214 91 10 00 - - - з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7214 91 90 00 - - - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7214 99 10 00 - - - - для армування бетону 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7214 99 31 00 - - - - - 80 мм або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7214 99 39 00 - - - - - менш як 80 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7214 99 50 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7214 99 71 00 - - - - - 80 мм або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7214 99 79 00 - - - - - менш як 80 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7214 99 95 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7215 10 00 00 - з автоматної сталi, без подальшого оброблення, крiм холодного деформування або оброблення в холодному станi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7215 50 11 00 - - - прямокутного (крiм квадратного) поперечного перерiзу 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7215 50 19 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7215 50 80 00 - - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7215 90 00 00 - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7216 10 00 00 - профiлi U-, I- або H-подiбнi без подальшого оброблення, крiм гарячого прокатування, гарячого волочiння або пресування, заввишки менш як 80 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7216 21 00 00 - - профiлi L-подiбнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7216 22 00 00 - - профiлi T-подiбнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7216 31 10 00 - - - заввишки 80 мм або бiльше, але не бiльш як 220 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7216 31 90 00 - - - заввишки понад 220 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7216 32 11 00 - - - - з паралельними полицями 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7216 32 19 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7216 32 91 00 - - - - з паралельними полицями 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7216 32 99 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7216 33 10 00 - - - заввишки 80 мм або бiльше, але не бiльш як 180 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7216 33 90 00 - - - заввишки понад 180 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7216 40 10 00 - - профiлi L-подiбнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7216 40 90 00 - - профiлi T-подiбнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7216 50 10 00 - - з поперечним перерiзом, який можна вписати у квадрат iз стороною не бiльш як 80 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7216 50 91 00 - - - штабобульб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7216 50 99 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7216 61 10 00 - - - профiлi C-, L-, U-, Z-подiбнi, у формi омеги, або незамкнутi профiлi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7216 61 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7216 69 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7216 91 10 00 - - - профiльованi (ребристi) листи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7216 91 80 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7216 99 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7217 10 10 00 - - - з найбiльшим розмiром поперечного перерiзу менш як 0,8 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7217 10 31 00 - - - - який має вм'ятини, ребра, борозни або iншi рельєфи, отриманi у процесi прокатування 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7217 10 39 00 - - - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7217 10 50 00 - - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше, але менш як 0,6 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7217 10 90 00 - - з масовою часткою вуглецю 0,6 % або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7217 20 10 00 - - - з найбiльшим розмiром поперечного перерiзу менш як 0,8 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7217 20 30 00 - - - з найбiльшим розмiром поперечного перерiзу не менш як 0,8 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7217 20 50 00 - - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше, але менш як 0,6 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7217 20 90 00 - - з масовою часткою вуглецю 0,6 % або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7217 30 41 00 - - - покритий мiддю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7217 30 49 00 - - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7217 30 50 00 - - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше, але менш як 0,6 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7217 30 90 00 - - з масовою часткою вуглецю 0,6 % або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7217 90 20 00 - - з масовою часткою вуглецю менш як 0,25 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7217 90 50 00 - - з масовою часткою вуглецю 0,25 % або бiльше, але менш як 0,6 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7217 90 90 00 - - з масовою часткою вуглецю 0,6 % або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7218 10 00 00 - зливки та iншi первиннi форми 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7218 91 10 00 - - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7218 91 80 00 - - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7218 99 11 00 - - - - катана або одержана безперервним литтям 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7218 99 19 00 - - - - кована 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7218 99 20 00 - - - - катана або одержана безперервним литтям 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7218 99 80 00 - - - - кована 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7219 11 00 00 - - завтовшки понад 10 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7219 12 10 00 - - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7219 12 90 00 - - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7219 13 10 00 - - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7219 13 90 00 - - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7219 14 10 00 - - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7219 14 90 00 - - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7219 21 10 00 - - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7219 21 90 00 - - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7219 22 10 00 - - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7219 22 90 00 - - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7219 23 00 00 - - завтовшки 3 мм або бiльше, але менш як 4,75 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7219 24 00 00 - - завтовшки менш як 3 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7219 31 00 00 - - завтовшки 4,75 мм або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7219 32 10 00 - - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7219 32 90 00 - - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7219 33 10 00 - - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7219 33 90 00 - - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7219 34 10 00 - - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7219 34 90 00 - - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7219 35 10 00 - - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7219 35 90 00 - - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7219 90 20 00 - - перфорований 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7219 90 80 00 - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7220 11 00 00 - - завтовшки 4,75 мм або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7220 12 00 00 - - завтовшки менш як 4,75 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7220 20 21 00 - - - нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7220 20 29 00 - - - нiкелю менш як 2,5 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7220 20 41 00 - - - нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7220 20 49 00 - - - нiкелю менш як 2,5 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7220 20 81 00 - - - нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7220 20 89 00 - - - нiкелю менш як 2,5 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7220 90 20 00 - - перфорований 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7220 90 80 00 - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7221 00 10 00 - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7221 00 90 00 - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7222 11 11 00 - - - - 2,5 % або бiльше нiкелю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7222 11 19 00 - - - - менш як 2,5 % нiкелю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7222 11 81 00 - - - - нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7222 11 89 00 - - - - нiкелю менш як 2,5 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7222 19 10 00 - - - з масовою часткою нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7222 19 90 00 - - - з масовою часткою нiкелю менш як 2,5 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7222 20 11 00 - - - - нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7222 20 19 00 - - - - нiкелю менш як 2,5 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7222 20 21 00 - - - - нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7222 20 29 00 - - - - нiкелю менш як 2,5 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7222 20 31 00 - - - - нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7222 20 39 00 - - - - нiкелю менш як 2,5 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7222 20 81 00 - - - нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7222 20 89 00 - - - нiкелю менш як 2,5 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7222 30 51 00 - - - нiкелю 2,5 % або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7222 30 91 00 - - - нiкелю менш як 2,5 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7222 30 97 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7222 40 10 00 - - без подальшого оброблення, крiм гарячого прокатування, гарячого волочiння або пресування 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7222 40 50 00 - - без подальшого оброблення, крiм холодного деформування або оброблення у холодному станi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7222 40 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7223 00 11 00 - - з масовою часткою нiкелю 28 % або бiльше, але не бiльш як 31 %, та хрому 20 % або бiльше, але не бiльш як 22 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7223 00 19 00 - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7223 00 91 00 - - з масовою часткою хрому 13 % або бiльше, але не бiльш як 25 %, та алюмiнiю 3,5 % або бiльше, але не бiльш як 6 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7223 00 99 00 - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7224 10 10 00 - - iнструментальної сталi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7224 10 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7224 90 02 00 - - iнструментальної сталi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7224 90 03 00 - - - - - - iз сталi швидкорiзальної 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7224 90 05 00 - - - - - - з масовою часткою вуглецю 0,7 % або менше i марганцю 0,5 % або бiльше, але не бiльш як 1,2 %, та кремнiю 0,6 % або бiльше, але не бiльш як 2,3 %; з вмiстом бору 0,0008 % або бiльше за умови, що нiякий iнший елемент не досягає мiнiмального вмiсту, наведеного у примiтцi 1 (f) до цiєї групи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7224 90 07 00 - - - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7224 90 14 00 - - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7224 90 18 00 - - - - кованi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7224 90 31 00 - - - - - з масовою часткою вуглецю 0,9 % або бiльше, але не бiльш як 1,15 %, i хрому 0,5 % або бiльше, але не бiльш як 2 %, та за наявностi молiбдену 0,5 % або менше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7224 90 38 00 - - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7224 90 90 00 - - - - кованi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7225 11 00 00 - - текстурований з орiєнтованим зерном 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7225 19 10 00 - - - гарячекатаний 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7225 19 90 00 - - - холоднокатаний 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7225 30 10 00 - - з iнструментальної сталi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7225 30 30 00 - - iз сталi швидкорiзальної 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7225 30 90 00 - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7225 40 12 00 - - з iнструментальної сталi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7225 40 15 00 - - iз сталi швидкорiзальної 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7225 40 40 00 - - - завтовшки понад 10 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7225 40 60 00 - - - завтовшки 4,75 мм або бiльше, але не бiльш як 10 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7225 40 90 00 - - - завтовшки менш як 4,75 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7225 50 20 00 - - iз сталi швидкорiзальної 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7225 50 80 00 - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7225 91 00 00 - - електролiтично оцинкований 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7225 92 00 00 - - iнакше оцинкований 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7225 99 00 00 - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7226 11 00 00 - - текстурований з орiєнтованим зерном 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7226 19 10 00 - - - без подальшого оброблення, крiм гарячого прокатування 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7226 19 80 00 - - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7226 20 00 00 - iз сталi швидкорiзальної 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7226 91 20 00 - - - з iнструментальної сталi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7226 91 91 00 - - - - завтовшки 4,75 мм або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7226 91 99 00 - - - - завтовшки менш як 4,75 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7226 92 00 00 - - без подальшого оброблення, крiм холодного прокатування (обтиснення у холодному станi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7226 99 10 00 - - - електролiтично оцинкований 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7226 99 30 00 - - - iнакше оцинкований 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7226 99 70 00 - - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7227 10 00 00 - iз сталi швидкорiзальної 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7227 20 00 00 - iз сталi кремнiєво-марганцевої 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7227 90 10 00 - - з масовою часткою бору 0,0008 % або бiльше, при цьому нiякий iнший елемент не досягає мiнiмального вмiсту, наведеного у примiтцi 1 (f) до цiєї групи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7227 90 50 00 - - з масовою часткою вуглецю 0,9 % або бiльше, але не бiльш як 1,15 %, i хрому 0,5 % або бiльше, але не бiльш як 2 %, та за наявностi молiбдену 0,5 % або менше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7227 90 95 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7228 10 20 00 - - без подальшого оброблення, крiм гарячого прокатування, гарячого волочiння або пресування; гарячекатанi або гарячетягнутi або пресованi, без подальшого оброблення, крiм плакування 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7228 10 50 00 - - кованi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7228 10 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7228 20 10 00 - - прямокутного (крiм квадратного) поперечного перерiзу, прокатанi за чотирма гранями 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7228 20 91 00 - - - без подальшого оброблення, крiм гарячого прокатування, гарячого волочiння або пресування; гарячекатанi, гарячетягнутi або пресованi, без подальшого оброблення, крiм плакування 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7228 20 99 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7228 30 20 00 - - з iнструментальної сталi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7228 30 41 00 - - - круглого поперечного перерiзу дiаметром 80 мм або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7228 30 49 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7228 30 61 00 - - - - 80 мм або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7228 30 69 00 - - - - менш як 80 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7228 30 70 00 - - - прямокутного (крiм квадратного) поперечного перерiзу, прокатанi за чотирма гранями 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7228 30 89 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7228 40 10 00 - - з iнструментальної сталi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7228 40 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7228 50 20 00 - - з iнструментальної сталi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7228 50 40 00 - - з масовою часткою вуглецю 0,9 % або бiльше, але не бiльш як 1,15 %, i хрому 0,5 % або бiльше, але не бiльш як 2 %, та за наявностi молiбдену 0,5 % або менше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7228 50 61 00 - - - - 80 мм або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7228 50 69 00 - - - - менш як 80 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7228 50 80 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7228 60 20 00 - - з iнструментальної сталi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7228 60 80 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7228 70 10 00 - - без подальшого оброблення, крiм гарячого прокатування, гарячого волочiння або пресування 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7228 70 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7228 80 00 00 - прутки та бруски порожнистi для бурiння 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7229 20 00 00 - iз сталi кремнiєво-марганцевої 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7229 90 20 00 - - iз сталi швидкорiзальної 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7229 90 50 00 - - з масовою часткою вуглецю 0,9 % або бiльше, але не бiльш як 1,15 %, i хрому 0,5 % або бiльше, але не бiльш як 2 %, та за наявностi молiбдену 0,5 % або менше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7229 90 90 00 - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7301 10 00 00 - палi шпунтовi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7301 20 00 00 - кутики фасоннi та спецiальнi профiлi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7302 10 10 00 - - струмопровiднi з деталями з кольорового металу 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7302 10 22 00 - - - - - з масою погонного метра 36 кг або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7302 10 28 00 - - - - - з масою погонного метра менш як 36 кг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7302 10 40 00 - - - - рейки з жолобом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7302 10 50 10 - - - - - з масою погонного метра менш як 20 кг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7302 10 50 90 - - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7302 10 90 00 - - - що використовувалися 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7302 30 00 00 - рейки перекладнi, хрестовини глухого перетинання, перекладнi штанги та iншi елементи з'єднання та розведення рейок 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7302 40 00 00 - накладки стиковi та пiдкладки опорнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7302 90 00 00 - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7303 00 10 00 - труби i трубки, якi використовуються у системах, що працюють пiд тиском 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7303 00 90 00 - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 11 00 10 - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 11 00 90 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 19 10 10 - - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 19 10 90 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 19 30 10 - - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 19 30 90 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 19 90 10 - - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 19 90 90 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 22 00 00 - - труби бурильнi з корозiйностiйкої (нержавiючої сталi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 23 00 00 - - iншi труби бурильнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 24 00 00 - - iншi, з корозiйностiйкої (нержавiючої сталi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 29 10 00 - - - зовнiшнiм дiаметром не бiльш як 168,3 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 29 30 00 - - - зовнiшнiм дiаметром понад 168,3 мм, але не бiльш як 406,4 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 29 90 00 - - - зовнiшнiм дiаметром понад 406,4 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 31 20 00 - - - прецизiйнi труби 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 31 80 10 - - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 31 80 90 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 39 10 00 - - - необробленi, прямi, з рiвномiрною товщиною стiнки, призначенi для використання головним чином у виробництвi труб i трубок iншого перерiзу та iншої товщини стiнки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 39 52 10 - - - - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 39 52 90 - - - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 39 58 10 - - - - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 39 58 90 - - - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 39 92 10 - - - - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 39 92 90 - - - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 39 93 10 - - - - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 39 93 90 - - - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 39 98 10 - - - - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 39 98 90 - - - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 41 00 10 - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 41 00 90 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 49 10 00 - - - необробленi, прямi, з рiвномiрною товщиною стiнки, призначенi для використання головним чином у виробництвi труб i трубок iншого перерiзу та iншої товщини стiнки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 49 93 00 - - - - зовнiшнiм дiаметром не бiльш як 168,3 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 49 95 00 - - - - зовнiшнiм дiаметром понад 168,3 мм, але не бiльш як 406,4 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 49 99 10 - - - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 49 99 90 - - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 51 12 00 - - - - не бiльш як 0,5 м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 51 18 00 - - - - понад 0,5 м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 51 81 00 - - - - прецизiйнi труби 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 51 89 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 59 10 00 - - - необробленi, прямi, з рiвномiрною товщиною стiнки, призначенi для використання головним чином у виробництвi труб i трубок iншого поперечного перерiзу та iншої товщини стiнки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 59 32 00 - - - - не бiльш як 0,5 м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 59 38 00 - - - - понад 0,5 м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 59 92 10 - - - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 59 92 90 - - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 59 93 10 - - - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 59 93 90 - - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 59 99 10 - - - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 59 99 90 - - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7304 90 00 00 - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7305 11 00 10 - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7305 11 00 90 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7305 12 00 10 - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7305 12 00 90 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7305 19 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7305 20 00 00 - труби обсаднi, використовуванi для бурiння нафтових та газових свердловин 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7305 31 00 10 - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7305 31 00 90 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7305 39 00 10 - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7305 39 00 90 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7305 90 00 00 - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7306 11 10 10 - - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7306 11 10 90 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7306 11 90 10 - - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7306 11 90 90 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7306 19 10 00 - - - зварнi прямошовнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7306 19 90 10 - - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7306 19 90 90 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7306 21 00 00 - - зварнi, з корозiйностiйкої (нержавiючої сталi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7306 29 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7306 30 11 00 - - - не бiльш як 2 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7306 30 19 00 - - - понад 2 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7306 30 41 10 - - - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7306 30 41 90 - - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7306 30 49 10 - - - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7306 30 49 90 - - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7306 30 72 10 - - - - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7306 30 72 90 - - - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7306 30 77 10 - - - - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7306 30 77 90 - - - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7306 30 80 10 - - - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7306 30 80 90 - - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7306 40 20 10 - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7306 40 20 90 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7306 40 80 10 - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7306 40 80 90 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7306 50 20 00 - - прецизiйнi труби 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7306 50 80 10 - - - з тепловою iзоляцiєю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7306 50 80 90 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7306 61 10 00 - - - - з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7306 61 92 00 - - - - з товщиною стiнки не бiльш як 2 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7306 61 99 00 - - - - з товщиною стiнки понад 2 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7306 69 10 00 - - - з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7306 69 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7306 90 00 00 - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7307 11 10 00 - - - використовуванi у системах, що працюють пiд тиском 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7307 11 90 00 - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7307 19 10 00 - - - з ковкого чавуну 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7307 19 90 00 - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7307 21 00 00 - - фланцi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7307 22 10 00 - - - втулки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7307 22 90 00 - - - колiна та патрубки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7307 23 10 00 - - - колiна та патрубки 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7307 23 90 00 - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7307 29 10 00 - - - з нанесеною рiзьбою 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7307 29 80 00 - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7307 91 00 00 - - фланцi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7307 92 10 00 - - - втулки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7307 92 90 00 - - - колiна та патрубки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7307 93 11 00 - - - - колiна та патрубки 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7307 93 19 00 - - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7307 93 91 00 - - - - колiна та патрубки 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7307 93 99 00 - - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7307 99 10 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7307 99 10 90 - - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7307 99 80 00 - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7308 10 00 00 - мости та секцiї мостiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7308 20 00 00 - башти та решiтчастi щогли 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7308 30 00 00 - дверi, вiкна та їх рами i пороги для дверей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7308 40 00 00 - устаткування для металевих риштувань, опалубок, пiдпiрок або крiплень для шахт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7308 90 51 00 - - - панелi, якi складаються з двох стiнок, виготовлених з гофрованого (ребристого) тонкого листа з iзоляцiйним наповнювачем 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7308 90 59 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7308 90 98 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7309 00 10 00 - для газiв (за винятком стиснених або скраплених газiв) 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7309 00 30 00 - - з облицюванням або теплоiзоляцiйним покриттям 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7309 00 51 00 - - - понад 100000 л 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7309 00 59 00 - - - не бiльш як 100000 л 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7309 00 90 00 - для твердих речовин 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7310 10 00 00 - мiсткiстю 50 л або бiльше 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7310 21 11 00 - - - що використовуються для консервування харчових продуктiв 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7310 21 19 00 - - - що використовуються для консервування напоїв 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7310 21 91 00 - - - - менш як 0,5 мм 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7310 21 99 00 - - - - 0,5 мм або бiльше 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7310 29 10 00 - - - з товщиною стiнки менш як 0,5 мм 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7310 29 90 00 - - - з товщиною стiнки 0,5 мм або бiльше 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7311 00 11 00 - - - менше 20 л 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7311 00 13 00 - - - 20 л або бiльше, але не бiльш як 50 л 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7311 00 19 00 - - - понад 50 л 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7311 00 30 00 - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7311 00 91 00 - - менш як 1000 л 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7311 00 99 00 - - 1000 л або бiльше 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7312 10 20 00 - - з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7312 10 41 00 - - - - з гальванiчним або iншим покриттям мiдно-цинковими сплавами (латунь) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7312 10 49 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7312 10 61 00 - - - - - без покриття 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7312 10 65 00 - - - - - - оцинкований 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7312 10 69 00 - - - - - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7312 10 81 00 - - - - - - понад 3 мм, але не бiльш як 12 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7312 10 83 00 - - - - - - понад 12 мм, але не бiльш як 24 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7312 10 85 00 - - - - - - понад 24 мм, але не бiльш як 48 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7312 10 89 00 - - - - - - понад 48 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7312 10 98 00 - - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7312 90 00 00 - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7313 00 00 00 Дрiт колючий з чорних металiв; дрiт кручений або плоский, колючий або неколючий, та вiльно двiчi кручений дрiт для огорож з чорних металiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7314 12 00 00 - - безперервнi стрiчки для машин з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7314 14 00 00 - - iнша тканина плетена з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7314 19 00 00 - - iнша 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7314 20 10 00 - - з ребристого дроту 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7314 20 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7314 31 00 00 - - оцинкованi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7314 39 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7314 41 00 00 - - оцинкованi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7314 42 00 00 - - покритi пластмасами 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7314 49 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7314 50 00 00 - просiчно-витяжний лист 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7315 11 10 00 - - - для велосипедiв та мотоциклiв 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7315 11 90 00 - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7315 12 00 00 - - iншi ланцюги 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7315 19 00 00 - - частини 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7315 20 00 00 - ланцюги проти ковзання 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7315 81 00 00 - - ланцюги плоскокiльцевi з розпiркою 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7315 82 00 00 - - iншi, iз зварними кiльцями 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7315 89 00 00 - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7315 90 00 00 - iншi частини 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7316 00 00 00 Якорi, гачки та їх частини з чорних металiв 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7317 00 20 00 - - цвяхи, у стрiчках або рулонах 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7317 00 60 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7317 00 80 00 - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 11 00 00 - - глухарi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 12 10 00 - - - з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 12 90 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 12 90 90 - - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 13 00 00 - - гачки та кiльця вкручуванi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 14 10 00 - - - з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 14 91 10 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 14 91 90 - - - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 14 99 10 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 14 99 90 - - - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 15 10 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 15 10 90 - - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 15 20 00 - - - - для фiксацiї конструкцiйних елементiв залiзничних рейок 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 15 30 00 - - - - - - з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 15 41 10 - - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 15 41 90 - - - - - - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 15 49 00 - - - - - - - 800 МПа або бiльше 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 15 51 00 - - - - - - - з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 15 59 10 - - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 15 59 90 - - - - - - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 15 61 10 - - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 15 61 90 - - - - - - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 15 69 10 - - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 15 69 90 - - - - - - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 15 70 00 - - - - - - - з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 15 81 10 - - - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 15 81 90 - - - - - - - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 15 89 10 - - - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 15 89 90 - - - - - - - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 15 90 10 - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 15 90 90 - - - - - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 16 10 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 16 10 90 - - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 16 30 10 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 16 30 90 - - - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 16 50 10 - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 16 50 90 - - - - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 16 91 10 - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 16 91 90 - - - - - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 16 99 10 - - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 16 99 90 - - - - - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 19 00 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 19 00 90 - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 21 00 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 21 00 90 - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 22 00 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 22 00 90 - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 23 00 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 23 00 90 - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 24 00 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 24 00 90 - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 29 00 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7318 29 00 90 - - - iншi 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7319 40 00 00 - англiйськi шпильки та iншi шпильки 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7319 90 10 00 - - голки швейнi, штопальнi або декернi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7319 90 90 00 - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7320 10 11 00 - - - ресори пластинчастi та листи для них 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7320 10 19 00 - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7320 10 90 00 - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7320 20 20 00 - - виробленi в гарячому станi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7320 20 81 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7320 20 81 90 - - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7320 20 85 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7320 20 85 90 - - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7320 20 89 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7320 20 89 90 - - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7320 90 10 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7320 90 10 90 - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7320 90 30 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7320 90 30 90 - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7320 90 90 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7320 90 90 90 - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7321 11 10 00 - - - з духовкою, включаючи окремi духовки 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7321 11 90 00 - - - iншi 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7321 12 00 00 - - на рiдкому паливi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7321 19 00 00 - - iншi, включаючи прилади на твердому паливi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7321 81 00 00 - - на газовому паливi або на газовому та iнших видах палива 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7321 82 00 00 - - на рiдкому паливi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7321 89 00 00 - - iншi, включаючи прилади на твердому паливi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7321 90 00 00 - частини 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7322 11 00 00 - - з ливарного чавуну 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7322 19 00 00 - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7322 90 00 10 - - нагрiвачi повiтря та розподiлювачi нагрiтого повiтря (за винятком їх частин), для цивiльної авiацiї 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7322 90 00 91 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7322 90 00 98 - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7323 10 00 00 - металева "шерсть"; мочалки для чищення кухонного посуду, подушечки для чищення або полiрування, рукавички та аналогiчнi вироби 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7323 91 00 00 - - з ливарного чавуну, неемальованi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7323 92 00 00 - - з ливарного чавуну, емальованi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7323 93 00 00 - - з нержавiючої сталi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7323 94 00 00 - - з чорних металiв (крiм ливарного чавуну), емальованi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7323 99 00 00 - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7324 10 00 10 - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7324 10 00 90 - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7324 21 00 00 - - з ливарного чавуну, емальованi або неемальованi 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7324 29 00 00 - - iншi 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7324 90 00 10 - - устаткування санiтарно-технiчне (за винятком його частин), для цивiльної авiацiї 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7324 90 00 90 - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7325 10 50 00 - - поверхневi та клапаннi коробки 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7325 10 92 00 - - - для каналiзацiйних, водостiчних та аналогiчних систем 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7325 10 99 00 - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7325 91 00 00 - - кулi та аналогiчнi вироби для млинiв 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7325 99 10 00 - - - з ковкого чавуну 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7325 99 90 00 - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7326 11 00 00 - - кулi та аналогiчнi вироби для млинiв 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7326 19 10 00 - - - кованi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7326 19 90 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7326 19 90 90 - - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7326 20 00 10 - - для цивiльної авiацiї 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7326 20 00 90 - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7326 90 30 00 - - драбини та стрем'янки 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7326 90 40 00 - - пiддони та аналогiчнi платформи для перемiщення товарiв 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7326 90 50 00 - - барабани для кабелiв, трубок та аналогiчних виробiв 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7326 90 60 00 - - немеханiчнi вентилятори, жолоби, гаки та аналогiчнi вироби, якi використовуються у будiвельнiй iндустрiї 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7326 90 92 00 - - - кованi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7326 90 94 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7326 90 94 90 - - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7326 90 96 00 - - - спеченi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7326 90 98 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7326 90 98 90 - - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7401 00 00 00 Штейн мiдний; мiдь цементацiйна (мiдь осаджена) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7402 00 00 00 Мiдь нерафiнована; аноди мiднi для електролiтичного рафiнування 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7403 11 00 00 - - катоди та секцiї катодiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7403 12 00 00 - - ваєрбарси (литi заготовки з металу для виробництва дроту) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7403 13 00 00 - - бiлети (заготiвки з металу квадратного чи круглого поперечного перерiзу для подальшої прокатки сортових профiлiв) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7403 19 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7403 21 00 00 - - сплави на основi мiдi та цинку (латунi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7403 22 00 00 - - сплави на основi мiдi та олова (бронзи) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7403 29 00 00 - - iншi мiднi сплави (за винятком лiгатур товарної позицiї 7405) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7404 00 10 00 - з мiдi рафiнованої 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7404 00 91 00 - - на основi мiдi та цинку (латунi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7404 00 99 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7405 00 00 00 Лiгатури на основi мiдi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7406 10 00 00 - порошки з нешаруватою структурою 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7406 20 00 00 - порошки з шаруватою структурою; луска 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7407 10 00 00 - з мiдi рафiнованої 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7407 21 10 00 - - - прутки та бруски 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7407 21 90 00 - - - профiлi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7407 29 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7408 11 00 00 - - з найбiльшим розмiром поперечного перерiзу понад 6 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7408 19 10 00 - - - з найбiльшим розмiром поперечного перерiзу понад 0,5 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7408 19 90 00 - - - з найбiльшим розмiром поперечного перерiзу не бiльш як 0,5 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7408 21 00 00 - - iз сплавiв на основi мiдi та цинку (латунi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7408 22 00 00 - - iз сплавiв на основi мiдi та нiкелю (купронiкелю) або iз сплавiв на основi мiдi, нiкелю та цинку (нейзильберу) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7408 29 00 00 - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7409 11 00 00 - - у рулонах 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7409 19 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7409 21 00 00 - - у рулонах 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7409 29 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7409 31 00 00 - - у рулонах 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7409 39 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7409 40 00 00 - iз сплавiв на основi мiдi та нiкелю (купронiкелю) або iз сплавiв на основi мiдi, нiкелю та цинку (нейзильберу) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7409 90 00 00 - з iнших мiдних сплавiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7410 11 00 00 - - з мiдi рафiнованої 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7410 12 00 00 - - з мiдних сплавiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7410 21 00 00 - - з мiдi рафiнованої 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7410 22 00 00 - - з мiдних сплавiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7411 10 10 00 - - прямi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7411 10 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7411 21 10 00 - - - прямi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7411 21 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7411 22 00 00 - - iз сплавiв на основi мiдi та нiкелю (купронiкелю) або iз сплавiв на основi мiдi, нiкелю та цинку (нейзильберу) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7411 29 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7412 10 00 00 - з рафiнованої мiдi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7412 20 00 00 - з мiдних сплавiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7413 00 00 00 Провiд кручений, троси, плетенi шнури та аналогiчнi вироби мiднi, електрично не iзольованi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7415 10 00 00 - цвяхи та цвяхи оббивнi, кнопки креслярськi, скоби та аналогiчнi вироби 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7415 21 00 00 - - шайби (включаючи шайби пружинистi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7415 29 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7415 33 00 00 - - гвинти; болти та гайки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7415 39 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7418 10 10 00 - - вироби столовi, кухоннi для приготування або пiдiгрiвання їжi, неелектричнi; частини цих виробiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7418 10 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7418 20 00 00 - обладнання санiтарно-технiчне та його частини 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7419 10 00 00 - ланцюги та їх частини 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7419 91 00 00 - - литi, формованi, штампованi або кованi, але без подальшого оброблення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7419 99 10 00 - - - тканина (включаючи безперервну стрiчку), решiтки та сiтки з мiдного дроту з найбiльшим розмiром поперечного перерiзу дроту не бiльш як 6 мм; мiдний просiчно-витяжний лист 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7419 99 30 00 - - - пружини мiднi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7419 99 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7501 10 00 00 - штейни нiкелевi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7501 20 00 00 - агломерати оксидiв нiкелю та iншi промiжнi продукти металургiї нiкелю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7502 10 00 00 - нiкель нелегований 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7502 20 00 00 - сплави нiкелевi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7503 00 10 00 - з нiкелю нелегованого 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7503 00 90 00 - з нiкелевих сплавiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7504 00 00 00 Порошки та луска нiкелевi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7505 11 00 00 - - з нiкелю нелегованого 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7505 12 00 00 - - з нiкелевих сплавiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7505 21 00 00 - - з нiкелю нелегованого 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7505 22 00 00 - - з нiкелевих сплавiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7506 10 00 00 - з нiкелю нелегованого 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7506 20 00 00 - з нiкелевих сплавiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7507 11 00 00 - - з нiкелю нелегованого 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7507 12 00 00 - - з нiкелевих сплавiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7507 20 00 00 - фiтинги для труб або трубок 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7508 10 00 00 - тканини, сiтки та грати з нiкелевого дроту 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7508 90 00 00 - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7601 10 00 00 - алюмiнiй нелегований 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7601 20 10 00 - - первиннi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7601 20 91 00 - - - у зливках або у рiдкому станi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7601 20 99 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7602 00 11 00 - - токарна стружка, обрiзки, уламки, вiдходи фрезерного виробництва, ошурки; вiдходи листiв та фольги пофарбованi, з рiзним покриттям або скрiпленi, завтовшки (без урахування основи) не бiльш як 0,2 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7602 00 19 00 - - iншi (включаючи бракованi вироби) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7602 00 90 00 - брухт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7603 10 00 00 - порошки з нешаруватою структурою 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7603 20 00 00 - порошки з шаруватою структурою; луска 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7604 10 10 00 - - прутки та бруски 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7604 10 90 00 - - профiлi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7604 21 00 00 - - профiлi порожнистi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7604 29 10 00 - - - прутки та бруски 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7604 29 90 00 - - - профiлi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7605 11 00 00 - - з найбiльшим розмiром поперечного перерiзу понад 7 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7605 19 00 00 - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7605 21 00 00 - - з найбiльшим розмiром поперечного перерiзу понад 7 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7605 29 00 00 - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7606 11 10 00 - - - пофарбованi, лакованi або покритi пластиком 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7606 11 91 00 - - - - менш як 3 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7606 11 93 00 - - - - 3 мм або бiльше, але менш як 6 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7606 11 99 00 - - - - 6 мм або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7606 12 20 00 - - - пофарбованi, лакованi або покритi пластиком 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7606 12 92 00 - - - - менш як 3 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7606 12 93 00 - - - - 3 мм або бiльше, але менш як 6 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7606 12 99 00 - - - - 6 мм або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7606 91 00 00 - - з алюмiнiю нелегованого 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7606 92 00 00 - - з алюмiнiєвих сплавiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7607 11 11 00 - - - - у рулонах масою не бiльш як 10 кг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7607 11 19 00 - - - - iнша 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7607 11 90 00 - - - завтовшки не менш як 0,021 мм, але не бiльш як 0,2 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7607 19 10 00 - - - завтовшки менш як 0,021 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7607 19 90 00 - - - завтовшки 0,021 мм або бiльше, але не бiльш як 0,2 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7607 20 10 00 - - завтовшки (без урахування основи) менш як 0,021 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7607 20 90 00 - - завтовшки (без урахування основи) 0,021 мм або бiльше, але не бiльш як 0,2 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7608 10 00 00 - з алюмiнiю нелегованого 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7608 20 20 00 - - зварнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7608 20 81 00 - - - тягнутi, без подальшого оброблення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7608 20 89 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7609 00 00 00 Фiтинги для труб або трубок (наприклад, муфти, колiна, втулки) алюмiнiєвi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7610 10 00 00 - дверi, вiкна та їх рами, пороги для дверей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7610 90 10 00 - - мости та секцiї мостiв, башти та решiтчастi щогли 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7610 90 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7611 00 00 00 Резервуари, цистерни, баки та аналогiчнi алюмiнiєвi ємностi для рiзних речовин (за винятком стисненого або скрапленого газу), мiсткiстю понад 300 л, з облицюванням або термоiзоляцiйним покриттям чи без них, без механiчного або теплотехнiчного обладнання 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7612 10 00 00 - ємностi трубчастi, що деформуються 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7612 90 20 00 - - тара, що використовується для аерозолiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7612 90 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7613 00 00 00 Ємностi для стисненого або скрапленого газу алюмiнiєвi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7614 10 00 00 - iз сталевим осердям 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7614 90 00 00 - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7615 10 10 00 - - литi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7615 10 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7615 20 00 00 - обладнання санiтарно-технiчне та його частини 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7616 10 00 00 - цвяхи, кнопки, скоби (крiм товарної позицiї 8305), гвинти, болти, гайки, гаки вкручуванi, заклепки, шпонки, шплiнти, шайби та аналогiчнi вироби 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7616 91 00 00 - - тканини, решiтки, сiтки та огорожi з алюмiнiєвого дроту 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7616 99 10 00 - - - литi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7616 99 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7801 10 00 00 - свинець рафiнований 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7801 91 00 00 - - який мiстить сурму як елемент, що переважає масу iнших елементiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7801 99 10 00 - - - з вмiстом за масою 0,02 % або бiльше срiбла для рафiнування (чорновий свинець або веркблей) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7801 99 90 00 - - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7802 00 00 00 Вiдходи та брухт свинцевi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7804 11 00 00 - - листи, стрiчки, фольга, завтовшки не бiльш як 0,2 мм (без урахування основи) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7804 19 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7804 20 00 00 - порошки та луска 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7806 00 10 00 - контейнери, оснащенi захисним свинцевим екраном вiд радiацiї, для транспортування та зберiгання радiоактивних речовин 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7806 00 80 00 - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7901 11 00 00 - - з масовою часткою 99,99 % цинку або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7901 12 10 00 - - - з масовою часткою 99,95 % або бiльше, але менш як 99,99 % цинку 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7901 12 30 00 - - - з масовою часткою 98,5 % або бiльше, але менш як 99,95 % цинку 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7901 12 90 00 - - - з масовою часткою 97,5 % або бiльше, але менш як 98,5 % цинку 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7901 20 00 00 - сплави цинковi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7902 00 00 00 Вiдходи та брухт цинковi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7903 10 00 00 - пил цинковий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7903 90 00 00 - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7904 00 00 00 Прутки, бруски, профiлi та дрiт цинковi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7905 00 00 00 Листи, пластини, стрiчки та фольга цинковi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7907 00 00 00 - iншi вироби з цинку 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8001 10 00 00 - олово нелеговане 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8001 20 00 00 - сплави олов'янi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8002 00 00 00 Вiдходи та брухт олов'янi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8003 00 00 00 Прутки, бруски, профiлi та дрiт олов'янi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8007 00 10 00 - листи, пластини та стрiчки завтовшки бiльш як 0,2 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8007 00 80 00 - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8101 10 00 00 - порошки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8101 94 00 00 - - вольфрам необроблений, включаючи прутки та бруски, виготовленi простим спiканням 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8101 96 00 00 - - дрiт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8101 97 00 00 - - вiдходи та брухт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8101 99 10 00 - - - прутки та бруски, крiм виготовлених простим спiканням, профiлi, пластини, листи, стрiчки та фольга 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8101 99 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8102 10 00 00 - порошки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8102 94 00 00 - - молiбден необроблений, включаючи прутки та бруски, виготовленi простим спiканням 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8102 95 00 00 - - прутки та бруски, крiм виготовлених простим спiканням, профiлi, пластини, листи, стрiчки та фольга 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8102 96 00 00 - - дрiт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8102 97 00 00 - - вiдходи та брухт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8102 99 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8103 20 00 00 - тантал необроблений, включаючи прутки та бруски, виготовленi простим спiканням; порошки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8103 30 00 00 - вiдходи та брухт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8103 90 10 00 - - прутки та бруски, крiм виготовлених простим спiканням, профiлi, дрiт, пластини, листи, стрiчки та фольга 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8103 90 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8104 11 00 00 - - з вмiстом за масою не менш як 99,8 % магнiю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8104 19 00 00 - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8104 20 00 00 - вiдходи та брухт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8104 30 00 00 - ошурки, стружка та гранули, розсортованi за розмiрами; порошки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8104 90 00 00 - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8105 20 00 00 - штейни кобальтовi та iншi промiжнi продукти металургiї кобальту; кобальт необроблений; порошки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8105 30 00 00 - вiдходи та брухт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8105 90 00 00 - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8106 00 10 00 - вiсмут необроблений; вiдходи та брухт; порошки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8106 00 90 00 - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8107 20 00 00 - кадмiй необроблений; порошки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8107 30 00 00 - вiдходи та брухт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8107 90 00 00 - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8108 20 00 10 - - титан губчастий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8108 20 00 20 - - порошки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8108 20 00 90 - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8108 30 00 00 - вiдходи та брухт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8108 90 30 00 - - прутки, бруски, профiлi та дрiт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8108 90 50 00 - - пластини, листи, стрiчки та фольга 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8108 90 60 00 - - труби i трубки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8108 90 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8109 20 00 00 - цирконiй необроблений; порошки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8109 30 00 00 - вiдходи та брухт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8109 90 00 00 - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8110 10 00 00 - сурма необроблена; порошки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8110 20 00 00 - вiдходи та брухт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8110 90 00 00 - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8111 00 11 00 - - марганець необроблений; порошки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8111 00 19 00 - - вiдходи та брухт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8111 00 90 00 - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8112 12 00 00 - - необроблений; порошки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8112 13 00 00 - - вiдходи та брухт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8112 19 00 00 - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8112 21 10 00 - - - сплави, з масовою часткою нiкелю понад 10 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8112 21 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8112 22 00 00 - - вiдходи та брухт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8112 29 00 00 - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8112 51 00 00 - - необроблений; порошки 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8112 52 00 00 - - вiдходи та брухт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8112 59 00 00 - - iнший 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8112 92 10 00 - - - гафнiй (кельтiй) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8112 92 21 00 - - - - вiдходи та брухт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8112 92 31 00 - - - - - нiобiй (колумбiй); ренiй 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8112 92 81 00 - - - - - iндiй 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8112 92 89 00 - - - - - галiй 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8112 92 91 00 - - - - - ванадiй 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8112 92 95 00 - - - - - германiй 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8112 99 20 00 - - - гафнiй (кельтiй); германiй 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8112 99 30 00 - - - нiобiй (колумбiй); ренiй 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8112 99 70 10 - - - - галiй 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8112 99 70 90 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8113 00 20 00 - необроблена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8113 00 40 00 - вiдходи та брухт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8113 00 90 00 - iнша 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8201 10 00 00 - лопати штиковi та совковi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8201 30 00 00 - кирки, мотики, сапи та граблi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8201 40 00 00 - сокири, сiкачi та аналогiчнi iнструменти 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8201 50 00 00 - секатори та аналогiчнi ножицi для роботи однiєю рукою (включаючи ножицi для розбирання тушки птицi) 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8201 60 00 00 - ножицi для пiдрiзання живоплоту, секатори та аналогiчнi ножицi для роботи двома руками 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8201 90 00 00 - iншi ручнi iнструменти, що використовуються в сiльському господарствi, садiвництвi або лiсовому господарствi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8202 10 00 00 - пилки ручнi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8202 20 00 00 - полотна для стрiчкових пилок 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8202 31 00 00 - - з робочою частиною iз сталi 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8202 39 00 00 - - iншi, включаючи частини 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8202 40 00 00 - полотна для ланцюгових пилок 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8202 91 00 00 - - прямолiнiйнi полотна для пилок по металу 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8202 99 20 00 - - - для обробки металу 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8202 99 80 00 - - - для обробки iнших матерiалiв 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8203 10 00 00 - напилки, надфiлi, рашпiлi та аналогiчнi iнструменти 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8203 20 00 00 - клiщi (включаючи гострозубцi), плоскогубцi, пiнцети, щипцi та аналогiчнi iнструменти 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8203 30 00 00 - ножицi для рiзання металу та аналогiчнi iнструменти 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8203 40 00 00 - труборiзи, болторiзи, пробiйники та аналогiчнi iнструменти 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8204 11 00 00 - - нерозвiднi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8204 12 00 10 - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8204 12 00 90 - - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8204 20 00 00 - головки для гайкових ключiв з ручками або без них 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8205 10 00 00 - iнструменти для свердлiння, нарiзування, внутрiшньої або зовнiшньої рiзьби 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8205 20 00 00 - молотки та кувалди 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8205 30 00 00 - рубанки, зубила, долота, стамески та аналогiчнi рiзальнi iнструменти для обробки дерева 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8205 40 00 00 - викрутки 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8205 51 00 00 - - iнструменти ручнi побутовi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8205 59 10 00 - - - iнструменти для каменярiв, формувальникiв, цементувальникiв, штукатурiв, бетонникiв i малярiв 8 8 3 6,0 4,0 2,0 0 0 0 0 0 0 0 0
8205 59 80 10 - - - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8205 59 80 90 - - - iншi 8 8 3 6,0 4,0 2,0 0 0 0 0 0 0 0 0
8205 60 00 00 - лампи паяльнi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8205 70 00 00 - лещата, затискачi та аналогiчнi iнструменти 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8205 90 10 00 - - горна переноснi, шлiфувальнi круги з опорними рамами, ручним або ножним приводом 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8205 90 90 00 - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8206 00 00 00 Iнструменти з двох або бiльше товарних позицiй 8202 - 8205 у наборах для роздрiбної торгiвлi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 13 00 00 - - з робочою частиною з металокерамiки 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 19 10 00 - - - з робочою частиною з природного або штучного алмазу 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 19 90 00 - - - iншi 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 20 10 00 - - з робочою частиною з природного або штучного алмазу 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 20 90 00 - - з робочою частиною з iнших матерiалiв 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 30 10 10 - - - клейма змiннi для клеймування труб для верстатiв пiдкатегорiї 8459 70 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 30 10 90 - - - iншi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 30 90 00 - - iншi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 40 10 00 - - - iнструменти для нарiзування внутрiшньої рiзьби 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 40 30 00 - - - iнструменти для нарiзування зовнiшньої рiзьби 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 40 90 00 - - iншi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 50 10 00 - - з робочою частиною з природного або штучного алмазу 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 50 30 00 - - - свердла для пробивання отворiв у цеглянiй кладцi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 50 50 00 - - - - - з металокерамiки 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 50 60 00 - - - - - з швидкорiзальної сталi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 50 70 00 - - - - - з iнших матерiалiв 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 50 90 00 - - - - iншi 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 60 10 00 - - з робочою частиною з природного або штучного алмазу 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 60 30 00 - - - - для оброблення металiв 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 60 50 00 - - - - iншi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 60 70 00 - - - - для оброблення металiв 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 60 90 00 - - - - iншi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 70 10 00 - - - з металокерамiки 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 70 31 00 - - - - фрези хвостовi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 70 37 00 - - - - iншi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 70 90 00 - - iншi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 80 11 00 - - - з металокерамiки 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 80 19 00 - - - з iнших матерiалiв 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 80 90 00 - - iншi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 90 10 00 - - з робочою частиною з природного або штучного алмазу 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 90 30 00 - - - змiннi насадки для викруток 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 90 50 00 - - - iнструменти зубонарiзнi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 90 71 00 - - - - - для оброблення металiв 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 90 78 00 - - - - - iншi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 90 91 00 - - - - - для оброблення металiв 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8207 90 99 00 - - - - - iншi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8208 10 00 00 - для оброблення металiв 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8208 20 00 00 - для оброблення деревини 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8208 30 00 00 - для кухонних пристроїв або для машин, що використовуються у харчовiй промисловостi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8208 40 00 00 - для машин, що використовуються у сiльському господарствi, садiвництвi або лiсовому господарствi 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8208 90 00 00 - iншi 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8209 00 20 00 - пластини змiннi 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8209 00 80 00 - iншi 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8210 00 00 00 Пристрої ручнi механiчнi масою 10 кг або менше для приготування, оброблення або подавання харчових продуктiв чи напоїв 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8211 10 00 00 - набори ножiв 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8211 91 00 00 - - ножi столовi з фiксованим лезом 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8211 92 00 00 - - iншi ножi з фiксованим лезом 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8211 93 00 00 - - ножi з нефiксованим лезом 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8211 94 00 00 - - леза 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8211 95 00 00 - - рукоятки з недорогоцiнних металiв 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8212 10 10 00 - - бритви безпечнi з незамiнним лезом 8 8 3 6,0 4,0 2,0 0 0 0 0 0 0 0 0
8212 10 90 00 - - iншi 8 8 3 6,0 4,0 2,0 0 0 0 0 0 0 0 0
8212 20 00 00 - леза для безпечних бритв, включаючи штабовi заготiвки для лез 8 8 3 6,0 4,0 2,0 0 0 0 0 0 0 0 0
8212 90 00 00 - iншi частини 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8213 00 00 00 Ножицi звичайнi, кравецькi та аналогiчнi ножицi i леза для них 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8214 10 00 00 - ножi для паперу, розкривання конвертiв, пiдчищення тексту, пристрої для заточування олiвцiв та леза для них 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8214 20 00 00 - набори та iнструменти манiкюрнi або педикюрнi (включаючи пилочки для нiгтiв) 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8214 90 00 00 - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8215 10 20 00 - - якi мiстять лише вироби, покритi дорогоцiнним металом гальванiчним способом 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8215 10 30 00 - - - з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8215 10 80 00 - - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8215 20 10 00 - - з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8215 20 90 00 - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8215 91 00 00 - - покритi дорогоцiнним металом гальванiчним способом 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8215 99 10 00 - - - з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8215 99 90 00 - - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8301 10 00 00 - замки висячi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8301 20 00 10 - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8301 20 00 90 - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8301 30 00 00 - замки, що використовуються у меблях 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8301 40 11 00 - - - цилiндровi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8301 40 19 00 - - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8301 40 90 00 - - iншi замки 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8301 50 00 00 - засувки та рами iз засувками, об'єднанi iз замками 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8301 60 00 10 - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8301 60 00 90 - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8301 70 00 00 - ключi, поданi окремо 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8302 10 00 10 - - для цивiльної авiацiї 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8302 10 00 90 - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8302 20 00 10 - - для цивiльної авiацiї 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8302 20 00 90 - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8302 30 00 10 - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8302 30 00 90 - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8302 41 10 00 - - - для дверей 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8302 41 50 10 - - - - з поворотною та поворотно-вiдкидною ступкою 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8302 41 50 90 - - - - iншi 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8302 41 90 00 - - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8302 42 00 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8302 42 00 90 - - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8302 49 00 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8302 49 00 90 - - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8302 50 00 00 - полицi, вiшалки, у тому числi для капелюхiв, та аналогiчнi вироби 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8302 60 00 10 - - для цивiльної авiацiї 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8302 60 00 90 - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8303 00 40 00 - сейфи броньованi або армованi, включаючи дверi та секцiї для банкiвських сховищ, шухляди, призначенi виключно для зберiгання грошей i документiв 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8303 00 90 00 - контейнери, призначенi виключно для зберiгання грошей i документiв, та аналогiчнi вироби 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8304 00 00 00 Шафи для дiлових паперiв i картотек, коробки для зберiгання печаток, лотки i пiдставки для паперiв та аналогiчне конторське чи канцелярське обладнання з недорогоцiнних металiв, крiм конторських меблiв товарної позицiї 9403 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8305 10 00 00 - фурнiтура для швидкозшивачiв чи папок 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8305 20 00 00 - скоби у блоках 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8305 90 00 00 - iншi, включаючи частини 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8306 10 00 00 - дзвони, гонги та аналогiчнi вироби 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8306 21 00 00 - - покритi дорогоцiнними металами гальванiчним способом 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8306 29 00 00 - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8306 30 00 00 - рами для фотокарток, картин або аналогiчнi рами; дзеркала 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8307 10 00 10 - - оснащенi фiтингами, для цивiльної авiацiї 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8307 10 00 90 - - iншi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8307 90 00 10 - - оснащенi фiтингами, для цивiльної авiацiї 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8307 90 00 90 - - iншi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8308 10 00 00 - гачки, петлi та вушка 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8308 20 00 00 - заклепки трубчастi або роздвоєнi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8308 90 00 00 - iншi, включаючи частини 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8309 10 00 00 - пробки корончастi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8309 90 10 00 - - кришки свинцевi для закупорювання пляшок; кришки алюмiнiєвi для закупорювання пляшок дiаметром понад 21 мм 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8309 90 90 00 - - iншi 15 15 3 11,3 7,5 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
8310 00 00 00 Таблички з назвами, найменуваннями, адресами та аналогiчнi таблички, цифри, лiтери та iншi символи з недорогоцiнних металiв, крiм виробiв товарної позицiї 9405 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8311 10 00 10 - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8311 10 00 90 - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8311 20 00 10 - - що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8311 20 00 90 - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8311 30 00 00 - прутки з покриттям та дрiт електродний, що використовуються для паяння, в тому числi тугоплавким припоєм, або газового зварювання з недорогоцiнних металiв 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8311 90 00 00 - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8401 10 00 00 - реактори ядернi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8401 20 00 00 - обладнання та пристрої для роздiлення iзотопiв та їх частини 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8401 30 00 00 - неопромiненi паливнi елементи (твели) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8401 40 00 00 - частини ядерних реакторiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8402 11 00 00 - - котли водотрубнi продуктивнiстю понад 45 т пари на годину 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8402 12 00 00 - - котли водотрубнi продуктивнiстю не бiльш як 45 т пари на годину 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8402 19 10 00 - - - котли димогарнi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8402 19 90 00 - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8402 20 00 00 - котли перегрiтої води 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8402 90 00 00 - частини 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8403 10 10 00 - - з ливарного чавуну 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8403 10 90 10 - - - котли для центрального опалення потужнiстю понад 100 кВт, але менш як 10000 кВт 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8403 10 90 20 - - - котли для центрального опалення потужнiстю не бiльш як 100 кВт 8 8 3 6,0 4,0 2,0 0 0 0 0 0 0 0 0
8403 10 90 90 - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8403 90 10 00 - - з ливарного чавуну 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8403 90 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8404 10 00 10 - - для товарної пiдкатегорiї 8402 12 00 00 та товарної категорiї 8403 10 90 8 8 3 6,0 4,0 2,0 0 0 0 0 0 0 0 0
8404 10 00 90 - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8404 20 00 00 - конденсатори для пароводяних або iнших паросилових установок 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8404 90 00 00 - частини 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8405 10 00 00 - газогенератори або генератори водяного газу, з очисними установками або без них; газогенератори ацетиленовi та аналогiчнi газогенератори з очисними установками або без них 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8405 90 00 00 - частини 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8406 10 00 00 - турбiни для суднових силових установок 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8406 81 00 00 - - потужнiстю понад 40 МВт 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8406 82 00 10 - - - понад 10 МВт 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8406 82 00 90 - - - iншi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8406 90 10 00 - - лопатi статора, ротори та їх лопатi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8406 90 90 00 - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8407 10 00 10 - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8407 10 00 90 - - iншi 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8407 21 10 00 - - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 325 см3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8407 21 91 00 - - - - потужнiстю не бiльш як 30 кВт 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8407 21 99 00 - - - - потужнiстю понад 30 кВт 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8407 29 00 00 - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8407 31 00 00 - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 50 см3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8407 32 10 00 - - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 50 см3, але не бiльш як 125 см3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8407 32 90 00 - - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 125 см3, але не бiльш як 250 см3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8407 33 00 00 - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна понад 250 см3, але не бiльш як 1000 см3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8407 34 10 00 - - - для промислового складання: тракторiв з керуванням водiєм, який iде поряд, товарної пiдпозицiї 8701 10; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8704 з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна менш як 2800 см3; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8407 34 30 00 - - - - що використовувалися 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8407 34 91 10 - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8407 34 91 90 - - - - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8407 34 99 10 - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8407 34 99 90 - - - - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8407 90 10 00 - - з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 250 см3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8407 90 50 00 - - - для промислового складання: тракторiв з керуванням водiєм, який iде поряд, товарної пiдпозицiї 8701 10; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8704, з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна менш як 2800 см3; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8705 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8407 90 80 00 - - - - потужнiстю не бiльш як 10 кВт 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8407 90 90 00 - - - - потужнiстю понад 10 кВт 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 10 11 00 - - - для морських суден товарних позицiй 8901 - 8906, буксирiв товарної пiдкатегорiї 8904 00 10 00 i вiйськових кораблiв товарної пiдкатегорiї 8906 10 00 00 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 10 19 00 - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 10 23 00 - - - - для морських суден товарних позицiй 8901 - 8906, буксирiв товарної пiдкатегорiї 8904 00 10 00 i вiйськових кораблiв товарної пiдкатегорiї 8906 10 00 00 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 10 27 00 - - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 10 31 00 - - - - для морських суден товарних позицiй 8901 - 8906, буксирiв товарної пiдкатегорiї 8904 00 10 00 i вiйськових кораблiв товарної пiдкатегорiї 8906 10 00 00 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 10 39 00 - - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 10 41 00 - - - - для морських суден товарних позицiй 8901 - 8906, буксирiв товарної пiдкатегорiї 8904 00 10 00 i вiйськових кораблiв товарної пiдкатегорiї 8906 10 00 00 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 10 49 00 - - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 10 51 00 - - - - для морських суден товарних позицiй 8901 - 8906, буксирiв товарної пiдкатегорiї 8904 00 10 00 i вiйськових кораблiв товарної пiдкатегорiї 8906 10 00 00 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 10 59 00 - - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 10 61 00 - - - - для морських суден товарних позицiй 8901 - 8906, буксирiв товарної пiдкатегорiї 8904 00 10 00 i вiйськових кораблiв товарної пiдкатегорiї 8906 10 00 00 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 10 69 00 - - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 10 71 00 - - - - для морських суден товарних позицiй 8901 - 8906, буксирiв товарної пiдкатегорiї 8904 00 10 00 i вiйськових кораблiв товарної пiдкатегорiї 8906 10 00 00 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 10 79 00 - - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 10 81 00 - - - - для морських суден товарних позицiй 8901 - 8906, буксирiв товарної пiдкатегорiї 8904 00 10 00 i вiйськових кораблiв товарної пiдкатегорiї 8906 10 00 00 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 10 89 00 - - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 10 91 00 - - - - для морських суден товарних позицiй 8901 - 8906, буксирiв товарної пiдкатегорiї 8904 00 10 00 i вiйськових кораблiв товарної пiдкатегорiї 8906 10 00 00 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 10 99 00 - - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 20 10 00 - - для промислового складання: тракторiв з керуванням водiєм, який iде поряд, товарної пiдпозицiї 8701 10; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8703; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8704 з робочим об'ємом цилiндрiв двигуна менш як 2500 см3; моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 20 31 00 - - - - не бiльш як 50 кВт 5 5 5 4,2 3,3 2,5 1,7 0,8 0 0 0 0 0 0
8408 20 35 00 - - - - понад 50 кВт, але не бiльш як 100 кВт 5 5 5 4,2 3,3 2,5 1,7 0,8 0 0 0 0 0 0
8408 20 37 00 - - - - понад 100 кВт 5 5 5 4,2 3,3 2,5 1,7 0,8 0 0 0 0 0 0
8408 20 51 00 - - - - не бiльш як 50 кВт 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 20 55 10 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 20 55 90 - - - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 20 57 10 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 20 57 90 - - - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 20 99 10 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 20 99 90 - - - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 90 21 00 - - для рейкового транспорту 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 90 27 00 - - - що використовувалися 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 90 41 00 - - - - не бiльш як 15 кВт 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 90 43 00 - - - - понад 15 кВт, але не бiльш як 30 кВт 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 90 45 00 - - - - понад 30 кВт, але не бiльш як 50 кВт 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 90 47 00 - - - - понад 50 кВт, але не бiльш як 100 кВт 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 90 61 00 - - - - понад 100 кВт, але не бiльш як 200 кВт 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 90 65 00 - - - - понад 200 кВт, але не бiльш як 300 кВт 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 90 67 00 - - - - понад 300 кВт, але не бiльш як 500 кВт 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 90 81 00 - - - - понад 500 кВт, але не бiльш як 1000 кВт 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 90 85 10 - - - - - для цивiльної авiацiї 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 90 85 90 - - - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 90 89 10 - - - - - для цивiльної авiацiї 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8408 90 89 90 - - - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8409 10 00 00 - для двигунiв авiацiйних 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8409 91 00 00 - - призначенi виключно або переважно для поршневих двигунiв з iскровим запалюванням 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8409 99 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8410 11 00 00 - - потужнiстю не бiльш як 1000 кВт 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8410 12 00 00 - - потужнiстю понад 1000 кВт, але не бiльш як 10000 кВт 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8410 13 00 00 - - потужнiстю понад 10000 кВт 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8410 90 00 00 - частини, включаючи регулятори 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8411 11 00 00 - - тягою не бiльш як 25 кН 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8411 12 10 00 - - - тягою понад 25 кН, але не бiльш як 44 кН 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8411 12 30 00 - - - тягою понад 44 кН, але не бiльш як 132 кН 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8411 12 80 00 - - - тягою понад 132 кН 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8411 21 00 00 - - потужнiстю не бiльш як 1100 кВт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8411 22 20 00 - - - потужнiстю понад 1100 кВт, але не бiльш як 3730 кВт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8411 22 80 00 - - - потужнiстю понад 3730 кВт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8411 81 00 00 - - потужнiстю не бiльш як 5000 кВт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8411 82 20 00 - - - потужнiстю понад 5000 кВт, але не бiльш як 20000 кВт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8411 82 60 00 - - - потужнiстю понад 20000 кВт, але не бiльш як 50000 кВт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8411 82 80 00 - - - потужнiстю понад 50000 кВт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8411 91 00 00 - - турбореактивних або турбогвинтових двигунiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8411 99 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8412 10 00 10 - - для цивiльної авiацiї 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8412 10 00 90 - - iншi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8412 21 20 00 - - - гiдравлiчнi системи 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8412 21 80 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8412 21 80 90 - - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8412 29 20 00 - - - гiдравлiчнi системи 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8412 29 81 00 - - - - двигуни гiдравлiчнi силовi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8412 29 89 10 - - - - - для цивiльної авiацiї 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8412 29 89 90 - - - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8412 31 00 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8412 31 00 91 - - - - для цивiльної авiацiї 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8412 31 00 98 - - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8412 39 00 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8412 39 00 90 - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8412 80 10 00 - - двигуни паровi або iншi силовi установки паровi 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8412 80 80 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8412 80 80 90 - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8412 90 20 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8412 90 20 90 - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8412 90 40 00 - - гiдравлiчних силових установок та двигунiв 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8412 90 80 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8412 90 80 90 - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8413 11 00 00 - - насоси для дозування пального або мастильних матерiалiв, якi використовуються на заправних станцiях або у гаражах 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8413 19 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8413 20 00 00 - насоси ручнi, крiм тих, що класифiкованi у пiдпозицiї 8413 11 або 8413 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8413 30 20 00 - - iнжекцiйнi насоси 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8413 30 80 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8413 40 00 00 - бетононасоси 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8413 50 20 00 - - гiдравлiчнi агрегати 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8413 50 40 00 - - насоси дозувальнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8413 50 61 00 - - - - насоси силовi гiдравлiчнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8413 50 69 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8413 50 80 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8413 60 20 00 - - гiдравлiчнi агрегати 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8413 60 31 00 - - - - насоси силовi гiдравлiчнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8413 60 39 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8413 60 61 00 - - - - насоси силовi гiдравлiчнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8413 60 69 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8413 60 70 00 - - - насоси гвинтовi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8413 60 80 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8413 70 21 00 - - - одноступiнчастi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8413 70 29 00 - - - багатоступiнчастi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8413 70 30 00 - - насоси безсальниковi вiдцентровi для нагрiвальних систем та гарячого водопостачання 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8413 70 35 00 - - - не бiльш як 15 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8413 70 45 00 - - - - насоси канальнi вiдцентровi та з боковими каналами 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8413 70 51 00 - - - - - - - моноблоковi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8413 70 59 00 - - - - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8413 70 65 00 - - - - - - з кiлькома вхiдними робочими колесами 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8413 70 75 00 - - - - - багатоступiнчастi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8413 70 81 00 - - - - - одноступiнчастi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8413 70 89 00 - - - - - багатоступiнчастi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8413 81 00 00 - - насоси 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8413 82 00 00 - - пiдiймачi рiдини 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8413 91 00 10 - - - верстатiв-качалок вантажопiдйомнiстю 3,2 - 12,5 т 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8413 91 00 90 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8413 92 00 00 - - пiдiймачiв рiдини 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 10 20 00 - - для напiвпровiдникового виробництва 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 10 25 00 - - - насоси роторнi поршневi, насоси роторнi з ковзними лопатями, насоси молекулярнi (вакуумнi) i насоси типу "Рутс" 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 10 81 00 - - - - насоси дифузiйнi, крiогеннi та адсорбцiйнi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 10 89 10 - - - - - для цивiльної авiацiї 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 10 89 90 - - - - - iншi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 20 20 00 - - насоси ручнi для велосипедiв 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 20 80 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 20 80 90 - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 30 20 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 30 20 90 - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 30 81 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 30 81 90 - - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 30 89 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 30 89 90 - - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 40 10 00 - - з витратами не бiльш як 2 м3 на хвилину 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 40 90 00 - - з витратами понад 2 м3 на хвилину 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 51 00 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 51 00 90 - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 59 20 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 59 20 91 - - - - - для цивiльної авiацiї 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 59 20 98 - - - - - iншi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 59 40 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 59 40 90 - - - - iншi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 59 80 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 59 80 90 - - - - iншi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 60 00 00 - шафи витяжнi з найбiльшим горизонтальним розмiром, що не перевищує 120 см 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 80 11 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 80 11 90 - - - - iншi 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 80 19 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 80 19 90 - - - - iншi 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 80 22 10 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 80 22 91 - - - - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 80 22 98 - - - - - - iншi 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 80 28 10 - - - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 80 28 90 - - - - - iншi 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 80 51 00 - - - - не бiльш як 120 м3 на годину 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 80 59 00 - - - - понад 120 м3 на годину 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 80 73 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 80 73 91 - - - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 80 73 98 - - - - - iншi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 80 75 00 - - - - гвинтовi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 80 78 00 - - - - iншi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 80 80 00 - - iншi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8414 90 00 00 - частини 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8415 10 10 00 - - в окремому корпусi 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8415 10 90 00 - - сплiт-системи 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8415 20 00 10 - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8415 20 00 90 - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8415 81 00 10 - - - iз споживчою потужнiстю понад 5 кВт, але не бiльш як 50 кВт 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8415 81 00 30 - - - для цивiльної авiацiї 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8415 81 00 90 - - - iншi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8415 82 00 10 - - - iз споживчою потужнiстю понад 5 кВт, але не бiльш як 50 кВт 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8415 82 00 30 - - - для цивiльної авiацiї 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8415 82 00 90 - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8415 83 00 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8415 83 00 90 - - - iншi 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8415 90 00 00 - частини 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8416 10 10 00 - - з установленим пристроєм для автоматичного керування 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8416 10 90 00 - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8416 20 10 00 - - виключно газовi, моноблоковi з вмонтованим вентилятором та пристроєм для керування 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8416 20 20 00 - - - пальники комбiнованi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8416 20 80 00 - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8416 30 00 00 - топки механiчнi, включаючи їх механiчнi колосниковi решiтки i пристрої для видалення золи та аналогiчнi пристрої 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8416 90 00 00 - частини 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8417 10 00 00 - печi та горна для випалювання, виплавляння або iншого термiчного оброблення пiритових руд або руд металiв 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8417 20 10 00 - - печi тунельнi 2 2 5 1,7 1,3 1,0 0,7 0,3 0 0 0 0 0 0
8417 20 90 00 - - iншi 2 2 5 1,7 1,3 1,0 0,7 0,3 0 0 0 0 0 0
8417 80 30 00 - - камери та муфельнi печi для випалювання керамiчних виробiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8417 80 50 00 - - камери та муфельнi печi для випалювання цементу, скла чи хiмiчних продуктiв 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8417 80 70 00 - - iншi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8417 90 00 10 - - рекуператорiв петельних трубчатих продуктивнiстю повiтря 2800 - 19000 м3 на годину 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8417 90 00 90 - - iншi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8418 10 20 10 - - - побутовi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8418 10 20 91 - - - - для цивiльної авiацiї 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8418 10 20 98 - - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8418 10 80 10 - - - побутовi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8418 10 80 91 - - - - для цивiльної авiацiї 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8418 10 80 98 - - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8418 21 10 00 - - - мiсткiстю понад 340 л 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8418 21 51 00 - - - - модель у формi стола 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8418 21 59 00 - - - - що вмонтовуються 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8418 21 91 00 - - - - - не бiльш як 250 л 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8418 21 99 00 - - - - - понад 250 л, але не бiльш як 340 л 7 7 3 5,3 3,5 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0
8418 29 00 00 - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8418 30 20 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8418 30 20 90 - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8418 30 80 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8418 30 80 90 - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8418 40 20 00 - - мiсткiстю не бiльш як 250 л 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8418 40 80 00 - - мiсткiстю понад 250 л, але не бiльш як 900 л 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8418 50 11 00 - - - для зберiгання заморожених харчових продуктiв 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8418 50 19 00 - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8418 50 90 00 - - iншi меблi з вмонтованим холодильним обладнанням 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8418 61 00 00 - - тепловi насоси, крiм установок для кондицiонування повiтря товарної позицiї 8415 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8418 69 00 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8418 69 00 90 - - - iншi 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8418 91 00 00 - - меблi, призначенi для розмiщення холодильно-морозильного обладнання 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8418 99 10 00 - - - випаровувачi та конденсатори, крiм тих, що використовуються у побутових холодильниках 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8418 99 90 10 - - - - частини холодильного та морозильного обладнання для побутових холодильникiв i морозильникiв 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8418 99 90 90 - - - - iншi 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8419 11 00 00 - - безiнерцiйнi водонагрiвачi газовi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8419 19 00 00 - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8419 20 00 00 - стерилiзатори медичнi, хiрургiчнi або лабораторнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8419 31 00 00 - - для сiльськогосподарських продуктiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8419 32 00 00 - - для деревини, целюлози, паперу або картону 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8419 39 00 10 - - - для керамiчних виробiв 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8419 39 00 90 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8419 40 00 00 - апарати дистиляцiйнi або ректифiкацiйнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8419 50 00 00 - теплообмiнники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8419 60 00 00 - обладнання для скраплювання повiтря або iнших газiв 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8419 81 20 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8419 81 20 90 - - - - iншi 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8419 81 80 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8419 81 80 90 - - - - iншi 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8419 89 10 00 - - - градирнi та аналогiчне устатковання для безпосереднього охолодження за допомогою води, що циркулює (вiдбувається без роздiльної стiнки) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8419 89 30 00 - - - установки для вакуумного осадження металу з парової фази 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8419 89 98 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8419 90 15 00 - - стерилiзаторiв товарної пiдкатегорiї 8419 20 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8419 90 85 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8420 10 10 00 - - призначенi для використання у текстильнiй промисловостi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8420 10 30 00 - - призначенi для використання у паперовiй промисловостi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8420 10 80 10 - - - призначенi для виробництва гуми або пластмас 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8420 10 80 90 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8420 91 10 00 - - - з ливарного чавуну 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8420 91 80 00 - - - iншi 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8420 99 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8421 11 00 00 - - сепаратори молочнi 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
8421 12 00 00 - - сушарки для бiлизни 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8421 19 20 00 - - - центрифуги, що використовуються в лабораторiях 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8421 19 70 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8421 19 70 90 - - - - iншi 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8421 21 00 00 - - для фiльтрування або очищення води 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8421 22 00 00 - - для фiльтрування або очищення напоїв, крiм води 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8421 23 00 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8421 23 00 30 - - - для цивiльної авiацiї 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8421 23 00 90 - - - iнше 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8421 29 00 00 - - iнше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8421 31 00 00 - - фiльтри забору повiтря для двигунiв внутрiшнього згоряння 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8421 39 20 00 - - - обладнання для фiльтрування або очищення повiтря 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8421 39 60 10 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8421 39 60 90 - - - - - iнше 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8421 39 80 10 - - - - - вологим способом 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8421 39 80 90 - - - - - iнше 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8421 91 00 00 - - центрифуг, включаючи вiдцентровi сушарки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8421 99 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8422 11 00 00 - - побутовi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8422 19 00 00 - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8422 20 00 00 - обладнання для миття або сушiння пляшок або iнших ємкостей 5 5 5 4,2 3,3 2,5 1,7 0,8 0 0 0 0 0 0
8422 30 00 10 - - обладнання для наповнення пляшок, їх закривання, закорковування або наклеювання на них етикеток, що використовується у харчовiй промисловостi, продуктивнiстю не бiльш як 12000 пляшок за годину 5 5 5 4,2 3,3 2,5 1,7 0,8 0 0 0 0 0 0
8422 30 00 91 - - - обладнання, що використовується у харчовiй промисловостi для закупорювання скляної тари металевими кришками, що загвинчуються, продуктивнiстю не бiльш як 9600 одиниць за годину 2 2 5 1,7 1,3 1,0 0,7 0,3 0 0 0 0 0 0
8422 30 00 99 - - - iнше 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8422 40 00 10 - - обладнання для пакування пляшок (включаючи обладнання для загортання товару з термоусадкою пакувального матерiалу), що використовується у харчовiй промисловостi, продуктивнiстю не бiльш як 12000 пляшок за годину 5 5 5 4,2 3,3 2,5 1,7 0,8 0 0 0 0 0 0
8422 40 00 90 - - iнше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8422 90 10 00 - - до машин для миття посуду 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8422 90 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8423 10 10 00 - - ваги i терези побутовi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8423 10 90 00 - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8423 20 00 00 - ваги для безперервного зважування виробiв на конвеєрах 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8423 30 00 00 - ваги, вiдрегульованi на постiйну масу, та ваги, що скидають вантаж визначеної маси в ємкiсть або контейнери, включаючи ваги бункернi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8423 81 10 00 - - - пристрої контролю маси i пристрої контрольнi автоматичнi, що спрацьовують в разi досягнення попередньо заданої маси 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8423 81 30 00 - - - обладнання для зважування та маркування запакованих товарiв 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8423 81 50 00 - - - ваги магазиннi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8423 81 90 00 - - - iнше 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8423 82 10 00 - - - пристрої для контролю маси i пристрої контрольнi автоматичнi, що спрацьовують в разi досягнення попередньо заданої маси 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8423 82 90 10 - - - - ваги для зважування тварин 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8423 82 90 90 - - - - iнше 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8423 89 00 00 - - iнше 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8423 90 00 00 - гирi для будь-яких ваг або терезiв; частини обладнання для зважування 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8424 10 00 10 - - для цивiльної авiацiї 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8424 10 00 90 - - iншi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8424 20 00 10 - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8424 20 00 90 - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8424 30 01 00 - - - з пристроями для обiгрiвання 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8424 30 08 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8424 30 08 90 - - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8424 30 10 00 - - - що працюють за допомогою стисненого повiтря 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8424 30 90 10 - - - - пристрої для вдування вугiльного пилу в доменну пiч 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8424 30 90 20 - - - - станцiї перезарядки порошкових вогнегасникiв 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8424 30 90 90 - - - - iншi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8424 81 10 00 - - - пристосування для зрошування 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8424 81 30 00 - - - - переноснi пристосування 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8424 81 91 00 - - - - - розбризкувачi та розкидачi, що встановлюються на тракторi або тягнуться за його допомогою 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8424 81 99 00 - - - - - iншi 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8424 89 00 00 - - iншi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8424 90 00 00 - частини 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8425 11 00 00 - - з електричним двигуном 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8425 19 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8425 31 00 00 - - з електричним двигуном 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8425 39 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8425 41 00 00 - - стацiонарнi гаражнi пiдiймачi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8425 42 00 00 - - iншi домкрати та пiдiймачi гiдравлiчнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8425 49 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8426 11 00 00 - - крани мостовi на стацiонарних опорах 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8426 12 00 00 - - ферми пiдiймальнi пересувнi на колiсному ходу та портальнi навантажувачi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8426 19 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8426 20 00 00 - крани баштовi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8426 30 00 00 - крани портальнi або на опорi стрiловi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8426 41 00 00 - - на колiсному ходу 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8426 49 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8426 91 10 00 - - - крани гiдравлiчнi для навантажування та розвантажування транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8426 91 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8426 99 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8427 10 10 00 - - з висотою пiдiймання 1 м або бiльше 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8427 10 90 00 - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8427 20 11 00 - - - штабелювальнi навантажувачi для нерiвної мiсцевостi з вилковим та iншими видами захвату 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8427 20 19 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8427 20 90 00 - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8427 90 00 00 - iншi навантажувачi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428 10 20 00 - - з електричним керуванням 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428 10 80 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428 20 20 00 - - для сипких матерiалiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428 20 80 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428 31 00 00 - - призначенi спецiально для пiдземних робiт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428 32 00 00 - - iншi з ковшем 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428 33 00 00 - - iншi стрiчковi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428 39 20 00 - - - конвеєри роликовi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428 39 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428 40 00 00 - ескалатори та рухомi пiшохiднi дорiжки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428 60 00 00 - канатнi пасажирськi та вантажнi дороги, гiрськолижнi пiдiймачi; тяговi механiзми для фунiкулерiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428 90 71 00 - - - розроблене для навiшування на сiльськогосподарськi трактори 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428 90 79 00 - - - iнше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8428 90 90 00 - - iнше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8429 11 00 00 - - гусеничнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8429 19 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8429 20 00 00 - грейдери i планувальники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8429 30 00 00 - скрепери 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8429 40 10 00 - - - вiбрацiйнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8429 40 30 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8429 40 90 00 - - машини трамбувальнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8429 51 10 00 - - - навантажувачi, спецiально розробленi для пiдземних робiт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8429 51 91 00 - - - - навантажувачi однокiвшовi гусеничнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8429 51 99 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8429 52 10 00 - - - екскаватори гусеничнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8429 52 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8429 59 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8430 10 00 00 - обладнання для забивання та витягування паль 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8430 20 00 00 - обладнання снiгоприбиральне плужне та роторне 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8430 31 00 00 - - самохiднi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8430 39 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8430 41 00 00 - - самохiднi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8430 49 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8430 50 00 00 - iншi самохiднi машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8430 61 00 00 - - машини та механiзми для трамбування або ущiльнення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8430 69 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8431 10 00 00 - машин або механiзмiв товарної позицiї 8425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8431 20 00 00 - машин або механiзмiв товарної позицiї 8427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8431 31 00 00 - - лiфтiв, скiпових пiдiймачiв або ескалаторiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8431 39 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8431 41 00 00 - - ковшi, грейфери, захвати та черпаки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8431 42 00 00 - - вiдвали бульдозерiв неповоротнi або поворотнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8431 43 00 00 - - частини бурильних або прохiдницьких машин товарної пiдпозицiї 8430 41 або 8430 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8431 49 20 00 - - - з чавуну або сталi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8431 49 80 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8432 10 00 00 - плуги 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8432 21 00 00 - - борони дисковi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8432 29 10 00 - - - розпушувачi та культиватори 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8432 29 30 00 - - - борони 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8432 29 50 00 - - - ґрунтофрези 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8432 29 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8432 30 11 00 - - - точного висiвання з центральним приводом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8432 30 19 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8432 30 90 00 - - садильники та машини розсадосадильнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8432 40 10 00 - - розподiльники мiнеральних добрив 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8432 40 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8432 80 00 00 - iншi машини 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8432 90 00 00 - частини 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8433 11 10 00 - - - електричнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8433 11 51 00 - - - - - обладнанi сидiнням 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8433 11 59 00 - - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8433 11 90 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8433 19 10 00 - - - - електричнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8433 19 51 00 - - - - - - обладнанi сидiнням 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8433 19 59 00 - - - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8433 19 70 00 - - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8433 19 90 00 - - - без двигуна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8433 20 10 00 - - з двигуном 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8433 20 50 00 - - - тракторнi, навiснi або причiпнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8433 20 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8433 30 00 00 - iншi сiнозаготiвельнi машини 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8433 40 00 00 - преси для соломи або сiна, включаючи прес-пiдбирачi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8433 51 00 00 - - комбайни зернозбиральнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8433 52 00 00 - - iншi машини та механiзми для обмолоту 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8433 53 10 00 - - - картоплекопальнi та картоплезбиральнi машини 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8433 53 30 00 - - - гичкорiзки та машини бурякозбиральнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8433 53 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8433 59 11 00 - - - - самохiднi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8433 59 19 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8433 59 85 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8433 60 00 00 - машини для очищення, сортування або вибраковування яєць, плодiв або iнших сiльськогосподарських продуктiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8433 90 00 00 - частини 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8434 10 00 00 - установки та апарати доїльнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8434 20 00 00 - обладнання для обробки та переробки молока 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8434 90 00 00 - частини 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8435 10 00 00 - машини та механiзми 5 5 5 4,2 3,3 2,5 1,7 0,8 0 0 0 0 0 0
8435 90 00 00 - частини 5 5 5 4,2 3,3 2,5 1,7 0,8 0 0 0 0 0 0
8436 10 00 00 - машини та механiзми для приготування кормiв для тварин 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8436 21 00 00 - - iнкубатори та брудери 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8436 29 00 10 - - - обладнання клiткове або пiдлогове для утримання i вирощування птицi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8436 29 00 90 - - - iнше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8436 80 10 00 - - лiсогосподарське обладнання 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8436 80 90 00 - - iнше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8436 91 00 00 - - обладнання для птахiвництва або iнкубаторiв та брудерiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8436 99 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8437 10 00 00 - машини для очищення, сортування або калiбрування насiння, зерна або сухих бобових культур 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8437 80 00 00 - iнше обладнання 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8437 90 00 00 - частини 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8438 10 10 00 - - обладнання для виробництва хлiбобулочних виробiв 3 3 5 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0
8438 10 90 00 - - обладнання для виробництва макаронiв, спагетi або подiбних виробiв 3 3 5 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0
8438 20 00 00 - обладнання для виробництва кондитерських виробiв, какао-порошку чи шоколаду 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8438 30 00 00 - обладнання для цукрового виробництва 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
8438 40 00 00 - обладнання для пивоварного виробництва 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8438 50 00 00 - обладнання для переробки м'яса або птицi 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
8438 60 00 00 - обладнання для переробки фруктiв, горiхiв або овочiв 5 5 5 4,2 3,3 2,5 1,7 0,8 0 0 0 0 0 0
8438 80 10 00 - - для переробки кави або чаю 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8438 80 91 00 - - - для виробництва або приготування напоїв 5 5 5 4,2 3,3 2,5 1,7 0,8 0 0 0 0 0 0
8438 80 99 00 - - - iнше 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8438 90 00 00 - частини 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8439 10 00 00 - обладнання для виробництва маси з волокнистих целюлозних матерiалiв 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8439 20 00 00 - обладнання для виробництва паперу або картону 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8439 30 00 00 - обладнання для обробки паперу або картону 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8439 91 00 00 - - обладнання для виробництва маси з волокнистих целюлозних матерiалiв 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8439 99 00 00 - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8440 10 10 00 - - машини фальцювальнi 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8440 10 20 00 - - машини аркушепiдбиральнi 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8440 10 30 00 - - машини швейнi, проволокошвейнi та скобозшивачi 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8440 10 40 00 - - машини для безниткового з'єднання 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8440 10 90 00 - - iнше 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8440 90 00 00 - частини 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8441 10 10 00 - - верстати комбiнованi поздовжньо-рiзальнi та перемотувальнi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8441 10 20 00 - - iншi верстати поздовжньо-рiзальнi або поперечно-рiзальнi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8441 10 30 00 - - машини гiльйотиннi паперорiзальнi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8441 10 70 00 - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8441 20 00 00 - машини для виробництва мiшкiв, пакункiв або конвертiв 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8441 30 00 00 - машини для виробництва картонних коробок, ящикiв, труб, барабанiв або аналогiчної тари iншим способом, нiж формування 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8441 40 00 00 - машини для формування виробiв з паперової маси, паперу або картону 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8441 80 00 00 - iнше обладнання 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8441 90 10 00 - - рiзальних машин 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8441 90 90 00 - - iнших 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8442 30 10 00 - - фотонабiрнi та складальнi машини 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8442 30 91 00 - - - для вiдливання та складання шрифту (наприклад, лiнотипи, монотипи, iнтертипи) з вiдливним пристроєм чи без вiдливного пристрою 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8442 30 99 00 - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8442 40 00 00 - частини до машин, апаратури або обладнання 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8442 50 20 00 - - з нанесеним зображенням 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8442 50 80 00 - - iншi 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8443 11 00 00 - - машини для офсетного друку, рулоннi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8443 12 00 00 - - машини для офсетного друку, аркушевi, конторськi (з форматом аркуша не бiльш як 22 х 36 см у розгорнутому виглядi) 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8443 13 10 00 - - - - що використовувалися 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8443 13 31 00 - - - - - не бiльш як 52 х 74 см 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8443 13 35 00 - - - - - понад 52 х 74 см, але не бiльш як 74 х 107 см 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8443 13 39 00 - - - - - понад 74 х 107 см 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8443 13 90 00 - - - iншi 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8443 14 00 00 - - машини для високого друку, рулоннi, крiм машин для флексографiчного друку 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8443 15 00 00 - - машини для високого друку, нерулоннi, крiм машин для флексографiчного друку 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8443 16 00 00 - - машини для флексографiчного друку 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8443 17 00 00 - - машини для глибокого друку 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8443 19 20 00 - - - для друкування на текстильних матерiалах 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8443 19 40 00 - - - для використання у виробництвi напiвпровiдникiв 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8443 19 70 00 - - - iншi 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8443 31 20 00 - - - машини, що виконують функцiю копiювання скануванням оригiналу i роздруковують копiї за допомогою електростатичних друкувальних пристроїв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8443 31 80 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8443 32 10 00 - - - принтери 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8443 32 30 00 - - - факсимiльнi апарати 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8443 32 91 00 - - - - машини, що виконують функцiю копiювання скануванням оригiналу i роздруковують копiї за допомогою електростатичних друкувальних пристроїв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8443 32 93 00 - - - - iншi машини, що виконують функцiю копiювання з вмонтованою оптичною системою 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8443 32 99 00 - - - - iншi 0 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8443 39 10 00 - - - машини, що виконують функцiю копiювання скануванням оригiналу i роздруковують копiї за допомогою електростатичних друкувальних пристроїв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8443 39 31 00 - - - - з умонтованою оптичною системою 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8443 39 39 00 - - - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8443 39 90 10 - - - - машинки друкарськi автоматичнi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8443 39 90 90 - - - - iншi 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8443 91 10 00 - - - для машин товарної пiдкатегорiї 8443 19 40 00 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8443 91 91 10 - - - - - допомiжне обладнання 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8443 91 91 90 - - - - - iншi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8443 91 99 10 - - - - - допомiжне обладнання 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8443 91 99 90 - - - - - iншi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8443 99 10 00 - - - електроннi компонування 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8443 99 90 10 - - - - допомiжне обладнання 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8443 99 90 90 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8444 00 10 00 - машини для екструдування 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8444 00 90 00 - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8445 11 00 00 - - кардочесальнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8445 12 00 00 - - гребенечесальнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8445 13 00 00 - - стрiчковi або рiвничнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8445 19 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8445 20 00 00 - машини прядильнi текстильнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8445 30 00 00 - машини тростильнi або крутильнi для текстильних матерiалiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8445 40 00 00 - машини мотальнi (включаючи утоковомотальнi) або кокономотальнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8445 90 00 00 - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8446 10 00 00 - для виробництва тканин завширшки не бiльш як 30 см 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8446 21 00 00 - - з приводом вiд двигуна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8446 29 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8446 30 00 00 - безчовниковi для виробництва тканин завширшки понад 30 см 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8447 11 00 00 - - з цилiндром дiаметром не бiльш як 165 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8447 12 00 00 - - з цилiндром дiаметром понад 165 мм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8447 20 20 00 - - машини основов'язальнi (включаючи рошель-машини); машини в'язально-прошивнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8447 20 80 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8447 90 00 00 - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8448 11 00 00 - - каретки ремiзо-пiдiймальнi та жакардовi машини; кардочесальнi машини, копiювальнi, перфорацiйнi або машини для використання разом iз зазначеними машинами 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8448 19 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8448 20 00 00 - частини та приладдя до машин товарної позицiї 8444 або їх допомiжних пристроїв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8448 31 00 00 - - гарнiтура голкова 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8448 32 00 00 - - частини машин для пiдготовки текстильної пряжi, крiм голкової гарнiтури 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8448 33 00 00 - - веретена, рогульки, кiльця i бiгунки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8448 39 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8448 42 00 00 - - берда, ремiзки та ремiзнi рамки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8448 49 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8448 51 10 00 - - - платини 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8448 51 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8448 59 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8449 00 00 00 Обладнання для виробництва або обробки фетру та повстi або нетканих матерiалiв у шматку або за формою, включаючи машини та обладнання для виробництва фетрових капелюхiв; болванки для виготовлення капелюхiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8450 11 11 00 - - - - з фронтальним завантаженням 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8450 11 19 00 - - - - з вертикальним завантаженням 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8450 11 90 00 - - - мiсткiстю понад 6 кг, але не бiльш як 10 кг сухої бiлизни 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8450 12 00 00 - - iншi машини з вмонтованим вiдцентровим вiджимним пристроєм 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8450 19 00 00 - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8450 20 00 00 - машини мiсткiстю понад 10 кг сухої бiлизни 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8450 90 00 00 - частини 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8451 10 00 00 - машини для сухого чищення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8451 21 00 00 - - мiсткiстю не бiльш як 10 кг сухої бiлизни 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8451 29 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8451 30 00 00 - прасувальнi машини i преси (включаючи преси для термофiксацiї матерiалiв) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8451 40 00 00 - машини для промивання, вибiлювання або фарбування 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8451 50 00 00 - машини для намотування, розмотування, складання, розрiзання або проколювання тканин 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8451 80 10 00 - - машини для нанесення пасти на текстильну або iншу основу, призначенi для виробництва покриття для пiдлог типу лiнолеуму 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8451 80 30 00 - - машини для апретування та остаточної обробки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8451 80 80 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8451 90 00 00 - частини 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8452 10 11 00 - - - швейнi машини (без каркасiв, столикiв або тумбочок) вартiстю понад 65 євро 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8452 10 19 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8452 10 90 00 - - iншi машини швейнi та iншi головки для швейних машин 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8452 21 00 00 - - автоматичнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8452 29 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8452 30 00 00 - голки для швейних машин 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8452 90 00 00 - меблi, основи та футляри, спецiально призначенi для швейних машин, та їх частини; iншi частини швейних машин 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8453 10 00 00 - обладнання для пiдготовки, дублення та оброблення шкiри або шкури 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8453 20 00 00 - обладнання для виробництва чи ремонту взуття 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8453 80 00 00 - iнше обладнання 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8453 90 00 00 - частини 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8454 10 00 10 - - мiсткiстю 130 - 300 т 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8454 10 00 90 - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8454 20 00 00 - виливницi та ливарнi ковшi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8454 30 10 00 - - для лиття пiд тиском 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8454 30 90 00 - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8454 90 00 10 - - конвертера 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8454 90 00 90 - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8455 10 00 00 - стани трубопрокатнi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8455 21 00 00 - - стани гарячої прокатки або комбiнованi стани гарячої i холодної прокатки 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8455 22 00 00 - - стани холодної прокатки 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8455 30 10 00 - - з ливарного чавуну 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8455 30 31 10 - - - - для гарячої прокатки 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8455 30 31 90 - - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8455 30 39 00 - - - робочi валки для холодної прокатки 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8455 30 90 10 - - - пiльгервалки сталевi литi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8455 30 90 90 - - - iншi 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8455 90 00 00 - iншi частини 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8456 10 00 00 - що працюють з використанням лазерного або iншого свiтлового чи фотонного випромiнювання 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8456 20 00 00 - що працюють з використанням ультразвукових процесiв 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8456 30 11 00 - - - з дротовим електродом 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8456 30 19 00 - - - iншi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8456 30 90 00 - - iншi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8456 90 20 00 - - водоструминнi рiзальнi машини 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8456 90 80 00 - - iншi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8457 10 10 00 - - горизонтальнi 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8457 10 90 00 - - iншi 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8457 20 00 00 - верстати агрегатнi однопозицiйнi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8457 30 10 00 - - з числовим програмним керуванням 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8457 30 90 00 - - iншi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8458 11 20 00 - - - верстати токарнi багатоцiльовi 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8458 11 41 00 - - - - одношпиндельнi 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8458 11 49 00 - - - - багатошпиндельнi 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8458 11 80 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8458 19 00 10 - - - верстати токарнi центровi (процесори або iнструментальнi верстати) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8458 19 00 90 - - - iншi 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8458 91 20 00 - - - верстати токарнi багатоцiльовi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8458 91 80 00 - - - iншi 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8458 99 00 00 - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8459 10 00 00 - верстати агрегатнi лiнiйної побудови 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8459 21 00 00 - - з числовим програмним керуванням 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8459 29 00 00 - - iншi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8459 31 00 00 - - з числовим програмним керуванням 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8459 39 00 00 - - iншi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8459 40 10 00 - - з числовим програмним керуванням 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8459 40 90 00 - - iншi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8459 51 00 00 - - з числовим програмним керуванням 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8459 59 00 00 - - iншi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8459 61 10 00 - - - iнструментальнi фрезернi 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8459 61 90 00 - - - iншi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8459 69 10 00 - - - iнструментальнi фрезернi 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8459 69 90 00 - - - iншi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8459 70 00 00 - iншi верстати рiзенарiзнi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8460 11 00 00 - - з числовим програмним керуванням 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8460 19 00 00 - - iншi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8460 21 11 00 - - - - верстати внутрiшньошлiфувальнi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8460 21 15 00 - - - - верстати безцентрово-шлiфувальнi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8460 21 19 00 - - - - iншi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8460 21 90 00 - - - iншi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8460 29 10 00 - - - для шлiфування цилiндричних поверхонь 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8460 29 90 00 - - - iншi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8460 31 00 00 - - з числовим програмним керуванням 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8460 39 00 00 - - iншi 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8460 40 10 10 - - - з точнiстю обробки форми отвору не бiльш як 0,01 мм 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8460 40 10 90 - - - iншi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8460 40 90 00 - - iншi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8460 90 10 00 - - верстати з мiкрометричними регулювальними пристроями та з точнiстю позицiонування за будь-якою вiссю не менш як 0,01 мм 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8460 90 90 00 - - iншi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8461 20 00 00 - верстати поперечно-стругальнi та довбальнi 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8461 30 10 00 - - з числовим програмним керуванням 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8461 30 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8461 40 11 00 - - - - з числовим програмним керуванням 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8461 40 19 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8461 40 31 00 - - - - з числовим програмним керуванням 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8461 40 39 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8461 40 71 00 - - - - з числовим програмним керуванням 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8461 40 79 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8461 40 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8461 50 11 00 - - - круглопиляльнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8461 50 19 00 - - - iншi 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8461 50 90 00 - - верстати вiдрiзнi 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8461 90 00 00 - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8462 10 10 00 - - з числовим програмним керуванням 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8462 10 90 00 - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8462 21 10 00 - - - для обробки виробiв з листового матерiалу 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8462 21 80 00 - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8462 29 10 00 - - - для обробки виробiв з листового матерiалу 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8462 29 91 00 - - - - гiдравлiчнi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8462 29 98 00 - - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8462 31 00 00 - - з числовим програмним керуванням 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8462 39 10 00 - - - для обробки виробiв з листового матерiалу 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8462 39 91 00 - - - - гiдравлiчнi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8462 39 99 00 - - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8462 41 10 00 - - - для обробки виробiв з листового матерiалу 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8462 41 90 00 - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8462 49 10 00 - - - для обробки виробiв з листового матерiалу 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8462 49 90 00 - - - iншi 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8462 91 20 00 - - - з числовим програмним керуванням 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8462 91 80 00 - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8462 99 20 00 - - - з числовим програмним керуванням 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8462 99 80 00 - - - iншi 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8463 10 10 00 - - верстати для волочiння дроту 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8463 10 90 00 - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8463 20 00 00 - верстати рiзенакатнi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8463 30 00 00 - верстати для виготовлення виробiв з дроту 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8463 90 00 00 - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8464 10 00 00 - верстати пиляльнi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8464 20 11 00 - - - скла оптичного 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8464 20 19 00 - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8464 20 80 00 - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8464 90 00 00 - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8465 10 10 00 - - iз зняттям та перемiщенням вручну деталi мiж операцiями 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8465 10 90 00 - - з автоматичним перемiщенням оброблюваної деталi мiж операцiями 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8465 91 10 00 - - - iз стрiчковою пилкою 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8465 91 20 00 - - - iз дисковою пилкою 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8465 91 90 00 - - - iншi 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8465 92 00 00 - - верстати стругальнi, фрезернi або стругально-калювальнi 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8465 93 00 00 - - верстати шлiфувальнi, пiскошлiфувальнi або полiрувальнi 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8465 94 00 00 - - верстати вигинальнi або складальнi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8465 95 00 10 - - - багатошпиндельнi присаджувальнi 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8465 95 00 90 - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8465 96 00 00 - - верстати розколювальнi, лущильнi або дробарки 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8465 99 00 10 - - - верстати одностороннi для приклеювання крайок клеєм-розплавом 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8465 99 00 90 - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8466 10 20 00 - - - оправки, цанговi патрони та втулки 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8466 10 31 00 - - - - для токарних верстатiв 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8466 10 38 00 - - - - iншi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8466 10 80 00 - - рiзенарiзнi саморозкривнi головки 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8466 20 20 00 - - затискнi пристрої та арматура спецiального призначення; комплекти стандартних затискних пристроїв i арматури 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8466 20 91 00 - - - для токарних верстатiв 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8466 20 98 00 - - - iншi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8466 30 00 00 - головки дiлильнi та iншi спецiальнi пристрої до верстатiв 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8466 91 20 00 - - - з чавуну або сталi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8466 91 95 00 - - - iншi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8466 92 20 00 - - - з чавуну або сталi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8466 92 80 00 - - - iншi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8466 93 30 00 - - - для машин товарної пiдкатегорiї 8456 90 20 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8466 93 70 00 - - - iншi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8466 94 00 00 - - до верстатiв товарної позицiї 8462 або 8463 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8467 11 10 00 - - - для обробки металу 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8467 11 90 00 - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8467 19 00 00 - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8467 21 10 00 - - - якi можуть працювати без зовнiшнього джерела живлення 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8467 21 91 00 - - - - електропневматичнi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8467 21 99 00 - - - - iншi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8467 22 10 00 - - - пилки ланцюговi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8467 22 30 00 - - - пилки дисковi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8467 22 90 00 - - - iншi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8467 29 20 00 - - - якi можуть працювати без зовнiшнього джерела живлення 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8467 29 51 00 - - - - - куто-шлiфувальнi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8467 29 53 00 - - - - - стрiчко-шлiфувальнi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8467 29 59 00 - - - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8467 29 70 00 - - - - стругальнi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8467 29 80 00 - - - - машини для пiдрiзання живої огорожi та пiдстригання газонiв 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8467 29 85 00 - - - - iншi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8467 81 00 00 - - пилки ланцюговi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8467 89 00 00 - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8467 91 00 10 - - - з електричним двигуном 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8467 91 00 90 - - - iншi 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8467 92 00 00 - - пневматичних iнструментiв 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8467 99 00 10 - - - з електричним двигуном 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8467 99 00 90 - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8468 10 00 00 - пальники газовi з дуттям, ручнi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8468 20 00 00 - iнше обладнання та апаратура, якi працюють на газу 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8468 80 00 00 - iнше обладнання та апаратура 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8468 90 00 00 - частини 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8469 00 10 00 - машинки для оброблення текстiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8469 00 91 00 - - електричнi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8469 00 99 00 - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8470 10 00 00 - калькулятори електроннi, здатнi працювати без зовнiшнього джерела живлення, та кишеньковi машинки для записування, вiдтворювання i вiзуального представлення даних з обчислювальними функцiями 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8470 21 00 00 - - з умонтованим друкувальним пристроєм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8470 29 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8470 30 00 00 - iншi машини лiчильнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8470 50 00 00 - касовi апарати 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8470 90 00 00 - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8471 30 00 00 - машини автоматичного оброблення iнформацiї портативнi масою не бiльш як 10 кг, що мають принаймнi центральний блок оброблення iнформацiї, клавiатуру та дисплей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8471 41 00 00 - - що мiстять в одному корпусi принаймнi центральний блок оброблення iнформацiї та пристрої введення та виведення, об'єднанi або нi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8471 49 00 00 - - iншi, що представленi у виглядi систем 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8471 50 00 00 - блоки оброблення iнформацiї iншi, нiж у товарних пiдпозицiях 8471 41 або 8471 49, що мiстять або не мiстять в одному корпусi один або два таких пристрої: запам'ятовувальнi пристрої, пристрої введення та виведення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8471 60 60 00 - - клавiатури 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8471 60 70 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8471 70 20 00 - - центральнi запам'ятовувальнi пристрої 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8471 70 30 00 - - - - оптичнi, включаючи магнiтооптичнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8471 70 50 00 - - - - - запам'ятовувальнi пристрої на жорстких дисках 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8471 70 70 00 - - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8471 70 80 00 - - - запам'ятовувальнi пристрої на магнiтних стрiчках 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8471 70 98 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8471 80 00 00 - iншi пристрої машин для автоматичного оброблення iнформацiї 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8471 90 00 00 - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8472 10 00 00 - машини копiювально-розмножувальнi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8472 30 00 00 - машини для сортування або складання, або укладання у конверти, або перев'язування поштової кореспонденцiї, машини для розкривання, закривання або запечатування поштової кореспонденцiї i машини для наклеювання або гасiння поштових марок 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8472 90 10 00 - - машини для сортування, рахування або пакування монет 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8472 90 30 00 - - банкомати 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8472 90 70 00 - - iнше 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8473 10 11 00 - - - пристроїв товарної пiдкатегорiї 8469 00 10 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8473 10 19 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8473 10 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8473 21 10 00 - - - електроннi модулi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8473 21 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8473 29 10 00 - - - електроннi модулi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8473 29 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8473 30 20 00 - - електроннi модулi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8473 30 80 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8473 40 11 00 - - - машин товарної пiдкатегорiї 8472 90 30 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8473 40 18 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8473 40 80 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8473 50 20 00 - - електроннi модулi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8473 50 80 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8474 10 00 00 - машини для сортування, просiювання, сепарацiї або промивання 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8474 20 00 00 - машини для подрiбнення або розмелювання 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8474 31 00 00 - - бетономiшалки та розчинозмiшувачi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8474 32 00 00 - - машини для змiшування мiнеральних речовин з бiтумом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8474 39 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8474 80 10 00 - - обладнання для агломерацiї, формування або вiдливання керамiчних паст 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8474 80 90 00 - - iнше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8474 90 10 00 - - з чавуну або сталi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8474 90 90 10 - - - частини обладнання для сортування, промивання, подрiбнення, змiшування або перемiшування руд, ґрунтiв, камiння та iнших мiнеральних копалин 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8474 90 90 90 - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8475 10 00 00 - машини для складання електричних та електронних ламп, трубок або електронно-променевих трубок чи газорозрядних ламп у скляних колбах 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8475 21 00 00 - - машини для виробництва оптичного волокна та його заготовок 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8475 29 00 00 - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8475 90 00 00 - частини 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8476 21 00 00 - - з умонтованими нагрiвальними або охолоджувальними пристроями 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8476 29 00 00 - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8476 81 00 00 - - з умонтованими нагрiвальними або охолоджувальними пристроями 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8476 89 00 00 - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8476 90 00 00 - частини 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8477 10 00 00 - машини iнжекцiйно-ливарнi 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8477 20 00 00 - екструдери 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8477 30 00 00 - машини для видувного лиття 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8477 40 00 00 - машини для вакуумного лиття та iншi термоформувальнi машини 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8477 51 00 00 - - для лиття або вiдновлення протектора пневматичних шин або для лиття чи iншого виду формування камер пневматичних шин 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8477 59 10 10 - - - - вулканiзацiйнi гiдравлiчнi 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8477 59 10 90 - - - - iншi 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8477 59 80 00 - - - iншi 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8477 80 11 00 - - - машини для обробки реакцiєздатних смол 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8477 80 19 00 - - - iншi 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8477 80 91 00 - - - обладнання для подрiбнення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8477 80 93 00 - - - змiшувачi, перемiшувачi та мiшалки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8477 80 95 00 - - - машини для нарiзання, розколювання або обдирання 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8477 80 99 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8477 90 10 00 - - з чавуну або сталi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8477 90 80 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8478 10 00 00 - обладнання 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8478 90 00 00 - частини 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8479 10 00 00 - обладнання для громадських робiт, будiвництва або аналогiчних робiт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8479 20 00 00 - обладнання для екстрагування або виробництва тваринних або нелетких рослинних жирiв або олiй 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8479 30 10 00 - - преси 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8479 30 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8479 40 00 00 - машини для виробництва канатiв, тросiв або кабелiв 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8479 50 00 00 - промисловi роботи, в iншому мiсцi не зазначенi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8479 60 00 00 - охолоджувачi повiтря випарного типу 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8479 71 00 00 - - якi використовуються в аеропортах 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8479 79 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8479 81 00 00 - - для обробки металiв, включаючи машини для намотування електродроту на котушки 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8479 82 00 00 - - для змiшування, перемiшування, подрiбнення, розмелювання, грохочення, просiювання, гомогенiзацiї, емульгування або розмiшування 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8479 89 30 00 - - - пересувне крiплення з гiдравлiчним приводом для шахт 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8479 89 60 10 - - - - ультразвуковi диспергатори 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8479 89 60 90 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8479 89 97 10 - - - - машини для розкриття та закриття чавунного вiчка доменної печi 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8479 89 97 20 - - - - машини для покриття глазур'ю та оздоблення керамiчних виробiв 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8479 89 97 30 - - - - машини та механiчнi пристрої для капсулювання, таблетування, сушiння, гранулювання лiкарських засобiв 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8479 89 97 50 - - - - машини та механiчнi пристрої для нанесення покриття на гранули, таблетки 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8479 89 97 90 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8479 90 20 00 - - з чавуну або сталi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8479 90 80 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8480 10 00 00 - опоки для металоливарного виробництва 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8480 20 00 00 - пiддони ливарнi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8480 30 10 00 - - з дерева 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8480 30 90 00 - - iншi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8480 41 00 00 - - для лиття шляхом видування або пiд тиском 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8480 49 00 00 - - iншi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8480 50 00 00 - форми для лиття скла 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8480 60 00 00 - форми для лиття мiнеральних матерiалiв 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8480 71 00 10 - - - форми для пластмас (для лиття пiд тиском закруток (ковпачкiв) для пет-пляшок) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8480 71 00 90 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8480 79 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8481 10 05 00 - - об'єднанi з фiльтрами або мастильними пристроями 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8481 10 19 00 - - - з чавуну або сталi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8481 10 99 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8481 20 10 00 - - клапани контролю маслогiдравлiчних силових трансмiсiй 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8481 20 90 00 - - клапани контролю пневматичних силових трансмiсiй 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8481 30 91 00 - - з чавуну або сталi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8481 30 99 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8481 40 10 00 - - з чавуну або сталi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8481 40 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8481 80 11 00 - - - крани змiшувальнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8481 80 19 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8481 80 31 00 - - - терморегулювальнi вентилi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8481 80 39 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8481 80 40 00 - - клапани для пневматичних шин та камер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8481 80 51 00 - - - - регулятори температури 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8481 80 59 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8481 80 61 00 - - - - - з ливарного чавуну 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8481 80 63 00 - - - - - сталевi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8481 80 69 00 - - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8481 80 71 00 - - - - - з ливарного чавуну 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8481 80 73 00 - - - - - сталевi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8481 80 79 00 - - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8481 80 81 00 - - - - вентилi кульовi та конiчнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8481 80 85 00 - - - - клапани дросельнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8481 80 87 00 - - - - клапани мембраннi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8481 80 99 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8481 90 00 00 - частини 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8482 10 10 00 - - зовнiшнiй дiаметр яких не бiльш як 30 мм 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8482 10 90 00 - - iншi 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8482 20 00 00 - пiдшипники роликовi конiчнi, включаючи внутрiшнi конiчнi кiльця з сепаратором та роликами, складенi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8482 30 00 00 - пiдшипники роликовi сферичнi 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8482 40 00 00 - пiдшипники роликовi голчастi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8482 50 00 00 - iншi пiдшипники з цилiндричними роликами 0 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8482 80 00 00 - iншi пiдшипники, включаючи комбiнованi кульково-роликовi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8482 91 10 00 - - - ролики конiчнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8482 91 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8482 99 00 00 - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8483 10 21 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8483 10 21 90 - - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8483 10 25 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8483 10 25 90 - - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8483 10 29 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8483 10 29 90 - - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8483 10 50 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8483 10 50 90 - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8483 10 95 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8483 10 95 90 - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8483 20 00 00 - корпуси пiдшипникiв з вмонтованими кульковими або роликовими пiдшипниками 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8483 30 32 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8483 30 32 90 - - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8483 30 38 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8483 30 38 90 - - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8483 30 80 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8483 30 80 90 - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8483 40 21 00 - - - цилiндричнi та гвинтовi передачi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8483 40 23 00 - - - конiчнi та конiчно-цилiндричнi передачi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8483 40 25 00 - - - черв'ячнi передачi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8483 40 29 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8483 40 30 00 - - кульковi або роликовi гвинтовi передачi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8483 40 51 00 - - - коробки передач 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8483 40 59 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8483 40 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8483 50 20 00 - - з чавуну або сталi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8483 50 80 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8483 60 20 00 - - з чавуну або сталi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8483 60 80 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8483 90 20 00 - - корпуси пiдшипникiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8483 90 81 00 - - - з чавуну або сталi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8483 90 89 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8483 90 89 90 - - - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8484 10 00 10 - - для цивiльної авiацiї 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8484 10 00 90 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8484 20 00 00 - ущiльнювачi механiчнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8484 90 00 10 - - для цивiльної авiацiї 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8484 90 00 90 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8486 10 00 00 - машини та апаратура для виробництва булiв або пластин 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8486 20 10 00 - - верстати, що працюють з використанням ультразвукових процесiв 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8486 20 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8486 30 10 00 - - апаратура для хiмiчного осадження з парової фази на пiдкладках рiдкокристалiчних пристроїв 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8486 30 30 00 - - апаратура для сухого травлення на пiдкладках рiдкокристалiчних пристроїв 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8486 30 50 00 - - установки для фiзичного осадження шляхом напилення на пiдкладках рiдкокристалiчних пристроїв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8486 30 90 10 - - - апаратура для проекцiювання або нанесення зображень на сенсибiлiзованi пiдкладки плоских дисплеїв 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8486 30 90 90 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8486 40 00 00 - машини та установки, зазначенi у примiтцi 9 (C) до цiєї групи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8486 90 10 00 - - пристрої для крiплення iнструментiв та рiзенарiзнi саморозкривнi головки; пристрої для крiплення деталей 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8486 90 20 00 - - - частини центрифуг для нанесення фотографiчних емульсiй на пiдкладках рiдкокристалiчних пристроїв 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8486 90 30 00 - - - частини машин для очищення металевих виводiв умонтованих у корпус напiвпровiдникових пристроїв перед нанесенням гальванiчного покриття 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8486 90 40 00 - - - частини апаратури для фiзичного осадження шляхом напилення на пiдкладки рiдкокристалiчних пристроїв 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8486 90 50 00 - - - частини та приладдя апаратури для сухого травлення малюнка на пiдкладках рiдкокристалiчних пристроїв 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8486 90 60 00 - - - частини та приладдя апаратури для хiмiчного осадження iз газової фази на пiдкладках рiдкокристалiчних пристроїв 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8486 90 70 00 - - - частини та приладдя верстатiв, що працюють з використанням ультразвукових процесiв 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8486 90 90 10 - - - - до апаратури товарної пiдкатегорiї 9010 50 10 00 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8486 90 90 90 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8487 10 10 00 - - з бронзи 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8487 10 90 00 - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8487 90 40 00 - - з чавуну, литi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8487 90 51 00 - - - сталевi, литi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8487 90 57 00 - - - з чорних металiв, кованi або штампованi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8487 90 59 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8487 90 90 00 - - iншi 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8501 10 10 00 - - двигуни синхроннi потужнiстю не бiльш як 18 Вт 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8501 10 91 00 - - - двигуни унiверсальнi постiйного/змiнного струму 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8501 10 93 00 - - - двигуни змiнного струму 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8501 10 99 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8501 10 99 90 - - - - iншi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8501 20 00 10 - - потужнiстю понад 735 Вт, але не бiльш як 150 кВт, для цивiльної авiацiї 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8501 20 00 90 - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8501 31 00 10 - - - двигуни потужнiстю понад 735 Вт, генератори постiйного струму, для цивiльної авiацiї 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8501 31 00 91 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8501 31 00 98 - - - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8501 32 00 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8501 32 00 90 - - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8501 33 00 10 - - - двигуни потужнiстю не бiльш як 150 кВт та генератори, для цивiльної авiацiї 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8501 33 00 90 - - - iншi 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8501 34 00 10 - - - двигуни тяговi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8501 34 00 20 - - - генератори для цивiльної авiацiї 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8501 34 00 90 - - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8501 40 20 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8501 40 20 90 - - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8501 40 80 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8501 40 80 90 - - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8501 51 00 10 - - - потужнiстю понад 735 Вт для цивiльної авiацiї 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8501 51 00 90 - - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8501 52 20 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8501 52 20 90 - - - - iншi 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8501 52 30 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8501 52 30 90 - - - - iншi 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8501 52 90 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8501 52 90 90 - - - - iншi 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8501 53 50 00 - - - двигуни тяговi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8501 53 81 00 - - - - понад 75 кВт, але не бiльш як 375 кВт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8501 53 94 00 - - - - понад 375 кВт, але не бiльш як 750 кВт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8501 53 99 00 - - - - понад 750 кВт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8501 61 20 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8501 61 20 90 - - - - iншi 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8501 61 80 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8501 61 80 90 - - - - iншi 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8501 62 00 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8501 62 00 90 - - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8501 63 00 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8501 63 00 90 - - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8501 64 00 00 - - потужнiстю понад 750 кВ·А 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8502 11 20 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8502 11 20 90 - - - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8502 11 80 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8502 11 80 90 - - - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8502 12 00 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8502 12 00 90 - - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8502 13 20 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8502 13 20 90 - - - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8502 13 40 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8502 13 40 90 - - - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8502 13 80 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8502 13 80 90 - - - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8502 20 20 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8502 20 20 90 - - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8502 20 40 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8502 20 40 90 - - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8502 20 60 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8502 20 60 90 - - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8502 20 80 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8502 20 80 90 - - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8502 31 00 00 - - вiтроенергетичнi 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8502 39 20 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8502 39 20 90 - - - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8502 39 80 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8502 39 80 90 - - - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8502 40 00 10 - - для цивiльної авiацiї 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8502 40 00 90 - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8503 00 10 00 - кiльця фiксувальнi немагнiтнi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8503 00 91 00 - - з чавуну або сталi 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8503 00 99 00 - - iншi 0 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8504 10 20 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8504 10 20 91 - - - - дроселi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8504 10 20 98 - - - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8504 10 80 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8504 10 80 91 - - - - дроселi для розрядних ламп або трубок 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8504 10 80 99 - - - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8504 21 00 00 - - потужнiстю не бiльш як 650 кВ·А 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8504 22 10 00 - - - потужнiстю понад 650 кВ·А, але не бiльш як 1600 кВ·А 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8504 22 90 00 - - - потужнiстю понад 1600 кВ·А, але не бiльш як 10000 кВ·А 0 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8504 23 00 00 - - потужнiстю понад 10000 кВ·А 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8504 31 21 00 - - - - для вимiрювання напруги 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8504 31 29 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8504 31 80 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8504 32 00 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8504 32 00 90 - - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8504 33 00 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8504 33 00 90 - - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8504 34 00 00 - - потужнiстю понад 500 кВ·А 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8504 40 30 00 - - якi використовуються з телекомунiкацiйною апаратурою, машинами автоматичного оброблення iнформацiї та їх блоками 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8504 40 55 00 - - - пристрої для заряджання акумуляторiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8504 40 82 00 - - - - випрямлячi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8504 40 84 00 - - - - - потужнiстю не бiльш як 7,5 кВ·А 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8504 40 88 00 - - - - - потужнiстю понад 7,5 кВ·А 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8504 40 90 00 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8504 50 20 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8504 50 20 90 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8504 50 95 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8504 50 95 90 - - - iншi 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8504 90 05 00 - - - електроннi модулi машин товарної пiдкатегорiї 8504 50 20 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8504 90 11 00 - - - - осердя феритовi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8504 90 18 00 - - - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8504 90 91 00 - - - електроннi модулi машин товарної пiдкатегорiї 8504 40 30 00 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8504 90 99 00 - - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8505 11 00 00 - - металевi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8505 19 10 00 - - - магнiти постiйнi з агломерованого фериту 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8505 19 90 00 - - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8505 20 00 00 - електромагнiтнi зчеплення, муфти та гальма 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8505 90 20 10 - - - електромагнiти 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8505 90 20 90 - - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8505 90 50 00 - - електромагнiтнi пiднiмальнi головки 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8505 90 90 00 - - частини 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8506 10 11 00 - - - елементи цилiндричнi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8506 10 18 00 - - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8506 10 91 00 - - - елементи цилiндричнi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8506 10 98 00 - - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8506 30 00 00 - оксид-ртутнi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8506 40 00 00 - оксид-срiбнi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8506 50 10 00 - - елементи цилiндричнi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8506 50 30 00 - - елементи кнопковi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8506 50 90 00 - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8506 60 00 00 - повiтряно-цинковi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8506 80 05 00 - - батареї вугiльно-цинковi сухi з напругою 5,5 В або бiльше, але не бiльш як 6,5 В 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8506 80 80 00 - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8506 90 00 00 - частини 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8507 10 20 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8507 10 20 20 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8507 10 20 90 - - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8507 10 80 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8507 10 80 20 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8507 10 80 90 - - - iншi 8 8 3 6,0 4,0 2,0 0 0 0 0 0 0 0 0
8507 20 20 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8507 20 20 20 - - - тяговi з напругою менш нiж 150 В та потужнiстю не менш нiж 150 А/год, але не бiльш нiж 1200 А/год 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8507 20 20 30 - - - тяговi iншi 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8507 20 20 90 - - - iншi 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8507 20 80 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8507 20 80 90 - - - iншi 8 8 3 6,0 4,0 2,0 0 0 0 0 0 0 0 0
8507 30 20 00 - - герметичнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8507 30 80 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8507 40 00 00 - залiзо-нiкелевi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8507 50 00 00 - гiдридно-нiкелевi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8507 60 00 00 - лiтiй-iоннi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8507 80 00 00 - акумулятори iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8507 90 30 00 - - сепаратори 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8507 90 80 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8508 11 00 00 - - потужнiстю не бiльш як 1500 Вт та якi мають мiшок для збору пилу або iнший пилозбiрник об'ємом не бiльш як 20 л 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8508 19 00 00 - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8508 60 00 00 - iншi пилососи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8508 70 00 00 - частини 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8509 40 00 00 - подрiбнювачi харчових продуктiв та мiксери; соковижималки для фруктiв або овочiв 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8509 80 00 00 - iншi апарати 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8509 90 00 10 - - пiдлогонатирачiв 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8509 90 00 90 - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8510 10 00 00 - електробритви 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8510 20 00 00 - машинки для пiдстригання волосся 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8510 30 00 00 - апарати епiляцiйнi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8510 90 00 00 - частини 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8511 10 00 10 - - для цивiльної авiацiї 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8511 10 00 91 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8511 10 00 98 - - - iншi 4 4 3 3,0 2,0 1,0 0 0 0 0 0 0 0 0
8511 20 00 10 - - для цивiльної авiацiї 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8511 20 00 90 - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8511 30 00 10 - - для цивiльної авiацiї 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8511 30 00 91 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8511 30 00 98 - - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8511 40 00 10 - - для цивiльної авiацiї 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8511 40 00 91 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8511 40 00 98 - - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8511 50 00 10 - - для цивiльної авiацiї 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8511 50 00 91 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8511 50 00 98 - - - iншi 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8511 80 00 10 - - для цивiльної авiацiї 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8511 80 00 91 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8511 80 00 98 - - - iнше 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8511 90 00 10 - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8511 90 00 90 - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8512 10 00 00 - прилади освiтлювальнi або вiзуальної сигналiзацiї, що використовуються на велосипедах 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8512 20 00 10 - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8512 20 00 90 - - iншi 8 8 3 6,0 4,0 2,0 0 0 0 0 0 0 0 0
8512 30 10 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8512 30 10 90 - - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8512 30 90 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8512 30 90 90 - - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8512 40 00 11 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8512 40 00 19 - - - iншi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8512 40 00 30 - - пристрої, що запобiгають обмерзанню 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8512 40 00 90 - - пристрої, що запобiгають запотiванню 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8512 90 10 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8512 90 10 90 - - - iншi 5 10 3 5,0 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8512 90 90 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8512 90 90 90 - - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8513 10 00 00 - лiхтарi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8513 90 00 00 - частини 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8514 10 10 00 - - печi хлiбопекарськi та кондитерськi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8514 10 80 00 - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8514 20 10 00 - - печi та камери iндукцiйнi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8514 20 80 00 - - печi та камери дiелектричнi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8514 30 00 10 - - печi з iнфрачервоним випромiнюванням 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8514 30 00 90 - - iншi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8514 40 00 00 - iнше iндукцiйне або дiелектричне обладнання для термiчного оброблення матерiалiв 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8514 90 00 00 - частини 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8515 11 00 00 - - паяльники та пiстолети паяльнi для низькотемпературного паяння 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8515 19 00 00 - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8515 21 00 00 - - повнiстю або частково автоматичнi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8515 29 00 00 - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8515 31 00 00 - - повнiстю або частково автоматичнi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8515 39 13 00 - - - - з трансформаторами 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8515 39 18 00 - - - - з генераторами або перетворювачами обертовими чи перетворювачами статичними, випрямлячами або випрямними пристроями 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8515 39 90 00 - - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8515 80 10 00 - - для оброблення металiв: 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8515 80 90 00 - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8515 90 00 00 - частини 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8516 10 11 00 - - водонагрiвачi безiнерцiйнi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8516 10 80 00 - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8516 21 00 00 - - радiатори теплоакумулювальнi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8516 29 10 00 - - - радiатори з наповненою рiдиною 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8516 29 50 00 - - - нагрiвачi конвекцiйнi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8516 29 91 00 - - - - з умонтованими вентиляторами 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8516 29 99 00 - - - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8516 31 00 10 - - - ковпаки-сушарки 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8516 31 00 90 - - - iншi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8516 32 00 00 - - iншi апарати електронагрiвальнi перукарськi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8516 33 00 00 - - сушарки для рук 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8516 40 00 00 - праски електричнi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8516 50 00 00 - печi мiкрохвильовi 8 8 3 6,0 4,0 2,0 0 0 0 0 0 0 0 0
8516 60 10 00 - - електроплити кухоннi (якi мають принаймнi духову шафу та панель з електронагрiвальними елементами) 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8516 60 50 00 - - електроплитки, варочнi електрокотли та панелi з електронагрiвальними елементами для електроплит 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8516 60 70 00 - - грилi та ростери 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8516 60 80 00 - - електропечi для вмонтовування 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8516 60 90 00 - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8516 71 00 00 - - для приготування кави або чаю 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8516 72 00 00 - - тостери 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8516 79 20 00 - - - глибокi маслянi жаровнi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8516 79 70 00 - - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8516 80 20 10 - - - зiбранi в блоки, якi складаються тiльки з простого iзольованого каркаса та електричного з'єднувача, що застосовуються в цивiльнiй авiацiї проти обмерзання 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8516 80 20 90 - - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8516 80 80 10 - - - для пасажирських вагонiв 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8516 80 80 30 - - - для трамвайних вагонiв 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8516 80 80 90 - - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8516 90 00 00 - частини 10 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8517 11 00 00 - - телефоннi апарати для дротового зв'язку з бездротовою трубкою 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8517 12 00 00 - - телефоннi апарати для сотових мереж зв'язку та iнших бездротових мереж зв'язку 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8517 18 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8517 61 00 00 - - базовi станцiї 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8517 62 00 00 - - пристрої для приймання, перетворення та передачi або вiдновлення голосу, зображень та iншої iнформацiї, включаючи пристрої для комутацiї та маршрутизацiї 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8517 69 10 00 - - - вiдеотелефони 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8517 69 20 00 - - - переговорнi пристрої 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8517 69 31 00 - - - - портативнi приймачi сигналiв виклику, тривоги або пейджингових сигналiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8517 69 39 10 - - - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8517 69 39 90 - - - - - iнша 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8517 69 90 00 - - - iнша 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8517 70 11 00 - - - антени для радiотелеграфних або радiотелефонних апаратiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8517 70 15 00 - - - телескопiчнi та гнучкi штировi антени для портативних пристроїв та пристроїв, якi встановлюються в моторних транспортних засобах 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8517 70 19 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8517 70 19 90 - - - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8517 70 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8518 10 30 00 - - мiкрофони, якi мають звуковi частоти понад 300 Гц, але не бiльш як 3,4 кГц, дiаметром не бiльш як 10 мм та заввишки не бiльш як 3 мм, що використовуються для телекомунiкацiй 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8518 10 95 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8518 10 95 90 - - - iншi 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8518 21 00 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8518 21 00 30 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8518 21 00 90 - - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8518 22 00 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8518 22 00 90 - - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8518 29 30 00 - - - гучномовцi, якi мають звуковi частоти понад 300 Гц, але не бiльш як 3,4 кГц, дiаметром не бiльш як 50 мм, що використовуються для телекомунiкацiй 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8518 29 95 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8518 29 95 90 - - - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8518 30 20 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8518 30 20 90 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8518 30 95 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8518 30 95 90 - - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8518 40 30 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8518 40 30 90 - - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8518 40 80 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8518 40 80 90 - - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8518 50 00 10 - - для цивiльної авiацiї 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8518 50 00 90 - - iншi 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8518 90 00 00 - частини 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8519 20 10 00 - - програвачi грамплатiвок, якi дiють пiсля вкидання монети або жетона 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8519 20 91 00 - - - з лазерною системою зчитування 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
8519 20 99 00 - - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8519 30 00 00 - електропрогравачi (деки) 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8519 50 00 00 - автовiдповiдачi телефоннi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8519 81 11 00 - - - - транскрайбери 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8519 81 15 00 - - - - - кишеньковi касетнi програвачi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8519 81 21 00 - - - - - - з аналоговою або цифровою системою зчитування 8 8 5 6,7 5,3 4,0 2,7 1,3 0 0 0 0 0 0
8519 81 25 00 - - - - - - iнша 8 8 3 6,0 4,0 2,0 0 0 0 0 0 0 0 0
8519 81 31 00 - - - - - - - що використовується в моторних транспортних засобах з дисками дiаметром не бiльш як 6,5 см 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
8519 81 35 00 - - - - - - - iнша 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
8519 81 45 00 - - - - - - iнша 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8519 81 51 00 - - - - диктофони, що не здатнi працювати без зовнiшнього джерела електроживлення 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8519 81 55 00 - - - - - - - здатна працювати без зовнiшнього джерела електроживлення 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8519 81 61 00 - - - - - - - iнша 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8519 81 65 00 - - - - - - кишеньковi магнiтофони 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8519 81 75 00 - - - - - - iнша 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8519 81 81 00 - - - - - - що використовує магнiтнi стрiчки на бобiнах та надає можливiсть записувати або вiдтворювати звук при однiй швидкостi 19 см/с або при кiлькох швидкостях, якi не перевищують 19 см/с 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8519 81 85 00 - - - - - - iнша 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8519 81 95 10 - - - - - для цивiльної авiацiї 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8519 81 95 90 - - - - - iнша 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8519 89 11 00 - - - - програвачi грамплатiвок, iншi, нiж тi, що включаються до товарної пiдпозицiї 8519 20 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8519 89 15 00 - - - - транскрайбери 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8519 89 19 00 - - - - iнша 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8519 89 90 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8519 89 90 90 - - - - iнша 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8521 10 20 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8521 10 20 90 - - - iнша 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8521 10 95 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8521 10 95 90 - - - iнша 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8521 90 00 00 - iнша 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8522 10 00 00 - звукознiмачi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8522 90 30 00 - - голки звукознiмачiв; алмази, сапфiри та iнше дорогоцiнне або напiвдорогоцiнне камiння (природнi, штучнi чи реконструйованi) для голок звукознiмачiв, встановленi або нi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8522 90 41 00 - - - - апаратури товарної категорiї 8519 50 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8522 90 49 00 - - - - iншi 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8522 90 70 00 - - - окремi касетнi деки загальною товщиною стрiчки не бiльш як 53 мм такого типу, що використовуються для виготовлення пристроїв для запису та вiдтворення звуку 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8522 90 80 10 - - - - блоки та вузли, складенi з двох або бiльше частин чи компонентiв, з'єднаних або сполучених мiж собою, для пристроїв, включених до категорiй 8519 81 95 i 8519 89 90, для цивiльної авiацiї 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8522 90 80 90 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8523 21 00 10 - - - незаписанi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8523 21 00 90 - - - записанi 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8523 29 15 10 - - - - - аудiокасети 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8523 29 15 30 - - - - - вiдеокасети 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8523 29 15 90 - - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8523 29 31 00 - - - - - для вiдтворення явищ, вiдмiнних вiд звуку чи зображення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8523 29 33 00 - - - - - для вiдтворення команд, даних, звуку та зображень, записаних у машинозчитуванiй двiйковiй формi, та якими можна манiпулювати або якi забезпечують користувачевi iнтерактивний доступ за допомогою машини для автоматичного оброблення iнформацiї 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8523 29 39 00 - - - - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8523 29 90 00 - - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8523 41 10 00 - - - диски для лазерних систем зчитування ємнiстю не бiльш як 900 мегабайт, крiм тих, що допускають стирання 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8523 41 30 00 - - - диски для лазерних систем зчитування ємнiстю понад 900 мегабайт, але не бiльш як 18 гiгабайт, крiм тих, що допускають стирання 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8523 41 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8523 49 25 00 - - - - для вiдтворення явищ, що вiдрiзняються вiд звуку чи зображення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8523 49 31 00 - - - - - дiаметром не бiльш як 6,5 см 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8523 49 39 00 - - - - - дiаметром понад 6,5 см 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8523 49 45 00 - - - - - для вiдтворення команд, даних, звуку та зображень, записаних у машинозчитуванiй двiйковiй формi, та якими можна манiпулювати або якi забезпечують користувачевi iнтерактивний доступ за допомогою машини для автоматичного оброблення iнформацiї 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8523 49 51 00 - - - - - - диски унiверсальнi цифровi (DVD) 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8523 49 59 00 - - - - - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8523 49 91 00 - - - - для вiдтворення явищ, що вiдрiзняються вiд звуку чи зображення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8523 49 93 00 - - - - для вiдтворення команд, даних, звуку та зображень, записаних у машинозчитуванiй двiйковiй формi, та якими можна манiпулювати або якi забезпечують користувачевi iнтерактивний доступ за допомогою машини для автоматичного оброблення iнформацiї 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8523 49 99 00 - - - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8523 51 10 00 - - - незаписанi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8523 51 91 00 - - - - для вiдтворення явищ, що вiдрiзняються вiд звуку чи зображення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8523 51 93 00 - - - - для вiдтворення команд, даних, звуку та зображень, записаних у машинозчитуванiй двiйковiй формi, та якими можна манiпулювати або якi забезпечують користувачевi iнтерактивний доступ за допомогою машини для автоматичного оброблення iнформацiї 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8523 51 99 00 - - - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8523 52 10 00 - - - що мають двi вбудованi електроннi iнтегральнi схеми або бiльше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8523 52 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8523 59 10 00 - - - незаписанi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8523 59 91 00 - - - - для вiдтворення явищ, що вiдрiзняються вiд звуку чи зображення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8523 59 93 00 - - - - для вiдтворення команд, даних, звуку та зображень, записаних у машинозчитуванiй двiйковiй формi, та якими можна манiпулювати або якi забезпечують користувачевi iнтерактивний доступ за допомогою машини для автоматичного оброблення iнформацiї 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8523 59 99 00 - - - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8523 80 10 00 - - незаписанi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8523 80 91 00 - - - для вiдтворення явищ, що вiдрiзняються вiд звуку чи зображення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8523 80 93 00 - - - для вiдтворення команд, даних, звуку та зображень, записаних у машинозчитуванiй двiйковiй формi, та якими можна манiпулювати або якi забезпечують користувачевi iнтерактивний доступ за допомогою машини для автоматичного оброблення iнформацiї 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8523 80 99 00 - - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8525 50 00 10 - - апаратура радiотелефонна або радiотелеграфна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8525 50 00 90 - - iнша 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8525 60 00 00 - апаратура передавальна, до складу якої входить приймальна апаратура 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8525 80 11 00 - - - з трьома передавальними (телевiзiйними) трубками або бiльше 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8525 80 19 00 - - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8525 80 30 00 - - цифровi камери 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8525 80 91 00 - - - виключно для запису звуку та зображень, отриманих за допомогою телевiзiйної камери 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8525 80 99 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8526 10 00 10 - - для цивiльної авiацiї 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8526 10 00 90 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8526 91 20 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8526 91 20 90 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8526 91 80 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8526 91 80 90 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8526 92 00 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8526 92 00 90 - - - iнша 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8527 12 10 00 - - - з аналоговою або цифровою системою зчитування 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
8527 12 90 00 - - - iншi 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
8527 13 10 00 - - - з лазерною системою зчитування 25 25 7 21,9 18,8 15,6 12,5 9,4 6,3 3,1 0 0 0 0
8527 13 91 00 - - - - касетна, з аналоговою або цифровою системою зчитування 25 25 7 21,9 18,8 15,6 12,5 9,4 6,3 3,1 0 0 0 0
8527 13 99 00 - - - - iнша 25 25 5 20,8 16,7 12,5 8,3 4,2 0 0 0 0 0 0
8527 19 00 00 - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8527 21 20 10 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8527 21 20 90 - - - - - iншi 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
8527 21 52 00 - - - - - касетнi, з аналоговою або цифровою системою зчитування 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
8527 21 59 00 - - - - - iншi 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
8527 21 70 00 - - - - з лазерною системою зчитування 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
8527 21 92 10 - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8527 21 92 90 - - - - - - iншi 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
8527 21 98 00 - - - - - iншi 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
8527 29 00 00 - - iншi 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
8527 91 11 00 - - - - касетна, iз системою аналогового та цифрового зчитування 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
8527 91 19 00 - - - - iнша 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
8527 91 35 00 - - - - з лазерною системою зчитування 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
8527 91 91 00 - - - - - касетна, iз системою аналогового або цифрового зчитування 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
8527 91 99 00 - - - - - iнша 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
8527 92 10 00 - - - радiоприймачi-будильники 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8527 92 90 00 - - - iнша 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
8527 99 00 00 - - iнша 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
8528 41 00 00 - - якi використовуються виключно або переважно в машинах для автоматичного оброблення iнформацiї товарної позицiї 8471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8528 49 10 00 - - - чорно-бiлого або iншого монохромного зображення 2 2 3 1,5 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8528 49 80 10 - - - - що вiдтворює спiввiдношення завширшки/заввишки екрана менш як 1,5 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
8528 49 80 01 - - - - - в яких параметри розгортки становлять не бiльш як 625 рядкiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8528 49 80 09 - - - - - в яких параметри розгортки становлять понад 625 рядкiв 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
8528 51 00 00 - - якi використовуються виключно або переважно в машинах для автоматичного оброблення iнформацiї товарної позицiї 8471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8528 59 10 00 - - - чорно-бiлого або iншого монохромного зображення 2 2 3 1,5 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8528 59 40 00 - - - - з екраном, який виготовлено за технологiєю рiдкокристалiчних дисплеїв 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
8528 59 80 00 - - - - iншi 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
8528 61 00 00 - - якi використовуються виключно або переважно в машинах для автоматичного оброблення iнформацiї товарної позицiї 8471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8528 69 10 00 - - - що дiють за допомогою плоскопанельного дисплея (наприклад, пристрiй на рiдких кристалах), якi здатнi вiдображати цифрову iнформацiю, що створена машинами для автоматичного оброблення iнформацiї 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8528 69 91 00 - - - - чорно-бiлого або iншого монохромного зображення 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8528 69 99 00 - - - - кольоровi 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
8528 71 11 00 - - - - електроннi модулi для вмонтовування в машини автоматичного оброблення iнформацiї 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8528 71 15 00 - - - - апарати з приладами на основi мiкропроцесора, з вмонтованим модемом, для доступу в Iнтернет та з функцiєю iнтерактивного обмiну iнформацiєю, здатнi приймати телевiзiйнi сигнали ("цифровий декодер" з функцiєю зв'язку, включаючи пристрої, що виконують функцiї запису та вiдтворення, за умови збереження основних властивостей цифрового декодера з функцiєю зв'язку) 0 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8528 71 19 00 - - - - iншi 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
8528 71 91 00 - - - - апарати з приладами на основi мiкропроцесора, з вмонтованим модемом, для доступу в Iнтернет та з функцiєю iнтерактивного обмiну iнформацiєю, здатнi приймати телевiзiйнi сигнали ("цифровий декодер" з функцiєю зв'язку, включаючи пристрої, що виконують функцiї запису та вiдтворення, за умови збереження основних властивостей цифрового декодера з функцiєю зв'язку) 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
8528 71 99 00 - - - - iншi 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
8528 72 10 00 - - - телевiзiйне проекцiйне обладнання (телепроектори) 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
8528 72 20 00 - - - апаратура, що мiстить пристрiй вiдеозапису або вiдтворення вiдеозображення 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
8528 72 30 00 - - - - з вмонтованою трубкою 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
8528 72 40 00 - - - - з екраном, який виготовлено за технологiєю рiдкокристалiчних дисплеїв 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
8528 72 60 00 - - - - з екраном, який виготовлено за технологiєю плазменних панелей 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
8528 72 80 00 - - - - iншi 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
8528 73 00 00 - - iнша, монохромного зображення 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8529 10 11 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8529 10 11 90 - - - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8529 10 31 00 - - - - для приймання через супутник 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8529 10 39 00 - - - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8529 10 65 00 - - - антени внутрiшнi для телевiзiйних або радiомовних приймачiв, включаючи вмонтованi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8529 10 69 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8529 10 69 90 - - - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8529 10 80 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8529 10 80 90 - - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8529 10 95 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8529 10 95 90 - - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8529 90 20 00 - - частини апаратури товарних пiдкатегорiй 8525 60 00 00, 8525 80 30 00, 8528 41 00 00, 8528 51 00 00 i 8528 61 00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8529 90 41 00 - - - - дерев'янi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8529 90 49 00 - - - - з iнших матерiалiв 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8529 90 65 00 - - - електроннi модулi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8529 90 92 00 - - - - для телевiзiйних камер товарних пiдкатегорiй 8525 80 11 00 i 8525 80 19 00 та апаратури товарних позицiй 8527 i 8528 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8529 90 97 10 - - - - - блоки i субблоки, що складаються з двох або бiльше частин чи деталей, якi скомпонованi разом, для пристроїв пiдкатегорiй 8526 10 00 10, 8526 91 20 10, 8526 91 80 10 i 8526 92 00 10, для цивiльної авiацiї 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8529 90 97 90 - - - - - iншi 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8530 10 00 00 - обладнання для залiзниць або трамвайних колiй 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8530 80 00 00 - iнше обладнання 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8530 90 00 00 - частини 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8531 10 30 00 - - що використовуються для споруд 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8531 10 95 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8531 10 95 90 - - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8531 20 20 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8531 20 20 90 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8531 20 40 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8531 20 40 91 - - - - - кольорового зображення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8531 20 40 98 - - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8531 20 95 10 - - - - для цивiльної авiацiї 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8531 20 95 90 - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8531 80 20 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8531 80 20 90 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8531 80 95 10 - - - для цивiльної авiацiї 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8531 80 95 90 - - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8531 90 20 00 - - пристроїв товарної пiдпозицiї 8531 20 та товарної категорiї 8531 80 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8531 90 85 00 - - iншi 5 7 3 5,0 3,5 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0
8532 10 00 00 - конденсатори постiйної ємностi, призначенi для електричних мереж частотою 50/60 Гц i розрахованi на реактивну потужнiсть не менш як 0,5 кВ·А (конденсатори силовi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8532 21 00 00 - - танталовi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8532 22 00 00 - - алюмiнiєвi електролiтичнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8532 23 00 00 - - керамiчнi з одним шаром дiелектрика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8532 24 00 00 - - керамiчнi з кiлькома шарами дiелектрика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8532 25 00 00 - - з паперовим або пластмасовим дiелектриком 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8532 29 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8532 30 00 00 - конденсатори змiнної ємностi або пiдстроювальнi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8532 90 00 00 - частини 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8533 10 00 00 - резистори постiйнi вуглецевi, композицiйнi або плiвковi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8533 21 00 00 - - потужнiстю не бiльш як 20 Вт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8533 29 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8533 31 00 00 - - потужнiстю не бiльш як 20 Вт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8533 39 00 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8533 40 10 00 - - потужнiстю не бiльш як 20 Вт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8533 40 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8533 90 00 00 - частини 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8534 00 11 00 - - схеми багатошаровi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8534 00 19 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8534 00 90 00 - з iншими пасивними елементами 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8535 10 00 00 - запобiжники плавкi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8535 21 00 00 - - для напруги менш як 72,5 кВ 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8535 29 00 00 - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8535 30 10 00 - - для напруги менш як 72,5 кВ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8535 30 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8535 40 00 00 - блискавковiдводи, обмежувачi напруги та пристрої для гасiння стрибкiв напруги 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8535 90 00 00 - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8536 10 10 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8536 10 10 90 - - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8536 10 50 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8536 10 50 90 - - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8536 10 90 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8536 10 90 90 - - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8536 20 10 00 - - для сили струму не бiльш як 63 А 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8536 20 90 00 - - для сили струму понад 63 А 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8536 30 10 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8536 30 10 90 - - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8536 30 30 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8536 30 30 90 - - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8536 30 90 00 - - для сили струму понад 125 А 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8536 41 10 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8536 41 10 90 - - - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8536 41 90 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8536 41 90 90 - - - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8536 49 00 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8536 49 00 90 - - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8536 50 03 00 - - перемикачi змiнного струму електроннi, що складаються з оптично з'єднаних вхiдних i вихiдних кiл (iзольованi тиристорнi перемикачi змiнного струму) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8536 50 05 00 - - перемикачi електроннi, включаючи електроннi перемикачi з температурним захистом, що складаються з транзистора та логiчного чiпу (технологiя "chip on chip") 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8536 50 07 00 - - перемикачi електромеханiчнi швидкодiючi для сили струму не бiльш як 11 А 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8536 50 11 10 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8536 50 11 90 - - - - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8536 50 15 10 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8536 50 15 90 - - - - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8536 50 19 10 - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8536 50 19 90 - - - - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8536 50 80 00 - - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8536 61 10 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8536 61 10 90 - - - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8536 61 90 00 - - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8536 69 10 00 - - - для коаксiальних кабелiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8536 69 30 00 - - - для друкованих схем 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8536 69 90 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8536 69 90 90 - - - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8536 70 00 00 - з'єднувачi для оптичних волокон, волоконно-оптичних джгутiв або кабелiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8536 90 01 10 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8536 90 01 90 - - - iншi 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8536 90 10 00 - - з'єднувачi та контактнi елементи для проводiв i кабелiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8536 90 20 00 - - установки зондового контролю напiвпровiдникових пластин 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8536 90 85 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8537 10 10 00 - - панелi з числовим керуванням, до складу яких входить автоматичний пристрiй оброблення iнформацiї 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8537 10 91 00 - - - контролери з пам'яттю, що програмуються 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8537 10 99 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8537 10 99 90 - - - - iншi 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8537 20 91 00 - - для напруги понад 1000 В, але не бiльш як 72,5 кВ 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8537 20 99 00 - - для напруги понад 72,5 кВ 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8538 10 00 00 - пульти, панелi, консолi, столи, розподiльнi щити та iншi основи для товарiв товарної позицiї 8537, не обладнанi вiдповiдною апаратурою 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8538 90 11 00 - - - електроннi модулi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8538 90 19 00 - - - iншi 4 4 3 3,0 2,0 1,0 0 0 0 0 0 0 0 0
8538 90 91 00 - - - електроннi модулi 4 4 3 3,0 2,0 1,0 0 0 0 0 0 0 0 0
8538 90 99 00 - - - iншi 4 4 3 3,0 2,0 1,0 0 0 0 0 0 0 0 0
8539 10 00 10 - - для цивiльної авiацiї 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8539 10 00 90 - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8539 21 30 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8539 21 30 90 - - - - iншi 3 3 3 2,3 1,5 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0
8539 21 92 00 - - - - понад 100 В 3 3 3 2,3 1,5 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0
8539 21 98 00 - - - - не бiльш як 100 В 3 3 3 2,3 1,5 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0
8539 22 10 00 - - - лампи рефлекторнi 3 3 3 2,3 1,5 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0
8539 22 90 10 - - - - лампи розжарення електричнi загального призначення потужнiстю не бiльш як 200 Вт та напругою понад 100 В 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8539 22 90 90 - - - - iншi 3 3 3 2,3 1,5 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0
8539 29 30 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8539 29 30 90 - - - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8539 29 92 00 - - - - понад 100 В 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8539 29 98 00 - - - - не бiльш як 100 В 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8539 31 10 00 - - - двоцокольнi 3 3 3 2,3 1,5 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0
8539 31 90 00 - - - iншi 3 3 3 2,3 1,5 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0
8539 32 20 00 - - - лампи ртутнi або натрiєвi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8539 32 90 00 - - - металогалогеннi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8539 39 00 00 - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8539 41 00 00 - - дуговi лампи 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8539 49 00 00 - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8539 90 10 00 - - цоколi для ламп 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8539 90 90 00 - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8540 11 00 00 - - кольорового зображення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8540 12 00 00 - - монохромного зображення 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8540 20 10 00 - - трубки телевiзiйнi передавальнi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8540 20 80 00 - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8540 40 00 00 - трубки дисплеїв для вiдображення даних/графiки, монохромнi; трубки дисплеїв для вiдображення даних/графiки, кольоровi, з вiдстанню точок люмiнофору на екранi менш як 0,4 мм 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8540 60 00 00 - iншi трубки електронно-променевi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8540 71 00 00 - - магнетрони 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8540 79 00 10 - - - клiстрони 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8540 79 00 90 - - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8540 81 00 00 - - лампи та трубки приймальнi або пiдсилювальнi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8540 89 00 00 - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8540 91 00 00 - - трубок електронно-променевих 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8540 99 00 00 - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8541 10 00 10 - - пластини напiвпровiдниковi, не розрiзанi на кристали; силовi дiоди 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8541 10 00 90 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8541 21 00 10 - - - пластини напiвпровiдниковi, не розрiзанi на кристали 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8541 21 00 90 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8541 29 00 10 - - - транзистори польовi потужнi кремнiєвi, n-канальнi, з iзольованим затвором 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8541 29 00 90 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8541 30 00 10 - - тиристори 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8541 30 00 90 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8541 40 10 00 - - свiтловипромiнювальнi дiоди, включаючи лазернi дiоди 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8541 40 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8541 50 00 10 - - пластини напiвпровiдниковi, ще не розрiзанi на кристали 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8541 50 00 90 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8541 60 00 00 - кристали п'єзоелектричнi, зiбранi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8541 90 00 00 - частини 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8542 31 10 00 - - - товари, зазначенi в примiтцi 8 (b) (3) до цiєї групи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8542 31 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8542 32 10 00 - - - товари, зазначенi в примiтцi 8 (b) (3) до цiєї групи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8542 32 31 00 - - - - - з мiсткiстю пам'ятi не бiльш як 512 Мбiт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8542 32 39 00 - - - - - з мiсткiстю пам'ятi понад 512 Мбiт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8542 32 45 00 - - - - оперативнi статичнi запам'ятовувальнi пристрої з довiльною вибiркою (S-RAM), включаючи оперативнi запам'ятовувальнi пристрої з довiльною вибiркою ("cash"-пам'ять) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8542 32 55 00 - - - - постiйнi запам'ятовувальнi пристрої, що перепрограмовуються, з можливiстю стирання iнформацiї за допомогою ультрафiолетових променiв (EPROM) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8542 32 61 00 - - - - - - з мiсткiстю пам'ятi не бiльш як 512 Мбiт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8542 32 69 00 - - - - - - з мiсткiстю пам'ятi понад 512 Мбiт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8542 32 75 00 - - - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8542 32 90 00 - - - - iншi запам'ятовувальнi пристрої 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8542 33 00 00 - - пiдсилювачi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8542 39 10 00 - - - товари, зазначенi в примiтцi 8 (b) (3) до цiєї групи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8542 39 90 00 - - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8542 90 00 00 - частини 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8543 10 00 00 - прискорювачi частинок 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8543 20 00 00 - генератори сигналiв 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8543 30 00 00 - машини та апаратура для гальванопокриття, електролiзу або електрофорезу 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8543 70 10 00 - - електричнi машини з функцiєю перекладача або словника 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8543 70 30 00 - - антеннi пiдсилювачi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8543 70 50 00 - - солярiї та аналогiчне обладнання для загару 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8543 70 60 00 - - електричнi охороннi генератори 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8543 70 90 00 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8543 90 00 10 - - компонування та субкомпонування для реєстрування польотiв, що включають двi або бiльше частин чи компонентiв, для цивiльної авiацiї 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8543 90 00 90 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8544 11 10 10 - - - - дiаметром не бiльш як 0,1 мм 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8544 11 10 20 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8544 11 10 90 - - - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8544 11 90 10 - - - - з полiiмiдною та полiiмiдно-фторопластовою iзоляцiєю 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8544 11 90 90 - - - - iншi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8544 19 00 10 - - - алюмiнiєвi емальованi або лакованi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8544 19 00 90 - - - iншi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8544 20 00 10 - - оснащенi з'єднувальними деталями 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8544 20 00 90 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8544 30 00 10 - - для цивiльної авiацiї 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8544 30 00 91 - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8544 30 00 98 - - - iншi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8544 42 10 00 - - - використовуванi для телекомунiкацiй 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8544 42 90 10 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8544 42 90 91 - - - - - iншi провiдники електричнi для напруги не бiльш як 80 В 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8544 42 90 98 - - - - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8544 49 20 00 - - - використовуванi для телекомунiкацiй, для напруги не бiльш як 80 В 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8544 49 91 00 - - - - проводи та кабелi з дiаметром жили провiдника понад 0,51 мм 7 7 3 5,3 3,5 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0
8544 49 93 10 - - - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8544 49 93 91 - - - - - - - що мають iзоляцiю з фторопласту, кремнiєорганiчної гуми, скловолокна, керамiчного волокна 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8544 49 93 93 - - - - - - - з мiнеральною iзоляцiєю 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8544 49 93 98 - - - - - - - iншi 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8544 49 95 00 - - - - - для напруги понад 80 В, але не бiльш як 1000 В 7 7 3 5,3 3,5 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0
8544 49 99 00 - - - - - для напруги 1000 В 7 7 3 5,3 3,5 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0
8544 60 10 10 - - - для напруги не бiльш як 10000 В 10 10 3 7,5 5,0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
8544 60 10 91 - - - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8544 60 10 98 - - - - iншi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8544 60 90 10 - - - для напруги не бiльш як 10000 В 10 10 5 8,3 6,7 5,0 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0
8544 60 90 90 - - - для напруги понад 10000 В 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8544 70 00 10 - - для магiстральних, зонових та мiських мереж зв'язку 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8544 70 00 90 - - iншi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8545 11 00 00 - - що використовуються для печей 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8545 19 00 00 - - iншi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8545 20 00 10 - - для промислового складання моторних транспортних засобiв 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8545 20 00 90 - - iншi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8545 90 10 00 - - теплонагрiвальнi елементи опору 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8545 90 90 00 - - iншi 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8546 10 00 00 - склянi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8546 20 00 10 - - iзолятори електричнi керамiчнi з металевими деталями (високовольтнi вводи для трансформаторiв) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8546 20 00 90 - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8546 90 10 00 - - пластмасовi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8546 90 90 00 - - iншi 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8547 10 00 00 - арматура iзолювальна керамiчна 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
8547 20 00 00 - арматура iзолювальна пластмасова 5 5 3 3,8 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0