ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiни до роздiлу XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Митного кодексу України щодо постачання на митну територiю України матерiалiв (тканин) для виготовлення спецiальних засобiв iндивiдуального захисту

     Верховна Рада України постановляє:

     I. В абзацi другому пункту 41 роздiлу XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Митного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 44 - 48, ст. 552) слова та цифри "нитки для виготовлення бронежилетiв, що класифiкуються у товарних пiдкатегорiях 5402 11 00 00 та 5407 10 00 00 згiдно з УКТ ЗЕД; тканини (матерiали) для виготовлення бронежилетiв та шоломiв, що класифiкуються у товарних пiдкатегорiях 3920 10 89 90, 3920 61 00 00, 3921 90 60 00, 5603 14 10 00, 6914 90 00 00 згiдно з УКТ ЗЕД" замiнити словами та цифрами "нитки та тканини (матерiали) для виготовлення бронежилетiв та шоломiв, що класифiкуються у товарних пiдкатегорiях 3920 10 89 90, 3920 61 00 00, 3921 90 60 00, 5402 11 00 00, 5407 10 00 00, 5603 14 10 00 та 6914 90 00 00 згiдно з УКТ ЗЕД".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тижневий строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
6 грудня 2016 року
N 1771-VIII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.