МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.01.2020 N 9


Про затвердження Змiн до Класифiкатора умов поставки, Класифiкатора характерiв угод, Класифiкатора звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України та Класифiкатора документiв

     З метою вдосконалення та актуалiзацiї вiдомчих класифiкаторiв iнформацiї з питань державної митної справи, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй, наказую:

     1. Затвердити Змiни до Класифiкатора умов поставки, Класифiкатора характерiв угод, Класифiкатора звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України та Класифiкатора документiв, затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 вересня 2012 року N 1011 (iз змiнами), що додаються.

     2. Державнiй митнiй службi України: в установленому порядку забезпечити оприлюднення цього наказу; доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням положень цього наказу.

     3. Цей наказ набирає чинностi через 10 днiв з моменту його оприлюднення.

     4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної митної служби України Нефьодова М. Є.

Мiнiстр Оксана МАРКАРОВА

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
14 сiчня 2020 року N 9

Змiни до Класифiкатора умов поставки, Класифiкатора характерiв угод, Класифiкатора звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України та Класифiкатора документiв

     1. Класифiкатор умов поставки доповнити новою позицiєю такого змiсту:

"

DPU Поставка до мiсця розвантаження (..... назва мiсця призначення)

".

     2. У роздiлi 1 Класифiкатора характерiв угод пiдроздiл 2 викласти в такiй редакцiї:

"

2 Постачання в рамках продажу з правом вiдмови вiд товару, зокрема, пiсля випробування товару, в рамках договору консигнацiї або за посередництва комiсiонера

".

     3. У Класифiкаторi звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України:

     1) у роздiлi I "Загальний (Iмпорт)":

     у графi "Назва товару" позицiї 108 цифри "8504 23 00 00" виключити;

     у графi "Акцизний податок. Пiдстава для надання пiльг" позицiї "112" слова та цифри "Податковий кодекс України, роздiл XX "Перехiднi положення", пiдроздiл 5, пункт 20" замiнити словами та цифрами "Податковий кодекс України, роздiл VI "Акцизний податок", стаття 213, пункт 213.3, пiдпункт 213.3.14.";

     2) роздiл IV "Застосування тарифних пiльг (тарифних преференцiй)" доповнити новою позицiєю такого змiсту:

"

13 Товари, що ввозяться в Україну та походять з Держави Iзраїль 422 Стаття 2.2 "Мита на iмпорт" та Додаток 2-С "Скасування тарифiв" Угоди про вiльну торгiвлю мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Держави Iзраїль -   -  

".

     4. Роздiл 7 "Документи, що пiдтверджують країну походження" Класифiкатора документiв доповнити новими позицiями такого змiсту:

"

7019 Сертифiкат з перевезення товару EUR-MED
7021 Декларацiя походження EUR-MED

".

Директор Департаменту митної полiтики Олександр МОСКАЛЕНКО
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.