КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 20 березня 2020 р. N 226


Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України змiни, що додаються.

Прем'єр-мiнiстр України Д. ШМИГАЛЬ

Iнд. 73

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 20 березня 2020 р. N 226

ЗМIНИ,
що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

     1. Постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 р. N 761 "Про затвердження Технiчного регламенту засобiв iндивiдуального захисту" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 66, ст. 2216) доповнити пунктом 11 такого змiсту:

     "11. Установити, що на час дiї пунктiв 4 i 5 роздiлу I Закону України вiд 17 березня 2020 р. N 530-IX "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19)" дiя затвердженого цiєю постановою Технiчного регламенту не поширюється на засоби iндивiдуального захисту, включенi до перелiку лiкарських засобiв, медичних виробiв та/або медичного обладнання, необхiдних для здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй коронавiрусної хвороби (COVID-19), якi звiльняються вiд сплати ввiзного мита та операцiї з ввезення яких на митну територiю України звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 березня 2020 р. N 224. Для введення в обiг засобiв iндивiдуального захисту, включених до зазначеного перелiку, заявник подає до Державної служби з питань працi заяву iз зазначенням мети ввезення, iнформацiї щодо виробника, назви виробiв, номера партiї або серiйного номера, обсягу партiї, а також данi щодо призначення виробу та способу дiї. За результатами опрацювання поданих документiв Державна служба з питань працi видає заявнику повiдомлення про введення в обiг окремих засобiв iндивiдуального захисту, стосовно яких не виконанi вимоги технiчних регламентiв, але використання яких необхiдне в iнтересах охорони здоров'я. Розгляд документiв та видача повiдомлення здiйснюються на безоплатнiй основi.".

     2. Постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 жовтня 2013 р. N 753 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв" (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 82, ст. 3046) доповнити пунктом 24 такого змiсту:

     "24. Установити, що на час дiї пунктiв 4 i 5 роздiлу I Закону України вiд 17 березня 2020 р. N 530-IX "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19)" дiя затвердженого цiєю постановою Технiчного регламенту не поширюється на медичнi вироби, включенi до перелiку лiкарських засобiв, медичних виробiв та/або медичного обладнання, необхiдних для здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй коронавiрусної хвороби (COVID-19), якi звiльняються вiд сплати ввiзного мита та операцiї з ввезення яких на митну територiю України звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 березня 2020 р. N 224. Для введення в обiг та/або експлуатацiю медичних виробiв, включених до зазначеного перелiку, заявник подає до Мiнiстерства охорони здоров'я заяву iз зазначенням мети ввезення, iнформацiї щодо виробника, назви медичних виробiв, номера партiї або серiйного номера, обсягу партiї, а також данi щодо призначення виробу та способу дiї. За результатами опрацювання поданих документiв Мiнiстерство охорони здоров'я видає заявнику повiдомлення про введення в обiг та експлуатацiю окремих медичних виробiв, стосовно яких не виконанi вимоги технiчних регламентiв, але використання яких необхiдне в iнтересах охорони здоров'я. Розгляд документiв та видача повiдомлення здiйснюються на безоплатнiй основi.".

     3. Постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 жовтня 2013 р. N 754 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо медичних виробiв для дiагностики in vitro" (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 82, ст. 3047) доповнити пунктом 23 такого змiсту:

     "23. Установити, що на час дiї пунктiв 4 i 5 роздiлу I Закону України вiд 17 березня 2020 р. N 530-IX "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19)" дiя затвердженого цiєю постановою Технiчного регламенту не поширюється на медичнi вироби для дiагностики in vitro, включенi до перелiку лiкарських засобiв, медичних виробiв та/або медичного обладнання, необхiдних для здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй коронавiрусної хвороби (COVID-19), якi звiльняються вiд сплати ввiзного мита та операцiї з ввезення яких на митну територiю України звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 березня 2020 р. N 224. Для введення в обiг та/або експлуатацiю медичних виробiв для дiагностики in vitro, включених до зазначеного перелiку, заявник подає до Мiнiстерства охорони здоров'я заяву iз зазначенням мети ввезення, iнформацiї щодо виробника, назви медичних виробiв, номера партiї або серiйного номера, обсягу партiї, а також данi щодо призначення виробу та способу дiї. За результатами опрацювання поданих документiв Мiнiстерство охорони здоров'я видає заявнику повiдомлення про введення в обiг та експлуатацiю окремих медичних виробiв для дiагностики in vitro, стосовно яких не виконанi вимоги технiчних регламентiв, але використання яких необхiдне в iнтересах охорони здоров'я. Розгляд документiв та видача повiдомлення здiйснюються на безоплатнiй основi.".

     4. Постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 жовтня 2013 р. N 755 "Про затвердження Технiчного регламенту щодо активних медичних виробiв, якi iмплантують" (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 82, ст. 3048) доповнити пунктом 23 такого змiсту:

     "23. Установити, що на час дiї пунктiв 4 i 5 роздiлу I Закону України вiд 17 березня 2020 р. N 530-IX "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19)" дiя затвердженого цiєю постановою Технiчного регламенту не поширюється на активнi медичнi вироби, якi iмплантують, включенi до перелiку лiкарських засобiв, медичних виробiв та/або медичного обладнання, необхiдних для здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй коронавiрусної хвороби (COVID-19), якi звiльняються вiд сплати ввiзного мита та операцiї з ввезення яких на митну територiю України звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 березня 2020 р. N 224. Для введення в обiг та/або експлуатацiю активних медичних виробiв, якi iмплантують, включених до зазначеного перелiку, заявник подає до Мiнiстерства охорони здоров'я заяву iз зазначенням мети ввезення, iнформацiї щодо виробника, назви медичних виробiв, номера партiї або серiйного номера, обсягу партiї, а також данi щодо призначення виробу та способу дiї. За результатами опрацювання поданих документiв Мiнiстерство охорони здоров'я видає заявнику повiдомлення про введення в обiг та експлуатацiю окремих активних медичних виробiв, якi iмплантують, стосовно яких не виконанi вимоги технiчних регламентiв, але використання яких необхiдне в iнтересах охорони здоров'я. Розгляд документiв та видача повiдомлення здiйснюються на безоплатнiй основi.".

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.