МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI

ПОВIДОМЛЕННЯ

Про застосування попереднiх спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну полiмерних матерiалiв незалежно вiд країни походження та експорту

     Вiдповiдно до Закону України "Про застосування спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну" (далi - Закон) 22.05.2020 Мiжвiдомча комiсiя з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя) прийняла рiшення N СП-445/2020/4411-03, яким застосовано попереднi спецiальнi заходи щодо iмпорту в Україну полiмерних матерiалiв незалежно вiд країни походження та експорту.

     22.06.2020 Комiсiя розглянула матерiали Мiнекономiки та вирiшила:

     1. Скасувати рiшення Комiсiї вiд 22.05.2020 N СП-445/2020/4411-03 "Про застосування попереднiх спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну полiмерних матерiалiв незалежно вiд країни походження та експорту";

     2. Прийняти Рiшення N СП-451/2020/4411-03, згiдно з яким застосувати попереднi спецiальнi заходи щодо iмпорту в Україну товару незалежно вiд країни походження та експорту за таким описом:

     полiвiнiлхлорид суспензiйний, з Константою Фiкентчера в межах вiд 59 до 72 (значення в сертифiкацiйних документах з Константою Фiкентчера, К 59-72), що може класифiкуватись за кодом 3904 10 00 00 згiдно з УКТЗЕД, крiм полiвiнiлхлориду емульсiйного та мiкросуспензiйного; та

     полiетилен в гранулах бiлого кольору розмiром 2 - 5 мм з питомою густиною бiльше 0,940 г/см3 i водночас показником текучостi розплаву (ПТР) 5 - 17 грам/10 хвилин при навантаженнi 21,6 кгс, або показником текучостi розплаву (ПТР) 0,34 - 0,37 грам/10 хвилин при навантаженнi 5,0 кгс або показником текучостi розплаву (ПТР) 0,06 - 0,08 грам/10 хвилин при навантаженнi 2,16 кгс, що може класифiкуватися за кодом 3901 20 90 00 згiдно з УКТЗЕД.

     Документальне пiдтвердження фiзико-хiмiчних властивостей товару забезпечується шляхом надання сертифiката якостi, складеного виробником товару, або висновку експертних установ (органiзацiй) вiдповiдно до частини третьої статтi 357 Митного кодексу України.

     Порядок здiйснення (методика) аналiзу для визначення показника Константи Фiкентчера (значення "К") визначено:

     ТУ У 24.1-33129683-004:2011 для лабораторного дослiдження (маса поглинутого пластифiкатора, насипна густина, для марок iз значенням К 69-71 - додатково питомий об'ємний електричний опiр);

     ТУ У 24.1-33129683-004:2011 та ДСТУ 7576-2014 для простого аналiзу.

     Порядок здiйснення (методика) аналiзу для визначення показника питомої густини полiетилену бiльше 0,940 г/см3 та показника текучостi розплаву (ПТР) 5 - 17 грам /10 хвилин, при навантаженнi 21,6 кгс визначено ТУ У 20.1-33129683-008:2017.

     Попереднi спецiальнi заходи застосовуються строком на 190 днiв.

     Попереднi спецiальнi заходи застосовуються у виглядi спецiального мита у розмiрi 18% щодо iмпорту в Україну вищезазначеного товару незалежно вiд країни походження та експорту.

     Не пiдлягає застосуванню попереднiх спецiальних заходiв iмпорт в Україну товару походженням з таких країн: Республiка Iсландiя, Князiвство Лiхтенштейн, Королiвство Норвегiя, Швейцарська Конфедерацiя, Чорногорiя, Азербайджанська Республiка, Республiка Вiрменiя, Республiка Бiлорусь, Республiка Казахстан, Киргизька Республiка, Республiка Молдова, Республiка Таджикистан, Туркменiстан, Республiка Узбекистан, Iсламська Республiка Афганiстан, Ангола, Бангладеш, Бенiн, Бутан, Буркiна-Фасо, Бурундi, Камбоджа, Центральноафриканська Республiка, Чад, Союз Коморських Островiв, Демократична Республiка Конго, Джибутi, Держава Еритрея, Федеративна Демократична Республiка Ефiопiя, Гамбiя, Гвiнея, Гвiнея-Бiсау, Гаїтi, Республiка Кiрибатi, Лаоська Народно-Демократична Республiка, Королiвство Лесото, Республiка Лiберiя, Мадагаскар, Малавi, Малi, Мавританiя, Мозамбiк, М'янма, Непал, Нiгер, Руанда, Демократична Республiка Сан-Томе i Принсiпi, Сенегал, Сьєрра-Леоне, Соломоновi Острови, Федеративна Республiка Сомалi, Республiка Пiвденний Судан, Республiка Судан, Демократична Республiка Схiдний Тимор, Того, Тувалу, Уганда, Об'єднана Республiка Танзанiя, Вануату, Єменська Республiка, Замбiя.

     Рiшення Комiсiї набирає чинностi з дня опублiкування цього повiдомлення.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.