МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI

ПОВIДОМЛЕННЯ

Про внесення змiн до рiшення Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi вiд 22.05.2020 N АД-444/2020/4411-03 "Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з Китайської Народної Республiки"

     За результатами проведення антидемпiнгового розслiдування щодо iмпорту в Україну сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з Китайської Народної Республiки за скаргою ПрАТ "IНТЕРПАЙП Нижньоднiпровський трубопрокатний завод" та ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО Т'ЮБ" Мiжвiдомча комiсiя з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя) вiдповiдно до Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту" (далi - Закон) 22.05.2020 приняла рiшення N АД-444/2020/4411-03 "Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з Китайської Народної Республiки".

     На виконання пункту 3.1 вищезазначеного рiшення Комiсiя розглянула поданi Мiнекономiки звiт та матерiали про результати проведення консультацiй iз заiнтересованими сторонами стосовно запропонованих добровiльних цiнових зобов'язань щодо припинення демпiнгового iмпорту вiдповiдно до статтi 15 Закону та встановила:

     запропонованi добровiльнi цiновi зобов'язання iноземними виробниками/експортера-ми: Shanxi Fenglei Drilling Tools Co., Ltd. (No.188, Fenglei Street, Houma, Shanxi Pro, 043013, P. R. China), DP-Master Manufacturing Co., Ltd. (Shen'gang Industry, Jiangyin, Jiangsu, China, 214443) та групи компанiй Tianjin Pipe Corporation (Tianjin Pipe Manufacturing Co., Ltd., Tianjin Pipe International Economic & Trading Corporation, Tianjin Pipe Steel Trading Co., Ltd.) (N 396, Джiнтанг Роуд, район Дунлi, Тяньцзiнь, Китай, 300301) (No.396, Jintang Road, Dongli District, Tianjin, China, 300301) щодо припинення демпiнгового iмпорту є задовiльними у розумiннi статтi 15 Закону;

     добровiльнi письмовi цiновi зобов'язання компанiй Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd. (NO. 316 Huangshi Avenue, Huangshi, Hubei, China; 316 Гуангшi Авеню, Гуангшi, Хубей, Китай) та Jingjiang Special Steel Co., Ltd. (21 Xingang Avenue, Jingjiang Economic Development Zone; 21 Сiньганг Авеню, зона економiчного розвитку Цзiнцзян) щодо перегляду їх цiн стосовно поставок Товару на митну територiю України є неприйнятними вiдповiдно до статтi 15 Закону.

     Беручи до уваги зазначене та керуючись положеннями статтi 15 Закону, Комiсiя прийняла рiшення вiд 02.09.2020 N АД-460/2020/4411-03, яким вирiшила:

     не застосовувати остаточнi антидемпiнговi заходи на строк, який закiнчується через три роки з дня набрання чинностi рiшення Комiсiї вiд 22.05.2020 N АД-444/2020/4411-03, у зв'язку з прийняттям добровiльних письмових цiнових зобов'язань щодо припинення демпiнгового iмпорту:

     - для виробника/експортера групи компанiй Tianjin Pipe Corporation (Tianjin Pipe Manufacturing Co., Ltd., Tianjin Pipe International Economic & Trading Corporation, Tianjin Pipe Steel Trading Co., Ltd.) (N 396, Джiнтанг Роуд, район Дунлi, Тяньцзiнь, Китай, 300301) (No.396, Jintang Road, Dongli District, Tianjin, China, 300301): на труби бурильнi за кодом 7304 23 00 00 згiдно УКТЗЕД; на сталевi безшовнi гарячекатанi (гаряче-деформованi) труби зовнiшнiм дiаметром понад 473 мм, що класифiкуються за кодами 7304 19, 7304 29, 7304 39, 7304 59 згiдно з УКТЗЕД; на труби обсаднi та насосно-компресорнi, що класифiкуються за кодом 7304 29 згiдно з УКТЗЕД (окрiм обсадних труб виключно зовнiшнiм дiаметром 339,72 мм за кодом 7304 29 30 00 згiдно з УКТЗЕД, обсадних труб виключно зовнiшнiм дiаметром 473,08 мм за кодом 7304 29 90 00 згiдно з УКТЗЕД, у зв'язку з встановленням ставки остаточного антидемпiнгового мита на рiвнi 0 %);

     - для виробникiв/експортерiв DP-Master Manufacturing Co., Ltd. (Shen'gang Industry, Jiangyin, Jiangsu, China, 214443) та Shanxi Fenglei Drilling Tools Co., Ltd. (No.188, Fenglei Street, Houma, Shanxi Pro, 043013, P. R. China) на труби бурильнi за кодом 7304 23 00 00 згiдно УКТЗЕД;

     вiдхилити добровiльнi письмовi цiновi зобов'язання компанiй Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd. (NO. 316 Huangshi Avenue, Huangshi, Hubei, China; 316 Гуангшi Авеню, Гуангшi, Хубей, Китай) та Jingjiang Special Steel Co., Ltd. (21 Xingang Avenue, Jingjiang Economic Development Zone; 21 Сiньганг Авеню, зона економiчного розвитку Цзiнцзян).

     Керуючись статтею 37 Закону Комiсiя прийняла рiшення внести вiдповiднi змiни до рiшення Комiсiї вiд 22.05.2020 N АД-444/2020/4411-03 "Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з Китайської Народної Республiки".

     Рiшення Комiсiї набирає чинностi з дня опублiкування цього повiдомлення.

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.