ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
УПРАВЛIННЯ НЕТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

10.01.2022 N 16/6

 

Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацiй i цифровiзацiї


Про внесення змiн до Перелiку заборон

     Для використання у роботi митниць пiд час здiйснення попереднього документального контролю у пунктах пропуску через державний кордон України надсилаємо:

     розпорядження Головного державного ветеринарного iнспектора України вiд 20.12.2021 N 102 (додаток 1), що надiйшло листом Державної служби України з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв вiд 20.12.2021 N 11.3-12/13807 (вх. Держмитслужби N 32544/6 вiд 30.12.2021), у зв'язку iз реєстрацiєю на територiї Пiдкарпатського, Пiдляського, Мазовецького, Люблiнського, Вармiнсько-Мазурського, Любуського, Великопольського, Нижньосiлезького, Захiднопоморського, Малопольського, Лодзького, Свентокшиського та Опольського воєводств Республiки Польща випадкiв захворювання на африканську чуму свиней (АЧС). Вважати такими, що втратили чиннiсть, всi попереднi рiшення та розпорядження Головного державного ветеринарного iнспектора України щодо обмеження ввезення в Україну з Республiки Польща тварин, генетичного матерiалу, продуктiв вiд них, у зв'язку з реєстрацiєю захворювання на африканську чуму свиней на територiї Республiки Польща.

     Враховуючи вищезазначене, до листа Департаменту органiзацiї митного контролю вiд 23.02.2017 N 463/99-99-18-03-01-18, у редакцiї листа Управлiння заходiв торговельної полiтики та нетарифного регулювання вiд 02.12.2021 N 16/351, яким надiслано Перелiк заборон щодо ввезення на митну територiю України товарiв, якi пiдлягають ветеринарно-санiтарному контролю (далi - Перелiк), вносяться такi змiни:

     Перелiк доповнюється iнформацiєю про заборони за формою, наведеною у додатку 2 до цього листа.

     З Перелiку виключається iнформацiя про заборону за формою, наведеною у додатку 3 до цього листа.

     Зазначену iнформацiю просимо вiдобразити у вказаному Перелiку та внести до вiдповiдних програмних iнформацiйних комплексiв.

     Додатки: на 5 арк. в 1 прим.

В. о. начальника Управлiння Леонiд МУРОМЦЕВ

 

Додаток 2

Перелiк заборон щодо ввезення на митну територiю України товарiв, якi пiдлягають ветеринарно-санiтарному контролю доповнюється iнформацiєю про заборону

Номер документа Дата документа Країна Регiон Пiдстава для заборони Предмет заборони Код товару згiдно з УКТЗЕД
102 20.12.2021 Республiка Польща Територiя Пiдкарпатського, Пiдляського, Мазовецького, Люблiнського, Вармiнсько-Мазурського, Любуського, Великопольського, Нижньосiлезького, Захiднопоморського, Малопольського, Лодзького, Свентокшиського та Опольського воєводств Республiки Польща Випадки захворювання на африканську чуму свиней (АЧС) Сприятливi до АЧС тварини, що належать до родин свиневих (Suidae), таясових (Tayassuidae) та тапiрових (Tapiridae), генетичний матерiал, продукти вiд них (за винятком продуктiв, що пройшли обробку вiдповiдно до Вимог щодо ввезення (пересилання) на митну територiю України харчових продуктiв тваринного походження, кормiв, сiна, соломи, а також побiчних продуктiв тваринного походження та продуктiв їх оброблення, переробки, затверджених наказом Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства України вiд 16.11.2018 N 553), зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 04 квiтня 2019 р. за N 347/33318) 0103, 0106, 0203, 0206, 0209 00, 0210, 0410 00 00 00, 0502, 0504, 0506, 0511 99, 0511998590, 1201, 1501, 1601 00, 1602, 2104, 2106, 2301, 3002, 4106, 4206, 9508 10 00 00

 

Додаток 3

Перелiк заборон щодо ввезення на митну територiю України товарiв, якi пiдлягають ветеринарно-санiтарному контролю, що втратили чиннiсть та виключаються

Номер документа Дата документа Країна Регiон Пiдстава для заборони Предмет заборони Код товару згiдно з УКТЗЕД
80 19.10.2021 Республiка Польща територiя Пiдкарпатського, Пiдляського, Мазовецького, Люблiнського, Вармiнсько-Мазурського, Любуського, Великопольського, Нижньосiлезького, Захiднопоморського, Малопольського, Лодзького та Свентокшинського воєводств захворювання на африканську чуму свиней (АЧС) тварини, що належать до родин свиневих (Suidae), таясових (Tayassuidae) та тапiрових (Tapiridae), генетичного матерiалу, продуктiв вiд них (за винятком продуктiв, що пройшли обробку вiдповiдно до Вимог щодо ввезення (пересилання) на митну територiю України харчових продуктiв тваринного походження, кормiв, сiна, соломи, а також побiчних продуктiв тваринного походження та продуктiв їх оброблення, переробки, затверджених наказом Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства України вiд 16 листопада 2018 р. N 553, зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 04 квiтня 2019 р. за N 347/33318) 0103, 0106, 0203, 0206, 0209 00, 0210, 0410 00 00 00, 0502, 0504, 0506, 0511 99, 0511998590, 1201, 1501, 1601 00, 1602, 2104, 2106, 2301, 3002, 4106, 4206, 9508 10 00 00
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.