ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

17.04.2000 р. N 16/3-1352-ЕП

 

Начальникам реґiональних митниць
Начальникам митниць


Щодо заповнення граф вантажної митної декларацiї

     До Державної митної служби України надходять звернення митних установ та суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi щодо надання роз'яснення про заповнення 2, 8, 9 та 14 граф вантажної митної декларацiї в зв'язку з запровадженням спрощеної системи оподаткування згiдно Указу Президента України N 746/99 вiд 28.06.99.

     Повiдомляємо, що вiдповiдно до Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Державної митної служби України вiд 09.07.97 N 307, а також листiв Державної митної служби України вiд 31.12.97 N 11/1-12571,вiд 05.06.98 N 11/2-5670 та вiд 01.03.99 11/3-2223 при заповненнi гр. 2, 8, 9, 14 ВМД зазначається iндивiдуальний податковий номер з реєстру платникiв податку на додану вартiсть.

     При здiйсненнi митного оформлення за умови вiдсутностi у суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi свiдоцтва ДПА про реєстрацiю платника податку на додану вартiсть потрiбно керуватись роз'ясненням, наданим в абз.3 п.2.1 листа Держмитслужби вiд 05.06.98р. N 11/2-5670.

     Iншi iдентифiкацiйнi коди з реєстрiв, що ведуться Державною податковою адмiнiстрацiєю при заповненнi ВМД не використовуються.

Заступник Голови Служби О. Шейко
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.