Документ скасований: Наказ Мінфіну № 651 від 30.05.2012

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З
м.Київ

вiд 20.04.2000 N 226


Про внесення доповнень до додатка 2 до наказу Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307

Зареєстровано
в Мiнiстерствi  юстицiї України
17 травня 2000 р.за N 286/4507


     У зв'язку з набранням чинностi законами України "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Житомирськiй областi" ( 1276-14 ), "Про спецiальну (вiльну) економiчну зону "Порто-франко" на територiї Одеського морського торговельного порту" ( 1607-14 ), указами Президента України вiд 22.06.99 N 702/99 "Про спецiальну економiчну зону "Iнтерпорт Ковель", вiд 28.06.99 N 758/99 "Про спецiальну економiчну зону "Миколаїв", вiд 27.06.99 N 740/99 "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiї прiоритетного розвитку та спецiальну економiчну зону "Порт Крим" в Автономнiй Республiцi Крим", вiд 27.06.99 N 726/99 "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiї мiста Шостки Сумської областi", вiд 27.06.99 N 731/99 "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiї мiста Харкова", вiд 27.06.99 N 729/99 "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Чернiгiвськiй областi", вiд 27.06.99 N 730/99 "Про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiї прiоритетного розвитку у Волинськiй областi" та з метою вдосконалення контролю за перемiщенням товарiв та iнших предметiв через митний кордон України Н А К А З У Ю:

     1. Унести до роздiлу 2 "Особливостi перемiщення товарiв через митний кордон України" додатка 2 до наказу Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307 такi доповнення:

     1.1. Порядковий номер 44 доповнити словами:

     "у м. Шостцi Сумської областi 65

     у м. Харковi 66".

     1.2. Порядковий номер 45 доповнити словами:

     "в Автономнiй Республiцi Крим 73

     у Житомирськiй областi 74

     у Чернiгiвськiй областi 75

     у Волинськiй областi 76".

     1.3. Порядковий номер 46 роздiлу 2 додатка 2 доповнити словами:

     "у (iз) СЕЗ " Iнтерпорт Ковель" 85

     у (iз) СЕЗ "Миколаїв" 86

     у (iз) СЕЗ "Порто-франко" 87

     у (iз) СЕЗ "Порт Крим" 88".

     2. Управлiнню статистики (Овдiєнко Н.Т.), Правовому управлiнню (Мельник М.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     3. Iнформацiйно-аналiтичному митному управлiнню (Копосов С.А.) у п'ятиденний термiн пiсля реєстрацiї цього наказу в Мiнiстерствi юстицiї України внести необхiднi змiни до нормативно-довiдкової iнформацiї, у тому числi до довiдникiв програмно-iнформацiйного комплексу "Митне оформлення вантажiв" та iнших, якi використовуються при митному оформленнi.

     4. Начальникам регiональних митниць, митниць довести цей наказ до вiдома митних брокерiв та суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, зареєстрованих у зонi дiяльностi митних органiв.

     5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Служби Шейка О.П.

Голова Служби Ю.Соловков
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.