Документ скасований: Постанова КМУ № 390 від 29.05.2013

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 27 сiчня 1997 р. N 68


Про внесення доповнень до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 13 липня 1999 року
N 1250,
Указом Президента України
вiд 25 серпня 1999 року N 1072/99

     Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Доповнити пункт 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 липня 1996 р. N 793 "Про вдосконалення порядку тимчасового ввезення транспортних засобiв на митну територiю України" абзацом шостим такого змiсту:

     "тимчасове ввезення транспортних засобiв (код ТН ЗЕД 87.02, 87.03, 87.04, 87.05) суб'єктами господарської дiяльностi (включаючи представництва iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi) або громадянами дозволяється за наявностi документа, що пiдтверджує реєстрацiю транспортного засобу за межами України. У разi невиконання цiєї умови зазначенi транспортнi засоби пiдлягають митному оформленню в порядку, визначеному законодавством з питань iмпорту".

(пункт 1 втратив чиннiсть згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.07.99 р. N 1250)
(дiю пункту 1 вiдновлено у зв'язку з втратою чинностi постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.07.99 р. згiдно з Указом Президента України вiд 25.08.99 р. N 1072/99)

     2. Доповнити пункт 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 липня 1996 р. N 851 "Про подальше вдосконалення контролю за якiстю лiкеро-горiлчаних виробiв, що iмпортуються в Україну" абзацом п'ятим такого змiсту:

     "повиннi бути розлитi у тару, виготовлену iз скла, кришталю, фарфору або керамiки, якщо вони призначенi для роздрiбного продажу".

     3. Доповнити додаток до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 серпня 1996 р. N 938 "Про подальше посилення контролю за ввезенням, вивезенням та перемiщенням транзитом через територiю України алкогольних напоїв i тютюнових виробiв, на якi встановлено акцизний збiр" (iз доповненнями, внесеними постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 листопада 1996 р. N 1428, вiд 11 грудня 1996 р. N 1473) пiсля слiв "Одеський морський торговельний порт" словами "Ренiйський морський торговельний порт".

Прем'єр-мiнiстр України П. ЛАЗАРЕНКО
Iнд. 52
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.