ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

02.10.2000 N 11/3-8656

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Про порядок реєстрацiї та облiку зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв)

     До вiдома та використання в роботi з митного оформлення вантажiв за зовнiшньоекономiчними договорами (контрактами), що пiдлягають реєстрацiї та облiку надсилаємо накази Мiнекономiки України вiд 29.06.2000 N 136 "Про порядок реєстрацiї та облiку зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв)" та вiд 23.08.2000 N 183 "Про внесення змiн до наказу Мiнекономiки України вiд 29.06.2000 N 136".

     Листи Держмитслужби, якими надсилалися наказ МЗЕЗторгу України вiд 24.02.96 N 133-а та змiни до нього, вважати такими, що втратили чиннiсть.

     Додаток: на 9 арк

Заступник Голови Служби О.ШЕЙКО
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.