ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

28.01.97 р. N 11/6-769

 

Т.В.О. Начальникiв регiональних митниць
Т.В.О. Начальникiв митниць


Про митне оформлення транспортних засобiв та накладення митного обмеження на їх вiдчуження

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
листом Державної митної служби України
вiд 25 липня 1997 року N 11/6-7068


     У зв'язку з продовженням надходження запитiв на адресу Державної митної служби України з приводу митного оформлення транспортних засобiв, що ввозяться в Україну громадянами, якi на момент набуття чинностi (вiдповiдно) Закону України вiд 24.05.96 р. N 216/96-ВР, постанов КМУ вiд 20.07.96 р. N 793, вiд 17.09.96 р. N 1139, вiд 24.10.96 р. N 1282 тощо, знаходились за кордоном, та накладення на них митного обмеження на вiдчуження, згiдно з затвердженими наказом Держмиткому вiд 13.06.95 р. N 253 "Правилами митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України" повiдомляємо:

     - митне оформлення транспортних засобiв, що ввозяться на митну територiю України громадянами, якi на день набрання чинностi вищевказаних законодавчих актiв знаходились за кордоном, необхiдно здiйснювати (незалежно вiд дати придбання) згiдно з листом Державної митної служби України вiд 09.12.96 р. N 11/2-9125;

     Абзац 3 втратив чиннiсть.

(згiдно з листом ДМСУ вiд 25.07.97 р. N 11/6-7068)
 
Заступник Голови Служби
Ю. Соловков
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.