ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вiд 17.03.97 р. N 11/2-2340


ПРО ВИВЕЗЕННЯ ГРОМАДЯНАМИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ ЗА МЕЖI УКРАЇНИ

     У зв'язку iз запитами митниць та збiльшенням випадкiв вивезення транспортних засобiв громадянами, якi ввезли їх в Україну для власного користування в перiод постiйного проживання (мали постiйну прописку), але не оформили їх у митному вiдношеннi, порушивши ст.109 Митного кодексу України, пiсля чого переїжджають на постiйне мiсце проживання за межi України, вивозячи такi транспортнi засоби, повiдомляємо, що такi транспортнi засоби можуть бути вивезенi за межi України тiльки у разi їх митного оформлення i сплати вiдповiдних платежiв згiдно з листом Держмитслужби вiд 09.12.96 р. N 11/2-9125 та затвердженими наказом Держмиткому вiд 13.06.95 р. N 253 "Правилами митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України". При здiйсненнi митного оформлення таких транспортних засобiв (при вивезеннi) власнику (довiренiй особi) необхiдно видавати квитанцiю форми МД-1 про сплату вiдповiдних платежiв, пред'явленi для митного оформлення документи (копiї яких залишаються у справi митницi) та замiсть Посвiдчення на реєстрацiю транспортного засобу в органах ДАI МВС України автомобiльну митну декларацiю (форми МД-7).

Перший заступник Голови Служби О.Єгоров
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.