ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

05.03.2001 р. N 4/10-1069-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Про перереєстрацiю контрактiв на експорт вiдходiв та брухту чорних металiв i переоформлення дозволiв на експорт легованого металобрухту

     Листом Мiнiстерства економiки України вiд 02.02.2001 N 49-34/337-10 на адресу Держмитслужби наданi роз'яснення щодо перереєстрацiї контрактiв на експорт вiдходiв та брухту чорних металiв i переоформлення дозволiв на експорт брухту та вiдходiв легованих чорних металiв та погоджень на вивiз вiдходiв та брухту кольорових металiв, як давальницької сировини. Вiдповiдно до наданих роз'яснень повiдомляємо наступне.

     1. Щодо перереєстрацiї контрактiв на експорт вiдходiв та брухту чорних металiв:

     До прийняття Кабiнетом Мiнiстрiв України постанови про порядок реєстрацiї зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) на експорт металобрухту, реєстрацiя зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) Мiнiстерством економiки проводиться згiдно з Указом Президента України вiд 07.11.94 N 659/9 "Про облiк окремих видiв зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) в Українi" та у порядку, затвердженому наказом Мiнекономiки вiд 29.06.2000 N 136 "Про порядок реєстрацiї та облiку зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв)" (зареєстровано в Мiнюстi 17.07.2000 за N 420/4641).

     2. Щодо переоформлення дозволiв на експорт брухту та вiдходiв легованих чорних металiв та погоджень на вивiз в якостi давальницької сировини вiдходiв та брухту кольорових металiв

     Виходячи з того, що Законом України вiд 05.05.99 N 619-ХII "Про металобрухт" (iз внесеними змiнами) забороняється експорт брухту легованих чорних металiв (легованого металобрухту) та вивезення за межi митної територiї України як давальницької сировини брухту та вiдходiв кольорових металiв, Мiнекономiки не вбачає пiдстав для переоформлення дозволiв на експорт брухту та вiдходiв легованих чорних металiв та погодження на вивiз у якостi давальницької сировини брухту та вiдходiв кольорових металiв.

Заступник Голови Служби П.В.Пашко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.