ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛЬВIВСЬКА МИТНИЦЯ

НАКАЗ
Львiв

02.08.11 N 647


Про внесення змiн до наказу Львiвської митницi вiд 30.01.10 N 40

     З метою актуалiзацiї перелiку товарiв, при митному оформленнi яких застосовується додатковi заходи, наказую:

     1. Внести змiни у перелiк товарiв, при митному оформленнi яких застосовуються додатковi заходи контролю, виклавши додаток N 1 наказу Львiвської митницi вiд 30.01.10 N 40 у наступнiй редакцiї (Додаток 1).

     2. Внести змiни до видiв додаткових заходiв контролю, якi застосовуються пiд час митного контролю та митного оформлення у Львiвськiй митницi, виклавши додаток N 2 наказу Львiвської митницi вiд 30.01.10 N 40 у наступнiй редакцiї (Додаток 2).

     3. Вважати таким, що втратив чиннiсть наказ Львiвської митницi вiд 04.05.11 N 370.

     4. Начальнику вiддiлу iнформацiйної роботи та митної статистики (Малик А.Й.) забезпечити включення змiн до наказу в нормативну базу ПIК "Iнспектор-2006".

     5. Начальнику вiддiлу органiзацiйного та документального забезпечення (Твердохлiб Т. М.) довести цей наказ до зацiкавлених осiб.

     6. Оперативний контроль за виконанням наказу покласти на заступникiв начальника митницi, керiвникiв пiдроздiлiв митного оформлення, вiддiлiв контролю митної вартостi та класифiкацiї товарiв, адмiнiстрування митних платежiв.

     Загальний контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т.в.о начальника митницi С.О.Печеник

 

Додаток 1
до наказу ЛМ
вiд 02.08.11 N 647

Перелiк товарiв, при митному оформленнi яких застосовуються додатковi заходи контролю з метою перевiрки правильностi класифiкацiї, митної вартостi та країни походження товарiв

Частина N 1

Код товару (група) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару Види спецiальних заходiв Пiдстава застосування митної процедури
0206 49 20 00 Їстивнi субпродукти свiйських свиней мороженi, тiльки "баки подрiбненi", "хвости", та "нiжки" А Лист ДМСУ вiд 14.02.11 N 11/2-10.16/2411-ЕП
0207 14 20 00 Частини тушок та субпродукти свiйських курей, мороженi, iншi А Лист ДМСУ вiд 14.02.11 N 11/2-10.16/2411-ЕП
0303,
0304
Риба В2, А Заборона ввезення з певних країн; ст. 282, 283 МКУ; ст. 10 ЗУ N 486/IV вiд 06.02.03; лист ДМСУ вiд 01.10.04. N 35/35-4354-ЕП.
0407 00 19 00 Яйця свiйської птицi, крiм iндичих чи гусячих, для iнкубацiї А Лист ДМСУ вiд 14.02.11 N 11/2-10.16/2411-ЕП
0806 10 10 00 Виноград свiжий столовий А Лист ДМСУ вiд 14.02.11 N 11/2-10.16/2411-ЕП
1001
(в режимi ЕК)
Зерновi культури А Лист ДМСУ вiд 28.07.10 N 17/1-10/2206-ЕП
1601, 1602 Вироби з м'яса, м'ясних субпродуктiв... В4, А Заборона ввезення з певних країн; ст. 282, 283 МКУ; ст. 4 ЗУ N 468/97 вiд 17.07.97; лист ДМСУ вiд 01.10.04. N 35/35-4354-ЕП; Розпорядження ЛМ вiд 24.03.11 N 86-р
1604 Риба та рибопродукти В2 Заборона ввезення з певних країн; ст. 282, 283 МКУ; ст. 10 ЗУ N 486/IV вiд 06.02.03; лист ДМСУ вiд 01.10.04. N 35/35-4354-ЕП, випадки фальсифiкацiй сертифiкатiв
1704 90 99 00 Кондитерськi вироби з цукру без вмiсту какао А Лист ДМСУ вiд 14.02.11 N 11/2-10.16/2411-ЕП
1806 32 Шоколад i шоколаднi вироби з вмiстом какао, у виглядi блокiв, плиток чи батонiв масою до 2 кг, без начинки А Лист ДМСУ вiд 14.02.11 N 11/2-10.16/2411-ЕП
1901, 1904 Готовi харчовi продукти В4 Заборона ввезення з певних країн; ст. 282, 283 МКУ; ст. 4 ЗУ N 468/97 вiд 17.07.97; лист ДМСУ вiд 01.10.04. N 35/35-4354-ЕП
1902 30 10 00 Вироби з тiста без дрiжджiв (макароннi вироби), без начинки, пiдданi тепловiй обробцi з наступним висушуванням А Лист ДМСУ вiд 19.03.10 N 11/3-10.15/2348-ЕП; Лист ДМСУ вiд 14.02.11 N 11/2-10.16/2411-ЕП
2007 99 93 00 Пюре з тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв без додання цукру або iнших пiдсолоджувальних речовин А Лист ДМСУ вiд 14.02.11 N 11/2-10.16/2411-ЕП
2101 11 11 10 Кава розчинна в первиннiй упаковцi, масою нетто понад 10 кг А Лист ДМСУ вiд 14.02.11 N 11/2-10.16/2411-ЕП
2309 10 51 00 Корм для собак або котiв, розфасований для роздрiбної торгiвлi з вмiстом понад 30 мас. % крохмалю без вмiсту молочних продуктiв або з вмiстом менш як 10 мас. % цих А Лист ДМСУ вiд 14.02.11 N 11/2-10.16/2411-ЕП
2309 90 99 10 Попереднi сумiшi (премiкси) А Лист ДМСУ вiд 14.02.11 N 11/2-10.16/2411-ЕП
2401 10 10 00 Тютюн типу Вiрджинiя теплового сушiння з невiддiленою середньою жилкою А Лист ДМСУ вiд 14.02.11 N 11/2-10.16/2411-ЕП
2517 Дрiбняк i порошок з каменю товарних позицiй 2515 або 2516 (мармур) А Лист ДМСУ вiд 16.03.11 N 11/2-10.16/4400-ЕП
2520 20 10 00 Будiвельнi гiпсовi в'яжучi А Лист ДМСУ вiд 14.02.11 N 11/2-10.16/2411-ЕП
2701129000 Вугiлля кам'яне бiтумiнозне А Товар групи "прикриття" для товару за кодом 2701121000 з вищим рiвнем митної вартостi
3102 30 90 00 Нiтрат амонiю не у водному розчинi А Лист ДМСУ вiд 14.02.11 N 11/2-10.16/2411-ЕП
3105 20 10 00 Добрива мiнеральнi або хiмiчнi iз вмiстом трьох поживних елементiв: азоту, фосфору та калiю iз вмiстом азоту бiльш як 10 мас. % у перерахунку на сухий безводний продукт А Лист ДМСУ вiд 14.02.11 N 11/2-10.16/2411-ЕП
3214 10 10 90 Замазки для скла, садовi замазки, цементи смолянi, замазки (для ущiльнення) та iншi мастики А Лист ДМСУ вiд 14.02.11 N 11/2-10.16/2411-ЕП
3502
3504
Альбумiни
Пептони та iншi бiлковi речовини
А Товари групи "прикриття" для товарiв товарної позицiї 2106 за УКТ ЗЕД
3816 00 00 00 Цементи вогнетривкi, розчини будiвельнi, бетони та аналогiчнi сумiшi, крiм продукцiї товарної позицiї 3801 А Лист ДМСУ вiд 14.02.11 N 11/2-10.16/2411-ЕП
3907 30 00 00 Смоли епоксиднi в первинних формах А Лист ДМСУ вiд 14.02.11 N 11/2-10.16/2411-ЕП
3907 60 20 00 Полi(етилентерефталат), що має характеристичну в'язкiсть 78 мл/г або вищу А Лист ДМСУ вiд 14.02.11 N 11/2-10.16/2411-ЕП
4011 20 90 00 Шини та покришки пневматичнi гумовi новi, для автобусiв i вантажних автомобiлiв, з iндексом навантаження бiльш як 121 А Лист ДМСУ вiд 14.02.11 N 11/2-10.16/2411-ЕП
4304 Хутро штучне та вироби з нього В2, В3 Ст. 282, 283 МКУ; антидемпiнговi (спецiальнi) заходи в залежностi вiд країни походження; Протокол N 1 наради 17.01.11 (п.1.5.; п. 1.8.)
4411 92 10 00 Плити ДВП В1, В3 Ст. 282, 283 МКУ; антидемпiнговi (спецiальнi) заходи Протокол N 1 наради 17.01.11 (п. 1.8.)
4818 10
4818 20
Туалетний папiр, носовики та косметичнi серветки (непросоченi) А Лист ДМСУ вiд 19.02.11 N 11/1-10.16/2720-ЕП
5211 Тканини А суттєва рiзниця в оподаткуваннi за пiльговими та повними ставками мита Протокол N 1 наради 17.01.11 (п.1.5.; п. 1.8.)
5401 - 5406 Нитки синтетичнi, тканини з синтетичних ниток В1
5407 Тканини з синтетичних комплексних ниток (меблевi тканини) А, В1, В3, В4
5511, 5512, 5515 Синтетичнi тканини iз незначним вмiстом вовни А Наказ ДМСУ вiд 28.12.09 N 1249, лист ДМСУ вiд 03.09.07 N 11/7-16/8974
5601 - 5604 Матерiали нетканi В1, В3 суттєва рiзниця в оподаткуваннi, заниження митної вартостi Протокол N 1 наради 17.01.11 (п.1.5.; п. 1.8.)
5607 Шпагати та мотузки плетенi В1, В3
5701, 5702 Килими ворсовi В1, В3
5702 42 00 00
5702 42 10 00
5702 42 90 00
Килими ворсовi з штучних волокон В1 суттєва рiзниця в оподаткуваннi за пiльговими та повними ставками мита, заниження митної вартостi; лист ДМСУ вiд 04.12.08 N 38/2-202; Протокол N 1 наради 17.01.11 (п.1.5.; п. 1.8.)
5703201900 Текстильне покриття В3, В4
5705 Килими та iншi покриття для пiдлоги В1, В3
5801, 5806, 5807 Тканини B3, В4
5804, 5808 Тканини В3, В4
5903 Тканини просоченi B1, В3
5904, 5905 Покриття настiннi (або для пiдлоги) В1, В3
5910, 5911 Ременi транспортернi або паси привiднi... В1, В3, В4
6001 Полотно ворсове В2, В3 Ст. 282, 283 МКУ, антидемпiнговi (спецiальнi) заходи в залежностi вiд країни походження, заниження митної вартостi Протокол N 1 наради 17.01.11 (п. 1.8.)
6002 - 6004 Полотна трикотажнi; килими В1
6005, 6006 Полотна трикотажнi В1
6309 00 00 00 Одяг та iншi вироби, що використовувались А Лист ДМСУ вiд 14.02.11 N 11/2-10.16/2411-ЕП
6402 Взуття на пiдошвi та з верхом з гуми або пластмаси А Лист ДМСУ вiд 14.02.11 N 11/2-10.16/2411-ЕП
6404 Взуття на пiдошвi з гуми, пластмаси, натуральної або композицiйної шкiри та з верхом з текстильних матерiалiв А Лист ДМСУ вiд 14.02.11 N 11/2-10.16/2411-ЕП
6804 Абразивний iнструмент В1 Ст. 282, 283 МКУ, антидемпiнговi (спецiальнi) заходи в залежностi вiд країни походження, Протокол N 1 наради 17.01.11 (п. 1.8.)
6806 10 00 00 Шлаковата, мiнеральна силiкатна вата i аналогiчнi мiнеральнi вати (включаючи їх сумiшi) навалом, в листах або рулонах А Лист ДМСУ вiд 14.02.11 N 11/2-10.16/2411-ЕП
6811 Листи азбестоцементнi гофрованi (шифер) В1 Ст. 282, 283 МКУ, антидемпiнговi (спецiальнi) заходи в залежностi вiд країни походження, Протокол N 1 наради 17.01.11 (п. 1.8.)
7005 29 35 90 Скло термiчно полiроване та скло з шлiфованою або полiрованою поверхнею у листах без поглинального, вiдбивального або невiдбивального шару, неармоване, завтовшки бiльш як 3,5 мм, але не бiльш як 4,5 мм А Лист ДМСУ вiд 14.02.11 N 11/2-10.16/2411-ЕП
7308 Вироби з чорних металiв, що використовуються у металоконструкцiях А Лист ДМСУ вiд 14.02.11 N 11/2-10.16/2411-ЕП
7312 Вироби з чорних металiв без електричної iзоляцiї В1, В3 Ст. 282, 283 МКУ, антидемпiнговi (спецiальнi) заходи в залежностi вiд країни походження, Протокол N 1 наради17.01.11 (п. 1.8.)
7322 19 00 00 Радiатори та їх частини для центрального опалення з неелектричним нагрiвом iз сталi товарної пiдкатегорiї 7322190000 згiдно з УКТЗЕД. А Лист ДМСУ вiд 14.02.11 N 11/2-10.16/2411-ЕП
7616999000 Iншi вироби з алюмiнiю А Товар групи "прикриття" для фурнiтури товарної позицiї 8302 за УКТ ЗЕД
7907009000 Iншi вироби з цинку А Товар групи "прикриття" для фурнiтури товарної позицiї 8302 за УКТ ЗЕД
8307 Труби гнучкi з недорогоцiнних металiв, з фiтингами або без них А За результатами комплексної перевiрки Львiвської митницi
8418 Холодильники, морозильники та iнше холодильне та морозильне обладнання, електричне та iнших типiв В1 Ст. 282, 283 МКУ, антидемпiнговi (спецiальнi) заходи в залежностi вiд країни походження, Протокол N 1 наради 17.01.11 (п. 1.6., п.1.8.)
841981 Обладнання для приготування їжi В1, В3, В4 суттєва рiзниця в оподаткуваннi за пiльговими та повними ставками мита Протокол N 1 наради 17.01.11 (п. 1.6.)
8421392000 Обладнання для фiльтрування або очищення повiтря А Товар групи "прикриття" для товарiв товарної позицiї 5911 з вищим ступунем оподаткування
8432
8433
8434
8436290090
8437
Машини та механiзми сiльськогосподарськi А Лист ДМСУ вiд 19.03.10 N 11/3-10.15/2348-ЕП, розпорядження Львiвської митницi вiд 31.03.10 N 118-р
Лист ДМСУ вiд 14.02.11 N 11/2-10.16/2411-ЕП; вiд 18.03.11 N 11/2-10.16/4562-ЕП; вiд 20.04.11 N 11.1/2-15.4/6491-ЕП
8477 Обладнання (в разi оподаткування диференцiйованими ставками ввiзного мит В1, В2, В3 Велика митна вартiсть, суттєва рiзниця в оподаткуваннi Протокол N 1 наради 17.01.11 (п. 1.6.)
8507209890 Акумулятори свинцевi А Товар групи "прикриття" для товарiв за кодом 8507209290
8516 10 11 00 Електричнi безiнерцiйнi водонагрiвачi проточного типу. А Лист ДМСУ вiд 14.02.11 N 11/2-10.16/2411-ЕП
8539229010 Лампи розжарювання електричнi iншi потужнiстю не бiльше як 200 Вт i напругою понад 100 В В1, В3 Ст. 282, 283 МКУ, антидемпiнговi (спецiальнi) заходи в залежностi вiд країни походження, Протокол N 1 наради 17.01.11 (п. 1.6., п.1.8.)
8701 - 8708 Транспортнi засоби та їх частини А Бюджетоформуючий товар
Лист ДМСУ вiд 14.02.11 N 11/2-10.16/2411-ЕП
9406 00 20 00 Збiрнi будiвельнi конструкцiї з дерева А Лист ДМСУ вiд 09.08.10 N 16/1-5/2200-ЕП, Рiшення колегiї ДМСУ, наказ ДМСУ вiд 02.07.10 N 707

Частина N 2

01 - 97 Товари, якi за своїми фiзичними та якiсними характеристиками мають ознаки неповної комплектностi, зношеностi, некондицiйностi, стоковi товари, товари 2 та 3 сортiв тощо А Заниження митної вартостi, Рiшення наради керiвного складу Львiвської митницi вiд 18.08.09
01 - 97 Товари українського походження, якi претендують на звiльнення вiд сплати ввiзного мита на пiдставi п. "є" ст. 19 ЗУ вiд 05.02.92 N 2097-XII "Про ЄМТ". В2, В3 Ст. 191, 192, 315, 316 МКУ; лист ДМСУ вiд 01.03.2005 р. N 14/35-1127-ЕП
01 - 97 Товари китайського походження, вiдправленi з країн Європи (митна вартiсть яких перевищує еквiвалент 5000 Євро) В1, В3
(в разi вiдсутностi сертифiката про походження товару)
Пункт 4 ст.282 Митного кодексу України
  Декларування за однiєю ВМД машин, обладнання, механiзмiв, установок, приладiв тощо, якi класифiкуються за одним кодом УКТ ЗЕД, як складений товар, але з урахуванням особливостей транспортування та монтажу перемiщуються через митний кордон України в розiбраному станi на кiлькох транспортних засобах за кiлькома товарно-транспортними накладними вiд одного вiдправника на адресу одного одержувача А Рiшення наради керiвного складу Львiвської митницi вiд 18.08.09
  Митне оформлення товарiв в режимi iмпорт, у випадках, коли країна походження та виробник товару декларуються за ВМД як невiдомi або невизначенi. K Розпорядження Львiвської митницi вiд 15.07.11 N 206-р
 
Начальник ВКМВтаКТ
М.I. Качан
Начальник ВАМП I.Д. Левус
В.о. заступника начальника митницi - начальник СБКтаПМП В.В. Полiкша

 

Додаток 2
до наказу Львiвської митницi
вiд 02.08.11 N 647

Види митних процедур,
якi застосовуються пiд час митного контролю та митного оформлення товарiв

A. Контроль за класифiкацiєю та митною вартiстю товарiв
А Аналiз документiв, наданих до митного оформлення з метою перевiрки iдентифiкацiйних, класифiкацiйних та ознак товару, якi впливають на їх митну вартiсть, фотографування товарiв, митний огляд iз оформлення акту митного огляду. За результатами митного огляду приймається рiшення щодо необхiдностi проведення додаткових митних процедур (вiдбiр зразкiв, скерування запиту до ВКМВтаКТ, скерування на верифiкацiю документiв, тощо).
В. Контроль за країною походження
В1 Контроль за правильнiстю визначення країни походження товару iз залученням працiвникiв сектору ВПТ ВАМП у разi вiдсутностi сертифiката про походження товару.
В2 Перевiрка сертифiката про походження товару шляхом скерування запиту до сектору ВПТ ВАМП.
В3 Здiйснення митного огляду товарiв iз залученням працiвникiв ВАМП або посадових осiб, уповноважених на виконання функцiй вiддiлу адмiнiстрування митних платежiв.
В4 Перевiрка сертифiката походження. Скерування запиту до сектору ВПТ ВАМП у разi, коли країна походження та країна вiдправлення товару (та/або торгiвельна країна) є рiзними, а також у разi невiдповiдностi сертифiката вимогам ст. 283 МКУ (рiшення про iнiцiювання запиту до iноземної країни приймається на рiвнi ВАМП).
К. Органiзацiя боротьби з порушеннями митного законодавства
К Митний огляд товару iз залученням посадової особи Служби боротьби з контрабандою та порушенням митних правил за рiшенням начальника цiєї служби або особи яка його замiщує. Рiшення приймається невiдкладно на пiдставi письмового повiдомлення (службової записки електронною поштою) за пiдписом начальника ПМО або особи яка його замiшує на адресу: 20900 VBKPMP. Начальник ПМО одночасно з письмовим повiдомленням iнформує в телефонному режимi начальника оперативного вiддiлу СБК та ПМП (255-61-03). В службовiй записцi вказується: час прийняття ВМД до оформлення, назва, кiлькiсть i вартiсть вантажу, його постачальник, отримувач, перевiзник. Вiдповiдь повинна бути направлена Службою по боротьбi з контрабандою та порушеннями митних правил в ПМО службовою запискою засобами електронного зв'язку не пiзнiше однiєї години з часу отримання повiдомлення, який фiксується засобами електронної пошти при попередньому виборi пiдроздiлом митного оформлення такого параметру доставки, як "повiдомлення про отримання". У разi не направлення Службою по боротьбi з контрабандою та порушеннями митних правил в ПМО службової записки про прийняте рiшення начальник ПМО дає дозвiл особi, яка здiйснює митне оформлення i контроль, на його продовження без залучення працiвникiв СБК та ПМП.
У суботу, недiлю або при здiйсненнi митного оформлення i контролю поза робочий час повiдомлення i погодження проведення митного огляду здiйснюється начальником ПМО (або особою яка його замiщує) з начальником СБК та ПМП (або особою яка його замiщує) та начальником оперативного вiддiлу СБК та ПМП у телефонному режимi з фiксацiєю прийнятого рiшення в "Журналi реєстрацiї телефонограм".

     Додатковий захiд

     - При застосуваннi системи аналiзу та управлiння ризиками пiд час здiйснення митного контролю та митного оформлення, а саме при спрацюваннi профiлiв ризику:

     - обов'язкове залучення працiвникiв секторiв контролю митної вартостi ВКМВтаКТ на митних постах "Мостиська", "Рава-Руська", "Краковець" та "Смiльниця" до митного огляду товарiв;

     - обов'язкове залучення посадових осiб митних постiв та вiддiлiв митного оформлення, уповноважених ВКМВтаКТ на здiйснення контролю за правильнiстю визначення митної вартостi, до митного огляду товарiв;

Начальник ВКМВтаКТ М.I. Качан
Начальник ВАМП I.Д. Левус
В.о. заступника начальника митницi - начальник СБКтаПМП В.В. Полiкша
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.