Документ скасований: Розпорядження № 73/2-р від 26.03.2012

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЧОПСЬКА МИТНИЦЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

06.02.12 N 26/2-р


     На виконання вимог наказiв Держмитслужби України вiд 30.12.2011р. N 1104 "Про затвердження Примiрного положення про вiддiл митних платежiв регiональної митницi, митницi", наказiв Чопської митницi вiд 26.12.11 N 1761 "Про введення в дiю структури i штатного розпису Чопської митницi", вiд 26.01.12р. N 83 "Про розподiл функцiй мiж пiдроздiлами Чопської митницi", з метою пiдвищення ефективностi з напрямку визначення країни походження товарiв, посилення контролю за напрямком тарифного регулювання, зобов'язую:

Начальникiв митних постiв:
"Ужгород - вантажний", "Мукачево", "Виноградiв", "Тячiв"

     1. Забезпечити при митному оформленнi товарiв, за перелiком, що додається, вжиття обов'язкових додаткових заходiв контролю з перевiрки вiдомостей країни походження товарiв за наступними групами:

     А - Контроль за правильнiстю визначення країни походження товару iз залученням працiвникiв ВМП у разi вiдсутностi сертифiката про походження товару;

     В - Перевiрка сертифiката про походження товару шляхом скерування запиту до ВМП;

     С - Здiйснення митного огляду товарiв iз залученням працiвникiв ВМП або посадових осiб ПМО (рiшення про доцiльнiсть залученням працiвникiв ВМП приймається на рiвнi керiвництва ВМП);

     D - Перевiрка сертифiката походження. Скерування запиту до ВМП у разi, коли країна походження та країна вiдправлення товару (та/або торгiвельна країна) є рiзними, а також у разi невiдповiдностi сертифiката вимогам ст. 283 МКУ (рiшення про iнiцiювання запиту до iноземної країни приймається на рiвнi ВМП).

     Е - Контроль за правильнiстю надання пiльг по сплатi податкiв, шляхом скерування запиту до ВМП.

Начальникiв митних постiв:
"Тиса", "Ужгород", "Дякове", "Солотвино", "Лужанка", "Батєво", "Вилок", "М.Березний", "Чоп - залiзничний", "Павлове"

     2. Забезпечити при митному оформленнi всiх товарiв, якi ввозяться на митну територiю України громадянами в обсягах, що пiдлягають оподаткуванню, вжиття обов'язкових додаткових заходiв контролю з перевiрки вiдомостей країни походження товарiв в разi запровадження на такi товари заходiв регулювання їх зовнiшньоекономiчної дiяльностi та спрацювання профiлiв ризикiв за напрямком контролю за визначенням країни походження.

Т.в.о. начальнику вiддiлу митних iнформацiйних технологiй

     3. З метою забезпечення здiйснення вiдповiдних заходiв контролю пiд час митного оформлення товарiв, здiйснити включення затвердженого перелiку до нормативної бази програмного комплексу "Iнспектор 2006".

     4. Вiдповiдальнiсть за здiйснення додаткових заходiв контролю за визначенням країни походження товарiв покласти на начальникiв митних постiв.

     5. Розпорядження першого заступника начальника Чопської митницi вiд 02.09.11 N 137/2-р вважати таким, що втратило чиннiсть.

     Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник начальника митницi В.Г.Середа

 

Додаток
до розпорядження першого заступника начальника митницi В.Г.Середи
06.02.12 N 26/2-р

Перелiк товарiв, при митному оформленнi яких застосовуються додатковi заходи контролю з метою перевiрки правильностi класифiкацiї, митної вартостi та країни походження товарiв

Частина N 1

Код товару (група) згiдно з УКТ ЗЕД Опис товару Види додаткових заходiв Пiдстава застосування митної процедури
0303, 0304 Риба А, D Заборона ввезення з певних країн; ст. 282, 283 МКУ;
ст. 10 ЗУ N 486/IV вiд 06.02.03; лист ДМСУ вiд 01.10.04. N 35/35-4354-ЕП.
1601, 1602 Вироби з м'яса, м'ясних субпродуктiв... А, C, D Заборона ввезення з певних країн; ст. 282, 283 МКУ;
ст. 4 ЗУ N 468/97 вiд 17.07.97; лист ДМСУ вiд 01.10.04. N 35/35-4354-ЕП;
1604 Риба та рибопродукти A, C, D Заборона ввезення з певних країн; ст. 282, 283 МКУ; ст. 10 ЗУ N 486/IV вiд 06.02.03; лист ДМСУ вiд 01.10.04. N 35/35-4354-ЕП, випадки фальсифiкацiй сертифiкатiв
1901, 1904 Готовi харчовi продукти А, C, D Заборона ввезення з певних країн; ст. 282, 283 МКУ;
ст. 4 ЗУ N 468/97 вiд 17.07.97; лист ДМСУ вiд 01.10.04. N 35/35-4354-ЕП
1902 30 10 00 Вироби з тiста без дрiжджiв (макароннi вироби), без начинки, пiдданi тепловiй обробцi з наступним висушуванням А, C, D ст. 282, 283 МКУ;
ст. 4 ЗУ N 468/97 вiд 17.07.97; лист ДМСУ вiд 01.10.04. N 35/35-4354-ЕП
2007 99 93 00 Пюре з тропiчних плодiв i тропiчних горiхiв без додання цукру або iнших пiдсолоджувальних речовин А, C, D ст. 282, 283 МКУ;
ст. 4 ЗУ N 468/97 вiд 17.07.97; лист ДМСУ вiд 01.10.04. N 35/35-4354-ЕП
4304 Хутро штучне та вироби з нього C, D Ст. 282, 283 МКУ; антидемпiнговi (спецiальнi) заходи в залежностi вiд країни походження;
4411 92 10 00 Плити ДВП C, D Ст. 282, 283 МКУ; антидемпiнговi (спецiальнi) заходи в залежностi вiд країни походження;
5211 Тканини A, C, D суттєва рiзниця в оподаткуваннi за пiльговими та повними ставками мита
5401 - 5406 Нитки синтетичнi, тканини з синтетичних ниток A, C, D суттєва рiзниця в оподаткуваннi за пiльговими та повними ставками мита
5407 Тканини з синтетичних комплексних ниток (меблевi тканини) A, C, D суттєва рiзниця в оподаткуваннi за пiльговими та повними ставками мита
5511, 5512, 5515 Синтетичнi тканини iз незначним вмiстом вовни A, C, D суттєва рiзниця в оподаткуваннi за пiльговими та повними ставками мита
5601 - 5604 Матерiали нетканi A, C, D суттєва рiзниця в оподаткуваннi за пiльговими та повними ставками мита
5607 Шпагати та мотузки плетенi A, C, D
5701, 5702 Килими ворсовi A, C, D
5703201900 Текстильне покриття A, C, D суттєва рiзниця в оподаткуваннi за пiльговими та повними ставками мита
5705 Килими та iншi покриття для пiдлоги A, C, D суттєва рiзниця в оподаткуваннi за пiльговими та повними ставками мита
5801, 5804, 5806, 5807, 5808 Тканини A, C, D суттєва рiзниця в оподаткуваннi за пiльговими та повними ставками мита
5903 Тканини просоченi A, C, D суттєва рiзниця в оподаткуваннi за пiльговими та повними ставками мита,
5904, 5905 Покриття настiннi (або для пiдлоги) A, C, D суттєва рiзниця в оподаткуваннi за пiльговими та повними ставками мита
5910, 5911 Ременi транспортернi або паси привiднi... A, C, D суттєва рiзниця в оподаткуваннi за пiльговими та повними ставками мита
6001 Полотно ворсове C, D Ст. 282, 283 МКУ, антидемпiнговi (спецiальнi) заходи в залежностi вiд країни походження,
6002 - 6004 Полотна трикотажнi; килими A, C, D суттєва рiзниця в оподаткуваннi за пiльговими та повними ставками мита
6005, 6006 Полотна трикотажнi A, C, D суттєва рiзниця в оподаткуваннi за пiльговими та повними ставками мита
6804 Абразивний iнструмент C, D Ст. 282, 283 МКУ, антидемпiнговi (спецiальнi) заходи в залежностi вiд країни походження,
6811 Листи азбестоцементнi гофрованi (шифер) C, D Ст. 282, 283 МКУ, антидемпiнговi (спецiальнi) заходи в залежностi вiд країни походження,
7312 Вироби з чорних металiв без електричної iзоляцiї C, D Ст. 282, 283 МКУ, антидемпiнговi (спецiальнi) заходи в залежностi вiд країни походження,
8418 Холодильники, морозильники та iнше холодильне та морозильне обладнання, електричне та iнших типiв(тiльки оподаткування особливими видами мита) C, D Ст. 282, 283 МКУ, антидемпiнговi (спецiальнi) заходи в залежностi вiд країни походження,
841981 Обладнання для приготування їжi A, C, D суттєва рiзниця в оподаткуваннi за пiльговими та повними ставками мита
8477 Обладнання(в разi оподаткування диференцiйованими ставками ввiзного мита A, C, D Значна митна вартiсть,
рiзниця в оподаткуваннi за пiльговими та повними ставками мита
8539229010 Лампи розжарювання електричнi iншi потужнiстю не бiльше як 200 Вт i напругою понад 100 В C, D Ст. 282, 283 МКУ, антидемпiнговi (спецiальнi) заходи в залежностi вiд країни походження,
8701 - 8708 Транспортнi засоби та їх частини (в разi оподаткування диференцiйованими ставками ввiзного мита) А, D Значна митна вартiсть,
рiзниця в оподаткуваннi за пiльговими та повними ставками мита

Частина N 2

01 - 97 Товари українського походження, якi претендують на звiльнення вiд сплати ввiзного мита на пiдставi п. "є" ст. 19 ЗУ вiд 05.02.92 N 2097-XII "Про ЄМТ". В, C Ст. 191, 192, 315, 316 МКУ; лист ДМСУ вiд 01.03.2005 р. N 14/35-1127-ЕП
01 - 97 Товари китайського походження, вiдправленi з країн Європи(митна вартiсть яких перевищує еквiвалент 5000 Євро) A, C Пункт 4 ст.282 Митного кодексу України
01 - 97 Митне оформлення товарiв iноземного або невiдомого походження в режимi експорт, якi пiдпадають пiд оподаткування вивiзним експортним митом. D, Е Закон України "Про Єдиний митний тариф"
Безпiдставне використання пiльг, несплата податкiв у повному розмiрi
  Декларування за однiєю ВМД машин, обладнання, механiзмiв, установок, приладiв тощо, якi класифiкуються за одним кодом УКТ ЗЕД, як складений товар, але з урахуванням особливостей транспортування та монтажу перемiщуються через митний кордон України в розiбраному станi на кiлькох транспортних засобах за кiлькома товарно-транспортними накладними вiд одного вiдправника на адресу одного одержувача А ст.281 Митного кодексу України
01 - 97 Митне оформлення товарiв в режимi iмпорт, що ввозяться в Україну згiдно з мiжурядовими угодами України з країнами СНД, з Республiкою Македонiя про вiльну торгiвлю. B, C, E Мiжурядовi угоди України з країнами СНД, з Республiкою Македонiя про вiльну торгiвлю
01 - 97 Митне оформлення товарiв, що ввозяться(вивозяться) в Україну з наданням пiльг у виглядi звiльнення вiд обкладення товарiв увiзним митом акцизним збором та податком на додану вартiсть. C, E Вiдповiднi законодавчi акти з питань оподаткування
 
Т.в.о. начальника вiддiлу митних платежiв
Н.Погрiбна
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.