ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

22.07.2019 N 23510/7/99-99-18-02-02-17

 

Митницi ДФС
Головнi управлiння ДФС в областях, м. Києвi
Офiс великих платникiв податкiв ДФС


     У зв'язку з запровадженням згiдно з Законом України вiд 23 листопада 2018 року N 2628-VIII "Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких iнших законодавчих актiв України щодо покращення адмiнiстрування та перегляду ставок окремих податкiв i зборiв" нової системи електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального та спирту етилового (далi - СЕАРП та СЕ) з питань облiку в СЕАРП та СЕ пального, що ввозиться на митну територiю України, повiдомляємо.

     Обсяги ввезеного на митну територiю України пального облiковуються в СЕАРП та СЕ та зараховуються автоматично на пiдставi оформлених митних декларацiй у розрiзi платникiв податку та умов оподаткування пального за кожним кодом товарної пiдкатегорiї згiдно з УКТЗЕД.

     Вiдповiдно до пiдпункту 14.1.141 пункту 14.1 статтi 14 Податкового кодексу України (далi - ПКУ) пальне - нафтопродукти, скраплений газ, паливо моторне альтернативне, паливо моторне сумiшеве, речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, iншi товари, зазначенi у пiдпунктi 215.3.4 пункту 215.3 статтi 215 ПКУ.

     Таким чином ПКУ вiдносить до пального всi пiдакцизнi товари, визначенi у пiдпунктi 215.3.4 пункту 215.3 статтi 215 ПКУ.

     У зв'язку з цим, з метою облiку та зарахування ввезеного пального за даними митних декларацiй в розрiзi умов оподаткування до СЕАРП та СЕ, з 23.07.2019 при декларуваннi за митними декларацiями типiв "IMXXYY" (де "XX" - код вiдповiдного митного режиму "40" або "41", a "YY" - один з кодiв "АА", "ДР", "ДЕ", "ТК", "ТФ", "ТН", "ДТ") товарiв, зазначених у пiдпунктi 215.3.4 пункту 215.3 статтi 215 ПКУ (крiм непiдакцизних товарiв за кодами згiдно з УКТЗЕД 2710 19 62 00, 2710 19 64 00, 2710 19 68 10, 2710 19 68 20, 2710 19 68 90, 2710 20 31 00, 2710 20 35 00, 2710 20 39 00, що згiдно з описом можуть вiдноситись як до пiдакцизних, так i до непiдакцизних), в окремому полi електронної митної декларацiї або електронної копiї митної декларацiї на паперовому носiї без наведення в паперовому примiрнику необхiдно зазначати код виду умови оподаткування пального акцизним податком згiдно з ПКУ, а саме:

     "01" - сплата акцизного податку в загальному порядку за ставками згiдно з пiдпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статтi 215 ПКУ;

     "02" - звiльнення вiд оподаткування акцизним податком згiдно зi статтею 213 ПКУ;

     "03" - оформлення векселя та часткова сплата акцизного податку на умовах, встановлених пунктом 229.8 статтi 229 ПКУ, при ввезеннi на митну територiю України бензинiв авiацiйних або палива для реактивних двигунiв за кодами згiдно з УКТ ЗЕД 2710123100, 2710127000 та 2710192100;

     "04" - оподаткування на умовах, встановлених пунктами 229.2 - 229.7 статтi 229 Податкового кодексу України пального, ввезеного на митну територiю України в якостi сировини для виробництва непiдакцизної продукцiї.

     Викладену iнформацiю необхiдно довести до вiдома платникiв податкiв i пiдпорядкованих пiдроздiлiв та забезпечити дотримання правил наведення коду виду умови оподаткування пального акцизним податком у митних декларацiях вiдповiдно до вищезазначених роз'яснень.

     Лист ДФС вiд 19.07.2019 N 23348/7/99-99-18-02-02-17 вiдкликається.

В. о. Голови Олександр ВЛАСОВ
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.