МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

18.11.2020 N 712


Про внесення змiн до наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 квiтня 2015 року N 448

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
01 лютого 2021 р. за N 132/35754


     Вiдповiдно до частин п'ятої, десятої статтi 247 глави 39 роздiлу VIII Митного кодексу України, пiдпункту 5 пункту 4 Положення про Мiнiстерство фiнансiв України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 серпня 2014 року N 375, з метою вдосконалення здiйснення митного контролю та оформлення товарiв, що перемiщуються трубопровiдним транспортом та лiнiями електропередачi, наказую:

     1. Внести до наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 квiтня 2015 року N 448 "Про затвердження Перелiку товарiв, митне оформлення яких здiйснюється Енергетичною митницею Державної фiскальної служби України", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 30 квiтня 2015 року за N 491/26936 (зi змiнами), такi змiни:

     у заголовку та пунктi 1 слово "фiскальної" замiнити словом "митної";

     пункт 3 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Додатковi декларацiї до перiодичних митних декларацiй на товари, що перемiщуються трубопровiдним транспортом або лiнiями електропередачi, зазначенi в Перелiку, подаються до митницi Держмитслужби, якою було оформлено вiдповiднi перiодичнi митнi декларацiї.";

     у пунктi 4 слова "(Конєв О. I.)" виключити;

     у текстi наказу слова "митниця Державної фiскальної служби України" у всiх вiдмiнках i числах замiнити словами "митниця Держмитслужби" у вiдповiдних вiдмiнках i числах.

     2. Унести змiни до Перелiку товарiв, митне оформлення яких здiйснюється Енергетичною митницею Державної фiскальної служби України, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 квiтня 2015 року N 448, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 30 квiтня 2015 року за N 491/26936, виклавши його у новiй редакцiї, що додається.

     3. Департаменту митної полiтики Мiнiстерства фiнансiв України в установленому порядку забезпечити:

     подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України;

     оприлюднення цього наказу.

     4. Державнiй митнiй службi України забезпечити доопрацювання програмного забезпечення, необхiдного для виконання вимог цього наказу.

     5. Цей наказ набирає чинностi з дня його офiцiйного опублiкування.

     6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної митної служби України.

Мiнiстр Сергiй МАРЧЕНКО
ПОГОДЖЕНО:
В. о. Голови Державної митної служби України Євгенiй ЄНТIС

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
20 квiтня 2015 року N 448
(у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України
вiд 18 листопада 2020 року N 712)

ПЕРЕЛIК
товарiв, митне оформлення яких здiйснюється Енергетичною митницею Державної митної служби України

N з/п Найменування товарiв Код товарiв згiдно з УКТ ЗЕД Засоби та способи перемiщення товарiв на кордонi та/або всерединi країни Митнi режими
1 2 3 4 5
1 Пальне 2707 50 00 10, 2707 50 00 90, 2710 12 11 10, 2710 12 11 20, 2710 12 11 90, 2710 12 15 10, 2710 12 15 20, 2710 12 15 90, 2710 12 21 10, 2710 12 21 90, 2710 12 25 00, 2710 12 31 00, 2710 12 41 11, 2710 12 41 12, 2710 12 41 13, 2710 12 41 31, 2710 12 41 32, 2710 12 41 33, 2710 12 41 91, 2710 12 41 92, 2710 12 41 93, 2710 12 45 01, 2710 12 45 02, 2710 12 45 09, 2710 12 49 01, 2710 12 49 02, 2710 12 49 09, 2710 12 41 14, 2710 12 41 15, 2710 12 41 19, 2710 12 41 34, 2710 12 41 35, 2710 12 41 39, 2710 12 41 94, 2710 12 41 95, 2710 12 41 99, 2710 12 45 12, 2710 12 45 13, 2710 12 45 99, 2710 12 49 12, 2710 12 49 13, 2710 12 49 99, 2710 20 90 00, 2710 12 51 10, 2710 12 51 20, 2710 12 51 90, 2710 12 59 10, 2710 12 59 20, 2710 12 59 90, 2710 12 70 00, 2710 12 90 00, 2710 19 11 10, 2710 19 11 20, 2710 19 11 90, 2710 19 15 10, 2710 19 15 20, 2710 19 15 90, 2710 19 21 00, 2710 19 25 00, 2710 19 29 00, 2710 19 31 01, 2710 19 31 10, 2710 19 35 01, 2710 19 35 10, 2710 19 43 00, 2710 19 46 00, 2710 19 47 10, 2710 19 71 00, 2710 19 75 00, 2710 19 99 00, 2710 20 11 00, 2710 20 15 00, 2710 19 31 20, 2710 19 31 30, 2710 19 31 40, 2710 19 35 20, 2710 19 35 30, 2710 19 35 40, 2710 19 47 90, 2710 19 48 00, 2710 20 17 00, 2710 20 19 00, 2710 19 62 00, 2710 19 64 00, 2710 19 68 10, 2710 19 68 20, 2710 19 68 90, 2710 20 31 00, 2710 20 35 00, 2710 20 39 00, 2710 19 51 00, 2710 19 55 00, 2711 11 00 00, 2711 12 11 00, 2711 12 19 00, 2711 12 91 00, 2711 12 93 00, 2711 12 94 00, 2711 12 97 00, 2711 13 10 00, 2711 13 30 00, 2711 13 91 00, 2711 13 97 00, 2711 14 00 00, 2711 19 00 00, 2707 10 00 00, 2707 20 00 10, 2707 20 00 90, 2707 30 00 10, 2707 30 00 90, 2901 10 00 10, 2901 10 00 90, 2905 11 00 00, 2909 19 10 00, 2909 19 90 10, 2909 19 90 20, 2909 19 90 90, 3811 11 10 00, 3811 11 90 00, 3811 19 00 00, 3811 90 00 00, 3826 00 10 00, 3826 00 90 00, 3824 99 96 10 Усi види транспорту, крiм авiацiйного та перемiщення у мiжнародних поштових i мiжнародних експрес-вiдправленнях Усi митнi режими
2 Газ природний у газоподiбному станi, нафта сира, амiак безводний 2711 21 00 00, 2709 00 90 00, 2814 10 00 00 Трубопровiдний Усi митнi режими
3 Електроенергiя 2716 00 00 00 Лiнiї електропередачi Усi митнi режими
4 Тiльки розчинники або розрiджувачi на основi метанолу; iншi готовi сумiшi на основi метанолу 3814 00 90 90 Усi види транспорту, крiм авiацiйного та перемiщення у мiжнародних поштових i мiжнародних експрес-вiдправленнях Усi митнi режими
 
Директор Департаменту митної полiтики
Олександр МОСКАЛЕНКО
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.