Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 29Органiчнi хiмiчнi сполуки
[29B]СПИРТИ ТА ЇХ ГАЛОГЕНОВАНI, СУЛЬФОВАНI, НIТРОВАНI АБО НIТРОЗОВАНI ПОХIДНI
-2905Спирти ациклiчнi та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:
--[29051]моноспирти насиченi:
---2905 12 00пропан-1-ол (спирт пропiловий) та пропан-2-ол (спирт iзопропiловий):

- - - - 2905 12 00 10пропан-1-ол (спирт пропiловий)
- - - - 2905 12 00 20пропан-2-ол (спирт iзопропiловий)

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.