Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 29Органiчнi хiмiчнi сполуки
[29B]СПИРТИ ТА ЇХ ГАЛОГЕНОВАНI, СУЛЬФОВАНI, НIТРОВАНI АБО НIТРОЗОВАНI ПОХIДНI
-2905Спирти ациклiчнi та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:
--[29051]моноспирти насиченi:

- - - 2905 11 00 00метанол (метиловий спирт)
- - - 2905 12 00пропан-1-ол (спирт пропiловий) та пропан-2-ол (спирт iзопропiловий):
- - - - 2905 12 00 10пропан-1-ол (спирт пропiловий)
- - - - 2905 12 00 20пропан-2-ол (спирт iзопропiловий)
- - - 2905 13 00 00бутан-1-ол (спирт н-бутиловий)
- - - 2905 14iншi бутаноли:
- - - - 2905 14 10 002-метилпропан-2-ол (спирт третбутиловий)
- - - - 2905 14 90 00iншi
- - - 2905 16октанол (спирт октиловий) та його iзомери:
- - - - 2905 16 20 00октан-2-ол
- - - - 2905 16 85iншi:
- - - - - 2905 16 85 102-етилгексан-1-ол
- - - - - 2905 16 85 90iншi
- - - 2905 17 00 00додекан-1-ол (спирт лауриловий), гексадекан-1-ол (цетиловий спирт) та октадекан-1-ол (спирт стеариловий)
- - - 2905 19 00 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.