Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 29Органiчнi хiмiчнi сполуки
[29B]СПИРТИ ТА ЇХ ГАЛОГЕНОВАНI, СУЛЬФОВАНI, НIТРОВАНI АБО НIТРОЗОВАНI ПОХIДНI
-2905Спирти ациклiчнi та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:
--[29051]моноспирти насиченi:
---2905 16октанол (спирт октиловий) та його iзомери:

- - - - 2905 16 20 00октан-2-ол
- - - - 2905 16 85iншi:
- - - - - 2905 16 85 102-етилгексан-1-ол
- - - - - 2905 16 85 90iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.