Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 38Рiзноманiтна хiмiчна продукцiя
3824Готовi сполучнi сумiшi, якi використовують у виробництвi ливарних форм або ливарних стрижнiв; хiмiчна продукцiя та препарати хiмiчної або сумiжних з нею галузей промисловостi (включаючи препарати, що складаються iз сумiшей природних продуктiв), в iнших товарних позицiях не зазначенi:
-[38249]iншi:
--3824 99iншi:
---[3824994]iншi:

- - - - 3824 99 45 00сумiшi, що перешкоджають утворенню накипу, та аналогiчнi продукти
- - - - 3824 99 50препарати (сумiшi) для гальванiзацiї:
- - - - 3824 99 55 00сумiшi складних моно-, ди- та триефiрiв жирних кислот глiцерину (емульгатори для жирiв)
- - - - 3824 99 58 00пластирi нiкотиновi (трансдермальнi системи), призначенi для того, щоб допомогти курцям кинути палити
- - - - [3824 99 6]продукти та препарати, якi використовують у фармакологiї або хiрургiї:
- - - - 3824 99 65 00допомiжнi продукти для ливарних виробництв (крiм продуктiв, зазначених у товарнiй категорiї 3824 10 00)
- - - - [3824 99 7]iншi:
- - - - 3824 99 70 00препарати (сумiшi) вогнезахиснi, водонепроникнi та iншi подiбнi захиснi сумiшi, якi використовуються у будiвництвi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.